Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lv (30)

1,311 views

Published on

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ và NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Lv (30)

 1. 1. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:ThS. TRƯƠNG CHÍ TIẾN DƯƠNG THỊ CẨM TÚ MSSV: 4031098 Lớp: Kế Toán 1 – K.29 Cần Thơ – 2007GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 1 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 2. 2. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… LỜI CẢM TẠ Với mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khôngngừng tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trong thực tế, trong những tháng thực tậptại Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ, được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô Trường Đạihọc Cần Thơ, Ban giám đốc, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp,nên em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Cần Thơ đãtruyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong 4 năm học qua. Đặc biệt làthầy Trương Chí Tiến đã nhiệt tình hướng dẫn và chỉnh sửa những sai sót cho emhoàn thành luận văn tốt nghiệp. Xin gởi lời cảm ơn đến Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ, đặc biệt là các anhchị trong văn phòng đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trongsuốt thời gian thực tập tại Xí nghiệp. Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, chúc Xí nghiệp luôn đạt những kết quảtốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Ngày….. tháng…..năm 2007 Sinh viên thực hiện DƯƠNG THỊ CẨM TÚGVHD: ThS. Trương Chí Tiến 2 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 3. 3. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thậpvà kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đềtài nghiên cứu khoa học nào. Ngày tháng năm 2007 Sinh viên thực hiện DƯƠNG THỊ CẨM TÚGVHD: ThS. Trương Chí Tiến 3 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 4. 4. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày ….. tháng ….. năm 2007 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu)GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 4 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 5. 5. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày ….. tháng….. năm 2007 Giáo viên hướng dẫn (ký và ghi họ tên)GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 5 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 6. 6. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày ….. tháng ….. năm 2007 Giáo viên phản biện (ký và ghi họ tên)GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 6 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 7. 7. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… MỤC LỤC TrangChương 1: GIỚI THIỆU CHUNG................................................................... 11.1. Đặt vấn đề nghiên cứu .................................................................................. 11.2 Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 2 1.2.1.Mục tiêu chung...................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể..................................................................................... 21.3. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 2 1.3.1. Không gian ........................................................................................... 2 1.3.2. Thời gian .............................................................................................. 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu........................................................................... 21.4. Lược khảo các tài liệu có liên quan đến đề tài ............................................. 3Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU42.1. Phương pháp luận ......................................................................................... 4 2.1.1. Tìm hiểu về báo cáo bộ phận ................................................................ 4 2.1.2 Một số vấn đề về chi phí. ....................................................................... 82.2. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................. 12 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu............................................................... 12 2.2.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu ............................................... 12Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ-ĐIỆN-MÁY ....... 14CẦN THƠ VÀ XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ...................................... 143.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Cơ Khí-Điện-Máy Cần Thơ ........ 143.2. Giới thiệu về MITAGAS Cần Thơ .............................................................. 16 3.2.1. Giới thiệu chung về Xí nghiệp ............................................................. 16 3.2.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Xí nghiệp ............................................ 16 3.2.3. Các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của Xí nghiệp................................. 17 3.2.4. Quy trình sản xuất sản phẩm................................................................ 17 3.2.5. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Xí nghiệp.......................... 19Chương 4: THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN ...... 21TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ ........................................................ 214.1. Thiết lập và phân tích các báo cáo thu nhập bộ phận trong năm 2004......... 22GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 7 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 8. 8. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… 4.1.1. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận toàn Xí nghiệp....................... 22 theo lĩnh vực hoạt động năm 2004...................................................... 22 4.1.2. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận sản xuất ................................. 29 theo các dây chuyền hoạt động năm 2004 .......................................... 29 4.1.3. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận dây chuyền sản xuất .............. 33 Oxygene&Nitrogene theo loại sản phẩm năm 2004 ........................... 334.2. Thiết lập và phân tích các báo cáo thu nhập bộ phận trong năm 2005......... 37 4.2.1. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận toàn Xí nghiệp....................... 37 theo lĩnh vực hoạt động năm 2005...................................................... 37 4.2.2. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận sản xuất ................................. 43 theo các dây chuyền hoạt động năm 2005 .......................................... 43 4.2.3. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận dây chuyền sản xuất .............. 47 Oxygene&Nitrogene theo loại sản phẩm năm 2005 ........................... 474.3. Thiết lập và phân tích các báo cáo thu nhập bộ phận trong năm 2006......... 50 4.3.1. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận toàn Xí nghiệp....................... 50 theo lĩnh vực hoạt động năm 2006...................................................... 50 4.3.2. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận sản xuất ................................. 55 theo các dây chuyền hoạt động năm 2006 .......................................... 55 4.3.3. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận dây chuyền sản xuất .............. 58 Oxygene&Nitrogene theo loại sản phẩm năm 2006 ........................... 584.4. Phân tích cơ cấu doanh thu và cơ cấu SDBP qua 3 năm (2004-2006)......... 61 4.4.1. Phân tích cơ cấu doanh thu và cơ cấu SDBP toàn Xí nghiệp .............. 61 theo lĩnh vực hoạt động qua 3 năm (2004-2006)................................ 61 4.4.2. Phân tích cơ cấu doanh thu và cơ cấu SDBP của bộ phận sản xuất .... 66 theo dây chuyền hoạt động qua 3 năm (2004-2006)........................... 66 4.4.3. Phân tích cơ cấu doanh thu và cơ cấu SDBP của dây chuyền ............. 70 Oxygene&Nitrogene theo sản phẩm qua 3 năm (2004-2006).................. 704.5. Phân tích các BCTN cho từng bộ phận qua 3 năm (2004-2006)............ ......74 4.5.1. Phân tích các BCBP toàn Xí nghịêp qua 3 năm (2004-2006)........ ......74 4.5.2. Phân tích các BCBP dịch vụ qua 3 năm (2004-2006) ................... ......81 4.5.3. Phân tích các BCBP sản xuất qua 3 năm (2004-2006) .................. ......84 4.5.4.Phân tích các BCBP dây chuyền Acetylene qua 3 năm (2004-2006)....87GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 8 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 9. 9. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… 4.5.5.Phân tích các BCBP dây chuyền Oxygene&Nitrogene ..................... 90 qua 3 năm (2004-2006) ............................................................................... 90 4.5.61.Phân tích các BCBP sản xuất Oxygene qua 3 năm (2004-2006)..... 93 4.5.7.Phân tích các BCBP sản xuất Nitrogene qua 3 năm (2004-2006) ..... 96Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGCỦA CÁC BỘ PHẬN TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ.............. 1005.1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận sản xuất...... 100 5.1.1. Dây chuyền Oxygene và Nitrogene .................................................. 100 5.1.2. Dây chuyền Acetylene ...................................................................... 1015.2. Một số biên pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận dịch vụ ....... 1025.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối với ............................ 102 toàn Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ .............................................................. 102Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................... 1046.1. Kết luận...................................................................................................... 1046.2. Kiến nghị ................................................................................................... 105 6.2.1. Đối với Ban lãnh đạo Xí nghiệp........................................................ 105 6.2.2. Đối với Nhà nước.............................................................................. 106GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 9 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 10. 10. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… DANH MỤC BIỂU BẢNG TrangBảng 1: Các tiêu thức phân bổ chi phí bộ phận dịch vụ...................................... 12Bảng 2: Bảng tổng hợp doanh thu tại Xí nghiệp Mitagas (2004-2006) .............. 21Bảng 3: Bảng tập hợp và phân loại chi phí toàn Xí nghiệp năm 2004................ 22 theo lĩnh vực hoạt động .............................................................................. 22Bảng 4: Bảng báo cáo bộ phận toàn Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động ............ 24 năm 2004 .................................................................................................... 24Bảng 5: Bảng tập hợp và phân loại chi phí bộ phận sản xuất năm 2004............. 29 theo dây chuyền hoạt động.......................................................................... 29Bảng 6: Bảng báo cáo bộ phận sản xuất theo dây chuyền hoạt động năm 2004. 30Bảng 7: Bảng tập hợp và phân loại chi phí dây chuyền sản xuất ........................ 33 Oxygene&Nitrogene năm 2004 theo sản phẩm .......................................... 33Bảng 8: Bảng báo cáo bộ phận dây chuyền sản xuất Oxygene&Nitrogene........ 34 theo sản phẩm năm 2004 ............................................................................. 34Bảng 9: Bảng tập hợp và phân loại chi phí toàn Xí nghiệp năm 2005................ 37 theo lĩnh vực hoạt động ............................................................................... 37Bảng 10: Bảng báo cáo bộ phận toàn Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động .......... 39 năm 2005 .................................................................................................... 39Bảng 11: Bảng tập hợp và phân loại chi phí bộ phận sản xuất năm 2005........... 43 theo dây chuyền hoạt động.......................................................................... 43Bảng 12: Bảng báo cáo bộ phận sản xuất theo dây chuyền hoạt động năm 200544Bảng 13: Bảng tập hợp và phân loại chi phí dây chuyền sản xuất ...................... 47 Oxygene&Nitrogene năm 2005 theo sản phẩm .......................................... 47Bảng 14: Bảng báo cáo bộ phận dây chuyền sản xuất Oxygene&Nitrogene...... 48 theo sản phẩm năm 2005 ............................................................................ 48Bảng 15: Bảng tập hợp và phân loại chi phí toàn Xí nghiệp năm 2006.............. 50 theo lĩnh vực hoạt động .............................................................................. 50Bảng 16: Bảng báo cáo bộ phận toàn Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động .......... 52 năm 2006 .................................................................................................... 52GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 10 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 11. 11. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận…Bảng 17: Bảng tập hợp và phân loại chi phí bộ phận sản xuất năm 2006........... 55 theo dây chuyền hoạt động.......................................................................... 55Bảng 18: Bảng báo cáo bộ phận sản xuất theo dây chuyền hoạt động năm 200656Bảng 19: Bảng tập hợp và phân loại chi phí dây chuyền sản xuất ...................... 58 Oxygene& Nitrogene năm 2006 theo sản phẩm ......................................... 58Bảng 20: Bảng báo cáo bộ phận dây chuyền sản xuất Oxygene&Nitrogene...... 59 theo sản phẩm năm 2006 ............................................................................. 59Bảng 21: Cơ cấu doanh thu toàn Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động.................. 61 qua 3 năm (2004-2006) .............................................................................. 61Bảng 22: Cơ cấu SDBP toàn Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động ...................... 64 qua 3 năm (2004-2006) .............................................................................. 65Bảng 23: Cơ cấu doanh thu của bộ phận sản xuất theo dây chuyền hoạt động. 67 qua 3 năm (2004-2006) .............................................................................. 67Bảng 24: Cơ cấu SDBP của bộ phận sản xuất theo dây chuyền hoạt động ..... 69 qua 3 năm (2004-2006) .............................................................................. 69Bảng 25: Cơ cấu doanh thu dây chuyền Oxygene&Nitrogene theo sản phẩm ... 71 qua 3 năm (2004-2006) .............................................................................. 71Bảng 26: Cơ cấu SDBP của dây cuyền Oxygene&Nitrogene theo sản phẩm.... 73 qua 3 năm (2004-2006) .............................................................................. 73Bảng 27: So sánh báo cáo bộ phận toàn Xí nghiệp qua 3 năm 2004-2006 ......... 74Bảng 28: So sánh báo cáo bộ phận dịch vụ qua 3 năm 2004-2006 ..................... 81Bảng 29: So sánh báo cáo bộ phận sản xuất qua 3 năm 2004-2006.................... 84Bảng 30: So sánh báo cáo bộ phận dây chuyền Acetylene ................................. 87qua 3 năm 2004-2006 ......................................................................................... 87Bảng 31: So sánh báo cáo bộ phận dây chuyền Oxygene&Nitrogene ................ 90qua 3 năm 2004-2006 .......................................................................................... 90Bảng 32: So sánh báo cáo bộ phận sản xuất Oxygene qua 3 năm 2004-2006 .... 93Bảng 33: So sánh báo cáo bộ phận sản xuất Nitrogene qua 3 năm 2004-2006 .. 96GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 11 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 12. 12. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… DANH MỤC HÌNH TrangHình 1: Cơ cấu doanh thu Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động năm 2004 ..............25Hình 2: Cơ cấu số dư bộ phận Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động năm 2004 .......25Hình 3: Cơ cấu doanh thu bộ phận sản xuất theo dây chuyền hoạt động...............31 năm 2004 .....................................................................................................31Hình 4: Cơ cấu số dư bộ phận sản xuất theo dây chuyền hoạt động năm 2004.....31Hình 5: Cơ cấu doanh thu dây chuyền Oxygene và Nitrogene ..............................37 theo sản phẩm năm 2004 .............................................................................37Hình 6: Cơ cấu số dư bộ phận dây chuyền Oxygene và Nitrogene........................37 theo sản phẩm năm 2004 .............................................................................37Hình 7: Cơ cấu doanh thu Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động năm 2005 ..............40Hình 8: Cơ cấu số dư bộ phận Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động năm 2005 .......40Hình 9: Cơ cấu doanh thu bộ phận sản xuất theo dây chuyền hoạt động...............45 năm 2005 .....................................................................................................45Hình 10: Cơ cấu số dư bộ phận sản xuất theo dây chuyền hoạt động năm 2005...45Hình 11: Cơ cấu doanh thu dây chuyền Oxygene và Nitrogene ............................48 theo sản phẩm năm 2005 .............................................................................48Hình 12: Cơ cấu số dư bộ phận dây chuyền Oxygene và Nitrogene......................48 theo sản phẩm năm 2005 .............................................................................48Hình 13: Cơ cấu doanh thu Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động năm 2006 ............53Hình 14: Cơ cấu số dư bộ phận Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động năm 2006 .....53Hình 15: Cơ cấu doanh thu bộ phận sản xuất theo dây chuyền hoạt động.............57 năm 2005 .....................................................................................................57Hình 16: Cơ cấu số dư bộ phận sản xuất theo dây chuyền hoạt động năm 2006...57Hình 17: Cơ cấu doanh thu dây chuyền Oxygene và Nitrogene ............................59 theo sản phẩm năm 2006 .............................................................................59Hình 18: Cơ cấu số dư bộ phận dây chuyền Oxygene và Nitrogene......................59 theo sản phẩm năm 2006 .............................................................................59GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 12 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 13. 13. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… DANH MỤC SƠ ĐỒ TrangSơ đồ 1: Sơ đồ tổng quan phân loại chi phí trong quá trình sản xuất.................. 10Sơ đồ 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ .......................... 17Sơ đồ 3: Quy trình sản xuất khí Oxygene và Nitrogene...................................... 18Sơ đồ 4: Quy trình sản xuất khí Acetylene.......................................................... 19Sơ đồ 5: Sơ đồ các bộ phận theo hướng phân tích .............................................. 21GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 13 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 14. 14. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮTBCBP: Báo cáo bộ phậnSDBP: Số dư bộ phậnSDĐP: Số dư đảm phíCPBB: Chi phí bất biếnCPKB: Chi phí khả biếnNVL: Nguyên vật liệuCCDC: Công cụ, dụng cụCB CNV: Cán bộ công nhân viên%: Phần trămGVHD: ThS. Trương Chí Tiến 14 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 15. 15. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… LỜI GIỚI THIỆU Trong xã hội tân tiến nói chung và lĩnh vực kinh doanh, quản trị nóiriêng, người lãnh đạo cần phải biết tổ chức, phân phối, tiên liệu, ra quyết định vàkiểm soát mọi hoạt động trong doanh nghiệp hầu chỉ đạo và hướng dẫn doanhnghiệp hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy cần phải nắm vững kết quảhoạt động của doanh nghiệp, biết phân tích, đánh giá và đề ra những phương áncho tương lai. Chính vì thế, kế toán quản trị ra đời có vai trò cung cấp tài liệu,thông tin cho nhà quản lý, những người ở bên trong tổ chức. Kế toán quản trị sửdụng thông tin chủ yếu từ kế toán tài chính và những thông tin quản trị thích hợpkhác để soạn ra những bảng báo cáo nội bộ, những bảng phân tích phục vụ chocác yêu cầu quản trị khác nhau. Nói cách khác, kế toán quản trị xử lý lại thôngtin kế toán để tạo ra các bảng báo cáo trả lời những câu hỏi được đặt ra trongquản lý. Từ đó cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của kế toán quản trị tronghoạt động kinh tế. Quyển luận văn tốt nghiệp với đề tài “Thiết lập và phân tích các báocáo bộ phận tại Xí nghiệp MITAGAS Cần Thơ” đã áp dụng lĩnh vực kế toánquản trị vào thực tiễn. Luận văn sẽ cung cấp phần nào cơ sở lý thuyết về việc lậpra các BCBP, đồng thời cũng thông qua tình hình thực tế tại Xí nghiệp mà lập racác báo cáo giúp người quản lý có cái nhìn đúng đắn về kết quả hoạt động củatừng bộ phận trong Xí nghệp, thấy và so sánh được các bộ phận với nhau nhằmđưa ra những quyết định hợp lý. Đây là hình thức kế toán mới trong Xí nghiệpnên không thể tránh khỏi sự sai sót, mong nhận được sự thông cảm và góp ý củaquý đọc giả để có thể điều chỉnh tốt hơn.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 15 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 16. 16. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… TÓM TẮT NỘI DUNG Nội dung đề tài “Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận tại Xí nghiệpMitagas Cần Thơ” gồm 6 chương: Chương 1: Giới thiệu chung Chương này viết về sự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu và phạm vinghiên cứu của đề tài: Một lượng lớn thông tin sẽ hữu ích hơn là chỉ có một sốthông tin tổng hợp. Các báo cáo bộ phận chứa đựng đầy đủ, chi tiết thông tin sẽgiúp người quản lý có cái nhìn chính xác đối với từng bộ phận trong tổng thể.Chính sự cần thiết của đề tài và thực tiễn hoạt động của Xí nghiệp Mitagas màmục tiêu nghiên cứu chính của đề tài là lập và phân tích các báo cáo bộ phận đểthấy được bộ phận hoạt động hiệu quả hơn, giúp nhà quản lý có đánh giá đúng vàcó quyết định hơp lý. Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Trong chương này sẽ nêu ra khái niêm về các loại chi phí, tìm hiểu về báocáo bộ phận (BCBP) và ý nghĩa các chỉ tiêu trong BCBP: Chỉ tiêu số dư đảm phí(SDĐP) là một công cụ lập kế hoạch ngắn hạn, còn chỉ tiêu số dư bộ phận(SDBP) là có ích nhất cho những quyết định có liên quan đến nhu cầu dài lâu.Đặc biệt trong chương còn nhấn mạnh vấn đề phân bổ hợp lý chi phí cho các bộphận. Có 2 nguyên tắc phân bổ là: Phải theo bản chất của chi chí và phải xem chiphí có gắn trực tiếp với bộ phận đó không. Chương 3: Giới thiệu về Công ty cổ phần Cơ Khí-Điện-Máy Cần Thơvà Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ thuộc Công ty cổ phần Cơ Khí-Điện-Máy CầnThơ, được thành lập năm 1978. Công ty thực hiện cổ phần hoá vào 01/07/2006. Xí nghiệp Mitagas chuyên sản xuất kinh doanh các loại khí và thực hiệnmột số dịch vụ. Sản phẩm chủ yếu là khí Oxygene dùng trong y tế, công nghiệp,thuỷ sản,…; Nitrogene (khí, lỏng) dùng trong nuôi cấy tế bào, bảo quản thựcphẩm đóng hộp,…; khí Acetylene dùng trong công nghiệp hàn, cắt kim loạI,….Xí nghiệp có 2 dây chuyền sản xuất chính. Một số dịch vụ tại Xí nghiệp là: muabán các loại chai chứa khí, kiểm định sửa chữa chai, mua bán các loại khí khácdùng trong công nghiệp, thiết kế lấp đặt các hệ thống phân phối khí.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 16 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 17. 17. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… Chương 4: Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận tại Xí nghiệpMitagas Cần Thơ Qua kết quả hoạt động thực tiễn giai đoạn 2004-2006, thưc hiện phân loạivà tổng hợp các chi phí theo cách ứng xử của chúng (khả biến hay bất biến), tiếnhành lập ra các báo cho từng bộ phận của tổng thể qua các năm. Từ BCBP toàn Xí nghiệp theo lĩnh vực hoạt động (sản xuất, dịch vụ),BCBP sản xuất theo dây chuyền hoạt động (dây chuyền Acetylene, dây chuyềnOxygene&Nitrogene) và BCBP dây chuyền Oxygene&Nitrogene theo sản phẩm(Oxygene, Nitrogene) thực hiện phân tích từng chỉ tiêu trong báo cáo về số tiềnvà tỷ lệ % nhằm đưa ra nhận xét đánh giá về kết quả hoạt động của từng bộ phận. Cuối cùng là lập và phân tích bảng so sánh BCBP toàn Xí nghiệp qua 3 nămđể thấy được tốc độ phát triển chung của cả Xí nghiệp. Đồng thời, phân tích sosánh cơ cấu doanh thu và cơ cấu SDBP của từng bộ phận trong tổng thể để thấyđược kết quả hoạt động của từng bộ phận. Chương 5: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộphận tại Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ Với kết quả phân tích ở chương 4, thấy được thế mạnh cũng như những vấnđề còn tồn tại. Chương 5 đã đề ra được một số biện pháp cụ thể nâng cao hiệuquả hoạt động của từng bộ phận: Bộ phận sản xuất bao gồm 2 dây chuyền hoạtđộng, bộ phận dịch vụ và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Xínghiệp. Chương 6: Kết luận và kiến nghị Để nâng cao hiệu quả hoạt động cần thực hiện các biện pháp đã đề ra. Từ đóchương 6 nêu lên một số kiến nghị đến Xí nghiệp, đến Công ty và đối với Nhànước với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các biện pháp trên.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 17 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 18. 18. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong nền kinh tế thị trường cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa cácdoanh nghiệp như hiện nay, doanh nghiệp nào muốn tồn tại và đứng vững thìphải hoạt động có hiệu quả và đem lại lợi nhuận. Để hoạt động có hiệu quả,người quản lý cần quan tâm cao và hiểu rõ các báo cáo thu nhập của công tymình. Nhưng ở đây không phải chỉ là một báo cáo thu nhập của toàn công ty màcần phải là các báo cáo thu nhập của từng bộ phận. Một lượng lớn thông tin sẽhữu ích hơn là chỉ có một số thông tin tổng hợp vì nó thường không chứa đựngđầy đủ, chi tiết thông tin cho phép người quản lý tìm ra những vấn đề còn tồn tạitrong tổ chức. Nói cách khác người quản lý không chỉ cần có một mà phải lànhiều báo cáo được chỉ định tập trung cho các bộ phận của công ty. Bằng cách phân tích các báo cáo thu nhập theo bộ phận người quản lý cóthể đánh giá được mức sinh lời dài hạn của từng bộ phận và phát hiện ra nhữngbộ phận yếu kém có ảnh hưởng bất lợi đối với kết quả lợi nhuận chung của toàncông ty từ đó tìm ra cách giải quyết thích hợp cho phép nâng cao lợi nhuận dàihạn. Các báo cáo bộ phận (BCBP) còn thể hiện kết quả hoạt động kinh tế, phảnánh một cách tổng quát về mặt tổ chức, quản lý của công ty. Chính vì vậy, cầnthấy vai trò quan trọng của các BCBP đối với người quản lý. Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ thuộc Công Ty Cổ Phần Cơ Khí-Điện-MáyCần Thơ, hoạt động chủ yếu là sản xuất các loại hơi kỹ nghệ và thực hiện một sốdịch vụ mua bán các loại khí công nghiệp, kiểm định, sửa chữa. Bộ phận sản xuấtcủa Xí nghiệp gồm hai dây chuyền: Một dây chuyền sản xuất Oxygene&Nitrogene, một dây chuyền sản xuất Acetylene. Để tăng hiệu quả hoạt động củaXí nghiệp, nhà quản trị cần nắm rõ hiệu quả của từng bộ phận riêng biệt, từ đómới thấy được bộ phận nào hoạt động tốt hơn, thấy được điểm mạnh yếu củatừng bộ phận mà tìm ra những biện pháp tăng cường hoặc khắc phục cho hợp lý. Từ tính chất quan trong nói trên, em đã quyết định chọn đề tài “Thiết lậpvà phân tích các báo cáo bộ phận tại Xí nghiệp MITAGAS Cần Thơ” làm đề tàinghiên cứu luận văn.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 18 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 19. 19. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận…1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Thiết lập và phân tích các báo bộ phận tại Xí nghiệp MITAGAS CầnThơ để thấy được bộ phận hoạt động có hiệu quả hơn. Từ đó đưa ra các giảipháp, kiến nghị giúp nhà quản lý có quyết định phù hợp đối với từng bộ phận. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của cả Xí nghiệp và các bộ phậncủa Xí nghiệp. Tập hợp và phân loại chi phí cho từng bộ phận, thiết lập và phân tích báocáo thu nhập bộ phận theo các hướng thích hợp để thấy được bộ phận hoạt độnghiệu quả hơn. Thực hiện phân tích, đánh giá hoạt động của từng bộ phận giúp nhà quảnlý có cái nhìn chính xác, cụ thể và có quyết định hợp lý. Tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại,nâng cao hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp.1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu) Đề tài được thực hiện nghiên cứu tại Xí nghiệp MITAGAS Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian Thời gian thực hiện đề tài là 3 tháng, từ tuần ngày 05/03/2007 đến tuầnngày 11/6/2007. Thời gian nghiên cứu về Xí nghiệp của đề tài là 3 năm từ năm2004 đến hết năm 2006. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ hoạt động trên cả hai lĩnh vực sản xuất vàdịch vụ. Doanh số thực hiện của Xí nghiệp được chia làm hai phần: doanh thusản xuất và doanh thu dịch vụ. Còn doanh thu sản xuất thì sẽ được chia làm haiứng với hai dây chuyền sản xuất hay hai nhóm sản phẩm. Đề tài sẽ tập trungnghiên cứu, phân tích cụ thể về tình hình hoạt động của Xí nghiệp thông qua việcthiết lập và phân tích các báo cáo thu nhập cho từng bộ phận riêng biệt trên.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 19 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 20. 20. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận…1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Trong quá trình thực hiện đã có tham khảo đề tài: “Thiết lập và phân tíchBCBP tại Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX” doNhóm 6 Kế toán 1 Khóa 29 Trường Đại học Cần Thơ thực hiện vào tháng 12năm 2006. Ngoài ra, đề tài được thực hiện nghiên cứu bằng cách thực hiện công táckế toán quản trị, nên những tài liệu về kế toán quản trị đều hữu ích cho đề tài.Ngoài ra cần phải am hiểu về kế toán tài chính để thấy được, hiểu được các chỉtiêu trong báo cáo kế toán. Do đó những tài liệu về kế toán tài chính cũng cầnthiết. Đặc biệt đề tài tập trung nhiều vào hai quyển sách: • Kế toán quản trị - Trường ĐH kinh tế TP.HCM - Khoa kế toán-tài chánh-ngân hàng - Xuất bản năm 2003, được dịch theo cuốn sách “Managerial acounting” của Mỹ. • Giáo trình kế toán phân tích - Th.S Võ Thành Danh, Th.S Bùi văn Trịnh, Th.S La Xuân Đào - NXB thống kê.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 20 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 21. 21. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Tìm hiểu về báo cáo bộ phận 2.1.1.1. Định nghĩa bộ phận trong kế toán quản trị Một bộ phận có thể định nghĩa là một phần, một mặt hoạt động, một đơnvị hay một phòng ban thuộc một tổ chức công ty cùng hoạt động vì mục tiêuchung mà người quản lý tìm số liệu chi phí và thu nhập. Thí dụ các bộ phận cóthể là các lĩnh vực tiêu thụ, các cửa hàng, trung tâm dịch vụ, phân xưởng sảnxuất hay các dây chuyền sản xuất… 2.1.1.2. Bảng báo cáo thu nhập theo bộ phận Báo cáo bộ phận là một báo cáo so sánh doanh thu với chi phí của từng bộphận nằm trong cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm xácđịnh kết quả kinh doanh của từng bộ phận trong tổ chức. Bảng báo cáo thu nhập theo bộ phận trình bày doanh thu trừ đi các chi phítrực tiếp tạo thành SDBP. Sau đó SDBP được trừ đi các chi phí gián tiếp còn lạilà lợi nhuận ròng. Các chi phí trực tiếp trình bày các khoản mục chi phí gắn chặtvới từng bộ phận hơn là tổng thể. Ngược lại các chi phí gián tiếp trình bày cáckhoàn mục chi phí liên quan đến tổng thể hơn là bộ phận. Có hai ý kiến được đưa ra và trái ngược nhau: Một là, nên phân bổ chi phí chung gián tiếp này cho các bộ phận để xácđịnh được kết quả kinh doanh cuối cùng ở từng bộ phận và tổng hợp kết quả hoạtđộng toàn bộ tổ chức. Hai là, không nên phân bổ chi phí chung này cho các bộ phận vì họ chorằng đây là những chi phí gián tiếp rất khó tìm ra một tiêu thức hợp lý để phân bổcác khoản chi phí này. Nếu phân bổ dựa trên các cơ sở tùy tiện sẽ làm sai lệchkết quả kinh doanh ở từng bộ phận, làm cho kết quả kinh doanh ở từng bộ phậnchỉ là hình thức, không có ý nghĩa để đánh giá kết quả cuối cùng. Do vậy tốt hơnlà không phân bổ chi phí chung này. Chúng ta biết rằng BCBP được lập nhằm mục đích sử dụng trong nội bộcủa tổ chức, nên tùy thuộc vào tình hình cụ thể, đặc điểm, yêu cầu quản lý, đánhGVHD: ThS. Trương Chí Tiến 21 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 22. 22. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận…giá trách nhiệm của từng doanh nghiệp mà có thể sử dụng thích hợp. Nếu khôngtìm ra tiêu thức hợp lý để phân bổ thì không nhất thiết phải phân bổ, ngược lạinếu có thể xác định được một hay môt số tiêu thức thích hợp thì nên phân bổ chiphí chung này. Mặc dù bảng báo cáo thu nhập theo bộ phận có thể được lập theo cáchphân loại chi phí trực tiếp bao gồm chi phí hàng bán và chi phí thời kỳ trực tiếp,nhưng một bảng báo cáo thu nhập theo bộ phận được lập theo cách phân loại dựatrên sự ứng xử của chi phí thực sự là một bảng phân tích hữu hiệu đối với ngườiquản lý. Theo cách này chi phí trực tiếp bao gồm CPKB và CPBB trực thuộc (chiphí bất biến thuộc tính). Chỉ có CPKB và CPBB trực thuộc mới được tính chocác bộ phận để xác định lợi nhuận cho từng bộ phận đem lại được gọi là SDBP.Tóm lại, BCBP giúp cho một công ty có khả năng tự xem xét từ nhiều hướng. Một số hướng mà các số liệu chi phí và lợi nhuận có thể được sinh ra là: • Theo phân xưởng • Theo trung tâm dịch vụ • Theo sản phẩm hay dây chuyền sản xuất • Theo khu vực bán hàng • Theo các hoạt động trong nước hoặc ngoài nước • Theo cửa hàng hoặc các gian hàng bán lẽ…GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 22 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 23. 23. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… Sau đây là thí dụ về một báo cáo thu nhập theo bộ phận, các bộ phận cóđặc điểm như các phân xưởng:BÁO CÁO THU NHẬP THEO BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG CỦA CÔNG TY X Toàn công ty Bộ phận Phân xưởng 1 Phân xưởng 2Doanh thu $500 $300 $200Trừ CPKB CPKB của hàng hóa $180 $120 $60 Các CPKB khác $50 $30 $20 Tổng các CPKB $230 $150 $80Số dư đảm phí $270 $150 $120Trừ CPBB thuộc tính $170 $90 $80Số dư bộ phận phân xưởng $100 $60 $40Trừ CPBB chung $25Thu nhập thuần túy $75 2.1.1.3. Ý nghĩa của các chỉ tiêu trong báo cáo bộ phận a) Doanh số và số dư đảm phí: Đây là hai chỉ tiêu cần thiết phải có khi lập các BCBP. Doanh số và SDĐPcó quan hệ tỷ lệ với nhau. Nếu doanh số tăng (giảm) ảnh hưởng của nó trên thunhập thuần túy có thể tính được dể dàng bằng cách nhân SDĐP đơn vị với chênhlệch phần khối lượng tăng hoặc giảm, hoặc nhân phần tăng (giảm) của doanh sốvới tỷ lệ SDĐP. Điều quan trọng phải luôn nhớ là SDĐP về cơ bản chỉ là một công cụ lậpkế hoạch ngắn hạn. Tỷ lệ SDĐP là % SDĐP trên doanh thu. Trong ngắn hạn bộphân nào có tỷ lệ SDĐP cao thì sẽ tạo ra lợi nhuận nhiều hơn. Như vậy, SDĐPchỉ đặc biệt có giá trị trong những quyết định có liên quan tới việc sử dụng tạmthời các khả năng, các lệnh đặt hàng đặc biệt, và kế hoạch ngắn hạn thúc đẩy sảnxuất một loại sản phẩm nào đó. b) Sự quan trọng của các chi phí bất biến Nhóm các CPBB làm hiện rõ lên sự thật là thu nhập thuần túy chỉ nói lênsau khi các CPBB đã được trang trải. Nó cũng làm hiện rỏ lên sự thật là sau khiGVHD: ThS. Trương Chí Tiến 23 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 24. 24. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận…các CPBB đã được trang trải, thu nhập thuần túy sẽ tăng lên theo qui mô củaSDĐP được sinh ra do mỗi sản phẩm được bán thêm. Tất cả những điều này rấtcó ích cho suy nghĩ chủ quan của người quản lý trong việc đề ra các mục tiêu. c) Số dư bộ phận Chúng ta thấy SDBP là hiệu số của SDĐP của bộ phận và các CPBBthuộc tính. Nó phản ảnh số tiền được dùng để trang trãi các chi phí chung củatổng thể và lợi nhuận. Số dư bộ phận được xem là tiêu chuẩn đánh giá tốt nhấtcủa quá trình sinh lợi của một bộ phận vì chỉ có những chi phí mà được phân bổcho bộ phận mới được sử dụng trong việc tính toán này. Nếu kết quả là một bộphận không thể trang trãi nổi các chi phí của bản thân nó thì bộ phận đó tất yếukhông thể được giữ lại (trừ khi nó cần thiết cho hàng bán của bộ phận khác). Đứng trên quan điểm của việc ra quyết định, SDBP là có ích nhất chonhững quyết định có liên quan đến các nhu cầu lâu dài và việc hoàn thành như làsự thay đổi năng lực sản xuất, chính sách giá lâu dài, quá trình hoàn vốn đầu tưcủa các bộ phận. 2.1.1.4. Bộ phận và nhà quản lý bộ phận Các BCBP không chỉ cung cấp thông tin cho việc đánh giá kết quả hoạtđộng và sự đầu tư nguồn lực của công ty cho các bộ phận còn nhằm đánh giáthành quả quản lý của các nhà quản lý bộ phận. Một vài chi phí có thể liên quan đến bộ phận, nhưng có thể nằm ngoài ảnhhưởng của nhà quản lý bộ phận đó. Để đánh giá bộ phận như là một sự đầu tưcác nguồn lực của công ty, các chi phí này nên được bao gồm trong các chi phícủa bộ phận. Tuy nhiên, trong việc đánh gía thành quả của các nhà quản lý nóichung, các chi phí này nên được loại trừ do các nhà quản lý không kiểm soátđược nó. Chi phí quản lý cấp trên là khoản chi phí có thể liên quan đến nhiều bộ phậnkhác nhau, sự phân bổ chi phí chi phí này tùy theo điều kiện cụ thể của từngdoanh nghiệp mà có thể phân bổ hoặc không phân bổ. Chi phí quản lý cấp trên làchi phí không thuộc quyền kiểm soát của nhà quản trị bộ phận vì vậy nhà quản trịbộ phận không có trách nhiệm giải thích mà các nhà quản trị cấp trên phải chịutrách nhiệm và giải thích về chi phí này.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 24 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 25. 25. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… 2.2.1. Một số vấn đề về chi phí Để thiết lập các BCBP, trước hết là phải tập hợp chi phí, vì vậy ta cầnphân biệt các loại chi phí, hiểu rỏ nội dung và ý nghĩa của các loại chi phí. Chi phí có thể được phân loại theo các cách khác nhau như theo quá trìnhsản xuất, và theo mục tiêu quản trị. 2.1.2.1. Phân loại chi phí trong quá trình sản xuất a) Chi phí sản xuất: Những khoản mục chi phí phát sinh tại nơi sản xuất hay tại phân xưởngđược tập hợp như là chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất còn được gọi là chi phíhàng được chế tạo hay chi phí sản phẩm. Chi phí sản xuất bao gồm 3 khoản mục(1) chi phí nguyên liêụ trực tiếp,(2) chi phí tiền lương trực tiếp và (3) chi phí sảnxuất chung Chi phí nguyên liệu trực tiếp: Nguyên liêụ trực tiếp bao gồm những loại nguyên liệu, vật liệu chính tạora thực thể của sản phẩm. Chỉ những loại nguyên liệu, vật liệu được người côngnhân trực tiếp sử dụng trong quá trình sản xuất mới được xem là nguyên liệu, vậtliệu chính. Chi phí nguyên liệu trực tiếp là những chi phí của nguyên liệu ,vậtliệu chính do người công nhân trực tiếp sử dụng trong quá trình sản xuất tạo rasản phẩm. Không phải tất cả các loại nguyên liệu được sử dụng trong quá trìnhsàn xuất đều được xem là chi phí nguyên liệu trực tiếp. Những nguyên liệu, vậtliệu được sử dụng trong quá trình sản xuất và không phải do người công nhântrực tiếp sản xuất sử dụng đều được xem là chi phí sản xuất chung . Chi phí tiền lương trực tiếp: Tiền lương và các khoản phụ cấp liên quan đến tiền lương của người côngnhân trực tiếp sản xuất được tập hợp như là chi phí tiền lương trực tiếp. Khôngphải tất cả tiền lương của các công nhân làm việc tại nơi sản xuất đều trở thànhchi phí tiền lương trực tiếp. Tiền lương và các khoản phụ cấp liên quan đếnngười công nhân phục vụ sản xuất trở thành chi phí tiền lương gián tiếp và đượctập hợp vào tài khoản chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung : Tất cả những khoản mục chi phí phát sinh tại nơi sản xuất hoặc phânxưởng mà không phải là chi phí nguyên liệu trực tiếp và chi phí nguyên liệu trựcGVHD: ThS. Trương Chí Tiến 25 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 26. 26. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận…tiếp được xem là chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung là một khoảnmục chi phí gián tiếp; do đó chúng phải được phân bổ theo những tiêu chuẩnphân bổ thích hợp. b) Chi phí thời kỳ: (Chi phí hoạt động hoặc chi phí kinh doanh) Những chi phí phát sinh ngoài nơi sản xuất hay phân xưởng sản xuất đượctập hợp như là chi phí thời kỳ và chi phí thời kỳ bao gồm 2 bộ phận: (1) chi phíquản lý, (2) chi phí bán hàng. Chi phí quản lý : Những chi phí phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệpkhi tiến hành hoạt động kinh doanh được xem là chi phí quản lý. Chi phí tiềnlương của nhân viên kế toán, chi phí khấu hao văn phòng là 2 thí dụ về chi phíquản lý . Chi phí bán hàng : Những chi phí phát sinh liên quan đến quá trình đem sản phẩm đến ngườimua được gọi là chi phí bán hàng. c) Chi phí ban đầu, chi phí chuyển đổi và sơ đồ phân loại chi phí: Chi phí nguyên liệu trực tiếp kết hợp với chi phí tiền lương trực tiếp đượcgọi là chi phí ban đầu. Chi phí ban đầu là loại chi phí trực tiếp. Chi phí tiền lương trực tiếp kết hợp với chi phí sản xuất chung được gọi làchi phí chuyển đổi. Lý do là vì 2 chi phí này sẽ được chuyển thành giá trị của sảnphẩm khi kết thúc quá trình sản xuất.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 26 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 27. 27. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ TỔNG QUAN PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Chi phí sản xuất (chi phí sản phẩm)CP nguyên liệu trực tiếp CP tiền lương trực tiếp CP sản xuất chung CP thời kỳ CP chuyển đổi Chi phí ngoài sản xuất (chi phí thời kỳ) CP bán hàng CP quản lý 2.1.2.2. Phân loại chi phí theo mục tiêu quản trị. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, tùy theo mục tiêu quảntrị khác nhau mà chúng ta sử dụng các khái niệm chi phí khác nhau. Việc sửdụng các khái niệm chi phí nào là do loại tình huống ra quyết định yêu cầu. a) Chi phí khả biến và chi phí bất biến: Phân loại theo cách ứng xử của chi phí cho ta hai khái niệm chi phí quenthuộc là: Chi phí khả biến (CPKB) và chi phí bất biến (CPBB). Cách phân loại chi phí này rất hữu ích cho người quản lý khi cần biết tổngchi phí của một khoản mục chi phí sẽ là bao nhiêu khi căn cứ ứng xử của nó thayđổi, hay lợi nhuận sẽ là bao nhiêu khi tổng số sản phẩm bán ra thay đổi. Tổng CPPS trong kỳ của doanh nghiệp = chi phí khả biến + chi phí bất biến Chi phí khả biến Khái niệm: Một khoản mục được xem là loại CPKB khi căn cứ ứng xửcủa nó biến động thì tính theo tổng số tiền nó thay đổi theo, còn tính theo mộtđơn vị căn cứ ứng xử của nó lại không thay đổi. • Chi phí khả biến thực thụ: là những CPKB sẽ thay đổi theo tỷ lệ với mức độ của hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí nguyên liệu trực tiếp làGVHD: ThS. Trương Chí Tiến 27 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 28. 28. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… CPKB thực thụ vì lượng nguyên liệu sử dụng trong kỳ sẽ thay đổi theo tỷ lệ với mức độ hoạt động sản xuất. • Chi phí khả biến cấp bậc: Những CPKB khác thuộc loại CPKB cấp bậc như: chi phí lao động gián tiếp cũng được xem là một loại CPKB nhưng nó không ứng xử như cách của nguyên liệu trực tiếp. Chi phí bất biến: Khái niệm: Một khoản mục chi phí được xem là lọai CPBB khi căn cứứng xử của nó biến động thí tính theo tổng số tiền nó không thay đổi, còn tínhtheo một đơi vị căn cứ ứng xử nó sẽ thay đổi. • Chi phí bất biến thuộc tính: Các CPBB thuộc tính được định nghĩa như là những CPBB mà có thể được gắn bó chặt chẽ với một bộ phận riêng biệt và phát sinh do sự tồn tại của bất biến đó. Một thí dụ về CPBB thuộc tính là tiền chi cho quảng cáo do một bộ phận riêng biệt bỏ ra hoặc khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) sử dụng trong một bộ phận riêng biệt . • Chi phí bất biến chung: Có thể được định nghĩa là những CPBB mà không thể gắn liền với bất kỳ một bộ phận riêng biệt nào nhưng phát sinh do các hoạt động chung. Để tính vào các bộ phận, CPBB chung phải được phân bổ theo một nguyên tắc hợp lý. Các chi phí chung còn được gọi là chi phí gián tiếp. Chi phí hổn hợp: Một khoản mục chi phí đươc xem là loại chi phí hổn hợp khi sự ứng xửcủa nó bao gồm cả hai loại CPKB và CPBB. Cho các mục đích khác nhau, ngườiquản lý cần thu thập các chi phí hổn hợp khi chúng phát sinh và phân chúng ratheo các yếu tố khả biến và bất biến. Nếu việc phân tích này làm một cách cẩnthận, sự gần đúng của các yếu tố bất biến và khả biến của chi phí có thể đạtđươc. 2.1.2.3. Phân bổ chi phí cho các bộ phận Trong bất kỳ một tổ chức thì qua quá trình hoạt động cũng sẽ phát sinhnhiều loại chi phí khác nhau, để đạt được cái nhìn thấu đáo nội tại công ty và cóthể phát hiện được cơ hội, chiều hướng hoạt động còn tiềm ẩn hoặc những vấn đềcòn tồn tại, yêu cầu cho người quản lý là phải biết được các chi phí này đã sửdụng như thế nào và bộ phận nào gánh chịu chi phí. Theo phương pháp lậpGVHD: ThS. Trương Chí Tiến 28 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 29. 29. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận…BCBP những chi phí gián tiếp tốt hơn là không nên phân bổ cho các bộ phận . Lýdo là vì một sự phân bổ không thích hợp sẽ làm cho các bộ phận phải chịu mộtmức chi phí phi lý, đôi khi vượt xa mức có thể chấp nhận được. Tuy nhiên nếutìm được căn cứ phân bổ chi phí thích hợp thì nên phân bổ chi phí này cho các bộphận. Nói cách khác các bộ phận thực sự chỉ phải gánh chịu các chi phí do chúngyêu cầu chứ không phải chịu bất kỳ một mức chi phí bên ngoài nào khác. Hai nguyên tắc chỉ đạo của việc phân bổ chi phí cho các bộ phận khácnhau của một công ty khi áp dụng theo cách đảm phí là: + Một là: phải theo bản chất của chi phí (bất biến hay khả biến) + Hai là: phải xem chi phí có gắn trực tiếp với bộ phận đó hay không? Sau đây là thí dụ về một số tiêu thức phân bổ chi phí bộ phận phục vụ. Bảng 1: CÁC TIÊU THỨC PHÂN BỔ CHI PHÍ BỘ PHẬN PHỤC VỤ BỘ PHẬN PHỤC VỤ TIÊU THỨC PHÂN BỔ Căn tin Số lượng nhân viên Bảo vệ Diện tích chịu trách nhiệm Kỹ thuật, kế hoạch Số giờ lao động trực tiếp Kế toán Số giờ lao động, số lượng khách hàng phục vụ Động lực Năng lực phục vụ (Kwh) Điều động lao động Số nhân viên2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu Tham khảo số liệu từ các báo cáo tại Xí nghiệp. Thu thập số liệu, thông tin từ bộ phận kế toán và bộ phận quản lý. Quan sát kế toán viên thực hiện công việc ghi chép, tính toán. Thu thập thông tin, số liệu từ trang web của Công ty. 2.2.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu Sử dụng các báo cáo từ kế toán tài chính để tổng hợp và lập ra các báo cáonội bộ đáp ứng yêu cầu nhà quản trị.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 29 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 30. 30. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… Thực hiện phân tích số liệu bằng phương pháp so sánh thông qua các sốtương đối, số tuyệt đối. Phương pháp so sánh: Là phương pháp xem xét chỉ tiêu phân tích dựa trênviệc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc) nhằm xác định xu hướng vàmức độ biến động của các chỉ tiêu. Đây là phương pháp đơn giản và sử dụngnhiều nhất trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như trong phân tích dựbáo các chỉ tiêu kinh tế. Sử dụng phương pháp này cần nắm vững 3 nguyên tắc: - Lựa chọn chỉ tiêu so sánh: - Điều kiện so sánh: - Kỹ thuật so sánh:GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 30 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 31. 31. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… CHƯƠNG 3GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ-ĐIỆN-MÁY CẦN THƠ VÀ XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ-KHÍ-ĐIỆNMÁY CẦN THƠ Công ty cổ phần Cơ khí-Điện-Máy Cần Thơ tiền thân là Xí nghiệp Cơkhí Hậu Giang được thành lập ngày 01/05/1978. Đến ngày 01/04/1989 UBND Tỉnh ra quyết định số 16/QĐ.UBT.89 sápnhập Nhà máy Cơ khí 1/5 thuộc Sở Giao Thông Vận Tải vào Xí nghiệp Cơ khíHậu Giang thuộc Sở Công nghiệp lấy tên là: Nhà máy Cơ khí Hậu Giang. Sau khi chia Tỉnh Hậu Giang làm hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, do nhucầu về sản xuất và để có đủ khả năng cạnh tranh trong cơ chế thị trường, đếnngày 26/05/1992 UBND tỉnh Cần Thơ ra quyết định số 318/QĐ.UBT.92 sápnhập thêm các đơn vị khác vào Nhà máy Cơ Khí Hậu Giang như: • Xí nghiệp hơi kỹ nghệ (nay là Xí nghiệp MITAGAS Cần Thơ) • Xí nghiệp điện cơ tỉnh Cần Thơ • Xí nghiệp Bao Bì Đến 30/05/1992 do yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới Nhà máy Cơkhí Hậu Giang được đổi tên thành Xí nghiệp cơ điện Cần Thơ. Theo quyết định số 338/QĐ.UBT.92 ngày 06/11/1992 Bộ Công nghiệpnặng đồng ý cho thành lập Doanh nghiệp Nhà nước.Theo tinh thần Nghị định số388/HĐBT và quyết định thành lập số 1618/QĐ.92 ngày 23/12/1992 của UBNDTỉnh Cần Thơ đổi tên thành Công ty Cơ khí-Điện-Máy Cần Thơ, trụ sở chínhđặt tại số 103 Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ trựcthuộc Sở Công nghiệp Tỉnh Cần Thơ. Theo quyết định số 383/QĐ.HĐQT ngày 19/06/2002 của Hội đồng quảntrị Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp về việc tiếp nhận Công ty Cơ khí-GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 31 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 32. 32. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận…Điện–Máy Cần Thơ làm thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty máyvà thiết bị công nghiệp. Qua quá trình hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi, tăng khả năng cạnhtranh, các đơn vị của Công ty đã có sự thay đổi về tên, một số đơn vị sáp nhậplại. Đến ngày 01 tháng 07 năm 2006 Công ty Cơ khí-Điện-Máy Cần Thơ thựchiện cổ phần hoá và lấy tên là Công ty cổ phần Cơ khí-Điện-Máy Cần Thơ. • Vốn điều lệ: 11.880.000.000 • Địa chỉ: 103 Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ • Điện thoại: 84.071.821156 • Fax: 84.071 813593 – 84.071.842294 • Email: memco@hcm.vnn.vn Các đơn vị trực thuộc : Xí nghiệp Cơ khí-Bao Bì:Km số 10 Quốc lộ 91, Khu Công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ Xí nghiệp MITAGAS: 121 Mậu Thân, P.An Hoà, Q.Ninh Kiều,TP Cần Thơ Công ty chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng cơ khí, cơ khí giaothông, máy móc nông nghiệp, phụ tùng các loại, các mặt hàng điện cơ, điện lạnh,điện tử, mạ kẽm các cấu kiện sắt thép và các loại khí phục vụ cho công nghiệp, ytế. Sản xuất các loại giấy, sản phẩm bằng giấy và các loại bao bì khác, các sảnphẩm bằng vật liệu composite. Sản xuất, thi công, xây dựng và lắp đặt các loạicầu đường giao thông. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các hệ thống phân phối khí oxyphục vụ chuyên ngành y tế. Xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp.Kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà làm văn phòng, trung tâm thương mại,siêu thị và nhà ở.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 32 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 33. 33. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận…3.2. GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ 3.2.1. Giới thiệu chung về Xí nghiệp Tiền thân của Xí nghiệp MITAGAS Cần Thơ là Xí nghiệp hơi kỹ nghệ cũ.Trước năm 1975 của tư nhân, thiết bị sản xuất và điều chế Oxygene chế tạo tạiMỹ năm 1958, thiết bị điều chế Acetylene dạng chế tạo trong nước. Sau giảiphóng ta tiếp quản và đầu tư một dây chuyền sản xuất Oxygene với công suất150 m3/giờ của Trung Quốc và đã đưa vào hoạt động tháng 6/1995. Đến nay Xínghiệp đã tăng khă năng sản xuất lên 12-15 lần so với lúc mới sáp nhập. Xí nghiệp MITAGAS có trụ sở tại số 121 Mậu Thân, Phường An Hòa,Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT/FAX: 071.890306 – 071.210645 Phía trước là đường bộ, phía sau là đường sông thuận lợi cho việc giaodịch mua bán. Xí nghiệp có thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn trên hầu hết các tỉnhtại Đồng bằng Sông Cửu Long: Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh,Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Bạc Liêu… Xí nghiệp là đơn vị hạch toán báo sổ thuộc Công ty. 3.2.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Xí nghiệp Xí nghiệp gồm có 39 CB CNV chia làm 5 tổ: • Tổ nghiệp vụ và bảo vệ: 13 người • Tổ sản xuất Oxy: 7 người • Tổ nạp hơi: 6 người • Tổ sản xuất Acetylene và kiểm định: 7 người • Tổ bốc xếp: 6 ngườiGVHD: ThS. Trương Chí Tiến 33 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 34. 34. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… Sơ đồ 2: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐCTỔ NGHIỆP VỤ TỔ SX OXY TỔ NẠP TỔ SX AC& TỔ (OXYGENE) BỐC XẾPVÀ BẢO VỆ HƠI KIỂM ĐỊNH 3.2.3. Các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu Xí nghiệp MITAGAS là một đơn vị kinh tế chuyên sản xuất kinh doanh các loại khí như Oxygene, Nitrogene (khí, lỏng) và Acetylene. Sản phẩm khí Oxygene có công dụng rộng rãi trong y tế, công nghiệp, thủy sản,…; Sản phẩm Nitrogene được sử dụng để nuôi cấy tế bào, bảo quản thực phẩm đóng hộp,…; Còn sản phẩm Acetylene thì sử dụng nhiều trong hàn, cắt kim loại…. Ngoài các sản phẩm chính trên thì Xí nghiệp còn thực hiện các dịch vụ như thiết kế, lắp đặt các hệ thống phân phối khí Oxygene phục vụ chuyên ngành y tế. Cung cấp các loại khí dùng trong công nghiệp : Carbon dioxit (CO2) , Argon (Ar), đất đèn (CaC2 – khí đá), vỏ chai chứa các loại khí và các loại van khí công nghiệp. 3.2.4. Quy trình sản xuất sản phẩm Xí nghiệp MITAGAS chỉ sản xuất 3 loại sản phẩm chủ yếu là Oxygene, Nitrogene (lỏng, khí) và Acetylene không có sản phẩm dở dang, trang thiết bị gọn nhẹ, NVL để sản xuất là khí trời và không cần dự trữ tồn kho NVL (NVL) đối với sản xuất Oxygene và Nitrogene, nhiên liệu tiêu hao phục vụ cho sản xuất chủ yếu là điện năng, nước còn sản xuất Acetylene NVL chủ yếu là CaC2 nhưng số lượng sản phẩm không lớn nên dự trữ cũng không nhiều. Xí nghiệp có hai dây chuyền sản xuất chính và một máy đo thủy lực dùng cho bộ phận phục vụ. GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 34 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 35. 35. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận…Sơ đồ 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÍ OXYGENE VÀ NITROGENE Nguyên liệu khí trời Máy nén không khí Cụm thuần Trao đổi nhiệt và trợ lạnh Tinh luyện sơ bộ Tinh luyện tinh Chứa khí O2 thuần Chứa khí N2 thuần Máy nén khí O2 và N2 Dàn nạp khí O2 và N2 vào chai Kho thành phẩm Quy trình sản xuất Actylene cũng không phức tạp, đầu tiên đất đèn đượcđưa vào bồn sinh khí, sau đó được đưa vào bình rửa và giải nhiệt thu được khíAcetylene. Khí thu được vào bồn chứa khí rồi vào bình chặn lửa có áp suất thấpđể lọc và hút ẩm. Acetylene được chọn lọc để đưa vào máy nén áp suất cao, quabình lọc dầu để chặn lửa và hút ẩm, tới dàn nạp để ra thành phẩm. Tại dàn nạp,Aceton được châm vào chai để bảo hoà khí.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 35 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 36. 36. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… Sơ đồ 4: QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÍ ACETYLENE Nguyên liệu đất đèn (CaC2) Bồn sinh khí Lọc bụi cơ học và giải nhiệt Bình chặn lửa Lọc tạp chất và hút ẩm Bình chặn lửa Dàn nạp khí C2H2 Kho thành phẩm 3.2.5. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Xí nghiệp 3.2.5.1. Mục tiêu Là một Xí nghiệp sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, mục tiêuchính luôn được đặt ra là tối đa hóa doanh số và lợi nhuận. Sẳn sàng đáp ứng tối đa và kịp thời nhu cầu tiêu dùng trong y tế, côngnghiệp, thủy sản…với thủ tục nhanh gọn. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bằng cách giữ chân khách hàng cũvà thu hút thêm khách hàng mới.GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 36 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 37. 37. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… 3.2.5.2. Phương hướng Đầu tư, cải tiến trang thiết bịcủa Xí nghiệp nhằm nâng cao năng suất thiếtbị lao động, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trênthị trường. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái và an toàn. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho CB CNVcủa Xí nghiệp. Giữ vững quan hệ tốt đẹp với khách hàng thông qua chương trình khuyếnmãi, tặng quà, tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm…GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 37 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 38. 38. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… CHƯƠNG 4 THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ Sơ đồ 5: SƠ ĐỒ CÁC BỘ PHẬN THEO HƯỚNG PHÂN TÍCH Xí nghiệp MITAGAS Bộ phận sản xuất Bộ phận dịch vụDây chuyền sản xuất Dây chuyền sản xuất ACETYLENE OXYGENE & NITROGENE OXYGENE NITROGENE Bảng 2: BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS ĐV: 1000 Đồng BÔ PHẬN NĂM 2004 NĂM 2005 NĂM 2006 Toàn Xí nghiệp 7.169.893 8.134.472 8.908.992 Bộ phận dịch vụ 1.536.971 2.095.618 2.586.753 Bộ phận sản xuất 5.632.922 6.038.854 6.322.239 Dây chuyền sản xuất Acetylene 846.886 893.371 924.690 Dây chuyền sản xuất Oxygene và Nitrogene 4.786.036 5.145.483 5.397.549 Sản phẩm Oxygene 4.744.686 5.040.868 5.157.550 Sản phẩm Nitrogene 41.350 104.615 239.999 (Nguồn: Bộ phận kế toán Xí nghiệp MITAGAS Cần Thơ) GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 38 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 39. 39. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận…4.1. THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO THU NHẬP BỘ PHẬNTRONG NĂM 2004 4.1.1. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận toàn Xí nghiệp theo lĩnhvực hoạt động năm 2004 Bảng 3: BẢNG TẬP HỢP VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ XÍ NGHIỆP NĂM 2004 THEO LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐVT: 1000 Đồng CHỈ TIÊU XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DỊCH VỤ1. Chi phí khả biến 4.374.353 2.887.899 1.486.454 Lương CB CNV 932.086 732.280 199.806 BHXH, BHYT, KPCĐ 177.096 139.133 37.963 Chi phí NVL, hàng hoá xuất kho 1.526.633 614.837 911.796 Nhớt 83.874 83.874 0 Glycerin 24.701 24.701 0 Ccl4 3.104 3.104 0 Acetone 31.171 31.171 0 Đất đèn 646.864 471.987 174.876 Vỏ chai 61.917 0 61.917 Hơi Argon 421.416 0 421.416 Hơi CO2 123.773 0 123.773 Val 87.687 0 87.687 Dây đồng hồ 17.741 0 17.741 Chi phí sửa chữa 16.415 0 16.415 Tay nắm nhôm 7.970 0 7.970 Các loại nhiên liệu, vật liệu khác 47.499 27.633 19.866 Điện dùng cho sản xuất 1.615.649 1.312.782 302.868 Nước chạy máy 15.637 12.715 2.921 Chi phí vận chuyển 59.752 48.518 11.234GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 39 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 40. 40. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… CHỈ TIÊU XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DỊCH VỤ2. Chi phí bất biến thuộc tính 454.711 418.482 36.229 Khấu hao TSCĐ của bộ phận 332.175 313.841 18.334 Chi phí CCDC phân bổ 26.982 12.322 14.660 Sửa chữa 43.130 39.896 3.234 Chi phí quảng cáo 52.424 52.424 03. Chi phí bất biến chung 1.536.268 Chi phí tiếp khách 76.128 Phụ cấp, thưởng CBCNV 189.261 Chi PCTN kho và KT bao bì 61.700 Lãi vay ngân hàng 180.000 Phụ cấp bảo vệ 2.400 Điện, nước dùng cho VP 5.312 Tiền ăn giữa ca 140.400 Chi phí CCDC chung phân bổ 16.160 VPP, dụng cụ sinh hoạt 200.149 Chi phí dịch vụ mua ngoài 220.872 Chi phí cho Hội nghị khách hàng 28.546 Chi phí khác 415.339 (Nguồn: Bộ phận kế toán Xí nghiệp MITAGAS Cần Thơ) Dựa vào bảng tổng hợp doanh thu và chi phí của từng bộ phận năm 2004,ta lập được bảng BCBP sau:GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 40 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 41. 41. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… Bảng 4: BẢNG BÁO CÁO BỘ PHẬN TOÀN XÍ NGHIỆP NĂM 2004 THEO LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐVT: 1000 Đồng XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DỊCH VỤ CHỈ TIÊU Số tiền % Số tiền % Số tiền %Doanh số bán 7.169.893 100,00 5.632.922 100,00 1.536.971 100,00Trừ chi phí khả biến 4.374.353 61,01 2.887.899 51,27 1.486.454 96,71 Lương CB CNV 932.086 13,00 732.280 13,00 199.806 13,00 BHXH, BHYT,KPCĐ 177.096 2,47 139.133 2,47 37.963 2,47 Chi phí NVL, hànghoá xuất kho 1.526.633 21,29 614.837 10,92 911.796 59,32 Các loại nhiên liệu,vật liệu khác 47.499 0,66 27.633 0,49 19.866 1,29 Điện dùng cho sảnxuất 1.615.649 22,53 1.312.782 23,31 302.868 19,71 Nước chạy máy 15.637 0,22 12.715 0,23 2.921 0,19 Chi phí vận chuyển 59.752 0,83 48.518 0,86 11.234 0,73Số dư đảm phí 2.795.540 38,99 2.745.023 48,73 50.517 3,29Trừ chi phí bất biếnthuộc tính 454.711 6,34 418.482 7,43 36.229 2,36 Khấu hao TSCĐcủa bộ phận 332.175 4,63 313.841 5,57 18.334 1,19 Chi phí CCDCphân bổ 26.982 0,38 12.322 0,22 14.660 0,95 Sửa chữa 43.130 0,60 39.896 0,71 3.234 0,21 Chi phí quảng cáo 52.424 0,73 52.424 0,93 0 0,00Số dư bộ phận 2.340.829 32,65 2.326.541 41,30 14.288 0,93Trừ chi phí bất biếnchung 1.536.268 21,43 Chi phí tiếp khách 76.128 1,06 Phụ cấp, trợ cấp,thưởng CBCNV 189.261 2,64 Chi PCTN kho vàkiểm tra bao bì 61.700 0,86 Lãi vay ngân hàng 180.000 2,51 Phụ cấp bảo vệ 2.400 0,03 GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 41 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
 42. 42. Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận… XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DỊCH VỤ CHỈ TIÊU Số tiền % Số tiền % Số tiền % Điện, nước dùngcho VP, sinh hoạt 5.312 0,07 Tiền ăn giữa ca 140.400 1,96 Chi phí CCDCchung phân bổ 16.160 0,23 Văn phòng phẩm,dụng cụ sinh hoạt 200.149 2,79 Chi phí dịch vụmua ngoài 220.872 3,08 Chi phí cho Hộinghị khách hàng 28.546 0,40 Chi phí khác 415.339 5,79Thu nhập thuần túycủa Xí nghiệp 804.562 11,22 Sản xuất: Sản xuất: 78,56% 99,39% Dịch vụ: Dịch vụ: 21,44% 0,61% Hình 1: CƠ CẤU DOANH THU XÍ NGHIỆP Hình 2: CƠ CẤU SDBP XÍ NGHIỆP THEO LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG NĂM 2004 THEO LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG NĂM 2004 Từ hình 1 ta thấy rằng trong tổng số doanh thu của Xí nghiệp thì doanh thu sản xuất là chính, chiếm đến 78,56% tổng doanh số, gấp 3,66 lần doanh thu dịch vụ. Điều này chứng tỏ Xí nghiệp đã chú trọng nhiều vào sản xuất hơn dịch vụ, lĩnh vực sản xuất các loại khí là lĩnh vực chủ yếu và lâu dài được Xí nghiệp quan tâm đầu tư phát triển. Một cơ sở nữa để kết luận về sự quan trọng của lĩnh vực sản xuất là % SDBP. Từ hình 2, trong tổng SDBP của Xí nghiệp thì SDBP do lĩnh vực sản xuất GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 42 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú

×