Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luan van tot nghiep ke toan (9)

1,229 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ và NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Luan van tot nghiep ke toan (9)

 1. 1. www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH -------  ------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Cẩm Vân Trần Thị Mỹ Duyên MSSV: 4053517 Lớp: Kế toán tổng hợp K31 Cần Thơ – 2009http://www.kinhtehoc.net
 2. 2. www.kinhtehoc.net MỤC LỤCChương 1 : GIỚI THIỆU1.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ...................................1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung ...........................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .................................................................2 1.3.1 Không gian ....................................................................................2 1.3.2 Thời gian .......................................................................................3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................3 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ..................................................................3Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU ............................................................................................5 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ....................................................................5 2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ về phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh của ngân hàng ............................................................5 2.1.1.1Khái niệm về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ..........5 2.1.1.2 Ý nghĩa về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .............5 2.1.1.3 Nội dung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ...........5 2.1.1.4 Nhiệm vụ .................................................................................6 2.1.2 Hoạt động huy động vốn .................................................................6 http://www.kinhtehoc.net
 3. 3. www.kinhtehoc.net 2.1.3 Các chỉ tiêu phân tích hoạt động cho vay .......................................6 2.1.3.1 Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn .............................................7 2.1.3.2 Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn huy động .............................7 2.1.3.3 Vòng quay tín dụng ..................................................................8 2.1.3.4 Hệ số thu nợ .............................................................................8 2.1.3.5 Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ .............................................8 2.1.4 Hoạt động dịch vụ ...........................................................................8 2.1.5 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM ...................................9 2.1.5.1 Thu nhập .................................................................................9 2.1.5.2 Chi phí ...................................................................................10 2.1.5.3 Lợi nhuận ..............................................................................11 2.1.6. Hệ hống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .........11 2.1.6.1 Chỉ tiêu phân tích lợi nhuận .................................................11 2.1.6.2 Chỉ tiêu phân tích rủi ro ........................................................13 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................16 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin .................................................16 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ...................................................16 2.2.3 Phạm vi nghiên cứu ....................................................................18Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á CẦN THƠ ....................................19 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - CHI NHÁNHCẦN THƠ ...................................................................................................19 3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển .................................19 http://www.kinhtehoc.net
 4. 4. www.kinhtehoc.net 3.2.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng các phòng ban, chức năng và vaitrò của Ngân hàng Việt Á– Cần Thơ ..........................................................20 3.2.2.1 Cơ cấu tổ chức ...................................................................20 3.2.2.2 Chức năng các phòng ban ..................................................20Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA NGÂN HÀNG VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ CẦN THƠ ....23 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN .......23 4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ..........................................26 4.2.1 Doanh số cho vay ........................................................................27 4.2.1.1 Theo thời hạn .........................................................................28 4.2.1.2 Theo loại hình kinh tế ............................................................30 4.2.1.3 Theo lĩnh vực (theo ngành) ...................................................33 4.2.2 Doanh số thu nợ ...........................................................................37 4.2.2.1 Theo thời hạn .........................................................................38 4.2.2.2 Theo loại hình kinh tế ............................................................40 4.2.2.3 Theo lĩnh vực (theo ngành) ...................................................41 4.2.3 Dư nợ ...........................................................................................43 4.2.1.1 Theo thời hạn .........................................................................44 4.2.1.2 Theo loại hình kinh tế ............................................................46 4.2.1.3 Theo lĩnh vực (theo ngành) ...................................................48 4.2.4 Nợ xấu ...........................................................................................50 4.2.5 Chỉ tiêu tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng .......................................53 4.2.5.1 Tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng vốn huy động .............................53 http://www.kinhtehoc.net
 5. 5. www.kinhtehoc.net 4.2.5.2 Tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn .................................54 4.2.5.3 Vòng quay vốn tín dụng ........................................................54 4.2.5.4 Hệ số thu nợ ..........................................................................55 4.2.5.5 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ .................................................56 4.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ............................................57 4.3.1 Dịch vụ thanh toán .......................................................................58 4.3.2 Kinh doanh ngoại tệ- vàng ...........................................................59 4.3.3 Bảo lãnh .......................................................................................60 4.3.4 Dịch vụ ngân quỹ .........................................................................60 4.3.5 DV uỷ thác và đại lý ....................................................................61 4.3.6 DV khác .......................................................................................61 4.4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA NGÂN HÀNG VIỆT Á CHI NHÁNH CÀN THƠ ............................61 4.4.1 Thu nhập ......................................................................................61 4.4.1.1 Thu nhập từ lãi .....................................................................62 4.1.1.2 Thu nhập phí dịch vụ ..........................................................63 4.1.1.3 Thu nhập HĐ khác ...............................................................64 4.4.2 Chi phí ..........................................................................................64 4.4.3 Lợi nhuận .....................................................................................66 4.4.3 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của VAB ......................67 4.4.4.1 Các chỉ số đo lường lợi nhuận .............................................67 4.4.4.2 Chỉ tiêu về rủi ro ..................................................................69 http://www.kinhtehoc.net
 6. 6. www.kinhtehoc.netChương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAOHOẠT ĐỘNG KINH DOANH ................................................................735.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG ..........73 5.1.1 Thuận lợi .......................................................................................73 5.1.2 Khó khăn .......................................................................................735.2 GIẢI PHÁP CHUNG ...........................................................................745.3 GIẢI PHÁP CỤ THỂ ...........................................................................74 5.3.1 Về nhân sự .......................................................................................74 5.3.2 Về huy động vốn .............................................................................75 5.3.3 Về tín dụng, ......................................................................................67 5.3.4 Về sản phăm dịch vụ .......................................................................77 5.3.5 Lợi nhuận ........................................................................................78 5.3.6 Về rủi ro ...........................................................................................78 5.3.7 Về phát triển mạng lướí ..................................................................78Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................806.1 KẾT LUẬN .........................................................................................806.2 KIẾN NGHỊ ........................................................................................80 6.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước ........................................................81 6.2.2 Đối với Hội sở ................................................................................81 6.2.3 Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ...........................................81 TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.kinhtehoc.net
 7. 7. www.kinhtehoc.net DANH MỤC BIỂU BẢNGBảng 1: CƠ CẤU NGUỒN VỐN 24Bảng 2: HOẠT ĐỘNG CHO VAY 28Bảng 3: DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI HẠN 29Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ 31Bảng 5: DOANH SỐ CHO VAY THEO LĨNH VỰC 34Bảng 6: DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN 39Bảng 7: DOANH SỐ THU NỢ THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ 40Bảng 8: DOANH SỐ THU NỢ THEO LĨNH VỰC 42Bảng 9: DƯ NỢ THEO THỜI HẠN 45Bảng 10: DƯ NỢ THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ 47Bảng 11: DƯ NỢ THEO LĨNH VỰC 48Bảng 12: NỢ XẤU 51Bảng 13: CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 53Bảng 14: DOANH THU HOẠT ĐỘNG THU DỊCH VỤ 58Bảng 15: CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN 57Bảng 16: CHỈ TIÊU VỀ RỦI RO 73 http://www.kinhtehoc.net
 8. 8. www.kinhtehoc.net DANH MỤC HÌNHSơ đồ 1: BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG 20Hình 1: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 24Hình 2: HOẠT ĐỘNG CHO VAY 26Hình 3: DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI HẠN 29Hình 4: DOANH SỐ CHO VAY THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ 32Hình 5: DOANH SỐ CHO VAY THEO LĨNH VỰC 35Hình 6: DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN 39Hình 7: DOANH SỐ THU NỢ THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ 41Hình 8: DOANH SỐ THU NỢ THEO LĨNH VỰC 43Hình 9: DƯ NỢ THEO THEO THỜI HẠN 44Hình 10: BÁO CÁO DƯ NỢ LOẠI HÌNH KINH TẾ 47Hình 11: BÁO CÁO DƯ NỢ THEO LĨNH VỰC 49Hình 12: NỢ XẤU 51Hình 13: DOANH THU HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 59Hình 14: THU NHẬP 62Hình 15: CHI PHÍ 65Hình 16: LỢI NHUẬN 66 http://www.kinhtehoc.net
 9. 9. www.kinhtehoc.net DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN: Doanh nghiệp DSCV: Doanh số cho vay DSTN: Doanh số thu nợ DT: Doanh thu DV: Dịch vụ HĐKD: Hoạt động kinh doanh HĐV: Huy động vốn KT – XH: Kinh tế - xã hội NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại RRLS: Rủi ro lãi suất RRTD: Rủi ro tín dụng TCKT: tổ chức kinh tế TCTD: Tổ chức tín dụng TMCP: Thương mại cổ phần VAB– CT: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Cần Thơ http://www.kinhtehoc.net
 10. 10. www.kinhtehoc.net TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Tấn Bình (2003), “Phân tích hoạt động doanh nghiệp”, Nhà xuất bảnĐại học Quốc gia TP.HCM .2. Huỳnh Đức Lộng (1997), “Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp”, Nhàxuất bản thống kê.3. Huỳnh Lợi( 2003), “Kế toán quản trị”, Nhà xuất bản thống kê .4. Đỗ Thị Tuyết (2004), “Quản trị doanh nghiệp”, Tủ sách Đại học Cần Thơ .5. Phan Đức Dũng (2006). Phân tích hoạt động kinh doanh. NXB Đại học QuốcGia TPHCM6. Thái Văn Đại (2005). Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng. Đại học Cần Thơ.7. Nguyễn Thị Ánh Hồng (2006) Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanhNHTM trong xu thế hội nhập trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Luận văn Thạc sĩkinh tế. Tủ sách Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ8.. Trương Đông Lộc, Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Thị Lương, Trương Thị BíchLiên, 2007. Bài giảng Quản trị tài chính 1. Đại học Cần Thơ9. Nguyễn Thanh Nguyệt, Thái Văn Đại, 2004. Bài giảng Quản trị ngân hàngthương mại. Đại học Cần Thơ10. Một số trang Web: + www.vietabank.com.vn + www.thanhnien.com + www.baocantho.com + www.vneconomy.com.vn http://www.kinhtehoc.net
 11. 11. www.kinhtehoc.net LỜI CẢM TẠ  Trước tiên, em kính gửi lời cám ơn chân thành đến Quý Thầy Cô, đặcbiệt là Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế- Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại HọcCần Thơ đã nhiệt tình giảng dạy, tận tâm truyền đạt cho em nhiều kiến thứcsuốt thời gian học tập ở trường. Em kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh Đạo, Cô Chú, AnhChị công tác tại Ngân Hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ, đặc biệt là các Anh,Chị Phòng Tín Dụng, Phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn emhoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực tập. Em kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Đoàn Thị Cẩm Vân đãtận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Do kiến thức còn hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu, nên bài luậnvăn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đónggóp của Quý Thầy Cô và Ban Lãnh Đạo Ngân hàng giúp em khắc phụcđược những thiếu sót và khuyết điểm. Cuối cùng, em xin kính gửi đến Quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc vàtoàn thể Quý Cô Chú, Anh Chị đang công tác tại Ngân hàng lời chúc sứckhỏe và luôn thành đạt Trân trọng! Cần Thơ, Ngày….…Tháng..…Năm 2009 Sinh viên thực hiện Trần Thị Mỹ Duyên ihttp://www.kinhtehoc.net
 12. 12. www.kinhtehoc.net LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệuthu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùngvới bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, Ngày….…Tháng….…Năm 2009 Sinh viên thực hiện Trần Thị Mỹ Duyên iihttp://www.kinhtehoc.net
 13. 13. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Cần Thơ, Ngày ….… Tháng …… Năm 2009 Giáo viên hướng dẫn Đoàn Thị Cẩm Vân iiihttp://www.kinhtehoc.net
 14. 14. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Cần Thơ, Ngày …… Tháng …… Năm 2009 Giáo viên phản biện ivhttp://www.kinhtehoc.net
 15. 15. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Cần Thơ, Ngày ….… Tháng ….… Năm 2009 Giáo viên phản biện vhttp://www.kinhtehoc.net

×