Luan van tot nghiep ke toan (27)

656 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ và NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
656
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luan van tot nghiep ke toan (27)

 1. 1. www.kinhtehoc.net TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T -QTKD -----o0o----- LU N VĂN T T NGHI P PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG Giáo viên hư ng d n: Sinh viên th c hi n: TH.S OÀN TH C M VÂN NGUY N TH THANH LUYÊN Mã s SV: 4053573 L p: K toán - 31 C n Thơ – 2009http://www.kinhtehoc.net
 2. 2. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang L IC MT   Sau b n năm h c t p t i trư ng i h c C n Thơ ư c s truy n tt ntình c a quý Th y cô, cùng v i th i gian th c t p t i Công ty C ph n Dư c H uGiang em ã hoàn thành lu n văn t t nghi p c a mình. Có k t qu ó là nh s óng góp to l n c a quý Th y cô và s giúp c a các Cô, Chú, Anh, Ch trongCông ty, c bi t là ư c s giúp c a các Anh Ch trong phòng Qu n tr tàichính. Em xin chân thành c m ơn: Quý Th y cô trư ng i h c C n Thơ nói chung cũng như quý Th y côKhoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh nói riêng ã t n tình gi ng d y và truy n t nh ng ki n th c quý báu cho em trong su t 4 năm qua. c bi t, em xin chânthành c m ơn Cô oàn Th C m Vân ã t n tình hư ng d n em hoàn thành lu nvăn t t nghi p này. Ban lãnh o, các Cô, Chú, Anh, Ch Công ty Dư c H u Giang ã nhi ttình hư ng d n, giúp và t o i u ki n thu n l i cho em trong su t th i gianth c t p t i công ty. Sau cùng em xin g i l i chúc s c kh e và lòng bi t ơn sâu s c n quýTh y cô Trư ng i h c C n Thơ cũng như các Cô chú và Anh ch trong Côngty. Ngày …. tháng …. năm Sinh viên th c hi n (ký và ghi h tên) Nguy n Th Thanh luyênGVHD: Th.S oàn Th C m Vân i SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 3. 3. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang L I CAM OAN   Em xin cam oan r ng tài này là do chính em th c hi n, các s li u thuth p và k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳ tài nghiên c u khoa h c nào. Ngày …. tháng …. năm Sinh viên th c hi n (ký và ghi h tên) Nguy n Th Thanh luyênGVHD: Th.S oàn Th C m Vân ii SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 4. 4. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang NH N XÉT C A CƠ QUAN TH C T P  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Th trư ng ơn v (ký tên và óng d u)GVHD: Th.S oàn Th C m Vân iii SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 5. 5. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang B N NH N XÉT LU N VĂN T T NGHI P ******************H và tên ngư i hư ng d n: ............................... ..................................................H c v : ............................................................... ..................................................Chuyên ngành: ................................................... ..................................................Cơ quan công tác:............................................... ..................................................Tên h c viên:...........................................MSSV: ..................................................Chuyên ngành: ................................................... ..................................................Tên tài: .......................................................... .................................................. N I DUNG NH N XÉT1. Tính phù h p c a tài v i chuyên ngành ào t o: .........................................................................................................................................................................2. V hình th c:...................................................................................................................................................................................................................................3. Ý nghĩa khoa h c, th c ti n và tính c p thi t c a tài: ..................................................................................................................................................................4. tin c y c a s li u và tính hi n i c a lu n văn:........................................................................................................................................................................5. N i dung và các k t qu t ư c: ...................................................................................................................................................................................................6. Các nh n xét khác: ..........................................................................................................................................................................................................................7. K t lu n:.......................................................................................................................................................................................................................................... C n Thơ, ngày … tháng … năm 2009 GIÁO VIÊN HƯ NG D N oàn Th C m VânGVHD: Th.S oàn Th C m Vân iv SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 6. 6. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang B N NH N XÉT LU N VĂN T T NGHI P ******************H và tên ngư i nh n xét: .................................. ..................................................H c v : ............................................................... ..................................................Chuyên ngành: ................................................... ..................................................Cơ quan công tác:............................................... ..................................................Tên h c viên:...........................................MSSV: ..................................................Chuyên ngành: ................................................... ..................................................Tên tài: .......................................................... .................................................. N I DUNG NH N XÉT1. Tính phù h p c a tài v i chuyên ngành ào t o: .........................................................................................................................................................................2. V hình th c:...................................................................................................................................................................................................................................3. Ý nghĩa khoa h c, th c ti n và tính c p thi t c a tài: ..................................................................................................................................................................4. tin c y c a s li u và tính hi n i c a lu n văn:........................................................................................................................................................................5. N i dung và các k t qu t ư c: ...................................................................................................................................................................................................6. Các nh n xét khác: ..........................................................................................................................................................................................................................7. K t lu n:.......................................................................................................................................................................................................................................... C n Thơ, ngày … tháng … năm 2009 NGƯ I NH N XÉTGVHD: Th.S oàn Th C m Vân v SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 7. 7. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang M CL CChương 1: GI I THI U................................................................................... 11.1. tv n nghiên c u .................................................................................. 1 1.1.1. S c n thi t nghiên c u ........................................................................ 11.2. M c tiêu nghiên c u ..................................................................................... 1 1.2.1. M c tiêu chung..................................................................................... 1 1.2.2. M c tiêu c th ..................................................................................... 11.3. Ph m vi nghiên c u ...................................................................................... 2 1.3.1 Không gian nghiên c u ......................................................................... 2 1.3.2. Th i gian nghiên c u............................................................................ 2 1.3.3. i tư ng nghiên c u........................................................................... 2Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U .. 32.1. Phương pháp lu n......................................................................................... 3 2.1.1. M t s v n cơ b n v phân tích tài chính doanh nghi p ................... 3 2.1.1.1. Khái ni m v phân tích tài chính doanh nghi p ............................ 3 2.1.1.2. M c tiêu c a phân tích tài chính doanh nghi p............................. 3 2.1.2. Các v n cơ b n trong ho t ng phân tích tình hình tài chính doanhnghi p ................................................................................................................. 4 2.1.2.1. Khái ni m, vai trò, m c tiêu c a phân tích báo cáo tài chính ........ 4 2.1.2.2. B ng cân i k toán.................................................................... 5 2.1.2.3. Phân tích m i quan h gi a tài s n và ngu n v n ......................... 6 2.1.2.4. B ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh................................. 7 2.1.2.5. Báo cáo lưu chuy n ti n ............................................................... 8 2.1.3. Các t s tài chính ............................................................................... 9 2.1.3.1. Các t s v công n .................................................................... 9 2.1.3.2. Các t s kh năng thanh toán .................................................... 10 2.1.3.3. Các t s ho t ng.................................................................... 11 2.1.3.4. Các t s kh năng sinh l i......................................................... 12 2.1.3.5. Sơ DUPONT......................................................................... 132.2. Phương pháp nghiên c u ............................................................................ 16 2.2.1. Phương pháp thu th p s li u ............................................................. 16 2.2.2. Phương pháp phân tích s li u............................................................ 16GVHD: Th.S oàn Th C m Vân vi SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 8. 8. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangChương 3: KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG .............................................................................................................................. 173.1. L ch s hình thành và phát tri n.................................................................. 173.2. Nhi m v , ch c năng, quy n h n và cơ c u t ch c c a công ty ................. 19 3.2.1. Nhi m v , ch c năng các phòng ban .................................................. 19 3.2.2. Cơ c u t ch c ................................................................................... 20Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY CPH N DƯ C H U GIANG........................................................................... 214.1. Phân tích tài s n – ngu n v n c a công ty .................................................. 21 4.1.1. Phân tích tình hình tài s n ............................................................. 21 4.1.2. Phân tích tình hình ngu n v n....................................................... 294.2. Phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty .................... 324.3. Phân tích tình hình lưu chuy n ti n............................................................. 39 4.3.1. Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng kinh doanh ................................. 39 4.3.2. Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng u tư......................................... 41 4.3.3. Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng tài chính ..................................... 424.4. ánh giá tình hình tài chính c a công ty thông qua các ch s tài chính ...... 43 4.4.1. Phân tích cơ c u tài s n và ngu n v n ................................................ 43 4.4.2. Phân tích tình hình công n ................................................................ 44 4.4.3. Các t s thanh toán ........................................................................... 45 4.4.4. Các t s ho t ng ............................................................................ 46 4.4.5. Các t s kh năng sinh l i................................................................. 48 4.4.6. Phương trình DUPONT...................................................................... 52Chương 5: M T S GI I PHÁP NH M HOÀN THI N TÌNH HÌNH TÀICHÍNH C A CÔNG TY ................................................................................ 565.1. Nh ng thu n l i, khó khăn trong th i gian qua c a công ty trong th i giant i ............................................................................................................... 56 5.1.1. Thu n l i............................................................................................ 56 5.1.2. Khó khăn............................................................................................ 565.2. ánh giá tình hình tài chính t i công ty C ph n Dư c H u giang.............. 56 5.2.1. Nh ng m t ã t ư c ...................................................................... 56GVHD: Th.S oàn Th C m Vân vii SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 9. 9. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang 5.2.2. Nh ng m t còn t n t i ........................................................................ 585.3. M t s gi i pháp ......................................................................................... 59 5.3.1. V vi c qu n lí kho n ph i thu ........................................................... 59 5.3.2. V công tác qu n lí hàng t n kho........................................................ 60 5.3.3. V chi phí........................................................................................... 60Chương 6: K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................... 626.1. K t lu n...................................................................................................... 626.2. Ki n ngh .................................................................................................... 63TÀI LI U THAM KH O ........................................................................ 65GVHD: Th.S oàn Th C m Vân viii SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 10. 10. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang DANH M C BI U B NG TrangB ng 01: Tình hình tài s n ng n h n năm 2006 – 2008 ..................................... 21B ng 02: Tình hình tài s n dài h n năm 2006 – 2008 ........................................ 26B ng 03: Tình hình n ph i tr năm 2006 – 2008 ............................................. 29B ng 04: Tình hình v n ch s h u năm 2006 – 2008....................................... 31B ng 05: K t qu ho t ng kinh doanh 2006 – 2008........................................ 33B ng 06: Tình hình lưu chuy n ti n t H KD năm 2006 – 2008 ...................... 40B ng 07: Tình hình lưu chuy n ti n t H T năm 2006 – 2008....................... 41B ng 08: Tình hình lưu chuy n ti n t H TC năm 2006 – 2008 ....................... 42B ng 09: Kh năng thanh toán ng n h n năm 2006 – 2008................................ 45B ng 10: Các t s ho t ng năm 2006 – 2008 ................................................ 47B ng 11: Các t s kh năng sinh l i năm 2006 – 2008..................................... 49GVHD: Th.S oàn Th C m Vân ix SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 11. 11. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C Ph n Dư c H u Giang DANH M C HÌNH Trang Hình 01: Sơ DUPONT .............................................................................. 15 Hình 02: Sơ cơ c u t ch c Công ty Dư c H u giang ............................... 20 Hình 03: th Doanh thu – Giá v n hàng bán – L i nhu n sau thu ............ 33 Hình 04: th th hi n cơ c u tài s n qua ba năm 2006 – 2008.................... 43 Hình 05: th th hi n cơ c u ngu n v n qua ba năm 2006 – 2008 ............ 43 Hình 06: th th hi n tình hình t l n qua ba năm 2006 - 2008 .............. 44 Hình 07: Phân tích trên sơ DUPONT ........................................................ 54 GVHD: Th.S oàn Th C m Vân x SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 12. 12. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C Ph n Dư c H u Giang DANH SÁCH CÁC T VI T T T VT ơn v tính H KD Ho t ng kinh doanh H T Ho t ng u tư H TC Ho t ng tài chính BC KT B ng cân i k toán BCKQKD Báo cáo k t qu kinh doanh TSL Tài s n lưu ng TSC Tài s n c nh TS Tài s n NH Ng n h n DH Dài h n VCSH V n ch s h u VQTTS Vòng quay t ng tài s n DTT Doanh thu thu n LN L i nhu n CP Chi phí TNDN Thu nh p doanh nghi p CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí qu n lí doanh nghi p GVHB Giá v n hàng bán T u tư NN Nhà nư c TNHH Trách nhi m h u h n CCDV Cung c p d ch v DN Doanh nghi p KD Kinh doanh CP C phi u GVHD: Th.S oàn Th C m Vân xi SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 13. 13. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang CHƯƠNG 1 GI I THI U1.1. tv n nghiên c u: 1.1.1. S c n thi t nghiên c u Trong n n kinh t th trư ng, các doanh nghi p luôn c nh tranh v i nhau t n t i và phát tri n. c bi t, n n kinh t nư c ta hi n nay th t s ã và anghòa mình vào n n kinh t chung c a th gi i. Chính s hòa nh p này ã làm chomôi trư ng kinh doanh c a Vi t Nam tr nên náo nhi t và sôi ng hơn. S c nhtranh ngày càng gay g t òi h i các doanh nghi p ph i th t n l c, ph n ucó th phát tri n v ng m nh. M t trong nh ng tiêu chu n xác nh v th c a mình trên thươngtrư ng là vi c kh ng nh th m nh v kh năng tài chính c a công ty. Thông quavi c phân tích tình hình tài chính, các nhà qu n tr có th bi t ư c nh ng i mm nh, i m y u c a doanh nghi p mình. ng th i, thông qua vi c phân tích tàichính còn giúp cho các nhà u tư bên ngoài, các cơ quan ch c năng, cũng nhưnh ng i tư ng khác, quan tâm t i tình hình tài chính c a doanh nghi p có thbi t ư c tình hình l i nhu n, doanh thu, chi phí, kh năng s d ng v n và tài s ncó hi u qu không? Bi t ư c kh năng thanh toán c a doanh nghi p, kh năngsinh l i khi u tư vào công ty. Nh n th c u c t m quan tr ng c a phân tích tình hình tài chính, em ãquy t nh ch n tài “Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph nDư c H u Giang” làm tài cho lu n văn t t nghi p c a mình.1.2. M c tiêu nghiên c u: 1.2.1. M c tiêu chung Phân tích tình hình tài chính c a công ty C Ph n Dư c H u Giang qua banăm (2006 – 2008), trên cơ s ó ánh giá ư c tình hình tài chính, kh năngthanh toán c a công ty và nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c acông ty, ng th i ra gi i pháp nh m kh c ph c nh ng h n ch . 1.2.2. M c tiêu c th - Phân tích, ánh giá s bi n ng c a các kho n m c thông qua b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, b ng báo cáo lưuGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 1 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 14. 14. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangchuy n ti n t th y ư c nguyên nhân làm tăng gi m tài s n và ngu n v n, ng th i th y ư c tình hình ho t ng c a công ty. - ánh giá m t s t s tài chính c a công ty th y ư c kh năng thanhtoán c a công ty. - ánh giá hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty. - xu t nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng s n xu tc a công ty.1.3. Ph m vi nghiên c u 1.3.1 Không gian nghiên c u Do th i gian th c t p t i công ty khá ng n và còn h n ch v ki n th cnên em ch phân tích s li u báo cáo tài chính ch y u trong ph m vi công ty CPh n Dư c H u Giang. 1.3.2. Th i gian nghiên c u - Thu th p s li u trong kho ng th i gian 3 năm 2006, 2007, 2008.Tr c ti p th c t t i công ty trong kho ng th i gian ng n b t u t ngày02/02/2009 và k t thúc vào ngày 25/04/2009. 1.3.3. i tư ng nghiên c u B ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, báocáo lưu chuy n ti n t , các t s tài chính.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 2 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 15. 15. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U2.1. Phương pháp lu n 2.1.1. M t s v n cơ b n v phân tích tài chính doanh nghi p 2.1.1.1. Khái ni m v phân tích tài chính doanh nghi p Phân tích tài chính là quá trình xem xét, ki m tra, i chi u và so sánh sli u trên các báo cáo tài chính hi n hành và quá kh c a doanh nghi p. Phân tíchtài chính ư c th c hi n trên cơ s phân tích các báo cáo tài chính như: b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, báo cáo lưu chuy n ti n.Thông qua vi c phân tích này, nh ng nhà qu n lí, cũng như nh ng nhà u tư cóth th y ư c tình hình tài chính hi n t i c a doanh nghi p, ng th i cónh ng bi n pháp nh m kh c ph c tình hình tài chính hi n t i và có nh ng d oán cho tương lai. 2.1.1.2. M c tiêu c a phân tích tài chính doanh nghi p Ngày nay, vi c phân tích tài chính ngày càng ư c áp d ng r ng rãi trongcác doanh nghi p, vi c phân tích tài chính có nh ng vai trò khác nhau v i nh ng i tư ng khác nhau. i v i nhà qu n tr thì phân tích tài chính giúp h có thxác nh ư c i m m nh, i m y u c a doanh nghi p, t ó có nh ng quy t nh úng n v k ho ch u tư, k ho ch v ngân qu và ki m soát các ho t ng trong doanh nghi p, còn i v i nh ng nhà u tư thông qua phân tích tàichính h có th bi t ư c tình hình thu nh p c a ch s h u – l i t c c ph n vàgiá tr tăng lên c a v n u tư. H quan tâm t i phân tích tài chính nh n bi tkh năng sinh lãi c a doanh nghi p. ó là nh ng căn c giúp h ra quy t nh u tư v n vào doanh nghi p hay không? Riêng i v i ngư i cho vay thì hphân tích tài chính nh n bi t kh năng vay và tr n c a khách hàng. Các nhàcho vay c n bi t xem doanh nghi p th c s có nhu c u vay v n hay không? T ó các nhà cho vay m i có quy t nh có cho doanh nghi p vay v n hay không.Nói cách khác, phân tích tài chính là cơ s d oán tài chính. Phân tích tàichính có th theo nhi u m c ích khác nhau như: m c ích ph c v cho quy t nh n i b , m c ích nghiên c u, thông tin ho c theo nh ng hư ng mà các nhàphân tích trong và ngoài doanh nghi p c n.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 3 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 16. 16. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang 2.1.2. Các v n cơ b n trong ho t ng phân tích tình hình tài chínhdoanh nghi p 2.1.2.1. Khái ni m, vai trò, m c tiêu c a phân tích báo cáo tài chính * Khái ni m c a phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, ki m tra, i chi u và sosánh s li u v tình hình tài chính hi n hành và quá kh . Tình hình tài chính c a ơn v v i nh ng ch tiêu trung bình ngành, thông qua ó nh ng nhà phân tích cóth th y ư c th c tr ng tài chính hi n t i và nh ng d oán trong tương lai chodoanh nghi p. * M c ích c a phân tích báo cáo tài chính M i báo cáo ph n ánh m t s ch tiêu v tình hình tài chính. Do v y, khita phân tích t ng báo cáo, chúng ta ch có th ánh giá m t khía c nh tài chínhnào ó. S liên k t phân tích s li u trên báo cáo tài chính s ánh giá ư c m tcách toàn di n v b c tranh tài chính c a doanh nghi p. Do v y, thông qua phântích báo cáo tài chính, các nhà phân tích có th ánh giá chính xác, trung th c,khách quan v th c tr ng tài chính, kh năng sinh lãi, k t qu kinh doanh c adoanh nghi p cũng như nh ng r i ro có th g p ph i trong tương lai c a doanhnghi p. T k t qu phân tích ó, các nhà phân tích s ưa ra nh ng quy t nhthích h p v i t ng th i i m ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p,giúp cho doanh nghi p s d ng v n h p lí, m b o ho t ng s n xu t kinhdoanh bình thư ng và có hi u qu . * Vai trò c a phân tích báo cáo tài chính Báo cáo tài chính c a doanh nghi p ư c nhi u nhóm ngu i khác nhauquan tâm như: nhà qu n lí c a doanh nghi p, ch s h u, ngư i cho vay…M inhóm ngư i này phân tích có xu hư ng t p trung vào nh ng khía c nh khác nhauv tài chính c a doanh nghi p. Thông qua phân tích báo cáo tài chính các nhàphân tích có th bi t ư c sao cho quá trình i u hành s n xu t kinh doanh cóhi u qu , tìm ư c l i nhu n t i a, kh năng thanh toán n c a công ty t ó cácnhà phân tích có th có nh ng quy t nh úng n trong vi c i u hành doanhnghi p cũng như có nh ng quy t nh u tư vào doanh nghi p m t cách úng n. Bên c nh ó phân tích báo cáo tài chính còn có vai trò quan tr ng iv inh ng cơ quan ch c năng có liên quan t i doanh nghi p nhi u lĩnh v c khác.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 4 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 17. 17. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangNh ng nhóm ngư i quan tâm t i tình hình tài chính doanh nghi p thư ng phântích trên các b ng sau: b ng cân i k toán, báo cáo k t qu kinh doanh và báocáo lưu chuy n ti n. 2.1.2.2. B ng cân i k toán * Khái ni m B ng cân i k toán (BC KT) là m t b ng tài chính t ng h p ph n ánht ng h p toàn b giá tr tài s n hi n có và ngu n v n c a m t doanh nghi p t im t th i i m nh t nh. Th i i m l p báo cáo tài chính thư ng vào cu i quýho c cu i năm hay nói cách khác là cu i m t chu kì s n xu t, tùy theo quy nhvà c i m c a t ng ngành, t ng vùng c th . S li u trên BC KT cho bi ttoàn b giá tr tài s n hi n có c a doanh nghi p theo cơ c u tài s n và ngu n v nhình thành tài s n ó. Căn c vào BC KT có th nh n xét, ánh giá khái quáttình hình tài chính c a doanh nghi p, do ó BC KT có vai trò r t quan tr ngtrong công tác qu n lí. * Ý nghĩa b ng cân i k toán BC KT nh m ph n ánh tình hình c a doanh nghi p bi u hi n b ng ti nm t th i i m nh t nh t c là ph n ánh ngu n v n kinh doanh c a doanh nghi ptheo hai m t k t c u và ngu n hình thành. Do v y, ph n ánh ư c hai m t nàythì BC KT có k t c u t ng th như sau: - N u chia thành hai bên thì bên trái ph n ánh k t c u tài s n, g i là bên tàis n. Bên ph i ph n ánh ngu n hình thành tài s n g i là bên ngu n v n. - N u chia thành hai ph n thì ph n trên ph n ánh tài s n, ph n dư i ph nánh ngu n v n. K t c u t ng bên như sau: Bên tài s n ươc chia thành hai lo i: + Lo i A: TSL và u tư ng n h n. + Lo i B: TSL và u tư dài h n. Bên ngu n v n ư c chia thành hai lo i: + Lo i A: N ph i tr . + Lo i B: Ngu n v n ch s h u.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 5 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 18. 18. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangM i quan h gi a hai bên và các lo i ươc th hi n qua sơ sau: Tài s n Ngu n v n Lo i A Lo i A Lo i B Lo i B Tính ch t cơ b n c a BC KT là tính cân i gi a tài s n và ngu n v nbi u hi n: T ng tài s n = T ng ngu n v n Ho c: ( A + B ) tài s n = ( A + B ) ngu n v n 2.1.2.3. Phân tích m i quan h gi a tài s n và ngu n v n th y rõ ư c y th c tr ng c a tài chính doanh nghi p nh ngngư i phân tích báo cáo tài chính c n ph i i sâu vào xem xét s phân b v ttr ng c a tài s n, ngu n v n cũng như s bi n ng c a t ng kho n m c trongBC KT ánh giá ư c s phân b tài s n, ngu n v n có h p lí hay không vàxu hư ng bi n ng c a nó như th nào? Tùy theo t ng lo i hình doanh nghi pmà có s phân b t tr ng c a t ng lo i tài s n, ngu n v n trong t ng s tài s ncao hay th p. N u là doanh nghi p s n xu t thì t tr ng tài s n c nh trong t ngtài s n là cao, n u là doanh nghi p thương m i thì t tr ng tài s n lưu ng trongt ng s tài s n là cao. Do ó, tiêu chu n ư c ưa ra là so sánh v i ch tiêu trungbình ngành. i v i tài s n c nh, c n ph i tính toán và so sánh các t su t sau: - T su t u tư tài s n c nh: T su t này ph n nh tình hình trang b cơs v t ch t k thu t, trang b tài s n c nh hi n t i c a doanh nghi p, cho th yt tr ng tài s n c nh ơn v ang qu n lý s d ng so v i toàn b tài s n. Tsu t này tăng cho th y năng l c s n xu t và xu hư ng phát tri n lâu dài c adoanh nghi p. T su t này ư c xem là h p lí so v i ch tiêu ngành là 0.1T su t u tư tài s n c nh = Giá tr hi n có TSC T ng tài s n - T su t t tài tr tài s n c nh: T su t này cho th y t l v n ch sh u dùng trang b cho tài s n c nh. T su t này l n hơn 1 ch ng t doanhnghi p này có tình hình tài chính hi n t i t t, n u doanh nghi p i vay ng n h nGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 6 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 19. 19. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang mua s m tài s n c nh thì doanh nghi p s i m t v i s m o hi m, vì tàis nc nh không th thu h i trong th i gian ng n.T su t t tài tr tài s n c nh = V n ch s h u Giá tr TSC 2.1.2.4. B ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh * Khái ni m B ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh ( BCKQKD ) là m t b ng báocáo tài chính t ng h p ph n ánh t ng quát tình hình và k t qu kinh doanh trongm t kì k toán c a doanh nghi p, chi ti t theo ho t ng kinh doanh chính và cácho t ng khác, tình hình th c hi n nghĩa v i v i nhà nư c v thu và cáckho n ph i n p khác, tình hình thu VAT ư c kh u tr , hoãn l i hay mi n gi m. ây là báo cáo t ng h p cung c p thông tin v doanh thu, thu nh p, chi phít o ra doanh thu, thu nh p và k t qu kinh doanh c a kì k toán. BCKQKD làngu n thông tin quan tr ng và c n thi t cho nhi u i tư ng khác nhau, c bi tlà nh ng nhà u tư khi xem xét, phân tích, ánh giá tình hình và kh năng sinhl i c a doanh nghi p. * Ý nghĩa BCKQKD BCKQKD bao g m ba ph n: - Ph n lãi (l ): ph n này ph n ánh k t qu kinh doanh c a doanh nghi pbao g m ho t ng kinh doanh và nh ng ho t ng khác thông qua nh ng chtiêu sau: + Doanh thu bán hàng: cho bi t toàn b doanh thu bán ư c trong kì c adoanh nghi p. + Các kho n gi m tr : cho bi t nh ng kho n làm gi m doanh thu c adoanh nghi p khi gi m giá, hàng bán b tr l i. + Doanh thu thu n: cho bi t doanh thu th c trong kì k toán sau khi tr inh ng kho n gi m tr . + Giá v n hàng bán: cho bi t t ng giá tr s n xu t ra hàng hóa. + L i nhu n g p: là kho n chênh l ch gi a doanh thu thu n và giá v nhàng bán.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 7 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 20. 20. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang + Doanh thu ho t ng tài chính: cho bi t các kho n thu t ho t ng tàichính. + Chi phí bán hàng: cho bi t t ng chi phí b ra bán hàng trong kì. + Chi phí qu n qu n lí doanh nghi p: cho bi t t ng chi phí b ra dùngcho vi c qu n lí. + L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh: là k t qu tài chính trư c thuthu nh p. + Các kho n thu nh p khác: cho bi t các kho n thu c a doanh nghi p tnh ng ho t ng khác. + Chi phí khác: cho bi t chi phí t nh ng ho t ng khác. + L i nhu n t ho t ng khác: chênh l ch gi a thu nh p khác và chi phíkhác. - Ph n th c hi n nghĩa v i v i nhà nư c: ph n này cho bi t các kho nph i n p cho nhà nư c như: thu và nh ng kho n ph i n p khác, và t ng s thunăm trư c ph i n p chuy n sang kì này. T các ch tiêu này ta có th th y ư cdoanh nghi p có th c hi n t t nghĩa v i v i nhà nư c hay không. - Ph n thu giá tr gia tăng ư c kh u tr , hoãn l i hay mi n gi m: ph nnày ph n ánh các kho n chênh l ch thu giá tr gia tăng u vào và u ra c adoanh nghi p. 2.1.2.5. Báo cáo lưu chuy n ti n Báo cáo lưu chy n ti n là báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh quá trìnhhình thành và s d ng lư ng ti n phát sinh trong kì k toán c a doanh nghi p.N i dung c a báo cáo lưu chuy n ti n g m ba ph n: lưu chuy n ti n t ho t ngkinh doanh, lưu chuy n ti n t ho t ng u tư, lưu chuy n ti n t ho t ng tàichính. - Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh: ph n ánh toàn b dòng ti n thuvào và chi ra liên quan n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, như thu ti nbán hàng, thu t các kho n n ph i thu, chi tr n cho nhà cung c p, chi tr lươngcông nhân viên, ho t ng này có ý nghĩa quy t nh trong vi c xác nh lãi lròng trong doanh nghi p. Lư ng ti n có ư c t ho t ng kinh doanh c a doanhnghi p ch y u duy trì kh năng tr n , ho t ng và u tư c a doanh nghi pGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 8 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 21. 21. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang - Lưu chuy n ti n t t ho t ng u tư: ph n ánh toàn b dòng ti n thu vàovà chi ra liên quan n ho t ng u tư như thu do như ng bán, thanh lý tài s nc nh, thu h i các kho n u tư,… và chi ra do mua tài s n c nh, xây d ngcơ b n, chi u tư vào ơn v khác thông qua vi c góp v n liên doanh, u tưch ng khoán, cho vay,… - Lưu chuy n ti n t ho t ng tài chính: ph n ánh toàn b dòng ti n thu vàovà chi ra liên quan tr c ti p n ho t ng tài chính c a doanh nghi p như thu tcác ch s h u góp v n, thu do i vay, thu lãi ti n g i, thu c t c ư c chia,…vàchi tr n vay, chi hoàn v n, chi tr lãi cho các nhà u tư,…2.1.3. Các t s tài chính 2.1.3.1. Các t s v công n Khi tình hình tài chính c a doanh nghi p t t, doanh nghi p s ít ph i ivay, kh năng thanh toán t t ít i chi m d ng v n và cũng ít b chi m d ng v n. i u ó t o cho doanh nghi p có th ch ng v v n b o m cho quá trình s nxu t kinh doanh thu n l i. Ngư c l i, tình hình tài chính g p khó khăn s ntình tr ng chi m d ng v n l n nhau, ơn v m t i tính ch ng trong kinhdoanh và khi không còn kh năng thanh toán các kho n n n h n, s d n ntình tr ng phá s n. Ta có th bi t ư c tình hình công n thông qua m t s t ssau: - T s n / t ng tài s n: t s này ư c s d ng xác nh nghĩa v c adoanh nghi p i v i các ch n trong vi c góp v n. T s này v a ph i là t t,n u t s này quá th p, lúc này có l i cho các ch n , vì kho n n càng ư c m b o trong trư ng h p doanh nghi p b phá s n, n u t s này quá cao l i b tl i cho ch s h u vì l i nhu n h s b gi m do ph i tr lãi cho nh ng kho nvay mua s n tài s n. T l n trên t ng tài s n ư c tính như sau: T ng n ph i tr T l n / t ng tài s n = T ng tài s n - T s n / v n ch s h u: t s này o lư ng m i tương quan gi a nvà v n ch s h u c a công ty. T s này luôn nh hơn 1, khi t s này nh hơn1 t c lúc này doanh nghi p s d ng v n ch s h u nhi u hơn v n i vay, khnăng tr n c a doanh nghi p t t , n u t s này l n hơn 1 thì doanh nghi p cóGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 9 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 22. 22. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangnguy cơ b phá s n, lúc này doanh nghi p s d ng v n i vay nhi u hơn v n tcó, nhưng vi c s d ng v n i vay giúp cho doanh nghi p gi m ư c thu thunh p doanh nghi p, vì lãi vay s ư c tính vào chi phí, do ó l i nhu n c adoanh nghi p s tăng, kh năng tr n c a doanh nghi p lúc này không cao. T s n / V n ch s h u = T ng n ph i tr V n ch s h u - Kỳ thu ti n bình quân: kỳ thu ti n bình quân o lư ng hi u qu cáckho n ph i thu c a m t công ty. T s này cho bi t bình quân ph i m t bao nhiêungày thu h i m t kho n ph i thu. Kỳ thu ti n bình quân ư c tính như sau: Kỳ thu ti n bình quân = Các kho n ph i thu bình quân Doanh thu bình quân 2.1.3.2. Các t s kh năng thanh toán Các t s thanh kho n o lư ng kh năng thanh toán n c a công ty b ngcác tài s n lưu ng. Các t s này có ý nghĩa r t quan tr ng i v i các t ch ctín d ng vì nó giúp các t ch c này ánh giá ư c kh năng thanh toán các kho ntín d ng ng n h n c a công ty. - T s thanh toán hi n hành: T s thanh toán hi n hành = Tài s n lưu ng Các kho n n NH Các nhà phân tích mu n tính ư c t s thanh toán hi n hành, s l y sli u trên b ng cân i k toán. Trong ó: tài s n lưu ng bao g m: ti n m t, cáckho n ph i thu ng n h n, u tư ch ng khoán ng n h n, hàng t n kho. N ng nh n bao g m: ph i tr ngư i bán, n ng n h n ngân hàng, n dài h n n h n tr ,ph i tr thu và các kho n chi phí ph i tr ng n h n khác. - T s thanh toán nhanh: là t s o lư ng kh năng thanh toán các kho nn ng n h n b ng giá tr các lo i tài s n lưu ng có tính thanh kho n cao. Dohàng t n kho có tính thanh kho n th p so v i các lo i tài s n lưu ng khác nêngiá tr c a nó không ư c tính vào giá tr tài lưu ng khi tính t s thanh toánnhanh.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 10 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 23. 23. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang T s thanh toán nhanh = Tài s n lưu ng – giá tr hàng t n kho Các kho n n ng n h n 2.1.3.3. Các t s ho t ng Các t s ho t ng o lư ng hi u qu qu n lí các lo i tài s n c a công ty.Nhóm t s này bao g m: t s vòng quay hàng t n kho, vòng quay tài s n c nh và vòng quay t ng tài s n. - T s vòng quay hàng t n kho: t s vòng quay hàng t n kho th hi nhi u qu qu n lí hàng t n kho c a công ty. T s này càng l n ng nghĩa v ivi c qu n lí hàng t n kho càng cao b i vì hàng t n kho quay vòng càng nhanh sgiúp cho công ty gi m ư c chi phí b o qu n, hao h t và v n b t n ng hàngt n kho. Vòng quay hàng t n kho ư c tính như sau: Vòng quay hàng t n kho = Giá v n hàng bán Hàng t n kho - Vòng quay tài s n ng n h n: Vòng quay tài s n ng n h n cho bi t hi uqu s d ng tài s n ng n h n, vòng quay này ư c tính như sau: Vòng quay tài s n ng n h n = Doanh thu Tài s n NH - Vòng quay tài s n c nh: vòng quay tài s n c nh o lư ng hi u qus d ng tài s n c nh. T s này cho bi t bình quân trong năm m t ng giá trtài s n c nh ròng t o ra ư c bao nhiêu ng doanh thu thu n. T s này càngl n i u ó có nghĩa là hi u qu s d ng tài s n c nh càng cao. Vòng quay tàis nc nh ư c tính như sau: Vòng quay tài s n c nh = Doanh thu thu n T ng giá tr TSC - Vòng quay t ng tài s n: t s này tương t như t s vòng quay tài s nc nh, t s vòng quay t ng tài s n ư c tính như sau: Vòng quay t ng tài s n = Doanh thu thu n T ng giá tr TSGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 11 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 24. 24. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang 2.1.3.4. Các t s kh năng sinh l i - T s l i nhu n ròng trên doanh thu (ROS): t s l i nhu n ròng trêndoanh thu ph n ánh kh năng sinh l i trên cơ s doanh thu ư c t o ra trong kì.T s này cho bi t trong kì m t ng doanh thu t o ra bao nhiêu ng l i nhu nròng. T s l i nhu n ròng trên doanh thu ư c xác nh như sau: ROS = L i nhu n ròng Doanh thu thu n - T s l i nhu n ròng trên t ng tài s n (ROA): t s l i nhu n ròng trênt ng tài s n o lư ng kh năng sinh l i c a tài s n, ch tiêu này cho bi t trong kìm t ng tài s n t o ra ư c bao nhiêu ng l i nhu n ròng. ROA = L i nhu n ròng T ng tài s n - T s l i nhu n ròng trên v n ch s h u (ROE): t s l i nhu n ròngtrên v n ch s h u o lư ng m c sinh l i c a v n ch s h u. ây là t sr t quan tr ng i v i các c ông vì nó g n li n v i hi u qu u tư c a h . Ts này ư c tính như sau: ROE = L i nhu n ròng V n ch s h u - T s l i nhu n ròng trên c phi u (EPS): t s l i nhu n ròng trên m ic phi u o lư ng m c sinh lãi c a m i c phi u. ây là m t ch tiêu r t quantr ng i v i nh ng nhà c ông n m gi c ph n c a công ty. T s này càngcao ch ng t tình hình ho t ng c a công ty càng t t. EPS = L i nhu n ròng T ng s c phi u - T s c t c trên m i c phi u (DPS): t s này cho bi t s c t c mànhà u tư có th nh n ư c trên m i c phi u.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 12 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 25. 25. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang DPS = S c t c ư c chia S c phi u - T s giá trên l i nhu n (P/E): t s này cho bi t s ti n mà các nhà utư ph i b ra có ư c m t ng l i nhu n khi u tư vào m t c phi u nào ó. ây là ch tiêu r t quan tr ng, trong vi c thu hút các nhà u tư bên ngoài u tuvào c phi u c a công ty mình. T s này càng nh càng t t. P/E = Giá c phi u LN trên m t c phi u - T s giá th trư ng trên giá s sách (P/B): t s này o lư ng t ctăng trư ng giá tr c a m t công ty. Nh ng công ty có ROE cao thì t s P/B l n.T s này ư c tính như sau: P/B = Giá tr th trư ng c a c phi u M nh giá c a c phi u 2.1.3.5. Sơ DUPONT Phương pháp phân tích ROE d a vào m i quan h v i ROA thi t l pphương trình phân tích, l n u tiên ư c Công ty Dupont áp d ng nên ư c g ilà phương trình Dupont. C th : ROE = ROA × H s v n ch s h u Trong ó: Lãi ròng Doanh thu ROA =  x  Doanh thu T ng tài s n T ng tài s n H s v n ch s h u =  V n ch s h u Phương trình DUPONT ư c vi t l i như sau: Lãi ròng Doanh thu T ng tài s n ROE =  x  x  Doanh thu T ng tài s n V n ch s h uGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 13 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 26. 26. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Tác d ng c a phương trình: - Cho th y m i quan h và tác ng c a các nhân t là các ch tiêu hi u qus d ng tài s n (v n). - Cho phép phân tích lư ng hóa nh ng nhân t nh hư ng n su t sinh l ic a v n ch s h u b ng các phương pháp lo i tr (thay th liên hoàn ho c schênh l ch). - ra các quy t nh phù h p và hi u qu căn c trên m c tác ngkhác nhau c a t ng nhân t khác nhau làm tăng su t sinh l i.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 14 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 27. 27. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang ROE ROA x T ng TS/VCSH x LN/ DTT (ROS) DT/ΣTS(VQTTS) : Doanh thu thu n L i nhu n sau thu Doanh thu thu n T ngTS T ng CP T ng DT Tài s n c nh Tài s n lưu ng GVHB CP tài chính Các kho n ph i thu Ti n m t + CPBH + CP QLDN Hàng t n kho u tư ng n h n + CP khác CP thu TNDN Hình 01: Sơ DUPONTGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 15 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net
 28. 28. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang2.2. Phương pháp nghiên c u 2.2.1. Phương pháp thu th p s li u Thu th p s li u thông qua vi c tìm hi u, tham kh o các báo cáo tài chínhc a công ty như: b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu kinh doanh, báo cáolưu chuy n ti n, thuy t minh báo cáo tài chính. 2.2.2. Phương pháp phân tích s li u Hi n nay có nhi u phương pháp ư c các nhà phân tích s d ng trong vi cphân tích báo cáo tài chính như: phương pháp so sánh, phương pháp phân tíchchi ti t, phương pháp liên h i chi u, phương pháp phân tích nhân t , phươngpháp th , phương pháp bi u , phương pháp tính toán tài chính v.v…tuynhiên, vi c l a ch n phương pháp phân tích ph i phù h p, th a mãn v i các m ctiêu nghiên c u ra, c th trong bài lu n văn như sau: - i v i m c tiêu th nh t: s d ng phương pháp phân tích là phương phápso sánh ( tương i và tuy t i ) và phương pháp phân tích chi ti t. Ta so sánhs li u tài chính qua ba năm th y rõ ư c s bi n ng và m i quan h gi acác i tư ng phân tích. Còn phương pháp phân tích chi ti t tìm hi u rõ hơnv nh ng kho n m c trong b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu kinhdoanh, qua ó giúp ta hi u rõ hơn v k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c at ng kho n m c khác nhau trong nh ng kho ng th i gian khác nhau. - i v i m c tiêu th hai, th ba: nh n nh ư c tình hình tài chính thôngqua vi c ánh giá m t s ch tiêu tài chínhGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 16 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 29. 29. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG3.1. L ch s hình thành và phát tri n Ti n thân c a Công ty c ph n Dư c H u Giang là Xí nghi p Dư c ph m2/9, thành l p ngày 02/9/1974 t i Kênh 5 t Sét, xã Khánh Lâm (nay là xãKhánh Hòa), huy n U Minh, t nh Cà Mau, thu c S Y t khu Tây Nam B .Tháng 11/1975, Xí nghi p Dư c ph m 2/9 chuy n thành Công ty Dư c ph mTây C u Long, v a s n xu t v a cung ng thu c ph c v nhân dân Tây Nam B . n năm 1976, Công ty Dư c ph m Tây C u Long i tên thành Công ty Dư cthu c Ty Y t t nh H u Giang. Năm 1976 theo Quy t nh 15/CP c a Chính ph ,Công ty Dư c thu c Ty Y t t nh H u Giang tách thành 03 ơn v c l p: Xínghi p Dư c ph m 2/9, Công ty Dư c ph m và Công ty Dư c li u. Ngày19/9/1979, 3 ơn v trên h p nh t thành Xí nghi p Liên h p Dư c H u Giang.Năm 1992, sau khi chia tách t nh H u Giang thành 02 t nh C n Thơ và SócTrăng, UBND t nh C n Thơ (nay là UBND Tp. C n Thơ) ra Quy t nh s963/Q -UBT thành l p doanh nghi p Nhà nư c Xí nghi p Liên h p Dư c H uGiang, là ơn v h ch toán kinh t c l p tr c thu c S Y t Tp. C n Thơ. Ngày02/09/2004, Công ty c ph n Dư c H u Giang chính th c i vào ho t ng theoQuy t nh s 2405/Q -CT.UB ngày 05/8/2004 c a UBND Tp. C n Thơ v vi cchuy n i Xí nghi p Liên h p Dư c H u Giang Tp. C n Thơ thành công ty cph n v i nh ng thông tin sau: Tên Công ty: Công ty c ph n Dư c H u Giang Tên vi t t t: DHG Tên Ti ng Anh: Duoc Hau Giang Pharmaceutical Joint Stock Company Bi u tư ng c a Công ty : Tr s : 288 Bis ư ng Nguy n Văn C , Phư ng An Hòa, Qu n NinhKi u, Tp. C n Thơ. i n tho i: (84-71) 3891433 – 3890095GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 17 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 30. 30. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Fax: (84-71) 3895209 Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn Website: www.dhgpharma.com.vn V n i u l ban u là: 80.000.000.000 ng, n năm 2007 là200.000.000.000 ng. Ngành ngh kinh doanh: - S n xu t kinh doanh dư c - Xu t kh u: dư c li u, dư c ph m theo quy nh c a B Y t - Nh p kh u: thi t b s n xu t thu c, dư c li u, dư c ph m, trang thi t b yt theo quy nh c a B Y t - S n xu t kinh doanh xu t kh u các m t hàng th c ph m ch bi n - In bao bì - D ch v nh n và chi tr ngo i t - Gia công, l p t, s a, s a ch a i n, i n l nh - S n xu t, kinh doanh xu t nh p kh u thi t b s n xu t t ch t o t i Côngty - D ch v du l ch và v n chuy n l hành n i a. - Kinh doanh b t ng s n. - S n xu t, kinh doanh, xu t kh u nh ng m t hàng th c ph m ch c năng,m ph m. - Kinh doanh, xu t nh p kh u nguyên li u thu c thú y, th c ăn gia súc, giac m và th y h i s n. Qua hơn 30 năm hình thành và phát tri n, hi n nay Dư c H u Giang ư ccông nh n là doanh nghi p d n u ngành công nghi p Dư c Vi t Nam. S nph m c a Công ty ư c ngư i tiêu dùng bình ch n là "Hàng Vi t Nam ch tlư ng cao” trong 10 năm li n (t năm 1997 - 2006), ng vào 100 thương hi um nh Vi t Nam do Báo Sài Gòn Ti p th t ch c. H th ng qu n lý ch t lư ng ư c ch ng nh n phù h p tiêu chu n ISO 9001: 2000. Nhà máy t các tiêuGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 18 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 31. 31. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangchu n: GMP - GLP - GSP. Phòng Ki m nghi m ư c công nh n phù h p v itiêu chu n ISO/IEC 17025. ây là nh ng y u t c n thi t giúp Dư c H u Giangv ng bư c trên con ư ng h i nh p vào n n kinh t khu v c và th gi i.3.2. Nhi m v , ch c năng, quy n h n và cơ c u t ch c c a công ty 3.2.1. Nhi m v , ch c năng các phòng ban ih i ng c ông: ih i ng c ông là cơ quan quy n l c caonh t c a Công ty, bao g m t t c các c ông có quy n bi u quy t và ngư i ư cc ông y quy n. H i ng qu n tr : H i ng qu n tr do ih i ng c ông b u ra, làcơ quan qu n lý cao nh t c a Công ty, qu n tr Công ty gi a 2 kỳ i h i. Hi nt iH i ng qu n tr Công ty có 11 thành viên, nhi m kỳ m i thành viên là 03năm. Ban ki m soát: Ban Ki m soát do ih i ng c ông b u ra, có nhi mv ki m tra tính h p lý, h p pháp trong i u hành ho t ng kinh doanh và báocáo tài chính c a Công ty. Hi n t i Ban Ki m soát Công ty g m 03 thành viên,m i thành viên có nhi m kỳ 03 năm. Ban t ng giám c: Ban T ng Giám c do H i ng qu n tr b nhi m,có nhi m v t ch c i u hành và qu n lý m i ho t ng s n xu t kinh doanhhàng ngày c a Công ty theo nh ng chi n lư c và k ho ch ã ư c H i ngqu n tr và ih i ng c ông thông qua. Các thành viên Ban T ng Giám ccó nhi m kỳ là 03 năm. Các giám c ch c năng: Công ty có 07 Giám c ch c năng ch u tráchnhi m i u hành và tri n khai các chi n lư c theo ch c năng qu n lý, h tr cl c cho Ban T ng Giám c, ng th i ch u trách nhi m trư c Ban T ng Giám c v vi c th c hi n các quy n và nghĩa v ư c giao m t cách trung th c, m ncán vì l i ích c a Công ty và c ông. Công ty hi n có 11 phòng ch c năng và 6 Xư ng s n xu t (Xư ng NonBetalactam: s n xu t thu c viên, c m, b t thu c nhóm Non - Betalactam; Xư ngBetalactam: s n xu t thu c viên, c m, b t thu c nhóm Betalactam; Xư ng Thu cnư c: s n xu t các s n ph m thu c nư c, thu c kem - m , thu c nh m t, thu cnh mũi, sirô; Xư ng Viên nang m m: chuyên s n xu t thu c viên nang m m;Xư ng Bao bì: s n xu t, in n bao bì s n ph m, v t ph m qu ng cáo; Xư ng ChGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 19 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 32. 32. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangbi n dư c li u - hóa dư c: cung c p dư c li u, hóa dư c, s n xu t các s n ph mchi t xu t t th o dư c thiên nhiên), th c hi n các quy n và trách nhi m ư cgiao theo yêu c u ch c năng qu n lý c a Công ty, ch u s i u hành tr c ti p c acác Giám c ch c năng. Các Xư ng s n xu t ch u trách nhi m s n xu t theo úng các tiêu chu n GMP, ISO 9001:2000 và cung c p y s n ph m theo kho ch kinh doanh. 3.2.2. Cơ c u t ch c (Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính Công ty Dư c H u giang) Hình 02: Sơ cơ c u t ch c Công ty Dư c H u giangGVHD: Th.S oàn Th C m Vân 20 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 33. 33. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG 4.1. Phân tích tài s n – ngu n v n c a công ty 4.1.1. Phân tích tình hình tài s n Các nhà qu n tr c a công ty cũng như nhà u tư bên ngoài mu n bi t chính xác hi u qu ho t ng c a công ty trong m t kì kinh doanh như th nào, thì c n i vào phân tích, ánh giá, xem xét các ch tiêu ph n ánh tình hình tài s n trên b ng cân i k toán m t cách khoa h c và h p lí, thông qua vi c phân tích này s giúp cho các nhà phân tích bi t ư c vi c phân b và u tư vào tài s n c a công ty ã h p lí chưa? ng th i có th bi t ư c vi c s d ng ng v n có hi u qu không? bi t ư c nh ng i u này chúng ta i vào phân tích b ng tình hình tài s n. * Tài s n ng n h n B ng 01: TÌNH HÌNH TÀI S N NG N H N NĂM 2006 – 2008 VT: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch TÀI S N Năm Năm Năm 2007/2006 2008/2007 2006 2007 2008 Giá tr % Giá tr %I.Ti n và các kho n tương ương ti n 35.002 129.951 193.916 94.949 271 63.965 491. Ti n 35.002 129.951 193.916 94.949 271 63.965 49II.Các kho n T tài chính ng n h n 0 51.955 2.337 51.955 0 (49.619) (96)1. u tư ng n h n 0 51.955 3.741 51.955 0 (48.214) (93)2.D phòng gi m giá u tư ng n h n 0 0 (1.404) 0 0 (1.404) 0III. Các kho n ph i thu ng n h n 166.440 257.382 302.876 90.942 55 45.494 181. Ph i thu khách hàng 154.257 235.439 220.594 81.181 53 (14.845) (6)2. Tr trư c cho ngư i bán 11.263 2.562 28.699 (8.701) (77) 26.136 1.0203. Các kho n ph i thu khác 1.419 19.381 69.246 17.961 1.265 49.865 2574. D phòng ph i thu NH khó òi (500) 0 (15.663) 500 (100) (15.663) 0IV. Hàng t n kho 121.353 230.279 303.921 108.926 90 73.642 321. Hàng t n kho 121.853 230.279 303.921 108.426 89 73.642 322. D phòng gi m giá hàng t n kho (500) 0 0 500 (100) 0 0V. Tài s n ng n h n khác 6.755 4.220 5.758 (2.535) (38) 1.538 361. Chi phí tr trư c ng n h n 2.934 980 657 (1.954) (67) (323) (33)2.Thu và các kho n khác ph i thu NN 466 0 56 (466) (100) 56 03.Tài s n ng n h n khác 3.356 3.240 5.045 (116) (3) 1.806 56T ng tài s n ng n h n 329.550 673.787 808.808 344.237 104 135.021 20 ( Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính c a Công ty Dư c H u Giang) GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 21 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net
 34. 34. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Tài s n ng n h n c a công ty liên t c tăng qua ba năm, c th : năm 2007tăng so v i năm 2006 là 344.237 tri u ng, t c tăng 104%, năm 2008 tăng sov i năm 2007 là 135.021 tri u ng, t c tăng 20%. Tài s n lưu ng tăng là donh ng ch tiêu sau: Kho n m c ti n và các kho n tương ương ti n Kho n m c ti n và các kho n tương ương ti n bao g m: ti n g i ngânhàng và ti n m t t i qu . Qua b ng s li u trên ta th y kho n m c ti n và cáckho n tương ương ti n có xu hư ng tăng, c bi t tăng m nh trong năm 2007.Kho n m c ti n tăng ch y u là do ti n g i ngân hàng, ti n g i ngân hàng c acông ty năm 2006 là 14.625 tri u ng, năm 2008 là 172.987 tri u ng. ngth i lư ng ti n m t tăng nh , ti n m t t i qu năm 2008 là 20.929 tri u ng,tăng 9.429 tri u ng so v i năm 2006. Ti n g i ngân hàng và ti n m t t i qutăng là do: S tăng lên c a doanh thu do bán vi c bán dư c ph m, hàng hóa, nguyênv t li u trong ba năm 2006, 2007 và năm 2008 nên lư ng ti n thu t i lý, chinhánh, hi u thu c c a Dư c H u giang tăng lên làm cho lư ng ti n g i ngânhàng và lư ng ti n m t t i qu tăng lên. Trong ó, các i lý, Chi nhánh, Hi uthu c ch y u thanh toán ti n hàng b ng chuy n kho n. Vi c thanh toán b ngchuy n kho n r t có l i vì có th m b o ư c an toàn và nhanh chóng, ngth i công ty cũng có thêm kho n thu nh p t kho n ti n lãi, ng th i cũng ddàng hơn khi công ty thanh toán cho nh ng kho n ph i tr . Lư ng ti n trong năm 2007 tăng m nh do công ty ti n hành bán c phi u. Lư ng ti n tăng do thu lãi t vi c u tư vào c phi u, thu lãi t kho nti n g i ngân hàng kì h n dư i m t năm. Công ty thu ư c ti n do vi c bán ph li u, thanh lý máy móc, phươngti n v n t i cũ. Như v y, kho n m c ti n có xu hư ng tăng, nhưng tăng ch m l i trongnăm 2008 và như v y là h p lí vì v i lư ng ti n g i ngân hàng và lư ng ti n m tnhư v y m i áp ng ư c nhu c u mua máy móc, thi t b , mua nguyên v t li us n xu t, chi lương cho công nhân và nh ng kho n chi phí khác ph c v cho nhuc u s n xu t, m b o kh năng thanh toán c a công ty.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 22 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 35. 35. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Kho n m c các kho n u tư tài chính ng n h n Qua b ng s li u trên ta th y kho n m c các kho n u tư tài chính ng nh n tăng m nh trong năm 2007 và gi m t i 96% trong năm 2008. Kho n u tưng n h n c a công ty bao g m: kho n ti n g i ngân hàng kì h n dư i m t năm và u tư vào c phi u. Kho n u tư ng n h n bi n ng m nh là do: Trong năm 2007, lãi su t huy ng c a các ngân hàng trong năm 2007 làr t cao, có lúc ti n g i kì h n dư i m t năm v i m c lãi su t lên n 18%/năm.Doanh thu bán hàng c a công ty l i tăng m nh trong năm 2007 làm cho lư ngti n thanh toán qua ngân hàng c a các i lý, Chi nhánh, Hi u thu c tăng m nh.Năm 2007 ti n g i ngân hàng c a công ty lên n 50.000 tri u ng. Do ó, v is lư ng ti n l n như v y, n u công ty d ng ti n g i thanh toán thì ti n lãimà công ty nh n ư c t lư ng ti n g i này s r t th p. Do v y, v i vi c u tưti n g i có kì h n dư i m t năm công ty có thêm ph n thu nh p t ti n lãi này, ng th i khi c n thi t công ty v n có th rút ti n ra thanh toán cho kháchhàng. Ngoài ra, trong năm 2007 công ty b t u u tư vào c phi u, v i s ti n u tư vào c phi u là 1.955 tri u ng. Như v y, vi c lãi su t tăng cao và vi c u tư vào c phi u ã làm cho kho n u tư ng n h n tăng m nh. Trong năm 2008, lãi su t huy ng c a các ngân hàng b t u n nh vàxu ng th p nên công ty b t u chuy n qua d ng ti n g i thanh toán, m t m t áp ng cho nhu c u v n lưu ng chi trong năm 2008 như: công ty ph i chi trc t c và công ty ph i tr ti n trư c cho m t s h p ng t mua hàng c a côngty nư c ngoài nên kho n ph i tr trư c cho ngư i bán tăng 1.020% trong năm2008. M t khác, trong năm 2008 công ty chuy n sang u tư dài h n, các kho n u tư vào c phi u dài h n tăng 96%, u tư vào công ty con và công ty liên k ttăng t i 600%, c th công ty ã u tư vào: công ty TNHH MTV Du l ch Dư cH u giang, công ty TNHH MTV In bao bì Dư c H u giang, công ty TNHHMTV Dư c ph m CM, công ty TNHH MTV HT pharma. Như v y, vi c u tư ng n h n c a công ty tuy có s bi n ng không n nh nhưng s bi n ng trong các kho n u tư tài chính như v y là phù h p v is bi n ng c a tình hình tài chính chung cũng như nhu c u v v n lưu ngnhư: có th thanh toán cho nh ng kho n ph i tr như nh p kh u c a công ty.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 23 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 36. 36. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giangKho n u tư ng n h n c a công ty trong năm 2007 tăng m nh nhưng v n mb o ư c kh năng thanh toán c a công ty. Kho n m c các kho n ph i thu ng n h n Qua b ng s li u trên ta th y các kho n ph i thu ng n h n tăng qua banăm nhưng tăng m nh vào năm 2007 tăng 55%, sau ó tăng ch m l i vào năm2008 là 18%. T tr ng kho n ph i thu qua ba năm là khá cao, chi m t tr ng l nnh t trong t ng tài s n ng n h n, trung bình chi m t tr ng 29% trong t ng tàis n. Các kho n ph i thu ng n h n bi n ng là do nh ng nguyên nhân sau: Kho n ph i thu khách hàng: doanh thu c a công ty trong năm 2007 tăngm nh, d n n kho n ph i thu khách hàng tăng lên. Công ty ang có chính sáchm r ng th trư ng kh p ba mi n B c - Trung - Nam và c nư c ngoài nên côngty cho nh ng khách hàng l n và có ti m năng có th kéo dài th i gian tr n , nênkho n ph i thu c a khách hàng tăng 53% trong năm 2007, n năm 2008 thì thtrư ng c a công ty ã th c s phát tri n nên công ty h n ch bán ch u mà thayvào ó công ty khuy n khích các i lý, Chi nhánh, Hi u thu c nhanh chóngthanh toán ti n hàng b ng cách tăng chi t kh u thanh toán lên, bình thư ng côngty cho hư ng chi t kh u thanh toán ti n m t là 1%. gi m b t vi c khách hàngch m thanh toán công ty nên tăng chi t kh u lên 2% ho c 3%. Kho n tr trư c cho ngư i bán: trong năm 2007 kho n tr trư c cho ngư ibán gi m là do năm 2006 công ty ã tr ti n cho vi c nh p nguyên v t li u, côngc d ng c , nên năm 2007 công ty v n còn s d ng ngu n nguyên v t li u này vàkhông t mua thêm n a. Nhưng n năm 2008 thì công ty l i b t u kí h p ng nh p dư c li u t nh ng nhà cung c p bên ngoài nên công ty ph i tr ti ntrư c cho nh ng nhà cung c p này. Kho n ph i thu khác: năm 2007 công ty ã chi h ti n xây d ng cho côngty TNHH Him Lam – ây là công ty liên k t c a Dư c H u Giang nên công ty ãchi h cho công ty Him Lam - và ph i thu ti n hàng c a m t s chi nhánh chưan p ti n hàng nên kho n ph i thu khác năm 2007 tăng so v i năm 2006 là 17.961triêu ng, t c 1.265%. n năm 2008 công ty Him Lam ã tr h t ti n và côngty cũng ã thu ư c h t ti n hàng t các chi nhánh, nhưng thay vào ó công typh i ã tr c t c là 49.984 tri u ng.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 24 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 37. 37. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Như v y, các kho n ph i thu ng n h n có xu hư ng tăng, tăng m nh trongnăm 2007 nhưng tăng ch m l i vào năm 2008. Các kho n ph i thu tăng nhưng cóxu hư ng ch m l i là d u hi u t t. Công ty c n có bi n pháp i v i vi c thu ti nhàng c a các chi nhánh và h n ch tr ti n hàng trư c cho ngư i bán vì i u nàycó th d n n công ty b chi m d ng v n. Kho n m c hàng t n kho Qua b ng s li u ta th y hàng t n kho qua ba năm có xu hư ng tăng, cbi t tăng m nh vào năm 2007 nhưng n năm 2008 tăng ch m l i tăng 32%.Hàng t n kho ây ch y u là thành ph m, hàng hóa mua ang i u ng vànguyên li u, v t li u s n xu t dư c. Nguyên nhân c a s tăng này là do: Qui mô s n xu t c a công ty trong năm 2007 tăng m nh, nên lư ng thànhph m làm ra nhi u, áp ng nhu c u m r ng th trư ng c a công ty. Lư ngthành ph m trong kho năm 2007 là 96.235 tri u ng, tăng so v i năm 2006 là49.447 tri u ng, tương ng tăng 106%. n năm 2008 lư ng thành ph m trongkho ch tăng 12.139 tri u ng so v i năm 2007, tương ng tăng 13%. áp ng nhu c u s n xu t thì công ty c n d tr m t lư ng l n nguyênli u, v t li u, ng th i v i lư ng nguyên v t li u có s n trong kho công ty có thtránh ư c s bi n ng giá c nguyên v t li u. Nguyên v t li u trong kho năm2007 tăng so v i năm 2006 là 40%, năm 2008 tăng 46% so v i năm 2007. Hàng hóa mua ư ng năm 2007 là 36.547 tri u ng. Như v y, kho n m c hàng t n kho năm 2007 tăng 90% là do lư ng hànghóa công ty mua ang i trên ư ng, bên c nh ó còn do lư ng thành ph m t ntrong kho và lư ng nguyên v t li u. Như v y, h u h t các kho n m c trong tài s n ng n h n qua ba năm ubi n ng theo xu hư ng tăng, nên làm cho t ng tài s n ng n h n liên t c tăng,năm 2007 tăng m nh so v i năm 2006 là 104% và năm 2008 tăng so v i năm2007 là 20%. Tài s n lưu ng tăng m nh trong năm 2007 là áp ng nhu c um r ng qui mô s n xu t và m r ng th trư ng c a công ty. n năm 2008 thìvi c m r ng c a công ty i vào n nh, nên tài s n lưu ng ch tăng nh . Do ó công ty c n tìm bi n pháp tăng tài s n lưu ng.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 25 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 38. 38. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang * Tài s n dài h n Qua b ng s li u ta th y t ng tài s n dài h n c a công ty bi n i theo xu hư ng tăng, tăng m nh trong năm 2007 nhưng n năm 2008 tăng ch m l i. Tài s n dài h n tăng là do m t s kho n m c sau: B ng 02: TÌNH HÌNH TÀI S N DÀI H N NĂM 2006 – 2008 VT: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch Năm Năm Năm Ch tiêu 2007/2006 2008/2007 2006 2007 2008 Giá tr % Giá tr %I. Các kho n ph i thu dài h n 200 114 72 (86) (43) (43) (37)1. Ph i thu dài h n khác 200 114 72 (86) (43) (43) (37)II. Tài s n c nh 148.142 228.781 222.975 80.640 54 (5.806) (3)1. Tài s n c nh h u hình 81.119 111.295 103.817 30.176 37 (7.477) (7)Nguyên giá 115.899 168.878 185.976 52.979 46 17.098 10Giá tr hao mòn lũy k (34.779) (57.583) (82.158) (22.804) 66 (24.575) 432. Tài s n c nh vô hình 62.047 105.273 117.155 43.225 70 11.883 11Nguyên giá 62.047 105.546 117.805 43.499 70 12.258 12Giá tr hao mòn lũy k 0 (274) (649) (274) 0 (376) 1373. Chi phí xây d ng cơ b n d dang 4.975 12.214 2.003 7.239 146 (10.211) (84)III. Các kho n T tài chính DH 1.609 38.225 84.547 36.616 2.276 46.322 1211. u tư vào công ty con 0 2.550 17.850 2.550 0 15.300 6002. u tư vào cty liên k t, liên doanh 0 0 3.600 0 0 3.600 03. u tư dài h n khác 1.609 35.675 70.097 34.066 2.117 34.422 964. D phòng gi m giá T tài chính DH 0 0 (7.000) 0 0 (7.000) 0IV. Tài s n dài h n khác 3.346 1.301 1.712 (2.046) (61) 411 321. Chi phí tr trư c dài h n 3.346 0 257 (3.346) (100) 257 02. Tài s n dài h n khác 0 1.301 1.455 1.301 0 154 12T ng tài s n dài h n 153.297 268.421 309.306 115.125 75 40.884 15 ( Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính c a Công ty Dư c H u Giang) Kho n m c các kho n ph i thu dài h n Qua b ng s li u ta th y kho n ph i thu dài h n liên t c gi m qua ba năm, kho n này gi m qua ba năm là do công ty ã thu h i ư c h t nh ng kho n ti n do vi c công ty chi tr h m t s kho n xây c t c a b nh vi n, trư ng h c. Kho n ph i thu dài h n này gi m là t t vì công ty có th thu h i v n nhanh và quay vòng ng v n này. GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 26 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net
 39. 39. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang Kho n m c tài s n c nh Kho n m c tài s n c nh luôn chi m t tr ng l n nh t trong t ng tài s ndài h n. Qua b ng s li u ta th y, tài s n c nh tăng 54% trong năm 2007nhưng năm 2008 l i gi m 3%. Nguyên nhân c a s bi n ng này là do: S tăng m nh c a tài s n c nh năm 2007 là do: Nh m áp ng nhu c u m r ng qui mô s n xu t và nâng cao hi u quho t ng nên trong năm công ty ã mua s m m i m t s máy móc thi t b vàxây d ng nhà xư ng hoàn thành tr giá 54.761 tri u ng, thêm vào ó công tym r ng th trư ng tiêu th , nên công ty ã mua m i m t s phương ti n v n t i ph c v cho nhu c u phân ph i s n ph m. Do ó, ã làm cho tài s n c nhh u hình năm 2007 tăng so v i năm 2006 là 37%. nâng cao hi u qu qu n lí, c bi t là nh m khuy n khích các b nhvi n s d ng s n ph m thu c c a Dư c H u giang, nên năm 2007 công ty b t u trang b ph n m m cho công ty và có k ho ch trang b ph n m m cho m ts b nh vi n. Hi n nay B nh vi n Tai Mũi H ng C n Thơ ang s d ng ph nm m do Dư c H u giang trang b . Giá tr ph n m m công ty trang b tr giá 976tri u ng, ng th i công ty cũng trang b thêm m t b ng tr giá 104.570 tri u ng m r ng qui mô s n xu t. i u này làm cho tài s n c nh vô hình tăngm nh, tăng 70% so v i năm 2006. Trong năm công ty ang ti n hành xây d ng nhà máy t tiêu chu n WHO– GMP, và máy móc, thi t b ang ch y th ưa vào s d ng cho nhà máy,nên chi phí xây d ng cơ b n d dang c a công ty tăng 146% so v i năm 2006. Như v y, năm 2007 tài s n c nh tăng 54% là áp ng nhau c u mr ng qui mô và th trư ng tiêu th s n ph m. Năm 2008 kho n m c tài s n c nh gi m 3% là do: Công ty ã bán căn nhà tr giá 882 tri u ng do không s d ng h t, ngth i công ty ã thanh lý m t s máy móc, phương ti n v n t i cũ, nên làm cho tàis nc nh h u hình gi m 7%. Năm 2008 công ty ã ưa vào s d ng nhà máy t tiêu chu n WHO –GMP nên chi phí xây d ng cơ b n d dang gi m m nh, gi m 84%.GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 27 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 40. 40. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang V y, qua ba năm công ty ã chú tr ng vào u tư tài s n c nh c th làtăng 54% vào năm 2007, năm 2008 có gi m 3% nhưng v n có th ch p nh n ư c. Kho n m c các kho n u tư tài chính dài h n Bên c nh vi c u tư vào kho n u tư tài chính ng n h n thì công ty cũngchú tr ng vào vi c u tư vào các kho n u tư tài chính dài h n. Qua b ng sli u cho ta th y kho n u tư tài chính dài h n tăng m nh trong năm 2007, vàtăng ch m l i vào năm 2008. Nguyên nhân là do: Trong năm 2007 Dư c H u giang b t u chú tr ng u tư vào c phi uvà u tư vào công ty con c th : u tư vào công ty c ph n Dư c Sông H u v is v n 2.550 tri u ng tương ng 51% v n i u l c a công ty Dư c Sông H u.V y, công ty do kho n u tư vào công ty Dư c Sông H u và u tư vào cphi u nên làm cho các kho n u tư tài chính dài h n tăng 2.276 tri u ng. Năm 2008 các kho n u tư tài chính dài h n tăng ch m l i 121%, s dĩnăm 2008 tăng ch m hơn so v i năm 2007 là do trong năm 2006 công ty ch utư vào c phi u và trái phi u, n năm 2007 công ty m i b t u u tư vào côngty con và u tư vào c phi u, nên kho n m c này tăng nhanh vào năm 20072.276%. Năm 2008 thì công ty cũng ã u tư vào công ty con và ti p t c u tưvào công ty công ty TNHH MTV Du l ch Dư c H u giang là 300 tri u ng,công ty TNHH MTV In bao bì Dư c H u giang là 5.000 tri u ng, công tyTNHH MTV Dư c ph m CM là 5.000 tri u ng, công ty TNHH MTV HTpharma là 5.000 tri u ng. Dư c H u giang ã u tư vào c phi u là 20.222tri u ng. Ngoài ra, công ty lo lãi su t s xu ng th p trong th i gian t i nên ãg i ti n vào ngân hàng v i kì h n 2 năm s ti n là 14.200 tri u ng. Như v y, qua ba năm công ty luôn chú tr ng mua m i, nâng c p và u tưvào tài s n dài h n, c bi t là vi c u tư vào tài s n c nh ph c v cho s nxu t. ng th i, qua ó ta cũng th y ư c kh năng qu n lí và s d ng t t tài s nc nh c a Dư c H u giang. Tóm l i, qua vi c phân tích tài s n ng n h n và tài s n dài h n c a công tyqua ba năm ta th y r ng cơ c u tài s n ng n h n và tài s n dài h n trong t ng tàis n qua ba năm tương i n nh. Tài s n ng n h n chi m t tr ng m c 72%GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 28 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyênhttp://www.kinhtehoc.net
 41. 41. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính t i Công ty C ph n Dư c H u giang trong t ng tài s n và tài s n dài h n là 28% ( th 03 trang 43). Cơ c u này là h p lí. 4.1.2. Phân tích tình hình ngu n v n Tình hình ngu n v n c a doanh nghi p th hi n qua cơ c u và s bi n ng c a ngu n v n. Các nhà phân tích phân tích cơ c u và s bi n ng c a ngu n v n ánh giá kh năng t tài tr v m t tài chính c a công ty, xác nh m c c l p t ch trong s n xu t kinh doanh ho c có th xác nh ư c nh ng khó khăn mà công ty g p ph i trong vi c huy ng v n. Vi c t ch c huy ng v n trong kì c a công ty như th nào? Có áp ng ư c nhu c u s n xu t kinh doanh hay không? Chúng ta cùng i vào phân tích tình hình ngu n v n thông qua b ng s li u 03. * N ph i tr B ng 03: TÌNH HÌNH N PH I TR NĂM 2006 – 2008 VT: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch Năm Năm Năm 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu 2006 2007 2008 Giá tr % Giá tr %I. N ng n h n (NH) 291.128 289.818 350.034 (1.310) (0) 60.216 211. Vay và n NH 167.870 43.430 8.455 (124.440) (74) (34.975) (81)2. Ph i tr ngư i bán 18.478 55.642 74.983 37.164 201 19.341 353. Ngư i mua tr ti n trư c 169 293 506 124 73 213 734. Thu và các kho n ph i n p NN 357 2.355 9.299 1.998 560 6.944 2955. Ph i tr ngư i lao ng 32.548 40.456 55.353 7.908 24 14.897 376. Chi phí ph i tr 40.892 108.584 186.748 67.693 166 78.163 727. Các kho n ph i tr , NH khác 30.814 39.058 14.689 8.244 27 (24.369) (62)II. N dài h n (DH) 21.278 814 15.132 (20.464) (96) 14.318 1.7601. Ph i tr DH khác 21.018 47 17 (20.971) (100) (29) (63)2. D phòng tr c p m t vi c làm 260 767 15.115 507 195 14.348 1.871T ng n ph i tr 312.406 290.631 365.166 (21.774) (7) 74.534,90 26 ( Ngu n: Phòng Qu n tr tài chính c a Công ty Dư c H u Giang) Kho n m c n ng n h n Qua b ng s li u ta th y n ng n h n tương i n nh trong hai năm 2006 và 2007, nhưng có xu hư ng tăng trong năm 2008, năm 2008 tăng so v i năm 2007 là 21%. N ng n h n có xu hư ng tăng không ph i do i vay ng n h n ngân hàng mà do nh ng nguyên nhân sau: GVHD: Th.S oàn Th C m Vân 29 SVTH: Nguy n Th Thanh Luyên http://www.kinhtehoc.net

×