Luan van tot nghiep ke toan (19)

674 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luan van tot nghiep ke toan (19)

 1. 1. www.kinhtehoc.net TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH LU N VĂN T T NGHI PPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY NG V N VÀ CHO VAY T I NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH C N THƠGiáo viên hư ng d n: Sinh viên th c hi n:ThS. TRƯƠNG CHÍ H I NGUY N TH M NG KHANH Mã s SV: 4053555 L p: K toán t ng h p khóa 31 C n Thơ – 04/2009http://www.kinhtehoc.net
 2. 2. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ LỜI CẢM TẠ         ư c s gi i thi u c a Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh Trư ng ih c C n Thơ và s ch p thu n c a Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ, v iv n ki n th c ã h c và qua hơn hai tháng th c t p t i Ngân hàng, cùng v i shư ng d n c a th y Trương Chí H i và s giúp c a quý Ngân hàng, em ãhoàn thành lu n văn t t nghi p c a mình. Em xin g i l i c m ơn chân thành n: Toàn th quý th y cô Trư ng i h c C n thơ nói chung và KhoaKinh t - Qu n tr kinh doanh nói riêng ã t n tâm d y b o và truy n t chochúng em nh ng tri th c quý báo làm hành trang bư c vào i. ThS. Trương Chí H i, th y ã dành nhi u th i gian hư ng d n, giúp , óng góp ý ki n và s a ch a nh ng sai sót trong su t quá trình th c hi nbài vi t t t nghi p này. Ban lãnh o Ngân hàng Á Châu, cùng toàn th các cán b , nhânviên ang công tác t i Ngân hàng ã nhi t tình giúp , ch b o cho em nh ngkinh nghi m th c t trong quá trình th c t p t i Ngân hàng. Xin kính chúc quý th y cô c a trư ng i h c C n Thơ, Ban lãnh oNgân hàng cùng toàn th các cán b và nhân viên ang làm vi c t i các phòng,ban c a NH Á Châu ư c d i dào s c kh e và t nhi u th ng l i m i trongcông tác. Ngày 27 tháng 04 năm 2009 Sinh viên th c hi n Nguyễn Thị Mộng Khanh GVHD: ThS. Trương Chí Hải -i- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh http://www.kinhtehoc.net
 3. 3. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ LỜI CAM ĐOAN        Lu n văn này trình bày v n nghiên c u là phân tích tình hình huy ngv n và vho vay tai Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ nên h u h t các thôngtin trong tài ư c thu th p t i ơn v th c t p và ã ư c s ng ý, cho phéps d ng c a lãnh o cơ quan. Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th pvà k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳtài nghiên c u khoa h c nào. Ngày 27 tháng 04 năm 2009 Sinh viên th c hi n Nguyễn Thị Mộng KhanhGVHD: ThS. Trương Chí Hải - ii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 4. 4. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP             .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày …. tháng 04 năm 2009 Th trư ng ơn vGVHD: ThS. Trương Chí Hải - iii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 5. 5. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ MỤC LỤC         TrangChương 1: GI I THI U..................................................................................... 11.1. tv n nghiên c u.................................................................................. 1 1.1.1. S c n thi t c a tài............................................................................. 1 1.1.2. Căn c khoa h c và th c ti n ................................................................ 21.2. M c tiêu nghiên c u ..................................................................................... 2 1.2.1. M c tiêu chung........................................................................................ 2 1.2.2. M c tiêu c th ........................................................................................ 21.3. Câu h i nghiên c u....................................................................................... 21.4. Ph m vi nghiên c u ...................................................................................... 3 1.4.1. a bàn nghiên c u ................................................................................. 3 1.4.2. Th i gian nghiên c u .............................................................................. 3 1.4.3. i tư ng nghiên c u ............................................................................. 31.5. Lư c kh o tài li u liên quan n tài ...................................................... 3Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U . 52.1. Phương pháp lu n......................................................................................... 5 2.1.1. M t s cơ s lý thuy t v v n ................................................................. 5 2.1.2. M t s cơ s lý thuy t v tín d ng......................................................... 72.2. Phương pháp nghiên c u ........................................................................... 10 2.2.1. Phương pháp thu th p s li u .............................................................. 10 2.2.2. Phương pháp phân tích s li u ............................................................ 11Chương 3: KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNHC N THƠ........................................................................................................... 133.1. T ng quan v TP. C n Thơ........................................................................ 13 3.1.1. V trí a lý............................................................................................. 13 3.1.2. c i m kinh t - xã h i c a TP. C n Thơ ....................................... 13 3.1.3. Phát tri n trong tương lai..................................................................... 143.2. Khái quát v Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh C n Thơ .............. 14 3.2.1. L ch s hình thành và phát tri n ......................................................... 14GVHD: ThS. Trương Chí Hải - iv - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 6. 6. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ 3.2.2. Cơ c u t ch c b máy ......................................................................... 15 3.2.3. M t s n i dung cơ b n v quy ch nghi p v cho vay ..................... 17Chương 4: PHÂN TÍCH HI U QU HUY NG V N VÀ CHO VAY.. 224.1. Phân tích tình hình huy ng v n ............................................................. 22 4.1.1. ánh giá tình hình chung..................................................................... 22 4.1.1. ánh giá tình hình c th ..................................................................... 244.2. Phân tích tình hình cho vay ....................................................................... 27 4.2.1. Khái quát chung tình hình tín d ng.................................................... 27 4.2.2. Phân tích v doanh s cho vay ............................................................. 29 4.2.3. Phân tích v tình hình thu n .............................................................. 39 4.2.4. Phân tích tình hình dư n cho vay ...................................................... 47 4.2.5. Phân tích tình hình n quá h n ........................................................... 55 4.2.6. ánh giá hi u qu ho t ng tín d ng thông qua m t s ch tiêu vàk t qu ho t ng kinh doanh t i ACB C n Thơ........................................... 64Chương 5: M T S BI N PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU HUY NG V N VÀ CHO VAY............................................................................. 70 5.1. Các gi i pháp nâng cao hi u qu huy ng v n.................................... 70 5.2. Các gi i pháp h n ch r i ro và nâng cao hi u qu trong ho t ng tínd ng..................................................................................................................... 71Chương 6: K T LU N VÀ KI N NGH ....................................................... 746.1. K t lu n........................................................................................................ 746.2. Ki n ngh ...................................................................................................... 75 6.2.1. M t s ki n ngh v i Ngân hàng Nhà nư c ........................................ 75 6.2.2. Ki n ngh i v i chính quy n Thành ph C n Thơ......................... 76TÀI LI U THAM KH OGVHD: ThS. Trương Chí Hải -v- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 7. 7. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG           TrangB ng 1: Tình hình huy ng v n t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơqua 3 năm 2006 - 2008 ....................................................................................... 23B ng 2: S li u chung v tình hình tín d ng t i Ngân hàng Á Châu chinhánh C n Thơ qua 3 năm t 2004 - 2006 ...................................................... 27B ng 3: Doanh s cho vay theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu chi nhánhC n thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ........................................................................ 30B ng 4: Doanh s cho vay theo thành ph n kinh t t i Ngân hàng Á Châuchi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008..................................................... 34B ng 5: Doanh s cho vay theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á Châu chinhánh C n thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ............................................................ 36B ng 6: Tình hình thu n theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu Chi nhánhC n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008....................................................................... 41B ng 7: Doanh s thu n theo thành ph n kinh t t i Ngân hàng Á Châu Chinhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008........................................................... 43B ng 8: Doanh s thu n theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á Châu Chinhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008........................................................... 45B ng 9: Tình hình dư n cho vay theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu Chinhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008........................................................... 48B ng 10: Tình hình dư n theo thành ph n kinh t t i Ngân hàng Á ChâuChi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ................................................... 50B ng 11: Tình hình dư n theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á Châu Chinhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008........................................................... 53B ng 12: Tình hình n quá h n theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu Chinhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008........................................................... 57B ng 13: Tình hình n quá h n theo thành ph n kinh t t i ACB C n Thơt năm 2006 - 2008............................................................................................. 59B ng 14: Tình hình n quá h n theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á ChâuChi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ................................................... 61GVHD: ThS. Trương Chí Hải - vi - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 8. 8. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n ThơB ng 15: Các ch tiêu ánh giá hi u qu c a ho t ng tín d ng t i Ngânhàng Á Châu chi nhánh C n Thơ t năm 2006 – 2008 .................................. 65B ng 16: K t qu ho t ng tín d ng và ch tiêu ánh giá hi u qu tín d ngt i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 ............................................................. 67GVHD: ThS. Trương Chí Hải - vii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 9. 9. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ DANH MỤC HÌNH           TrangHình 1: Sơ cơ c u t ch c Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ....... 15Hình 2: T c tăng trư ng v n huy ng t i Ngân hàng Á Châu chi nhánhC n Thơ t năm 2006 - 2008 ............................................................................ 24Hình 3: Cơ c u huy ng v n t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 .......... 25Hình 4: Doanh s cho vay t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 ................ 29Hình 5: Cơ c u doanh s cho vay theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu chinhánh C n Thơ t năm 2006 - 2008 ................................................................ 31Hình 6: Doanh s thu n t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 .................. 39Hình 7: Dư n cho vay t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008...................... 47Hình 8: Tình hình n quá h n t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 ......... 55Hình 9: L i nhu n ròng t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 ................... 67Hình 10: Tình hình doanh thu & chi phí t i Ngân hàng Á Châu chi nhánhC n Thơ t năm 2006 - 2008 ............................................................................ 69GVHD: ThS. Trương Chí Hải - viii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 10. 10. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT            NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương m i NHTMCP Ngân hàng thương m i c ph n ACB Ngân hàng TMCP Á Châu (Ngân hàng Á Châu) ACB C n Thơ ACB Chi nhánh C n Thơ LS Lãi su t TCTD T ch c tín d ng TCKT T ch c kinh t DSCV Doanh s cho vay DSTN Doanh s thu nGVHD: ThS. Trương Chí Hải - ix - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 11. 11. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ CHƯƠNG 1 GI I THI U1.1. TV N NGHIÊN C U 1.1.1. S c n thi t c a tài Vi c gia nh p WTO ã m ra nh ng cơ h i phát tri n m i cho th trư ng tàichính Vi t Nam. Tuy nhiên, bên c nh ó, u tư trong lĩnh v c tài chính - ngânhàng cũng t ra nhi u thách th c và r i ro i v i các NHTM c a Vi t Nam. Theo các cam k t, khi gia nh p WTO, lĩnh v c ngân hàng s ư cm c ad n theo l trình 7 năm. Ngành ngân hàng s có nh ng thay i cơ b n khi các tch c tài chính nư c ngoài có th n m gi c ph n c a các ngân hàng Vi t Nam. c bi t, vi c xu t hi n các ngân hàng 100% v n nư c ngoài t i Vi t Nam slàm "mi ng bánh" th ph n b thu h p do quy mô ho t ng, kh năng ti p c n thtrư ng, nhóm khách hàng, ch ng lo i d ch v c a i th tăng lên. Thêm vào ó, cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u và suy thoái kinh t thgi i ang di n ra. M c dù, nó không tác ng tr c ti p n Vi t Nam nhưng n nkinh t nư c ta v n không tránh kh i b nh hư ng. Trư c m t, dư i tác nggián ti p c a cu c kh ng ho ng s cân nh c c a các ngu n v n nhàn r i trongdân và các thành ph n kinh t ã có s thay i. Ngoài ra, tình hình xu t kh uhay thu hút u tư nư c ngoài c a các doanh nghi p b nh hư ng làm cho nx u tăng cao. Vì v y, vi c i u ph i như th nào cho h p lý gi a vay và cho vay trong tìnhhình hi n nay là v n mà các ngân hàng ang ph i i m t. Ngân hàng Á Châu- Ngân hàng bán l t t nh t Vi t Nam (T p chí Euromoney) v i nh hư ng ti pt c gi v th d n u trong h th ng NHTMCP t i Vi t Nam thì chính sách nào ho t ng t hi u qu , huy ng t t hơn các ngu n v n trong xã h i và mr ng u tư áp ng nhu c u c a s nghi p công nghi p hoá - hi n i hoá tnư c, giành th ch ng trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t . ây chính làlý do em ch n “Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàngTMCP Á Châu chi nhánh C n Thơ” làm tài lu n văn t t nghi p c a mình.Hy v ng r ng qua nh ng n i dung phân tích có th th y ư c nh ng i m y u vànâng cao hơn n a nh ng i m m nh trong ho t ng tín d ng t i ngân hàng.GVHD: ThS. Trương Chí Hải -1- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 12. 12. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 1.1.2. Căn c khoa h c và th c ti n G n 20 năm hình thành và phát tri n, các ngân hàng thương m i Vi t Nam, c bi t là ngân hàng thương m i c ph n ngày càng l n m nh và t o d ng ư cuy tín v i khách hàng cũng như óng góp cho s nghi p tài chính nói riêng vàphát tri n t nư c nói chung. Trong nh ng năm qua, h th ng TCTD v n làkênh huy ng và áp ng nhu c u v n ch y u cho n n kinh t . Tuy nhiên, sm t cân i v kỳ h n gi a v n và s d ng v n trong h th ng ngân hàng v ncòn ph bi n. Thành ph C n Thơ là trung tâm kinh t c a vùng ng b ng Sông C uLong, v i t c phát tri n kinh t cao, i s ng dân cư ngày càng ư c c i thi nthì v n nhàn r i cũng như nhu c u vay v n trong dân cư và các thành ph n kinht là r t cao. Do v y, vi c cân i gi a cung c u tín d ng trong b i c nh suythoái kinh t toàn c u b t u gây tác h i n Vi t Nam là v n ang thu hút squan tâm c a m i ngành, m i c p nh t là ngành Ngân hàng.1.2. M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1. M c tiêu chung M c tiêu chung c a tài là phân tích tình hình huy ng v n và cho vayt i Ngân hàng. Tìm hi u v tình hình ho t ng c a Ngân hàng, các m t m nh vàm ty u có th ra các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng tínd ng c a Ngân hàng. 1.2.2. M c tiêu c th - Phân tích tình hình và ánh giá hi u qu c a ho t ng huy ng v n. - Phân tích tình hình và ánh giá hi u qu c a ho t ng cho vay. - ra các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c aNgân hàng trong nh ng năm t i.1.3. CÂU H I NGHIÊN C U a) Chi nhánh ã áp d ng nh ng phương th c nào thu hút ngu n v n t i aphương? b) Nhu c u tín d ng c a TP. C n Thơ như th nào? Ngu n v n huy ng c aChi nhánh có áp ng nhu c u tín d ng không? c) Trong công tác u tư tín d ng, Chi nhánh có chú tr ng n các chươngtrình kinh t c a a phương không?GVHD: ThS. Trương Chí Hải -2- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 13. 13. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ d) Tình hình dư n t i Chi nhánh như th nào? Chi nhánh ã x lý nh ngkho n n t n ng ra sao? e) Có th rút ra k t lu n gì v hi u qu huy ng v n và cho vay c a Chinhánh?1.4. PH M VI NGHIÊN C U 1.4.1. a bàn nghiên c u Lu n văn ư c th c hi n d a vào s li u ư c cung c p t i Ngân hàngTMCP Á Châu chi nhánh C n Thơ 1.4.2. Th i gian nghiên c u tài ư c th c hi n và hoàn thành trong th i gian th c t p t ngày02/02/2009 n 25/04/2009. S li u phân tích trong tài là s li u v tình hìnhhuy ng v n và cho vay t i Chi nhánh qua 3 năm 2006 – 2008. 1.4.3. i tư ng nghiên c u Ho t ng Ngân hàng có r t nhi u nghi p v nghiên c u và phân tích.Tuy nhiên, do th i gian th c t p và kh năng ti p c n thông tin có h n nên tàich t p trung vào phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng ÁChâu Chi nhánh C n Thơ và gi i h n trong ph m vi các năm 2006, 2007, 2008.Trên cơ s phân tích và ánh giá hi u qu huy ng v n và cho vay th y rõth c tr ng ho t ng tín d ng c a ngân hàng, tài còn nêu ra nh ng bi n phápnâng cao ch t lư ng kinh doanh trong nh ng năm t i.1.5. LƯ C KH O TÀI LI U LIÊN QUAN N TÀI Tr n i Nghĩa (2008). Phân tích ho t ng tín d ng ng n h n t i Ngânhàng Công Thương ng Tháp, Lu n văn t t nghi p, i h c C n Thơ. tàit p trung phân tích hi u qu ho t ng tín d ng ng n h n c a Ngân hàng CôngThương Chi nhánh ng Tháp qua 3 năm 2005 n năm 2007 và ánh giá ch tlư ng tín d ng ng n h n c a Ngân hàng. T th c t ó, tác gi ra m t s gi ipháp nh m m r ng, nâng cao hi u qu ho t ng tín d ng c a ngân hàng. Nguy n Thùy Quyên (2008). Gi i pháp phát tri n s n ph m cho vaytiêu dùng t i ngân hàng thương m i c ph n Á Châu chi nhánh C n Thơ, Lu nvăn t t nghi p, i h c C n Thơ. tài phân tích th c tr ng cho vay tiêu dùngt i ACB chi nhánh C n Thơ qua 3 năm t năm 2005 n năm 2007, phân tích cácnhân t khách quan t môi trư ng bên ngoài và các nhân t ch quan xu t phát tGVHD: ThS. Trương Chí Hải -3- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 14. 14. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơn i b Ngân hàng. Thông qua ó, tác gi xu t các gi i pháp nh m phát tri ns n ph m cho vay tiêu dùng t i ACB chi nhánh C n Thơ. Nguy n Huỳnh Ái Vân (2007). Phân tích hi u qu huy ng v n và cho vayt i NH Công Thương Trà Vinh, Lu n văn t t nghi p, i h c C n Thơ. tàiphân tích và ánh giá hi u qu c a ho t ng huy ng v n và cho vay t i Ngânhàng Công Thương chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm (2005 – 2007). T ó, tác gi ưa ra nh ng nh n xét và ki n ngh nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a Ngânhàng trong nh ng năm t i.GVHD: ThS. Trương Chí Hải -4- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 15. 15. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U2.1. PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1. M t s cơ s lý thuy t v v n 2.1.1.1. Khái ni m v ngu n v n lưu ng Ngu n v n huy ng là ngu n v n ư c hình thành thông qua nghi p vhuy ng v n c a ngân hàng, là ngu n v n ch y u trong ho t ng kinh doanhc a ngân hàng. Ngu n v n huy ng g m các kho n như ti n g i không kỳ h n c a kháchhàng, ti n g i có kỳ h n c a các t ch c và cá nhân, ti n g i ti t ki m c a dâncư, v n huy ng thông qua phát hành kỳ phi u, ch ng ch ti n g i… 2.1.1.2. Các hình th c huy ng v n a) Huy ng v n qua tài kho n ti n g i Vi c huy ng v n ti n g i c a khách hàng không nh ng em l i chongân hàng m t ngu n v n v i chi phí th p kinh doanh, mà cón giúp cho ngânhàng có th n m b t ư c thông tin, tư li u chính xác v tình hình tài chính c acác t ch c kinh t và cá nhân có quan h tín d ng v i ngân hàng, t o i u ki ncho ngân hàng có căn c quy nh m c v n u tư cho vay v i nh ngkhách hàng ó. V n ti n mà ngân hàng huy ng ư c trên các tài kho n ti n g ic a khách hàng còn là cơ s cho các t ch c thanh tra, ki m toán th c hi n ư cnhi m v nhanh chóng, chính xác phát hi n k p th i tham ô, tr n thu , l a oc a nh ng doanh nghi p làm ăn không chính áng, ngăn ch n nh ng v tiêu c c,x lý k p th i nh ng k quy ph m pháp lu t. Ngoài ra, vi c huy ng v n ti ng i c a ngân hàng còn có ý nghĩa quan tr ng trong vi c n nh lưu thông ti n t ,góp ph n n nh giá tr ng ti n, thúc y n n kinh t phát tri n. Ti n g i thanh toán Huy ng v n c a ngân hàng thông qua vi c m tài kho n thanh toán chokhách hàng. NH th c hi n các l nh yêu c u v chi tr , chuy n ti n c a ch tàikho n ho c cho khách hàng rút ti n m t. c i m: - G i ti n thanh toán - S dư không n nhGVHD: ThS. Trương Chí Hải -5- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 16. 16. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ - Lãi su t th p Ý nghĩa: t o ngu n v n cho ngân hàng; ti t ki m chi phí lưu thông, th chi n giao d ch văn minh, gi m thi u r i ro. Ti n g i ti t ki m ây là hình th c huy ng truy n th ng c a ngân hàng. Trong hình th chuy ng này, ngư i g i ti n ư c c p m t s ti t ki m. S này ư c coi nhưgi y ch ng nh n có ti n g i vào qu ti t ki m c a ngân hàng. Vì v y, ngư i g icó th mang s này n ngân hàng c m c ho c xin chi t kh u vay ti n. - Ti t ki m không kỳ h n i tư ng là các khách hàng cá nhân có ti n t m th i nhàn r i khôngthi t l p ư c k ho ch s d ng ti n g i trong tương lai, g i vào NH vì m c tiêuan toàn và sinh l i. c i m: + Khách hàng mu n rút b t c lúc nào cũng ư c nên NH ph i mb ot n qu chi tr và khó lên k ho ch s d ng ti n g i. + Ngân hàng thư ng tr lãi r t th p. + M i l n giao d ch khách hàng ph i xu t trình s ti n g i và ch có thth c hi n ư c các giao d ch ngân qu . + Không th c hi n ư c các giao d ch thanh toán. - Ti t ki m nh kỳ i tư ng là các khách hàng có nhu c u g i ti n vì m c tiêu an toàn,sinh l i và thi t l p ư c k ho ch s d ng ti n trong tương lai; cá nhân mu n cóthu nh p n nh và thư ng xuyên, áp ng cho vi c chi tiêu hàng tháng ho chàng quý. c i m: + LS cao hơn LS tr cho lo i ti n g i không kỳ h n + LS thay i tùy theo lo i kỳ h n g i + S dư n nh theo t ng kỳ h n b) Huy ng v n qua phát hành gi y t có giá Trong hình th c huy ng này, ngân hàng ch ng ng ra thu gom v ntrong xã h i b ng vi c phát hành các ch ng t có giá nh m b sung ngu n v nkinh doanh c a ngân hàng. Vi c phát hành các ch ng t có giá huy ng v nGVHD: ThS. Trương Chí Hải -6- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 17. 17. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơch ư c th c hi n sau khi ã ti n hành cân i toàn h th ng ngân hàng gi angu n v n và s d ng v n. Khi kh năng ngu n v n c a toàn h th ng không áp ng nhu c u s d ng v n c a c h th ng, n u ư c Th ng c Ngânhàng Nhà nư c ch p thu n thì các NHTM m i ư c phép phát hành các ch ng tcó giá huy ng v n. Gi y t có giá là ch ng nh n c a TCTD phát hành huy ng v n trong ó xác nh n nghĩa v tr n m t kho n ti n trong m t th i h n nh t nh, i uki n tr lãi và các i u kho n cam k t khác gi a t ch c tín d ng và ngư i mua. M t gi y t có giá thư ng kèm theo các thu c tính sau ây: - M nh giá - Th i h n gi y t có giá - Lãi su t ư c hư ng c) Huy ng v n t các t ch c tín d ng khác và t NH Nhà nư c Ngu n v n i vay c a các ngân hàng khác là ngu n v n ư c hình thànhb i các m i quan h gi a các TCTD v i nhau ho c gi a các TCTD v i NH Nhànư c. Các t ch c tín d ng khác trong khi tham gia h th ng thanh toán có thm tài kho n t i ngân hàng thương m i. Qua tài kho n này ngân hàng thươngm i có th huy ng v n gi ng như các t ch c kinh t bình thư ng. Ngoài cáct ch c tín d ng, Ngân hàng Nhà nư c cũng có th là nơi cung c p v n cho ngânhàng thương m i v i hình th c cho vay. 2.1.2. M t s cơ s lý thuy t v tín d ng 2.1.2.1. Khái ni m v tín d ng Tín d ng là m t h th ng các quan h phân ph i theo nguyên t c có hoàntr gi a ngư i ang t m th i th a v n sang ngư i t m th i thi u v n và ngư cl i. Tín d ng ngân hàng có các c i m sau: - Tín d ng thư ng kèm theo m t kho n lãi. - Căn c quan tr ng nh t c a tín d ng là s tin tư ng. - Vi c hoàn tr trong tín d ng là vô i u ki n. 2.1.2.2. Vai trò c a tín d ng Tăng cư ng tính linh ho t c a n n kinh t Tín d ng t p trung v n, do ó làm tăng kh năng huy ng v n khi c nthi t, phá b các gi i h n v kh năng v n cá nhân.GVHD: ThS. Trương Chí Hải -7- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 18. 18. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Ti t ki m chi phí lưu thông và tăng t c chu chuy n v n Tín d ng không dùng t i ti n m t nên h n ch ư c các chi phí khi dùngti n m t. Vi c d ch chuy n các qu ti n dư i d ng chuy n kho n luôn thu n ti n,nhanh chóng và an toàn hơn so v i v n chuy n ti n m t. Vai trò khác - Tín d ng h n ch hi n tư ng “n n kinh t ti n m t” - Tăng cư ng s qu n lý c a Nhà nư c i v i ho t ng tài chính 2.1.2.3. Phân lo i tín d ng a) Căn c vào th i h n tín d ng Tín d ng ng n h n Tín d ng ng n h n là lo i tín d ng có th i h n n 12 tháng và ư c sd ng bù p s thi u h t v n lưu ng c a các doanh nghi p và các nhu c uchi tiêu ng n h n c a cá nhân. Tín d ng trung h n Theo quy nh hi n nay c a NH Nhà nư c Vi t Nam, cho vay trung h ncó th i h n trên 12 tháng n 5 năm. Tín d ng trung h n ch y u ư c s d ng u tư mua s m tài s n c nh, c i ti n ho c i m i thi t b , công ngh , mr ng s n xu t kinh doanh, xây d ng các d án m i có quy mô nh và th i gianthu h i v n nhanh. Tín d ng dài h n Cho vay dài h n là lo i cho vay có th i h n trên 5 năm và th i h n t i acó th lên n 20 – 30 năm. Tín d ng dài h n là lo i tín d ng ư c cung c p áp ng các nhu c u dài h n như xây d ng nhà , các thi t b , phương ti n v nt i có quy mô l n, xây d ng các xí nghi p m i. b) Căn c vào ch th c p tín d ng Tín d ng thương m i Là quan h tín d ng gi a các nhà s n xu t kinh doanh ư c th c hi ndư i hình th c mua bán ch u các kho n v t li u hay nguyên v t li u hàng hóa,công c lưu thông c a tín d ng thương m i thư ng là các thương phi u. Tín d ng ngân hàng Là các quan h tín d ng v i s tham gia c a m t bên là ngân hàng, itư ng cho vay trong tín d ng ngân hàng là ti n t .GVHD: ThS. Trương Chí Hải -8- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 19. 19. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Là quan h chuy n như ng quy n s d ng v n gi a ngân hàng và kháchhàng trong m t th i h n nh t nh v i m t kho n chi phí nh t nh. Tín d ng Nhà nư c Là các quan h tín d ng gi a Nhà nư c và các ch th kinh t khác. Tínd ng Nhà nư c ph c v cho các m c ích khác nhau c a Nhà nư c như huy ng v n trong th i kỳ thi u v n, th c hi n các chính sách ưu ãi c a Nhà nư c. Là m i quan h tín d ng gi a Nhà nư c và các t ng l p dân cư ho c v icác t ch c ư c th c hi n dư i hình th c chính ph phát hành các công tráihuy ng v n c a nhân dân và t ch c trong xã h i. Lo i hình tín d ng này giúp ngân sách nhà nư c kích thích kinh t pháttri n và gi i quy t m t ph n th t nghi p nh u tư vào cơ s h t ng. c) Căn c vào m c ích c p tín d ng Tín d ng xu t kh u (tài tr xu t kh u) Tài tr xu t kh u c a ngân hàng thương m i là m t hình th c tài trthương m i, kỳ h n g n v i th i gian th c hi n thương v xu t kh u, i tư ngnh n tài tr là các doanh nghi p xu t kh u tr c ti p ho c y thác; giá tr tài trthư ng m c v a và l n. Tín d ng nh p kh u (tài tr nh p kh u) Tín d ng nh p kh u nh m h tr v tài chính cùng v i th t c gi y t liênquan doanh nghi p nh p kh u có th th c hi n nghĩa v c a mình trong h p ng mua bán hàng hóa. Giá tr tài tr thư ng m c v a và l n. Tín d ng tiêu dùng Là lo i hình tín d ng nh m m c ích ph c v cho nhu c u tiêu dùng c akhu v c dân cư, áp ng nhu c u mua s m phương ti n sinh ho t và nhà . d) Căn c vào i tư ng c p tín d ng - Tín d ng hàng hoá - Tín d ng ti n t - Tín d ng thuê mua g m thêu v n hành và thuê tài chính e) Căn c vào m c tín nhi m c a khách hàng Cho vay không có b o m Là lo i cho vay không có tài s n th ch p, c m c ho c b o lãnh c angư i khác mà ch d a vào uy tín c a khách hàng vay v n quy t nh cho vay.GVHD: ThS. Trương Chí Hải -9- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 20. 20. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Cho vay có mb o Là lo i cho vay d a trên cơ s các b o m cho ti n vay như th ch p,c m c , ho c b o lãnh c a m t bên th ba nào khác. 2.1.2.4. Lãi su t tín d ng a) Khái ni m và ý nghĩa Lãi su t chính là bi u hi n c a giá c kho n ti n mà ngư i cho vay òi h ikhi t m th i trao quy n s d ng kho n ti n c a mình cho ngư i khác. Ngư i i vay coi lãi su t như là kho n chi phí ph i tr cho nhu c u sd ng t m th i ti n c a ngư i khác. Lãi su t tín d ng ư c o lư ng b ng t l % trên s ti n vay mà ngư i ivay ph i tr cho ngư i cho vay trong m t kho ng th i gian nh t nh. Lãi Su t Tín D ng = L i t c tín d ng x 100(%) / Σ Ti n vay ng v phía NH - Lãi su t ti n g i là giá mua - Lãi su t cho vay là giá bán b) Vai trò c a lãi su t tín d ng - Là công c kích thích ti t ki m. - Là công c ti n hành n n kinh t vĩ mô, là công c i u hành chínhsách ti n t , là công c ki m ch l m phát. - Là công c thúc y các ơn v s n xu t kinh doanh có hi u qu hơn,s d ng v n th n tr ng hơn. - Là phương ti n các NH c nh tranh l n nhau. - Là phương ti n giúp NHTM t o ra l i nhu n cho chính mình.2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.2.1. Phương pháp thu th p s li u Phương pháp th ng kê, t ng h p thu th p s li u, tài li u thông qua vi c ti pxúc th c t t i Ngân hàng và qua vi c tìm ki m các thông tin, ki n th c trên sáchbáo, t p chí, các văn b n báo cáo c a NH k t h p v i lý thuy t ã h c trư ng. S li u v tình hình huy ng v n ư c thu th p t i phòng K toán, s li u vtình hình cho vay ư c thu th p t i phòng Khách hàng cá nhân và Khách hàngdoanh nghi p c a NHTMCP Á Châu chi nhánh C n thơ.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 10 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 21. 21. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 2.2.2. Phương pháp phân tích s li u 2.2.2.1. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp o lư ng, mô t và trình bày sli u ư c ng d ng vào lĩnh v c kinh t và kinh doanh b ng cách so sánhvà rút ra nh ng k t lu n d a trên s li u và thông tin thu th p ư c. - So sánh tuy t i: là k t qu c a phép tr gi a tr s c a kỳ phân tích sov i kỳ g c c a các ch tiêu kinh t . - So sánh tương i: là k t qu c a phép chia gi a tr s c a kỳ phân tíchso v i kỳ g c c a các ch tiêu kinh t . 2.2.2.2. Phương pháp ánh giá theo t c tăng trư ng Qua b ng s li u v tình hình ngu n v n và cho vay t i Ngân hàng ACB chinhánh C n Thơ, ta s ánh giá s bi n ng c a năm sau so v i năm trư c b ngnh ng nh n xét d a trên căn c th c t c a Ngân hàng. Thông qua b ng phân tích, ta ánh giá s bi n ng trong ho t ng huy ng v n và cho vay c a Ngân hàng, xem xét t c tăng qua các năm xác nh xu hư ng phát tri n c a nó, ng th i xác nh ư c s thay i trong ho t ng huy ng v n và cho vay. 2.2.2.3. Phương pháp phân tích thông qua các ch tiêu ánh giá hi u quc a ho t ng tín d ng Thông qua các ch tiêu, ta s tính toán con s c th và ưa ra nh n xét vhi u qu ho t ng tín d ng c a Ngân hàng. Ta c n xem xét các ch tiêu ánh giál i nhu n và hi u qu kinh doanh xác nh kh năng s d ng ngu n v n vàoho t ng kinh doanh, t ód n n kh năng sinh l i c a Ngân hàng. H s thu n : Ch tiêu này ph n ánh trong m t th i kỳ kinh doanh nào ó, t 100 ngdoanh s cho vay Ngân hàng s thu h i ư c bao nhiêu ng v n. H s thu ncàng l n càng t t, cho th y công tác thu h i v n c a ngân hàng là t t. HTN = ( DSTN / DSCV) x 100% Trong ó: DSTN: Doanh s thu n . DSCV: Doanh s cho vay.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 11 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 22. 22. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ T l n quá h n (TQH): T l n quá h n này ph n ánh k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngânhàng nói chung, ch t lư ng c a công tác tín d ng nói riêng. Ch tiêu này càngcao th hi n ch t lư ng tín d ng càng kém và ngư c l i. Thông thư ng t l nàynh hơn 5% thì ho t ng c a Ngân hàng ư c ánh giá m c bình thư ng. TQH = N quá h n / T ng dư n T su t l i nhu n: ây là ch tiêu tương i, ph n ánh m i quan h gi a l i nhu n và doanhthu, ph n ánh m t ph n hi u qu trong ho t ng c a Ngân hàng. Ch tiêu này làch tiêu hi u qu nhưng không th dùng so sánh hi u qu c a các Ngân hàngkhác nhau ho c c a các năm tài chính khác nhau. T su t l i nhu n = (L i nhu n / Doanh thu) x 100% T su t chi phí: ây là ch tiêu tương i ph n ánh m i quan h gi a l i nhu n và chiphí, ph n ánh m t ph n hi u qu trong ho t ng c a Ngân hàng. Ch tiêu này ph n ánh hi u qu s d ng chi phí, c m i ng l i nhu nthu ư c s ph i tiêu t n bao nhiêu ng chi phí. T su t chi phí = (L i nhu n / Chi phí) x 100%GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 12 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 23. 23. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CN C N THƠ3.1. T NG QUAN V TP. C N THƠ 3.1.1. V trí a lý Thành ph C n Thơ ư c tách ra t t nh C n Thơ vào năm 2004 có di n tích1.389,59 km² và dân s 1,112 tri u, là m t thành ph n m trung tâm ng b ngsông C u Long, trên tr c giao thương gi a vùng t giác Long Xuyên, bán o CàMau, ng Tháp Mư i và thành ph H Chí Minh. T t m nhìn này, hàng lo tcác công trình, d án t m c ã và ang ư c tri n khai bi n C n Thơ thànhthành ph c a ngõ vùng h lưu sông Mê Kông. C u M Thu n ã vư t qua sôngTi n, s p t i c u C n Thơ s n i li n ôi b sông H u và tr thành cây c u dâyvăng l n nh t Vi t Nam và ông Nam Á. Sân bay Trà Nóc ang ư c nâng c ptr thành sân bay qu c t . Ti p ó, C n Thơ s xây d ng c ng bi n qu c t , g nv i vi c ch nh tr lu ng nh An,... t ây, ư ng hàng không, ư ng b , ư ng bi n và ư ng sông hoàn ch nh s t o nên th liên hoàn v giao thônggi a thành ph H Chí Minh - C n Thơ - Campuchia, v i tam giác kinh t C nThơ - Cà Mau - Kiên Giang. 3.1.2. c i m kinh t - xã h i c a TP. C n Thơ C n Thơ ư c bi t n như là "Tây ô" (th ô c a mi n Tây) c a m t th ir t xa. C n Thơ n i danh v i nh ng a i m như b n Ninh Ki u, phà C n Thơ... Thành ph C n Thơ có t c tăng trư ng kinh t cao, cơ c u kinh t chuy nd n theo hư ng công nghi p hóa. S n xu t công nghi p - ti u th công nghi pphát tri n nhanh, các khu công nghi p thu hút ư c nhi u d án v i t ng v n ăng ký tăng d n. S n xu t nông nghi p ang chuy n d n sang hình thái nôngnghi p ô th , ch t lư ng cao. Các ngành thương m i - d ch v phát tri n khánhanh theo hư ng a d ng hóa lo i hình, chú tr ng nâng cao ch t lư ng, hi u quvà hư ng t i nh ng ngành d ch v có giá tr gia tăng l n v i s tham gia c anhi u thành ph n kinh t . Công tác xây d ng và ch nh trang ô th ư c y m nh; tr t t ô th ư ctăng cư ng, n p s ng văn minh ô th t ng bư c ư c hình thành, b m t ô thk c n i thành và ngo i thành ang i m i t ng ngày. Quan h s n xu t ư cGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 13 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 24. 24. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơchăm lo xây d ng c ng c , doanh nghi p nhà nư c ư c chú ý s p x p l i, kinht h p tác có bư c phát tri n m i. Sau hơn 120 năm phát tri n, thành ph ang là trung tâm quan tr ng nh t c avùng ng b ng sông C u Long v kinh t , văn hóa, khoa h c và k thu t… 3.1.3. Phát tri n trong tương lai Th tư ng Chính ph ã ký ban hành Quy t nh 21/2007/Q -TTg phê duy tQuy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph C n Thơ th i kỳ 2006-2020. Theo ó, xây d ng C n Thơ tr thành Thành ph hi n i và văn minh, là ô th lo i I trư c năm 2010 và cơ b n tr thành Thành ph công nghi p trư cnăm 2020; là trung tâm kinh t - xã h i, trung tâm giáo d c - ào t o và khoa h c- công ngh , trung tâm y t và văn hóa c a vùng ng b ng sông C u Long; là u m i quan tr ng v giao thông v n t i n i vùng và liên v n qu c t ; là a bàntr ng i m gi v trí chi n lư c v qu c phòng, an ninh c a vùng ng b ng sôngC u Long và c a c nư c; là m t c c phát tri n, óng vai trò ng l c thúc ym nh m s phát tri n c a toàn vùng ng b ng sông C u Long.3.2. KHÁI QUÁT V CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 3.2.1. L ch s hình thành và phát tri n Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh C n Thơ ư c thành l p theo gi y phéps 52/QP-UBND T nh C n Thơ cho phép t cơ quan t i t nh. Gi y phép ch pnh n cho m chi nhánh trong nư c thu c NHTMCP do NH Nhà nư c Vi t Namc p s 069384 c p ngày 16/09/1995. Ngày 29/7/2008, rút ng n và c i cách tht c thành l p doanh nghi p, B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an ã cùng ban hành Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA. Theo ó, trong su t quá trình ho t ng t khi ăng ký thành l p cho n khi khôngcòn t n t i, mã s doanh nghi p ng th i là mã s thu và ư c dùng kê khain p thu cho t t c các lo i thu ph i n p, k c trư ng h p doanh nghi p kinhdoanh nhi u ngành, ngh khác nhau ho c ho t ng s n xu t kinh doanh t i các a bàn khác nhau. Vì v y, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a Ngân hànghi n nay mang s 5713040105 do S K ho ch và u tư TP. C n Thơ c p ngày28/10/2008. ACB chi nhánh C n Thơ chính th c khai trương và i vào ho t ng ngày27/03/1996 tr s t t i 17-19 Nam Kỳ Kh i Nghĩa TP. C n Thơ. Ngành nghGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 14 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 25. 25. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ kinh doanh g m huy ng v n theo các hình th c ti n g i ti t ki m, ti n g i thanh toán, ch ng ch ti n g i; ti p nh n v n y thác u tư; nh n v n t các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c; cho vay ng n, trung và dài h n; chi t kh u thương phi u, công trái và gi y t có giá; u tư vào ch ng khoán và các t ch c kinh t ; làm d ch v thanh toán gi a các khách hàng; kinh doanh ngo i t , vàng b c; thanh toán qu c t , môi gi i và tư v n u tư ch ng khoán; lưu ký, tư v n tài chính doanh nghi p và b o lãnh phát hành; cung c p các d ch v v u tư, qu n lý n và khai thác tài s n, cho thuê tài chính và các d ch v ngân hàng khác. Qua 12 năm ho t ng, ACB C n Thơ ã góp ph n h t s c to l n cho s phát tri n c a TP. C n Thơ, ã tr thành m t i tác áng tin c y c a quý khách hàng. Phương châm ho t ng c a ngân hàng là luôn hư ng n s hoàn thi n, t o d ng giá tr cao nh t cho khách hàng. V i phong cách ph c v chuyên nghi p, thái ân c n, ni m n , NH luôn t o ư c s tin tư ng c a quý khách hàng. 3.2.2. Cơ c u t ch c b máy 3.2.2.1. Sơ cơ c u t ch c GIÁM C PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNGGIAO D CH – NGÂN QU KINH DOANH K TOÁN – VI TÍNH HÀNH CHÍNH B ph n Thanh toán qu c t B ph n B ph n Giao d ch Vi tính B ph n Ti p th th m nh khách B ph n D ch v hàng B ph n khách hàng B ph n Th m nh K toán & Qu n lý TSTC B ph n Ngân qu B ph n D ch v khách hàng B ph n Th B ph n Ki u h i, WU X lý n B ph n Pháp lý ch ng t Hình 1: Sơ cơ c u t ch c c a NHTMCP Á Châu chi nhánh C n Thơ GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 15 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh http://www.kinhtehoc.net
 26. 26. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 3.2.2.2. Ch c năng c a t ng b ph n Phòng Giao d ch ngân qu V nhân s g m có trư ng phòng giao d ch, trư ng b ph n và các ki msoát viên, giao d ch viên, d ch v khách hàng, t th , ki u h i, WU, b ph n ngânqu và ki m ngân viên. Có nhi m v hư ng d n khách hàng làm th t c m và s d ng tài kho n,th c hi n và qu n lý các nghi p v liên quan n tài kho n ti n g i, tài kho n ti tki m, tài kho n cho vay và các tài kho n trong giao d ch v i khách hàng. Th chi n ký qu ch thanh toán thư tín d ng, thanh toán séc b o chi, mua bán ngo it , vàng, b c, thanh toán th , mua bán ch ng t có giá, chi thu ti n m t, ngo i t ,chuy n ti n trong và ngòai nư c, chi tr ki u h i… Thư ng xuyên ki m soát ch ng t , i chi u s dư ngày, tháng… v i sli u c a phòng k toán. Lưu tr h sơ ph , phi u thu ti t ki m ( i v i s ti n g i ti t ki m c akhách hàng, phòng giao d ch có m t phi u lưu riêng ph c v cho vi c theo dõitính lãi, so sánh i chi u ch ký, t t toán s … ). Phòng Kinh doanh V nhân s g m có trư ng phòng kinh doanh, trư ng b ph n và các bph n thanh toán qu c t , b ph n ti p th , th m nh khách hàng, b ph n th m nh và qu n lý tài s n th ch p, b ph n d ch v khách hàng, b ph n pháp lých ng t và b ph n x lý n x u. Tìm ki m khách hàng thông qua công tác ti p th , th m nh và phân lo ikhách hàng, l p h sơ tín d ng trình ban tín d ng xét duy t theo h n m c do t nggiám c quy nh. Th c hi n các nghi p v cho vay, bão lãnh, thanh toán qu c t theo úngth l , ch nh, hư ng d n c a nhà nư c và ACB. Theo dõi n vay, thư ng xuyên ki m tra vi c s d ng v n vay, tài s n thch p, c m c c a khách hàng, ôn c thu h i n và có bi n pháp x lý n quáh n k p th i. Lưu tr h sơ tín d ng theo trình t d qu n lý, ki m tra thu n ti n vi ctheo dõi n vay. Thư ng xuyên ti n hành t ng h p s li u cho vay và thanh toánqu c t theo úng quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ACB.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 16 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 27. 27. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ xu t ý ki n v vi c gi i quy t, kh i t các v ki n liên quan n h at ng tín d ng c a chi nhánh. Phòng K toán – Vi tính Qu n lý các tài kho n ti n g i c a chi nhánh nh m n m tình hình ngu nv n và s d ng v n, ti n m t t i qu . Qu n lý chung, h ch toán thu nh p, phíph i thu, ph i tr , qu n lý thu chi úng nguyên t c ch c a ngân hàng Á Châu M t khác ph i h p v i phòng giao d ch và ngân qu luân chuy n ch ng tm t cách khoa h c và h p lý; ki m soát ch ng t , h ch toán, nh p ch ng t vàomáy vi tính qu n lý; lên b ng cân i ngày, tháng, năm theo úng ch ktoán quy nh và truy n s li u qua m ng theo hư ng d n c a ngân hàng Á Châu. Qu n lý m ng máy tính c a chi nhánh và b o m t s li u, lưu tr an toàns li u, b o m t s sách, ch ng t k toán và m u k toán theo ch quy nh. Phòng Hành chính Là ơn v c l c cho ho t ng kinh doanh c a ngân hàng là nơi t ch c i u hành cơ c u nhân s , mua s m trang thi t b , t ch c công tác b o v , ch acháy và công văn thư hành chính l tân. Ph i h p b ph n kho qu , b o v antoàn kho qu . m b o phương ti n di chuy n ti n an toàn. 3.2.3. M t s n i dung cơ b n v quy ch nghi p v cho vay th c hi n ư c m c tiêu rút ng n th i gian làm th t c cho vay nh mph c v khách hàng nhanh chóng và m b o an toàn v n vay òi h i ph i tuânth m t cách nghiêm ng t quy trình tín d ng ã ra. Quy trình cho vay t i ACBC n Thơ ư c th c hi n thông qua 14 bư c cơ b n sau ây: 3.2.3.1. Hư ng d n th t c vay v n và ti p nh n h sơ T i chi nhánh khi khách hàng có nhu c u vay v n s ư c ti p nh n vàhư ng d n v th t c, i u ki n và các lo i gi y t , h sơ c n thi t. Và vi c này ư c th c hi n b i nhân viên qu n lý và phát tri n khách hàng (A/O) ho c nhânviên d ch v tín d ng (Loan CSR). 3.2.3.2. Th m nh h sơ vay và l p t trình Sau khi nh n y h sơ vay v n t khách hàng, nhân viên A/O s ti nhành g i h sơ tài s n m b o cho nhân viên nh giá tài s n (A/A) (t i trungtâm nh giá tài s n tr c thu c H i s ) nh giá tài s n th ch p, c m c . Nhânviên A/A s l p t trình th m nh tài s n sau khi ã th m nh tài s n m b o.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 17 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 28. 28. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n ThơVà nhân viên A/O cũng s ti n hành l p t trình th m nh v tư cách và khnăng tài chính c a khách hàng bao g m : vi c ki m tra h sơ pháp lý, ki m tral ch s vay - tr c a khách hàng k c v i các ngân hàng khác qua Trung tâmthông thông tin tín d ng c a Ngân hàng Nhà nư c (CIC) ánh giá uy tín c akhách hàng, ng th i ki m tra năng l c tài chính c a khách hàng thông qua cács li u trên các báo cáo tài chính do khách hàng cung c p. 3.2.3.3. Quy t nh cho vay và thông báo cho khách hàng Sau khi hoàn thành t trình th m nh khách hàng, nhân viên A/O s ti nhành trình c p có th m quy n xem xét và ký vào t trình th m nh khách hàng.Sau ó, nhân viên A/O s ti n hành photo h sơ g i cho thư ký Ban tín d ng. T ibu i h p Ban tín d ng, nhân viên A/O s trình bày v i các thành viên v n idung th m nh h sơ vay v n c a khách hàng, phân tích, ánh giá và ưa raquan i m c a mình v kho n vay mà khách hàng ã ngh . Các thành viênBan tín d ng s tr c ti p ph ng v n các v n có liên quan n khách hàng vay i v i nhân viên A/O. Sau khi các thành viên ã trao i và th ng nh t ý ki ncho vay hay không cho vay và các i u ki n c n thi t khi ư c cho vay, Thư kýs l p Biên b n h p ghi nh n l i các ý ki n th ng nh t c a các thành viên Ban tínd ng và sau ó s l p phúc áp thông báo k t qu xét duy t kho n vay cho nhânviên A/O. T i a hai ngày làm vi c k t ngày Ban tín d ng quy t nh cho vayho c không cho vay, nhân viên A/O ho c nhân viên Loan CSR ph i thông báok t qu cho khách hàng. 3.2.3.4. Hoàn t t th t c pháp lý v tài s n mb o Căn c vào k t qu phê duy t cho vay c a Ban tín d ng, nhân viên A/Ochuy n giao toàn b h sơ cho nhân viên Loan CSR chu n b h sơ gi i ngân.Nhân viên Loan CSR ti n hành chuy n h sơ tài s n m b o kèm phúc ápthông báo k t qu xét duy t kho n vay cho Nhân viên pháp lý ch ng t và qu nlý tài s n (LDO). Nhân viên LDO ch u trách nhi m hoàn t t các th t c pháp lýv tài s n m b o cho kho n vay. 3.2.3.5. Nh n và qu n lý tài s n mb o Khi khách hàng ã hoàn t t th t c pháp lý v t i s n m b o n vay, nhânviên LDO s ti n hành th t c nh n và qu n lý tài s n th ch p, c m c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ACB.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 18 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 29. 29. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 3.2.3.6. L p H p ng tín d ng/Kh ư c nh n n Khi khách hàng có nhu c u rút ti n vay, căn c nhu c u th c t c a kháchhàng và n i dung phê duy t c a Ban tín d ng/H i ng tín d ng ã ư c th chi n hoàn t t, nhân viên Loan CSR ti n hành so n H p ng tín d ng/Kh ư cnh n n , chuy n cho khách hàng và bên có liên quan ký, sau ó trình c p cóth m quy n ký. 3.2.3.7. T o tài kho n vay và gi i ngân Căn c vào H p ng tín d ng/Kh ư c nh n n , nhân viên Loan CSR ch utrách nhi m th c hi n th t c t o tài kho n vay thích h p cho khách hàng. Saukhi tài kho n vay ã có y thông tin và k t n i v tài s n m b o, nhân viênLoan CSR ph i h p v i nhân viên ki m soát hi u l c hóa kho n vay. Sau ó,nhân viên giao d ch (Teller) s th c hi n gi i ngân cho khách hàng. 3.2.3.8. Lưu tr h sơ Vi c lưu tr h sơ tín d ng (b n chính) và các h sơ khác có liên quan s ư c nhân viên Loan CSR th c hi n theo quy nh. 3.2.3.9. Ki m tra, theo dõi kho n vay - thu n g c và lãi vay Sau khi ã gi i ngân cho khách hàng, nhân viên A/O và Loan CSR sthư ng xuyên theo dõi tình hình tr n , kỳ h n n c a khách hàng thông qua mànhình TCBS (The Complete Banking Solution) ho c b ng kê các kho n n g c,lãi vay n h n phát sinh trư c ngày năm (5) hàng tháng. Nhân viên Loan CSRcó trách nhi m so n thư báo n g c và lãi vay n h n. Nhân viên A/O và LoanCSR ti n hành nh c nh , ôn c khách hàng tr n và xu t ý ki n x lý khinh n th y khách hàng có d u hi u b t n trong thanh toán ho c có nh ng thay i làm nh hư ng n kho n vay. 3.2.3.10. Cơ c u l i th i h n tr n Khi có nhu c u cơ c u l i th i h n tr n (gia h n n ho c i u ch nh kỳh n tr n ), khách hàng ph i g i Gi y ngh (theo m u) cho ngân hàng theoth i gian ã quy nh trong H p ng tín d ng. Căn c gi y ngh này, nhânviên A/O s ti n hành kh o sát, ánh giá tình hình tài chính và ho t ng c akhách hàng, sau ó l p t trình th m nh khách hàng, trong ó phân tích tìnhhình s n xu t kinh doanh, ngu n tr n và nêu rõ lý do gia h n n / i u ch nh kỳh n tr n và ý ki n xu t ng ý ho c không ng ý, trình Ban tín d ng xétGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 19 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 30. 30. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơduy t. Ban tín d ng phê duy t gia h n n / i u ch nh kỳ h n tr n theo hình th cduy t ngay trên t trình ho c l p Biên b n h p (theo m u). 3.2.3.11. Chuy n n quá h n Trong các trư ng h p: n h n tr n mà khách hàng không tr n nh n ph i tr và không ư c ng ý h n n / i u ch nh kỳ h n tr n ; ho c cóquy t nh thu h i n trư c h n nhưng trong vòng 30 ngày mà khách hàng v nkhông thanh toán n vay thì nhân viên A/O s l p t trình th m nh kháchhàng v vi c xét duy t chuy n n quá h n trình c p có th m quy n phê duy t.Căn c vào phê duy t c a c p có th m quy n, nhân viên Loan CSR s th c hi nchuy n n quá h n trên chương trình ph n m m TCBS. Sau ó l p thư báo chokhách hàng v vi c chuy n n quá h n, ng th i l p Biên b n bàn giao h sơvay cho Công ty Qu n lý n và khai thác tài s n Ngân hàng Á Châu (ACBA)ho c b ph n x lý n theo dõi, kh i ki n thu n vay. 3.2.3.12. Kh i ki n thu h i n x u Căn c vào h sơ khách hàng n quá h n do nhân viên Loan CSR chuy nsang, ACBA/B ph n x lý n th c hi n thu h i n theo úng quy nh ch cnăng, nhi m v , t ch c c a ACBA/B ph n x lý n s dùng m t s bi n phápx lý n như: c n (là vi c áp d ng các bi n pháp ôn c khách hàng tr nmà chưa ph i áp d ng bi n pháp kh i ki n); Kh i ki n (là bi n pháp thu h i nb ng vi c tham gia t t ng b t u t giai o n kh i ki n cho n khi hoàn t tvi c thi hành án thu h i n ); X lý tài s n m b o; Và m t s bi n pháp khácnhư: chuy n n sang ngân hàng khác, bán n cho các t ch c mua bán n ,… 3.2.3.13. Mi n, gi m lãi Khi khách hàng g p khó khăn trong vi c tr lãi vay và có ngh n p h sơ ngh mi n, gi m lãi vay, nhân viên Loan CSR s ti p nh n h sơ (bao g m:K ho ch tr n và cam k t tr n ; Tài li u ch ng minh nguyên nhân, nh ng m c t n th t v tài s n; khó khăn v tài chính; Báo cáo tài chính n th i i m g nnh t). Sau ó, nhân viên A/O s ti n hành ki m tra tính h p l c a h sơ, cácthông tin, s li u ư c cung c p và i chi u v i th c t , l p t trình mi n, gi mlãi kèm h sơ trình c p có th m quy n ký. Sau khi c p có th m quy n xem xét hsơ vay và có ý ki n ngh m c mi n, gi m lãi, nhân viên A/O s trình lên Bantín d ng. Sau khi nh n ư c Biên b n h p c a Ban tín d ng ch p thu n mi n,GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 20 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 31. 31. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơgi m lãi vay, nhân viên A/O thông báo cho nhân viên Loan CSR th c hi n vi cmi n, gi m lãi vay trên chương trình ph n m m TCBS và thông báo cho nhânviên Teller thanh lý tài kho n vay c a khách hàng. 3.2.3.14. Thanh lý/T t toán kho n vay H sơ vay s ư c thanh lý khi khách hàng thanh toán y v n vay, lãivay và các chi phí khác có liên quan. Nhân viên Teller thu v n, lãi, phí, ph t,…l n cu i trên tài kho n vay c a khách hàng. Cũng như các kho n ph i thu trên tàikho n vay này xác nh x lý, t t toán kho n vay. Khi khách hàng có nghgi i ch p tài s n, nhân viên Loan CSR s ti p nh n, ki m tra các dư n c a kháchhàng và làm gi y ngh gi i ch p tài s n theo m u và trình c p có th m quy nphê duy t. Sau khi nh n ư c ngh gi i ch p, nhân viên LDO s ti n hành làmth t c gi i ch p tài s n th ch p. Nhân viên Loan CSR s ki m tra l i quá trìnhthanh toán c a khách hàng trên t t c s dư (v n, lãi, phí, ph t,…).GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 21 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 32. 32. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HI U QU HUY NG V N VÀ CHO VAY4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY NG V N 4.1.1. ánh giá tình hình chung i v i các Ngân hàng cho vay ư c coi là ho t ng sinh l i cao, do ó cácNH ã tìm ki m m i cách huy ng ngu n v n cho vay. V n không nh nggiúp cho NH t ch c ư c m i ho t ng kinh doanh, mà còn góp ph n quantr ng trong vi c u tư phát tri n s n xu t kinh doanh c a m i doanh nghi p nóiriêng cũng như s phát tri n c a toàn b n n kinh t qu c dân nói chung. Ngoài v n t có và ngu n v n i vay c a các ngân hàng khác, v n huy ngluôn chi m m t t tr ng l n trong t ng ngu n v n các NHTM nói chung vàngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh C n Thơ nói riêng. Trư c m t, v i vi c lãisu t ã ư c Th tư ng ch o s gi m trong th i gian s p t i. M t khác, trongb i c nh d tr b t bu c tăng và c nh tranh gay g t trong huy ng ti n g ikhách hàng, bài toán cho vay và huy ng s tr nên khó khăn hơn. V i lãi su t huy ng kém h p d n hơn so v i cơ h i u tư vào th trư ngch ng khoán, sàn giao d ch vàng, cơ h i khai thác bi n ng t giá, ngân hàngc n ph i m b o nh ng giá tr gia tăng khác gi chân và thu hút khách. Tình hình huy ng v n t i ACB C n Thơ t năm 2006 – 2008 ư c th hi nqua b ng 1 trang 23. Qua b ng s li u trang sau cho th y v n huy ng năm 2007 là 429.120 tri u ng tăng 167.891 tri u ng (tương ng v i 64,27%) so v i năm 2006 là261.229 tri u ng. K t qu trên cho th y năm 2007, Ngân hàng ã huy ngv n có hi u qu vì t l tăng v n huy ng khá cao. i u này là do trong năm2007, ACB ã th c hi n n l c a d ng hóa danh m c s n ph m. M t lo t s nph m ti t ki m và tín d ng m i ư c ACB tung ra nh m áp ng t t và nhanhnh t nhu c u c a khách hàng như ti t ki m tu n, ti t ki m 5+… Trong lĩnh v cd ch v thanh toán, ACB chính th c cung c p d ch v thanh toán ti n i n tr cti p t i Ngân hàng, và tính năng m i c a d ch v mobile banking: ki m tra ti nchuy n n b ng ch ng minh nhân dân hay h chi u qua tin nh n…GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 22 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 33. 33. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 1: Tình hình huy ng v n t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 – 2008 ơn v tính: tri u ng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So sánh 2007/2006 So sánh 2008/2007 Ch tiêu T tr ng T tr ng T tr ng Tuy t Tương Tuy t Tương S ti n (%) S ti n (%) S ti n (%) i i (%) i i (%) 1. Ti n g i c a TCKT 47.467 18,17 31.149 7,26 41.501 7,49 -16.318 -34,38 10.352 33,23http://www.kinhtehoc.net - Không kỳ h n 40.019 84,31 27.085 86,95 41.501 100,00 -12.934 -32,32 14.416 53,23 - Có kỳ h n 7.448 15,69 4.064 13,05 0 0,00 -3.384 -45,44 -4.064 -100,00 2. Ti n g i ti t ki m 213.762 81,83 397.971 92,74 512.595 92,51 184.209 86,17 114.624 28,80 - Không kỳ h n 8.180 3,83 39.479 9,92 23.895 4,66 31.299 382,63 -15.584 -39,47 - Có kỳ h n 205.582 96,17 358.492 90,08 488.700 95,34 152.910 74,38 130.208 36,32 T NG V N HUY NG 261.229 100,00 429.120 100,00 554.096 100,00 167.891 64,27 124.976 29,12 (Ngu n: Phòng K toán Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 23 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 34. 34. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ n năm 2008, v n huy ng c a ACB C n thơ ư c 554.096 tri u ngtăng 124.976 tri u ng (tương ng v i 29,12%) so v i năm 2007 là 429.120tri u ng. T l tăng v n huy ng c a ACB năm 2008 so v i năm 2007 tăng29,12% th p hơn nhi u t l tăng v n huy ng năm 2007 so v i 2006 là64,27%. Nguyên nhân là do trong năm 2008, cu c ch y ua lãi su t huy ngv n gi a các Ngân hàng di n ra r t quy t li t. Ngoài ra, do kh ng ho ng tài chínhvà suy thoái kinh t toàn c u làm cho lư ng ti n ki u h i gi m m nh, giá vàngtăng cao, tình hình xu t nh p kh u gi m ã nh hư ng n ngu n v n huy ngc a các ngân hàng. Nhìn chung, tình hình huy ng v n c a ACB C n Thơ qua 3 năm có s tăngtrư ng áng k . 6000 554.096 5000 4000 429.120 3000 261.229 2000 Tri u ng 1000 0 2006 2007 2008 Năm Hình 2: T c tăng trư ng v n huy ng t i NHTMCP C n Thơ t năm 2006 - 2008 4.1.2. ánh giá tình hình c th T i ACB chi nhánh C n Thơ ngu n v n ư c huy ng dư i hai hình th c làti n g i c a các t ch c kinh t và ti n g i ti t ki m c a dân cư. Trong ó, ti ng i ti t ki m chi m t tr ng l n hơn so v i ti n g i c a t ch c kinh t .GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 24 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 35. 35. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ NĂM 2006 NĂM 2007 18% 7% 82% 93% NĂM 2008 Ti n g i ti t ki m 7% Ti n g i c a TCKT 93% Hình 3: Cơ c u huy ng v n t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 4.1.2.1. Tình hình ti n g i ti t ki m t i ACB C n thơ Qua hình 3 và b ng 1 cho th y, ti n g i ti t ki m năm 2007 là 397.971 tri u ng tăng 184.209 tri u ng (tương ng v i 86,17%) so v i năm 2006 là213.762 tri u ng. V t tr ng, ti n g i ti t ki m năm 2007 chi m 92,74% trongcơ c u v n huy ng tăng so v i năm 2006 ch chi m 81,83% trong t ng v n huy ng. Nguyên nhân là do, trong năm 2007 ACB ã áp d ng các chính sách phùh p thu hút ngu n ti n nhàn r i trong dân cư. - Trong ó, ti n g i không kỳ h n năm 2007 là 39.479 tri u ng tăng31.299 tri u ng (tương ng v i 382,63%) so v i năm 2006 là 8.180 tri u ng.V t tr ng, ti n g i không kỳ h n năm 2007 tăng so v i năm 2006. C th , năm2007 chi m 9,92% trong t ng ti n g i ti t ki m, năm 2006 ch chi m 3,83%. - Ti n g i có kỳ h n năm 2007 là 358.492 tri u ng tăng 152.910 tri u ng (tương ng v i 74,38%) so v i năm 2006 là 205.582 tri u ng. V ttr ng, ti n g i có kỳ h n chi m 90,08% trong t ng ti n g i ti t ki m gi m so v inăm 2006 chi m 96,17%. n năm 2008, ti n g i ti t ki m là 512.595 tri u ng tăng v m t tuy t i là 114.624 tri u ng và v m t tương i là 28,80% so v i năm 2007 là397.971 tri u ng. Tuy nhiên, t tr ng ti n g i ti t ki m trong v n huy ngnăm 2008 là 92,51% gi m so v i năm 2007 chi m t tr ng 92,74% . T l ti nGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 25 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 36. 36. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơg i ti t ki m năm 2008 so v i 2007 là 28,80% không tăng m nh như năm 2007so v i 2006. i u này là do, trong năm 2008 ngư i dân cân nh c hơn trong cácquy t nh u tư ti n nhàn r i c a mình. - C th , ti n g i không kỳ h n năm 2008 là 23.895 tri u ng gi m15.584 tri u ng (tương ng v i 39,47%). V t tr ng chi m 4,66% trong t ngti n g i ti t ki m gi m so v i năm 2007 chi m 9,92%. - Ti n g i có kỳ h n năm 2008 là 488.700 tri u ng tăng v m t giá tr là130.208 tri u ng (tương ng v i 36,32%) so v i năm 2007 là 358.492 tri u ng. V t tr ng chi m 95,34% trong t ng ti n g i ti t ki m so v i năm 2007ch chi m 90,08%. 4.1.2.2. Tình hình ti n g i c a t ch c kinh t t i ACB C n thơ D a vào b ng 1 và hình 2 – 3, ta th y ti n g i c a t ch c kinh t t i ACBch chi m t tr ng không áng k . Năm 2007, t tr ng ti n g i c a t ch c kinht chi m 7,26% trong t ng v n huy ng gi m so v i năm 2006 chi m t tr ng là18,17%. V m t tuy t i, ti n g i c a t ch c kinh t là 31.149 tri u ng gi m16.318 tri u ng (tương ng v i 34,38%) so v i năm 2006 là 47.467 tri u ng.Nguyên nhân là do ti n g i c a t ch c kinh t thư ng không n nh, ch y ug i vào Ngân hàng tránh phí t n lưu gi ti n m t và cho ti n vi c thanh toántrong kinh doanh. C th : - Ti n g i không kỳ h n năm 2007 là 27.085 tri u ng gi m 12.934 tri u ng (tương ng v i 32,32%) so v i năm 2006 là 40.019 tri u ng. Tuy nhiên,v t tr ng chi m 86,95% trong t ng ti n g i c a t ch c kinh t l i tăng so v inăm 2006 ch chi m 84,31%. - Ti n g i có kỳ h n năm 2007 là 4.064 tri u ng gi m 3.384 tri u ng(tương ng v i 45,44%) so v i năm 2006 là 7.448 tri u ng. V t tr ng, ti ng i có kỳ h n chi m 13,05% trong t ng ti n g i c a t ch c kinh t gi m so v inăm 2006 chi m 15,69%. Sang năm 2008, ti n g i c a t ch c kinh t là 41.501 tri u ng tăng vm t tuy t i là 10.352 tri u ng và v m t tương i là 33,23% so v i năm2007 là 31.149 tri u ng. Tuy nhiên, t tr ng ti n g i c a t ch c kinh t trongv n huy ng gi m t 7,49% năm 2007 xu ng 7,26% năm 2008. i u này là do,trong năm 2008 do kh ng ho ng tài chính th gi i và suy thoái kinh t toàn c uGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 26 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 37. 37. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ làm cho các doanh nghi p g p khó khăn hơn các cá th dân cư. C th , trong năm 2008, t i ACB C n Thơ ti n g i có kỳ h n c a các t ch c kinh t là 0 gi m 100% so v i năm 2007. Ti n g i không kỳ h n năm 2008 là 41.501 tri u ng tăng v m t giá tr là 14.416 tri u ng (tương ng v i 53,23%) so v i năm 2007 là 27.085 tri u ng. 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY 4.2.1. Khái quát chung tình hình tín d ng Như ta ã bi t, cho vay luôn n ch a nhi u r i ro i v i ho t ng kinh doanh c a các NHTM nhưng ó cũng chính là cơ h i cho tăng trư ng tín d ng. ho t ng tín d ng th c s mang l i hi u qu và phát huy vai trò c a nó, ACB nói chung và ACB C n thơ nói riêng luôn chú tr ng th c hi n chính sách tín d ng th n tr ng và phân tán r i ro. Các s n ph m tín d ng mà ACB cung c p r t phong phú, áp ng nhu c u a d ng c a m i thành ph n kinh t như cho vay b sung v n lưu ng, tài tr và ng tài tr các d án u tư, cho vay sinh ho t tiêu dùng, cho vay s a ch a nhà, cho vay mua nhà, cho vay tín ch p d a trên thu nh p ngư i vay, cho vay du h c, cho vay cán b công nhân viên, tài tr xu t nh p kh u, bao thanh toán v.v… B ng 2: S li u chung v tình hình tín d ng t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ qua 3 năm t 2004 - 2006 ơn v tính: tri u ng So sánh Năm Năm Năm So sánh 2008/2007 Ch tiêu 2007/2006 2006 2007 2008 S ti n % S ti n %Doanh s cho vay 460.310 1.410.931 6.516.351 950.621 206,52 5.105.420 361,85Doanh s thu n 371.326 1.071.513 6.295.811 700.187 188,56 5.224.298 487,56Dư n 176.583 516.001 736.542 339.418 192,21 220.541 42,74N quá h n 112 152 13.887 40 35,71 13.735 9.036,18 (Ngu n: Phòng Khách hàng doanh nghi p và Phòng Khách hàng cá nhân) Trong các năm qua, ho t ng tín d ng c a ACB C n Thơ luôn t m c tăng trư ng t t. Tính n th i i m ngày 31/12/2007, DSCV c a ACB C n Thơ là 61.410.931 tri u ng tăng 950.621 tri u ng (tương ng v i 206,52%) so v i GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 27 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh http://www.kinhtehoc.net
 38. 38. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơnăm 2006 là 460.310 tri u ng. n năm 2008, DSCV là 6.516.351 tri u ngtăng v m t tuy t i là 5.105.120 tri u ng, tăng v m t tương i là 361,85%so v i năm 2007 là 1.410.931 tri u ng. Nguyên nhân là do, ACB y m nhchính sách cho vay tín d ng áp ng nhu c u v n cho n n kinh t . V doanh s thu n , năm 2007 là 1.071.513 tri u ng tăng 700.187 tri u ng (tương ng v i 188,56%) so v i năm 2006 là 371.326 tri u ng. Năm2008, DSTN là 6.295.811 tri u ng tăng 5.224.298 tri u ng (tương ng v i487,56%) so v i năm 2007 là 1.071.513 tri u ng. DSTN và t l thu n tăngqua các năm là do DSCV c a ACB C n Thơ tăng m nh qua các năm. N u ch códoanh s cho vay tăng lên mà ngân hàng không thu h i ư c n thì ho t ngcho vay cũng không ư c xem là có hi u qu . ACB chi nhánh C n Thơ ã ph ih p và th c hi n r t t t gi a công tác cho vay và qu n lý thu h i n , i u này ư c th hi n qua vi c doanh s thu n tăng nhanh qua các năm. Qua b ng trên, ta th y do t c tăng DSCV tăng nhanh nên t c dư n chovay c a ACB cũng tăng qua các năm v m t tuy t i nhưng v m t t l thìgi m. C th , năm 2007, dư n cho vay c a ACB C n Thơ là 516.001 tri u ngtăng 339.418 tri u ng (tương ng v i 192,21%) so v i năm 2006 là 176.583tri u ng. n năm 2008, dư n cho vay là 339.418 tri u ng (tương ng v i42,74%) so v i năm 2007 là 516.001 tri u ng. Nguyên nhân là do Ngân hàng ã m r ng i tư ng cho vay như cho vay tiêu dùng, cho vay du h c, cho vaymua nhà,… Thêm vào ó, công tác tìm ki m khách hàng c a ngân hàng có hi uqu cao nên có thêm nhi u khách hàng m i n ngân hàng xin vay v n làm chodoanh s cho vay tăng nên dư n c a ngân hàng tăng qua các năm.. Tình hình n quá h n c a ACB C n Thơ có xu hư ng tăng m nh do dư ncho vay tăng và do nh hư ng c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinht th gi i năm 2008. Năm 2007, n quá h n là 152 tri u ng tăng 40 tri u ng(tương ng v i 35,71%) so v i năm 2006 là 112 tri u ng. Sang năm 2008, nquá h n tăng lên áng k t 152 tri u ng năm 2007 n 2008 là 13.887 tri u ng tăng 13.735 tri u ng tương ng v i 9.036,38%. Tuy nhiên, t l n quáh n/t ng dư n là 1,89% < 5% theo quy nh c a NH Nhà nư c. M c dù v y,NH c n y m nh công tác thu n không làm nh hư ng n ho t ng tínd ng nói riêng và ho t ng kinh doanh c a NH nói chung.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 28 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 39. 39. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 4.2.2. Phân tích v doanh s cho vay Tri u ng 7000000 6.516.351 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1.410.931 Doanh s cho vay 1000000 460.310 0 2006 2007 2008 Năm Hình 4: Doanh s cho vay t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 Năm 2008, trư c s suy thoái c a n n kinh t th gi i và cu c kh ng ho ngtài chính toàn c u, l m phát tăng cao… kinh t Vi t Nam cũng ch u tác ngkhông ít và b t u th c s bư c vào giai o n khó khăn. Biên giá c a cácm t hàng dao ng m nh, lãi su t ngân hàng liên t c thay i, giá d u gi mm c th p nh t trong vòng 3 năm qua,… T t c nh ng bi n i ó tác ng m nh n n n kinh t Vi t Nam nói chung và doanh nghi p nói riêng. ng b ng sông C u Long là khu v c s n xu t nông nghi p, hàng nông s n –th y s n l n nh t c nư c, hi n nay th m nh này c a vùng cũng ang trong tìnhtr ng c m c , nh t là lĩnh v c xu t kh u. Các doanh nghi p xu t kh u th y s n,xu t kh u g o c a ng b ng Sông C u Long khó khăn s kéo theo hàng lo t cácdoanh nghi p d ch v có liên quan, s n xu t c a nhi u h nông dân lâm vào tìnhtr ng kh n n. Trư c tình hình ó, ư c s ch o tích c c c a Ban lãnh oACB C n thơ và d a trên nh hư ng phát tri n c a Chi nhánh Ngân hàng Nhànư c, U ban nhân dân t nh, ACB C n Thơ ã ch ng kh c ph c có hi u qunh ng khó khăn v các v n còn t n t i trong kinh doanh n nh và pháttri n v ng ch c, nâng cao ch t lư ng cho vay, m b o an toàn và hi u qu . 4.2.2.1. Phân tích doanh s cho vay theo th i gian Tình hình doanh s cho vay theo th i gian c a ACB C n Thơ t năm 2006 -2008 ư c th hi n qua b ng 3 trang 30.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 29 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 40. 40. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 3: Doanh s cho vay theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng So sánh So sánh Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu T T T Tương Tương Tuy t Tuy t S ti n tr ng S ti n tr ng S ti n tr ng i i i ihttp://www.kinhtehoc.net (%) (%) (%) (%) (%) Cho vay ng n h n 352.778 76,64 1.184.818 83,97 5.458.006 83,76 832.040 235,85 4.273.188 360,66 Cho vay trung và dài h n 107.532 23,36 226.113 16,03 1.058.345 16,24 118.581 110,28 832.232 368,06 Doanh s cho vay 460.310 100,00 1.410.931 100,00 6.516.351 100,00 950.621 206,52 5.105.420 361,85 ( Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 30 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 41. 41. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Xét v th i gian, ngu n v n tín d ng c a Chi nhánh qua 3 năm ch y u t ptrung vào tín d ng ng n h n. Nh nh ng phương th c cho vay tích c c, ơngi n, ti n l i mà doanh s cho vay c a Chi nhánh ngày m t tăng lên. t ư ck t qu như v y là do Ngân hàng có chính sách kinh doanh thích h p iv ikhách hàng truy n th ng c a mình, ng th i cũng có chính sách ưu ãi nh mkhuy n khích khách hàng m i n giao d ch. % 100 83,97 80 83,76 76,64 60 Cho vay ng n h n 40 Cho vay trung và dài 23,36 h n 20 16,03 16,24 0 Năm 2006 2007 2008 Hình 5: Cơ c u doanh s cho vay theo th i gian t i ACB chi nhánh C n Thơ t năm 2006 - 2008 Qua b ng s li u ta th y, cho vay ng n h n t i ACB C n Thơ chi m ttr ng l n hơn trong DSCV t i ACB C n Thơ so v i cho vay trung và dài h n.Nguyên nhân là do, a s khách hàng c a Ngân hàng ho t ng trong lĩnh v cs n xu t kinh doanh ng n h n, có t c quay vòng v n nhanh và có k ho ch sd ng v n hi u qu . Nh ng khách hàng vay trung và dài h n ch y u là cá nhânvà h gia ình. Ngân hàng thư ng cho vay trung và dài h n mua nhà , máymóc, thi t b ph c v s n xu t nông nghi p… N u s ti n l n, th i gian thu h ikéo dài, không th hoàn v n trong th i gian ng n nên lãi su t cao. Ngoài ra, khingân hàng cho vay v i s lư ng l n các kho n vay trung và dài h n s có khnăng h ng ch u r i ro v lãi su t và t giá. i u này làm cho doanh s cho vaytrung và dài h n chi m t tr ng th p trong t ng doanh s cho vay. Nhìn chung, cho vay trong ng n h n c a ACB C n Thơ tăng trư ng m nhqua các năm. C th , năm 2007, cho vay ng n h n là 1.184.818 tri u ng tăng832.040 tri u ng (tương ng v i 235,85%) so v i năm 2006 là 352.778 tri u ng. Bư c sang năm 2008, cho vay ng n h n là 5.458.006 tri u ng tăng vm t tuy t i là 4.723.188 tri u ng, v m t tương i là 360,66% so v i nămGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 31 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 42. 42. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ2007 là 1.184.818 tri u ng. Nguyên nhân là do ACB ưa ra các hình th c chovay phong phú, lãi su t phù h p th a mãn t ng i tư ng khách hàng, áp ngnhu c u v n trong ng n h n c a các doanh nghi p. ng th i, ây là giai o nn n kinh t C n Thơ phát tri n nhanh, i s ng ngư i dân ư c nâng cao làm s cmua c a th trư ng tăng lên ã t o ra m t th trư ng r t h p d n cho các cơ skinh doanh. Ngoài ra, do nh hư ng c a cu c kh ng ho ng kinh t tài chính thgi i làm nh hư ng n v n trong ng n h n c a doanh nghi p. T ó nhu c uvay v n m b o vòng quay v n trong ng n h n, m r ng quy mô ho t ngkinh doanh và a d ng hóa s n ph m kích c u cho n n kinh t , ph c v nhuc u th trư ng tăng cao. Như ã nói trư c ó, cho vay trung và dài h n chi m t tr ng không ángk trong doanh s cho vay nhưng nó v n tăng trư ng m nh qua các năm. Chovay trung và dài h n năm 2007 t 226.113 tri u ng tăng 118.581 tri u ng(tương ng v i 110,28%) so v i năm 2006 là 107.532 tri u ng. n năm 2008,cho vay trung và dài h n là 1.058.345 tri u ng tăng 832.232 tri u ng (tương ng v i 368,06%) so v i năm 2007 là 226.113 tri u ng. t ư c k t qu ó, ACB C n Thơ ã tích c c hơn trong vi c khai thác th trư ng n mb t ư c xu hư ng th trư ng, b ng vi c tung ra nhi u s n ph m ti n ích hơn, ch ng hơn trong vi c tìm ki m khách hàng như g i thư, g i i n tho i… chokhách hàng tư v n v các s n ph m ti n ích phù h p v i nhu c u c a h . 4.2.2.2. Phân tích tình hình cho vay theo thành ph n kinh t Thành ph n kinh t qu c doanh và kinh t ngoài qu c doanh là m t cáchphân lo i cơ b n ph n ánh n n kinh t nhi u thành ph n nư c ta. Doanhnghi p nhà nư c là t ch c kinh t do Nhà nư c s h u toàn b v n i u l ho ccó c ph n, v n góp chi ph i, ư c t ch c dư i hình th c công ty nhà nư c,công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n ư c s h tr và ho t ng theoch trương, k ho ch c a Nhà nư c. Ngư c l i, thành ph n kinh t ngoài qu cdoanh ch y u ho t ng b ng v n riêng c a mình, thư ng bao g m các doanhnghi p tư nhân, các công ty c ph n, công ty h p danh, công ty trách nhi m h uh n, các h p tác xã. Th c hi n vai trò áp ng m i nhu c u v n cho n n kinh t ,NH ã m r ng ho t ng cho vay i v i t t c các thành ph n kinh t , bao g mcho vay doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p ngoài qu c doanh và cá th .GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 32 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net

×