Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luận văn: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC GIANG

7,277 views

Published on

email: luanvan84@gmail.com website: http://luanvan.forumvi.com
Luận văn: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC GIANG

Published in: Education
 • 24-09-2013, 01:05 AM Nhận làm chuyên đề tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận, đề án, tiểu luận các trường khối kinh tế trung cấp, cao đẳng, đại học, cao học Liên hệ nick: lvkinhte Email: lvkinhte@gmail.com Điện thoại: 098.513.0242 Mình đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm luận văn tốt nghiệp khối ngành kinh tế. Các bạn có thể chọn những hình thức sau Thứ 1: Các bạn cung cấp số liệu cho bên mình, bên mình sẽ lên đề cương và làm tùy vào đề tài theo yêu cầu. Thứ 2: Số liệu do bên mình lấy từ các ngân hàng, công ty….đều là số liệu chính thống nên các bạn yên tâm về nguồn cung cấp số liệu (bạn nào cần lấy dấu của công ty thực tập mình sẽ giúp) Làm xong mình sẽ in cho các bạn Nếu các bạn không có dấu thì bên mình có thể xin giúp nhé Bên mình luôn hỗ trợ cho các bạn làm đề tài tốt nghiệp một cách tốt nhất: 1. Kế toán 2. Makerting 3. Quản trị doanh nghiệp 4. Quản trị kinh doanh 5. Kế toán quản trị 6. Kiểm toán 7. Tài chính ngân hàng 8. Luật kinh doanh 10. Tài chính doanh nghiệp 11. Ngoại thương ……………….. Nhận làm báo cáo thực tập nhận thức Nhận chỉnh sửa luận văn Bảo đảm uy tín chất lượng, có trách nhiệm chỉnh sửa theo yêu cầu của giáo viên đến lúc hoàn chỉnh.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ LIÊN HỆ: ĐT (0985.916872) MAIL: yuht84@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Luận văn: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC GIANG

 1. 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tàiCÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC GIANG Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Vũ Công Ty Sinh viên thực hiện : Đỗ Thị Thu Hà Lớp : K43/1109
 2. 2. Kết Cấu Luận VănChương 1 Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn lưu động tạiChương 2 công ty CP May Đức GiangChương 3 Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty CP May Đức Giang
 3. 3. Chương 1: Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu độngLuận Văn Tốt Nghiệp Chương 1 1.1. Tổng quan về 1.2. Hiệu quả sử vốn lưu động dụng vốn lưu động
 4. 4. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức GiangLuận Văn Tốt Nghiệp 2.1. Khái quát về công ty CP May Đức Giang Kết Cấu 2.2. Thực trạng về hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty CP May Đức Giang
 5. 5. 2.1. Khái quát về công ty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp
 6. 6. 2.1. Khái quát về công ty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp  Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh Lĩnh vực hoạt động trọng tâm: sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc  Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh - Hiện có 6 xí nghiệp sản xuất, 3 xí nghiệp phụ trợ và 3 công ty liên doanh - Quy trình công nghệ hiện đại. Sản phẩm đi qua các khâu: Chuẩn bị sx-Cắt-May-Là-KCS-Thành phẩm-Đóng gói-Nhập kho - Tổ chức bộ máy quản lý theo phương pháp “trực tuyến chức năng”
 7. 7. 2.1. Khái quát về công ty CP May Đức Giang BẢNG 1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng giám đốc GĐ điều GĐ điều hành GĐ điều hành GĐ điều hành GĐ điều hành kỹ tài chính và XNK sản xuất hành nội thuật KD chính Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng cơ điện kỹ KD tài kinh kế đầu tư ISO tổng đời thuật tổng chính doanh hoạch hợp sống CN hợp kế toán XNK vật tư XN XN XN XN XN XN XN XN XN may 1 may 2 may 4 may 6 may 8 may 9 thêu giặt bao bì
 8. 8. 2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ yếu của cty những năm gần đây Luận Văn Tốt Nghiệp  Kết quả kinh doanh CHỈ TIÊU ĐVT 2005 2006 2007 20081 Giá trị SX công nghiệp Tr.đồng 207,786 235,763 250,474 280,6782 Doanh thu thuần Tr.đồng 566,126 684,475 698,274 714,1913 Giá vốn hàng bán Tr.đồng 531,606 646,856 654,479 656,7284 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 6,267 9,143 12,095 12,9205 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 4,422 9,143 12,095 11,0926 Số lao động Người 6,345 7,598 8,754 8,6507 Thu nhập bq 1 CNV/1tháng 1000đ 1,680 1,710 1,850 1,989 (Nguồn báo cáo tài chính; báo cáo kết quả kinh doanh 2005, 2006, 2007,2008)
 9. 9. 2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ yếu của cty những năm gần đây Luận Văn Tốt Nghiệp
 10. 10. 2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ yếu của cty những năm gần đây Luận Văn Tốt Nghiệp  Tình hình tài chính chủ yếu Chỉ tiêu ĐVT 2008 2007 Chênh lệch 1. Tổng vốn kinh doanh tr.đ 314,206 236,456 77,750 - Vốn cố định tr.đ 73,207 62,033 11,174 - Vốn lưu động tr.đ 240,998 174,423 66,575 2. Các hệ số tài chính - Hệ số kết cấu tài chính Hệ số nợ 0.71 0.77 -0.06 Hệ số vốn chủ sở hữu 0.29 0.23 0.06 - Hệ số khả năng thanh toán Hệ số KNTT nợ ngắn hạn 1.17 1.1 0.07 Hệ số KNTT nhanh 0.92 0.82 0.1 Hệ số KNTT tức thời 0.31 0.04 0.27 Hệ số KNTT lãi vay 2.23 2.29 -0.06 - Hệ số khả năng sinh lời Tỷ suất LN trước thuế/DTT % 1.81 1.73 0.08 Tỷ suất LN sau thuế/DTT % 1.55 1.73 -0.18 Tỷ suất LN vốn CSH % 12.37 22.16 -9.79
 11. 11. 2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ yếu của cty những năm gần đây Luận Văn Tốt Nghiệp Mô hình tài trợ VKD của cty ở thời điểm 31/12/2008 Tài sản ngắn hạn Nguồn vốn ngắn hạn 76.7% 65.43% Nguồn vốn dài hạn Tài sản dài hạn 34.57% 23.3% Tài sản Nguồn vốn
 12. 12. 2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2.1 Thực trạng VLĐ của công ty năm 2008 2.2.2 Hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty năm 2008 2.2.3 Đánh giá về hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty
 13. 13. 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp  Cơ cấu VLĐ năm 2008 Về cuối năm VLĐ tăng 66.575 trđ ứng với tỷ lệ 31.17%
 14. 14. 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp  Tình hình quản lý, sử dụng vốn bằng tiền Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2008 Năm 2007 Chênh Lệch Chỉ Tiêu Số Tiền % Số Tiền % Số Tiền % TL% I Tiền 28,392 44.09 6,460 100 21,932 -55.91 339.53 1 Tiền mặt 37 0.13 167 2.59 -130 -2.46 -77.99 2 Tiền gửi ngân hàng 28,355 99.87 6,293 97.41 22,062 2.46 350.61 3 Tiền đang chuyển - 0 - 0 - 0 0 II Các khoản tương đương tiền 36,000 55.91 - 0 36,000 55.91 Tổng Cộng 64,392 100 6,460 100 57,932 896.83
 15. 15. 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp  Tình hình quản lý, sử dụng hàng tồn kho Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2008 Năm 2007 Chênh Lệch Hàng tồn kho Số Tiền % Số Tiền % Số Tiền TT% TL% 1 Nguyên vật liệu tồn kho 22,103 42.57 12,671 28.17 9,431 14.40 74.43 2 Công cụ dụng cụ trong kho 407 0.78 409 0.91 -2 -0.13 -0.51 3 Chi phí SXKD dở dang 8,224 15.84 8,431 18.74 -207 -2.90 -2.45 4 Thành phẩm tồn kho 19,615 37.78 21,605 48.03 -1,990 -10.25 -9.21 5 Hàng hóa 520 1.00 928 2.06 -409 -1.06 -44.03 6 Hàng gửi đi bán 1,046 2.02 934 2.08 112 -0.06 12.01 Tổng cộng 51,915 100 44,979 100 6,936 15.42
 16. 16. 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp  Tình hình quản lý, sử dụng hàng tồn kho CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HÀNG TỒN KHO Chênh lệch Chỉ tiêu ĐVT Năm 2008 Năm 2007 Giá trị TL% Gía vốn hàng bán tr.đ 656,728 654,479 2,249 0.34 Hàng tồn kho bình quân tr.đ 48,447 44,676 3,771 8.44 Số vòng quay hàng tồn kho Vòng 13.56 14.65 -1.09 Số ngày chu chuyển ngày 27 25 2
 17. 17. 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp  Tình hình quản lý các khoản phải thu Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2008 Năm 2007 Chênh Lệch Các khoản nợ phải thu Số Tiền TT% Số Tiền TT% Số Tiền TT% TL% 1 Phải thu của khách hàng 87,936 91.46 73,002 87.66 14,935 3.80 20.46 2 Trả trước cho người bán 319 0.33 723 0.87 -404 -0.54 -55.88 3 Phải thu nội bộ ngắn hạn - 0 - 0 - 0 5 Các khoản thu khác 7,891 8.21 9,549 11.47 -1,658 -3.26 -17.36 6 Dự phòng phải thu khó đòi - 0 - 0 - 0 Tổng cộng 96,146 100 83,274 100 12,873 0 15.46
 18. 18. 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp  Tình hình quản lý các khoản phải thu CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ THU HỒI NỢ Chênh lệch Chỉ tiêu ĐVT Năm2008 Năm 2007 Giá trị TL% Doanh thu thuần (có thuế) tr.đ 714,191 698,274 15,917 2.28 Số dư bình quân các khoản phải thu tr.đ 89,710 59,371 30,339 51.1 Số vòng quay các khoản phải thu vòng 7.96 11.76 -3.80 32.31 Kỳ thu tiền bình quân ngày 45 31 15 48.39
 19. 19. 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp TÌNH HÌNH CÔNG NỢ
 20. 20. 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp  Nguồn tài trợ VLĐ năm 2008 Đơn vị tính: triệu đồng 31/12/2008 13/12/2007 Chênh lệch Nguồn vốn Số tiền TT(%) Số tiền TT(%) Số tiền TL(%) NguồnVLĐ thường xuyên 35,403 14.69 16,137 9.25 19,266 119.39 Nguồn VLĐ tạm thời 205,595 85.31 158,286 90.75 189,767 119.89 Tổng VLĐ 240,998 100 174,423 100 66,575 38.17
 21. 21. 2.2.2. Hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty CP May Đức Giang năm 2008 Luận Văn Tốt Nghiệp Chênh lệch Chỉ tiêu ĐVT Năm 2008 Năm 2007 Giá trị %Doanh thu thuần tr.đ 714,191 698,274 15,917 2.28Lợi nhuận trước thuế tr.đ 12,920 12,095 826 6.83VLĐ bình quân tr.đ 207,711 152,372 55,339 36.32Tốc độ luân chuyển VLĐ Vòng 3.44 4.58 -1.14 -24.97Kỳ luân chuyển VLĐ Ngày 105 79 26 33.28Mức tiết kiệm VLĐ tr.đ -624,128 -715,713 91,585 -12.80Tỷ suất LN trước thuế VLĐ % 6 8 2 -21.64Hàm lượng VLĐ đồng 0.29 0.22 0.07 33.28
 22. 22. 2.2.3. Đánh giá về hiệu quả sử dụng VLĐ tại Cty CP May Đức Giang năm 2008Luận Văn Tốt Nghiệp Thành Tích Hạn Chế • Công ty kinh doanh có • Xác định nhu cầu VLĐ lãi, tăng thu nhập cho cán chưa hiệu quả bộ công nhân viên • NVLĐTX còn thấp • Khả năng thanh toán • Các khoản phải thu lớn gây được cải thiện ứ đọng vốn • Đảm bảo được nguyên • Công tác quản lý hàng tồn tắc cân bằng tài chính kho có dấu hiệu đi xuống • Chưc thực hiện trích lập các khoản dự phòng
 23. 23. Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng caohiệu quả sử dụngVLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp Hạn Chế 3.1 3.2 3.3 Định hướng Một số giải pháp Một số kiến nghị phát triển của đề xuất nhằm với cơ quan công ty trong nâng cao hiệu quản lý cấp trên thời gian tới quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức Giang
 24. 24. 3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp Hoàn thiện việc xác định nhu cầu VLĐ kỳ kế tiếp Dự kiến nguồn tài trợ cho nhu cầu VLĐ tăng thêm Tăng cường quản lý và thu hồi nợ phải thu GIẢI Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hàng tồn kho PHÁP Đẩy mạnh hoạt động Marketing Áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh Cải tiến thiết bị sản xuất, hiện đại hóa máy móc
 25. 25. 3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp Tăng cường quản lý và thu hồi nợ phải thu - Tìm hiểu kỹ từng đối tượng khách hàng trước khi ký hợp đồng - Thiết kế các điều khoản hợp đồng kín kẽ và lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp - Sử dụng chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán - Lập sổ chi tiết để theo dõi nợ phải thu theo từng đối tượng - Trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi
 26. 26. Lời Cảm ƠnLuận Văn Tốt Nghiệp

×