Successfully reported this slideshow.

Mobile Interactive TV

1,003 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mobile Interactive TV

 1. 1. Mobile Interactive TV (MITV)
 2. 2. SmartPhone <ul><li>“ Smartphone của tương lai sẽ là người bạn thân tình nhất của bạn, là thiết bị chủ yếu để bạn liên lạc và lấy thông tin - nó sẽ là cổng nội dung cho bạn, nhà vật lý của bạn, là cái ví của bạn” </li></ul><ul><li>- Peter Chou - </li></ul>
 3. 3. Các Dịch Vụ Cung Cấp <ul><li>Giải trí </li></ul><ul><li>Dịch vụ thông tin </li></ul><ul><li>Thông tin vùng </li></ul><ul><li>Video Conference </li></ul>
 4. 4. Giải Trí <ul><li>VOD/AOD </li></ul><ul><li>LiveTV </li></ul><ul><ul><li>Thời sự, tin tức </li></ul></ul><ul><ul><li>Ca nhạc, film </li></ul></ul><ul><ul><li>Công nghệ </li></ul></ul><ul><ul><li>Tài chính, chứng khoán </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Radio </li></ul><ul><li>Interactive games </li></ul>
 5. 5. Giải Trí (tiếp) <ul><li>Interactive games, game online </li></ul><ul><ul><li>TV Mobile </li></ul></ul>
 6. 6. Giải Trí (tiếp) <ul><li>Interactive games, game online </li></ul>
 7. 7. Lựa Chọn Công Nghệ build native app? web app?
 8. 8. Phương Thức Thanh Toán Prepaid card Vcoin SMS ATM/Bank 1900 toll Paypal Billing System
 9. 9. Thảo Luận

×