Nens feliços, ciutadans compromesos

525 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nens feliços, ciutadans compromesos

  1. 1. EL DIARI AMIC DIMECRES 2 DE MAIG DEL 2012 11 El diari amic NOTÍCIES AMIGUES 12 MONITORS El lleure també 13 EQUIPAMENT Xarxa de cases de 14 BEQUES Ajudes per poder 14 TESTIMONIS Conversa amb una El 5% dels ingressos publicitaris d’aquesta publicació es dediquen als programes permet colònies garantir família educatius de la Fundació Catalana de l’Esplai. educar variada l’equitat que ha els infants i extensa a tothom rebut beca Aquesta setmana... Fundació Catalana de l’Esplai EL 6 DE MAIG, FESTA ESPLAI! INFORMA... Víctor H. Martínez Responsable de Planificació de la Fundació Catalana de l’Esplai Ecelebrarà 11Parc 18 hores, se l diumenge 6 de maig, entre les i les al Nou del Prat del Llobregat, la 26a edició de Festa Esplai, la gran celebració anual de la Fundació Catalana de l’Esplai. Com cada any, Festa Esplai aplegarà milers d’infants, joves i famílies que podran gaudir de més de 50 activitats lúdiques i educati- ves per a totes les edats, com ara els jocs de cooperació, el taller de consum responsable o el de drets de l’infant, la biciEls monitors i monitores, majoritàriament voluntaris, tenen una funció educativa fonamental, a mig camí entre la dels pares, els mestres o un germà gran. FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAINens feliços, ciutadans compromesosLa Fundació Catalana de l’Esplai aplega més de 60 entitats, a més de milers de professionalsi de voluntaris que tots junts «fan pinya» per aconseguir la felicitat dels infants i dels joves ruta, una gimcana per a INFORMA... de l’Esplai sigui una pinya. tor/a en activitats d’educació pares, un concurs gastro- Josep És la representació gràfica de la unió dels esforços d’un I+F=C2 en el lleure». òmic, etcètera. Igualment, hi haurà diferents activitats Gassó I SUPORT A ASSOCIACIONS President gran nombre de persones, Tot i que la missió de la Fundació Catalana de l’Esplai és “Edu- generals com espectacles de la Fundació àrees i entitats –conjunta- car els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sec- Víctor Garcia. «Generem re- d’animació infantil als Catalana ment amb administracions, tor, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la in- cursosiassessoramentperales escenaris, taller de balls, una de l’Esplai empreses i particulars- que clusió social, amb voluntat transformadora”, sovint la resumim entitats i promovem l’enforti- cercavila o la cloenda final. «fem pinya», col·laborant i amb una fórmula matemàtica: I+F=C2, que vol dir Infants Fe- ment delTercer Sector, perquè, Com cada any, Festa EsplaiLa Fundació Catalana de l’Es- treballant de manera trans- liços esdevenen Ciutadans Compromesos. des de la seva creació, la Fun- també servirà per donar elplai és una entitat sense afa- versal per assolir uns ma- dació Catalana de l’Esplai ha tret de sortida a la campanyany de lucre constituïda l’any teixos objectius i valors. nir què és un esplai, diria que nem 26 equipaments de na- inclòs en la seva missió el su- d’activitats i beques Un estiu1996, però amb més de 40 El darrer any, 3.435 perso- és una escola de ciutadania». tura: cases de colònies, al- port al món associatiu. El nos- per a tothom! En definitiva,anys de trajectòria, que treba- nes han treballat a la Fundació bergs i terrenys d’acampa- tre Club de Suport compta Festa Esplai és la gran festa I PROGRAMES ESCOLARSlla per la felicitat dels infants i prop de 1.200 hi han fet acti- da. Es tracta d’equipaments amb1.085entitatsassociades». anual de l’educació en eli joves i per l’impuls d’una vitats com a voluntàries. Algu- Cristina Rodríguez. «La Fun- de qualitat, sense barreres, lleure amb la qual la Fundació I TREBALL SENSE FRONTERESciutadania compromesa. nes d’aquestes persones que dació està present en prop de on es realitzen programes Catalana de l’Esplai mostra La missió i la proposta formen part de «la pinya» us 1.000 escoles. Les activitats i els d’educació ambiental i de José M. Pérez. «La Fundación a la societat la tasca d’educa-global dels projectes impul- presenten, a continuació, al- serveis que els oferim s’agru- lleure dirigits a esplais i esco- Esplai és l’entitat que du a ter- ció en valors que realitza alsats per la Fundació es ca- guns dels nostres projectes: pen en el projecte + Escola. les, però també per a entitats, me programes d’àmbit estatal llarg de l’any i per donarracteritzen per una volun- Aquest inclou, des de la ges- empreses i famílies». iinternacionalencol·laboració les gràcies a totes les I IMPULS ALS ESPLAIStat educativa, per l’opció per tió d’un menjador escolar, ca- ambaltresiniciatives,persones persones i entitats que I CENTRE D’ESTUDISla inclusió i la transformació Carles Xifra. «La Fundació sal, extraescolars, fins a la ges- i xarxes. Desenvolupem pro- en formen part, així comsocial, pel compromís me- Catalana de l’Esplai aplega 60 tió integral de totes les activi- Ester García . «A la Funda- grames d’inclusió digital en les empreses i administra-diambiental, per una aposta esplais, amb prop de 14.000 tats d’un centre. Sempre des ció Catalana de l’Esplai ofe- 81 centres Red Conecta arreu cions que col·laborenper la qualitat del servei, pel infants i joves i 1.400 monitors d’una una visió educativa, in- rim recursos, formació i as- de l’Estat. Estem presents en en els seus projectes.compromís per la corespon- i monitores. Dóna suport i re- clusiva i cercant la corespon- sessorament per al món asso- 6 països iberoamericans ambsabilitat i per l’impuls al Ter-cer Sector i el treball en xar- força la identitat i la vincula- ció territorial dels centres sabilitat de famílies i docents». I CASES DE COLÒNIES ciatiu i de l’educació en el lleure. Som una de les escoles el programa Esplai Sense Fron- teres i treballem en xarxa amb Informa’t...xa. No és estrany que el logo- d’esplai i impulsa les accions acreditades per impartir el 17 països Iberoamericans i ENTRA A LA NOSTRA WEBtip de la Fundació Catalana col·lectives. Si hagués de defi- Esther Armengol. «Gestio- curs de monitor/a i de direc- amb 14 països europeus». www.esplai.org
  2. 2. 12 EL DIARI AMIC DIMECRES 2 DE MAIG DEL 2012 Aquesta setmana... Fundació Catalana de l’EsplaiEl lleure, peçaclau per educarels infantsEls monitors són la base de l’educació delsnens en el seu temps d’oci, un espai d’unagran importància en la seva formació INFORMA... Carles Els menjadors Barba també eduquen! President de la Federació La Fundació Catalana de l’Es- Catalana de l’Esplai plai està present en prop de 1.000 escoles desenvolupant programes d’educació més El temps del migdia a les escoles compleix quatre funcions: educar, descansar, alimentar i permetre la conciliació.. FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAIÉs en el temps de lleure on enllà de l’horari lectiu, com aramolts de nosaltres hem vis- el temps del migdia i el menja- tonomia i de superació per- LA IMPORTÀNCIA EDUCATIVA DEL LLEUREcut les experiències més sig- dor escolar. Recentment, la sonal. Finalment, els esplais,nificatives de la nostra vida. Fundació ha presentat un es- són grans instruments de RAÜL MANZANO (President de la Federació de Moviments de RenovacióDarrerament, s’han realitzat tudi amb un anàlisi i propostes cohesió social i comunitària. Pedagògica de Catalunya) Q «El lleure té una dimensió clarament educativadiversos estudis que parlen de millora del temps del mig- Integren diversitats, fomen- que és complementària i ha de ser coherent a la de l’escola i la restade la importància del món dia i els menjadors, un espai ten el coneixement del país, d’agents. Hi ha tres raons clau: el concepte d’infant i jove capaç, per unadel lleure a l’educació dels que representa el 30% del la llengua i les tradicions, ate- formació de ciutadania compromesa; l’ enfocament cap a les com-nostres infants, l’especial in- temps que l’alumne passa a nen a col·lectius amb dificul- petències personals i interpersonals, per la preparació per a la vida i laterès del lleure educatiu en la l’escola i que té una immensa tats especials, aporten res- incidència en el territori, per l’estima i el compromís amb l’entorn».prevenció de malalties o de importància social i d’educa- postes per a la conciliació iles conductes de risc, o la co- ció en hàbits i valors. fan una tasca de compensa- ESTER FERNÀNDEZ (Presidenta de la FAPAC-Tarragona) Q «A l’escolarrelació entre la participació ció de desigualtats. també s’educa en el lleure. L’espai del migdia i el menjador escolaren activitats extraescolars i ocupa el 30% de la jornada dels alumnes. Els pares i les mares hem del’èxit educatiu a l’escola. 100.000 monitors participar, però el temps del migdia ha de formar part del projecte D’altra banda, la comuni- Fa uns dies vam celebrar educatiu del centre i, per tant, l’Administració l’ha de liderar per tal detat educativa comparteix la l’entrega del carnet de mo- garantir la qualitat i l’equitat del servei a tots els centres».idea de l’eficàcia del lleure nitor número 100.000 a Ca-educatiu en l’aprenentatge talunya. Aquesta realitat, TONI REIG (Director General de Joventut de la Generalitat de Catalunya) Qde competències socials, amb més de 900 entitats de «L’educació en el lleure és, sens dubte, una eina molt important quecom ara el treball en equip, la lleure, és espectacular i úni- contribueix al creixement integral de la persona i al seu desenvolupa-comunicació amb els altres, ca a Europa, i representa un ment com ciutadà compromès i responsable, perquè complemental’educació de la convivència ció de la ciutadania. També gran actiu de la nostra socie- molt eficaçment l’educació formal. Val a dir que, a Catalunya, hi ha unai l’educació ambiental, així està comprovat que influeix tat d’un valor incalculable. llarga tradició i arrelament que cal preservar i enfortir».com la participació i l’educa- en l’adquisició d’hàbits d’au- Cuidem-lo!ESPLAIS ARRELATS AL TERRITORI: ELS MONITORS ENS EXPLIQUEN ELS PROJECTESMarc Alcaraz Sheila Fernández Anna Cunillera Dani Celma Andrea Pageo Núria PlaGrup d’Esplai Espurnes. Grup Polinyà. Esplai CampiQuiPugui. Xino Xano Associació Cau l’Espolsada. Esplai Can Serra.Esplugues (Baix Llobregat). Polinyà (Vallès Occidental). La Riera de Gaià de Lleure. Barcelona Premià de Dalt (Maresme). L’Hospitalet de Llobregat«Cada tarda, l’esplai esdevé un «El nostre esplai va apostar fa (Tarragonès). «Aquest curs (Barcelonès). «A Xino Xano «Enguany hem impulsat un (Barcelonès). «Aquest cursespai de trobada per a infants 15 anys, amb el suport de els joves del nostre esplai Associació de Lleure estem projecte amb els nois i les estem impulsant, per segonde tot el municipi. Els recollim l’Ajuntament, per impartir estan realitzant un projecte de impulsant un projecte molt noies de 17 anys. Els seus any, un projecte d’aprea l’escola i berenem junts. Més ensenyaments musicals a custòdia del territori amb la innovador. Es tracta del monitors van crear un «cau nentatge i servei, dirigit atard proposem una estona de infants i joves totes les tardes col·laboració de l’Associació Campus Digital 24hores. És virtual», on els joves eren els joves d’entre 16 i 22 anysjoc lliure, a més a més de al mateix local de l’entitat, Mediambiental La Sínia que un espai de creació, de monitors i havien d’assumir en situació de risc social derealitzar diversos tallers. Per a preus molt socials i oferint consisteix en la reintroducció difusió i d’aprenentatge digital i distribuir se les diferents l’escola d’adults del barri.exemple, el de cuina en anglès sempre places per a infants del peix Barb Cua Roig al orientat a joves de 13 a 17 feines per tirar endavant una Primer, fan un curs d’iniciacióon, seguint la nostra pròpia i joves en risc d’exclusió. Hi tram baix del riu Gaià. anys. L’objectiu d’aquesta entitat. Durant tot l’any, s’han al voluntariat i de les funcionsmetodologia, aconseguim participen 75 nois i noies! L’objectiu general és activitat és treballar les reunit amb els monitors per de monitors de lleuretreballar un contingut que pot Creiem que es un projecte promoure la conservació de la competències i habilitats tal de conèixer més de prop i, després, són ells els quisemblar més propi de l’escola. mida per a pobles petits que biodiversitat de la flora i la digitals pròpies de la societat la feina. Per exemple: desenvolupen una activitatEl més important, però, és es troben lluny d’escoles fauna del riu Gaià entre els actual a través del joc i Preparar un dia del Cau, una de voluntariat a l’esplai,que, per damunt de tot, reglades o conservatoris, nois i les noies de l’esplai, així l’experimentació. També sortida amb pares, activitats ajudant, d’una maneracontinuem educant valors, un projecte que dóna com els monitors i les volem crear una alternativa amb altres entitats del poble, altruista, a l’educació delsun aspecte que considerem oportunitats a tothom monitores i, més puntualment, diferent, a l’estiu, per als etc. Amb aquest projecte, els infants i joves. Això els famolt important, i més en el i sostenible en èpoques els pares i les mares i familiars adolescents del barri del Clot joves estaran més preparats créixer i confiar més enmoment actual». de crisi econòmica». dels participants de l’esplai». de Barcelona». per ser uns grans monitors!». les seves possibilitats».
  3. 3. EL DIARI AMIC DIMECRES 2 DE MAIG DEL 2012 13 Aquesta setmana... Fundació Catalana de l’EsplaiCases de colònies pera amics, associacions,famílies... per a tothom!La Fundació Catalana de l’Esplai té 26 equipaments de natura a totCatalunya, que inclouen albergs i també terrenys d’acampada INFORMA... Anna Romeu Descomptes i gratuïtat per a nens Vicepresidenta La Fundació Catalana de l’Esplai et convida a descobrir els de la Fundació avantatges que té gaudir de les cases de colònies, albergs i ter- Catalana de l’Esplai renys d’acampada que tenim repartits per tot el territori ca- talà. Entra a la nostra web www.esplai.org o truca’ns al telèfon 93 474 46 78. T’informarem de les característiques de cada equi-La Fundació Catalana de pament i les activitats que hi podeu fer. Els infants tenen gransl’Esplai disposa de 26 equi- descomptes i fins als 3 anys l’estada és gratuïta.paments de natura arreu deCatalunya. Es tracta de cases dir del lleure i de la natura. de les habitacions comptende colònies, albergs i ter- La majoria de cases estan to- amb bany propi i poden serrenys d’acampada. talment adaptades per a per- d’ús exclusiu per a cada grup Els esplais i centres esco- sones amb problemes de o unitat familiar.lars hi fan les seves sortides mobilitat, que també podran Les estades a les cases in-i colònies, però també estan gaudir de l’entorn, les pis- clouen pensió completa, eloberts a associacions, em- tes esportives i les piscines, menjar és casolà i segueix elspreses i grups familiars. Les que s’han dissenyat perquè criteris de la dieta mediter-estades en aquests equipa- siguin accessibles. rània. Això sí: com a qualse-ments permeten, guiat pels Només el 2011 es van fer vol casa de colònies, cadas-equips d’educadors ambien- 8.500 estades dins el progra- cú se serveix el menjar i paratals, descobrir l’entorn i gau- ma Sense barreres. Bona part i despara la taula! Alguns dels equipaments que s’ofereixen a esplais i famílies, entre d’altres. FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI MONOGRÀFIC L’Ajuntament facilita Gervasi, amb la qual cosa ja estarà en marxa a la meitat dels districtes barcelonins. El projecte s’ha posat en marxa amb la participació i la la conciliació familiar complicitat de les entitats del territori especialitzades en l’atenció a persones amb discapacitat i del Consorci de Biblioteques de oferint activitats als Barcelona. A l’octubre del 2011 va iniciar se, al districte de Sant Martí, una prova pilot a una escola infants discapacitats d’educació especial, de la qual se n’ha fet una valoració molt positiva. «Aquesta primera experiència ens ha fet valorar la possibilitat d’estendre la a d’altres indrets de la ciutat, perquè El servei ‘Temps de barri, temps per a tu’ ja les famílies d’infants amb discapacitat puguin gaudir de més temps es fa a St Martí i Nou Barris i s’estendrà a personal, que és molt important per a Les Corts, Sarrià St Gervasi i Horta Guinardó millorar la seva qualitat de vida i la de tots els seus fills i filles», explica la regidora de Família, Infància, Usos del E ’l Programa Temps i Qualitat de Vida i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Beneficia nens i joves El servei, amb un l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat un de 4 a 18 anys amb pressupost de més de servei, batejat com Temps de barri, Joves i infants participants del programa Temps de barri, temps per a temps per a tu, dirigit a les famílies que discapacitat física, tu, durant una activitat al Centre Cívic Zona Nord. AJUNTAMENT DE BARCELONA 54.000 euros, ajudarà tenen a càrrec fills i filles de 4 a 18 anys amb discapacitat física, psíquica o intel·lectual o sensorial compartiran amb d’altres nens i nenes. 165 famílies de la ciutat. Temps de 165 famílies de la ciutat sensorial. La iniciativa permet oferir als El servei, que es realitza en diferents barri, temps per a tu ja s’està duent a infants diferents activitats durant unes ajuda a prevenir situacions d’estrès equipaments públics de Barcelona, terme en quatre grups, dos al districte Temps i Discapacitats. Rognoni hores, els dissabtes al matí, perquè els provocades per l’atenció de la persona posa a l’abast de les famílies també la de Sant Martí i dos més a Nou Barris. recorda, a més, que «les famílies que pares i mares puguin gaudir de temps dependent». Però, aquest servei no possibilitat d’incloure hi els germans o Es realitza durant els dissabtes al matí tenen algun infant amb discapacitat a personal. Tal com destaca la regidora només fomenta la conciliació de la vida germanes quan els pares ho –de 10 h a 13 h , de forma càrrec han de comptar amb més de Família, Infància, Usos del Temps i laboral, familiar i personal d’aquells considerin necessari. Per a dur a terme quinzenal. Està previst que aquest opcions de lleure per als seus fills i Discapacitats, Irma Rognoni, l’objectiu pares i mares que tenen al seu càrrec aquest programa, Rognoni remarca mes de maig l’activitat també pugui més serveis a la seva disposició, que principal és «promoure la conciliació una criatura amb discapacitat, sinó que l’Ajuntament hi ha adjudicat un oferir se als districte d’Horta Guinar els permetin disposar de moments familiar», ja que «aquesta estona que que també ofereix un temps lúdic i de pressupost inicial de 54.506 euros, dó, i que a l’octubre pugui fer se per a altres fills, per a ells mateixos o tenen els familiars per a ells mateixos lleure de qualitat al seus fills, que que permetran beneficiar un total de també a Les Corts i a Sarrià Sant per a l’ocupació que necessitin».
  4. 4. 14 EL DIARI AMIC DIMECRES 2 DE MAIG DEL 2012 Aquesta setmana... Fundació Catalana de l’Esplai Un cop de mà a les famílies amb la campanya de beques La Fundació Catalana de l’Esplai ofereix ajuts per garantir que tots els nens gaudeixin del lleure a l’estiu amb criteris de qualitat, equitat i coresponsabilitat a tothom! inclou, d’una ban- combina la pràctica espor- INFORMA... Montserrat da,unadelesprincipalsofertes 450 propostes tiva amb l’educació en va- Ginés d’activitatsd’estiuperainfants, joves i famílies i, de l’altra, una i 150.000 estades lors. Així mateix, ofereix colònies de natura i noves Directora General de la Fundació campanya de beques dirigides En total es preveu que la Fun- tecnologies i idiomes. Catalana a les famílies afectades per la dació Catalana de l’Esplai i les de l’Esplai crisi econòmica. entitats que la composen orga- Oferta molt variada Des de fa anys, la Fundació nitzaran unes 450 propostes Per als joves, la campanya Decaraalesproperesvacances ofereix de manera conjunta els per al proper estiu, que suposa- proposa set camps de treball d’estiu, la Fundació Catalana campaments, elscasalsd’estiu, ran més de 150.000 estades, es- amb iniciatives que van des de l’Esplai organitza la cam- les colònies, els camps de tre- devenint una de les campanyes de recuperar una antiga ser- panya Un estiu per a tothom! ball i les rutes que organitza di- més importants de les que s’or- radora medieval al Solsonès, El lema respon a l’objectiu de rectament a través del seu pro- ganitzen a Catalunya. fins a fer tasques de millora de garantir que tots els infants i jo- grama Encerta l’Estiu, i les ac- l’entorn i l’observació de fau- vespuguingaudirdeldretauna tivitats que s’estableixen a esportius, que compten amb na al Parc Natural del Cap de educació en el lleure sota els través dels centres d’esplai. la col·laboració de la Funda- Creus. Tot encaminat perquè criteris de qualitat, d’equitat i Aquest programa Encerta ció Futbol Club Barcelona i el tots els joves encertin de quin coresponsabilitat. Un estiu per l’Estiu inclou colònies i casals seu programa JUGA-LA!, que estiu volen gaudir. ELS PROTAGONISTES DE L’ESTIU FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI «TINC MOLTES GANES «AL CASAL ESPORTIU «UN CAMP DE TREBALL D’ANAR DE COLÒNIES» ESTIC AMB ELS AMICS» ÉS INOBLIDABLE» NOA LLUC MAX 5 ANYS. SANT ANDREU DE LA BARCA 15 ANYS. BARCELONA 19 ANYS. BARCELONA «Vaig a l’Esplai Pingüí. Tinc moltíssimes «Jo faré un casal esportiu de la «Viure un camp de treball és una ganes que arribi l’estiu per poder anar Fundació Catalana de l’Esplai. Durant experiència inoblidable. Jo hi he anat a les colònies... M’ho passo molt bé, tot el curs faig bàsquet a les extraesco- dos estius: un al Ripollès, ajudant a perquè dormo quatre nits fora de casa lars i, quan arribi l’estiu, vull seguir reconstruir una font pública, i un altre amb els meus amics i les meves entrenant. Ja fa anys que el mes de al Garraf, fent millores al Parc Natural. amigues, i jugo amb ells tot el dia. juliol vaig a casals d’esport. És una Coneixes nous amics, fas excursions També hi fem moltes gimcanes, en plena manera de mantenir-se en forma i estar i moltes activitats i, alhora, aprens i natura. I parem i desparem la taula, amb els amics. I a més a més es fan contribueixes a la millora de l’entorn. endrecem les habitacions...» excursions i activitats». Val realment la pena!»«Que les nenes no paguin la crisi» perquè, malauradament, la situació econòmica de la fa- mília ha empitjorat. Com a INFORMA... Fundació va atorgar 1.029 be- de fa anys– «quan l’estiu pas- mínim, a l’estiu, les nostres fi- Núria ques per a poder gaudir dels sat els vam explicar que no lles no paguen els plats tren- Valls casals d’estiu i de les colònies. ens podíem permetre portar- cats de la crisi!», conclou el Responsable Des de l’any 2009, ja n’ha lliu- les al casal d’estiu, van tenir pare de la Mireya i la Yanira. de l’Àrea Social rat més de 3.000. un gran disgust!». Per tal de fer possibles i Educativa de la Fundació Una de les famílies beca- Les responsables del Grup aquests ajuts, la Fundació se- des l’any passat va ser la for- Polinyà els van informar de la gueix impulsant un pla de mada per José M. Ruiz i Maria possibilitat de demanar una captació de fons perquè lesDonada la persistència de la del Mar García. Aquest matri- beca de la campanya Un estiu administracions, les empresescrisi econòmica, enguany, la moni de Polinyà (Vallès Occi- per a tothom! Aleshores, ex- i els/les ciutadans/es que vul-Fundació Catalana de l’Esplai dental) té dues filles: la Mi- plica el pare, «la Fundació Ca- guin col·laborar perquè capsegueix amb la campanya de reya, de 14 anys i laYanira, de talana de l’Esplai va cobrir un infant es quedi sense colònies,beques per a les activitats 8. Les dues van al Grup Po- percentatge molt important puguin fer les seves aporta-d’estiu dirigides a les famílies linyà des de ben petites. «A les del cost de les activitats d’es- cions. Si voleu més informació deque es troben en situació nenes els encanta anar a l’es- tiu de les nostres filles». «En- les beques o voleu fer-hi una apor-d’atur. L’estiu passat, en el plai» –comenta José M. Ruiz, guany» –afegeix– «tornarem a tació, truqueu al 902 10 40 30 o vi-marc d’aquesta campanya, la que està en situació d’atur des demanar aquestes beques La família Ruiz García ha rebut una de les més de 3.000 beques. FCE siteu la web www.esplai.org/estiu.

×