Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cónghearrthacha

233 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cónghearrthacha

 1. 1. Cónghearrthacha
 2. 2. Clár Ceithre Chónghearradh Cónghearrthacha i nDronuilleog Gearrthacha Dronchóin Fadhbanna Breise Sféir Fhócasacha Na Tadhlaithe do na Cónghearrthacha 1 Na Cónghearrthacha sa saol laethúil Na Tadhlaithe do na Cónghearrthacha2 (AL) Téarmaíocht An Hipearbóil Dúbailte Na Cónghearrthacha mar lócais phlána Airíonna Comónta Na Cónghearrthacha mar lócais phlána - Fadhbanna An Lár Cuaire & An t-Éabhlúid
 3. 3. Ceithre Chónghearradh
 4. 4. Aithnítear an ciorcal, an éilips, an pharabóil agus an hipearbóil mar chónghearrthacha Ciorcal Éilips Parabóil Hipearbóil Gintear na ceithre chuar trí chón dúbailte a ghearradh ag uillinneacha difriúla
 5. 5. Nuair a ghearrannatá an plánaCónghearrthacha maramháin den de sa éilips atá Nuair atá anna an seochuid den thaobh ais, amháin sa na Nuair a ghearrann plána gineadóirí uilig archón,ceann ciorcal atá ghearradh Nuair plána plána dá ingearach leis an Na comhthreomhar le hipearbóil atá bhuaic, sa ghearradhCóin ghearradh seo seo gineadóirí, parabóil atá sa ghearradh seo Ghearrthacha seo Éilips Ciorcal Parabóil IsTáTá dhá craobhachaan Parabóil Ciorcal cuair dunta iad anag ag an Hipearbóil craobh amhain Éilips agus an Hipearbóil
 6. 6. Gintear ciorcal nuair atá an plána gearrtha ingearach le hais an chóin.
 7. 7. Gintear éilips nuair a ghearrann an plána gearrtha míreanna uilig an chóin uachtaraigh agus an chóin íochtaraigh
 8. 8. Gintear parabóil nuair a bhíonn an plána comhthreomhar leis an líne ghinte
 9. 9. Gintear hipearbóil nuair a ghearrann an plána gearrtha an cón uachtarach agus an cón íochtarach araon
 10. 10. AN ÉILIPS MÓRTHIMPEALL ORAINN  Is é an ciorcal an cuar is simplí dá bhfuil ann  Is é an éilips an cuar is mó a “fheictear" sa saol laethúil.  Is í is cúis leis seo ná tá cuma an eilips, ar gach ciorcal nuair a a fhéachtar go fiar air Éilipsí atá i bhfithisí na bplainéad. 
 11. 11. AN PhARABÓIL MÓRTHIMPEALL ORAINN Nuair a bhuailtear sliotar nó liathróid ghailf suas san aer, leantar chonair pharabóileach Nuair a léimeann bradán, leanann a mheáchanlár conair pharabóileach Go minic, úsáideann innealtóirí an pharabóil agus droichid chrochta á ndearadh acu.
 12. 12. AN HIPEARBÓIL MÓRTHIMPEALL ORAINN Cruthaítear hipearbóil nuair a thrasnaítear drónchón ciorclach le plána atá comhthreomhar lena ais Tarlaíonn trasnuithe den chineál seo i ngnáthchursaí an lae m.sh nuair a chuirtear faobhar ar pheann luaidhe a bhfuil trasghearradh polagónach aige………. …...nó sna patrúin sholais a ghintear nuair a shoilsíonn tóirse ar úrlár
 13. 13. Gearrthacha Dronchóin
 14. 14. Parabóil rinn parabóil plána gearrtha comhthreomhar le mír an chóin fíorchruth an dhromchla ghearrtha táirgeann plána gearrtha cothrománach ciorcal sa bhonnchló ordanáid dúbailte
 15. 15. Éilips éilips atá i bhfíorchruth an dhromchla ghearrtha plána gearrtha ag gabháil trí mhíreanna uilig an chóin lárlíne
 16. 16. Éilips File - 24.swf
 17. 17. Fíorchruth an Dhromchla Ghearrtha
 18. 18. Hipearbóil plána gearrtha comhthreomhar le hais an chóin hipearbóil atá i bhfíorchruth an dhromchla ghearrtha 45°
 19. 19. Na Sféir Fhócasacha
 20. 20. Téarmaíocht  Is éard atá i gceist le sféar fócasach ná sféar imscríofa sa chón ata tadhlaíoch leis an bplána gearrtha  Is é an fócas ná an pointe teagmhála idir an sféar agus an plána gearrtha  Is í an treoirlíne ná an líne thrasnuithe idir an plána gearrtha agus an plána cothrománach trí chiorcal tadhlaíoch an sféir agus an chóin  Is í an ais ná líne a ghabhann tríd an bhfócas atá ingearach leis an dtreoirlíne  Is í an rinn ná an pointe ar a dtrasnaíonn an cuar an ais.
 21. 21. An Sféar Fócasach i gcás Parabóile eDrawings Control File Parabola.EPRT
 22. 22. AN SFÉAR FÓCASACH I GCÁS PARABÓILE plána gearrtha S-S comhthreomhar le gineadóir foircneach an chóin S rinn an dhromchla ghearrtha plána a choinníonn an ciorcal teagmhála idir an cón agus an sféar teagmhaíonn an sféar fócasach leis an bplána gearrtha ag an bpointe fócasach S
 23. 23. NA SFÉIR FHÓCASACHA I GCÁS ÉILIPS eDrawings Control File - Ellipse.EPRT
 24. 24. NA SFÉIR FHÓCASACHA I GCÁS PARABÓILE plána gearrtha S-S claonta ar ghineadóir foircneach an chóin S teagmhaíonn na sféir fhócasacha leis an bplána gearrtha ag pointí fócasacha plánaí a choinníonn an ciorcal teagmhála idir an cón agus an sféar reanna an dhromchla ghearrtha S
 25. 25. AN SFÉAR FÓCASACH I GCÁS HIPEARBÓILE eDrawings Control File - Hyperbola.EPRT
 26. 26. AN SFÉAR FÓCASACH I GCÁS HIPEARBÓILE plána a choinníonn an ciorcal teagmhála idir an cón agus an sféar S treoirlíne rinn an dhromchla ghearrtha rinn fócas ais plána gearrtha S-S comhthreomhar le hais an chóin teagmhaíonn an sféar fócasach leis an bplána gearrtha ag an bpointe fócasach S
 27. 27. Na Cónghearrthacha sa Saol Laethúil
 28. 28. AN ÉILIPS MÓRTHIMPEALL ORAINN I gcás an éilips, déantar comhartha ar bith (solas nó fuaim), a thosnaíonn ag fócas amháin, a fhrithchaitheamh ar an bhfócas eile Prionsabal darb ainm lithotripsy atá i gceist anseo, gnáthamh míochaine a úsáidtear chun clocha dúáin a bhaint Cuirtear an t-othar in umar éilipseach uisce leis an gcloch dhúán ag ceann de na fócais. Gintear tonnta turrainge ard-fhuinnimh ag an bhfócas eile agus dírítear iad ar an gcloch agus bristear ina smidiríní í Gluaiseann leictreoin adaimh i bhfithis éilipseach, a bheag nó a mhór, leis an núicléas ag ceann de na fócais
 29. 29. AN PHARABÓIL MÓRTHIMPEALL ORAINN Má chuirtear solas ag fócas scatháin pharabóiligh (dromchla cuarach a chruthaítear nuair a rothlaítear Parabóil thart ar a hais), frithchaithfear an solas trí ghathanna atá comhthreomhar lena ais Úsáidtear an prionsabal seo i ndearadh tóirsí agus ceannsoilsí. Cuirtear an bolgán ag an bhfócas don léas ard agus pas beag os cionn an fhócais don léas íseal Úsáidtear an prionsabal freasúrach leis na scátháin ollmhóra sna teileascóip fhrithchaithimh a bhailíonn solas agus tonnta raidió ón spás amuigh Tagann an léas i dtreo an dhromchla pharabóiligh agus cuirtear i fócas é ag an bpointe fócasach
 30. 30. AN HIPEARBÓIL MÓRTHIMPEALL ORAINN  Go minic, glacann conair coiméid cruth na hipearbóile  Úsaideann an-chuid teileascóp lionsaí hipearbóileacha  Taistealaíonn tonnta fuaime i gconairí hipearbóileacha. Mar sin, feictear feidhm á baint as an hipearbóil sa loingseoireacht (córais GPS)  Bíonn túir fhuaraithe uisce níos éifeachtaí a bhuí lena gcruth hipearbóileach.
 31. 31. Téarmaíocht
 32. 32. Sainítear cónghearradh mar lócas na bpointí ar phlána a bhfuil a gcuid achar ón bhfócas i mbuan-chóimheas lena gcuid achar ón dtreoirlíne. Tugtar éalárnacht ar an dtairiseach seo. éalárnacht = P P achar ón bhfócas F achar ón dtreoirlíne = PF PD ais treoirlíne F P Tá éalárnacht éilips idir 0 and 1 Tá éalárnacht pharabóile cothrom le 1 Tá éalárnacht hipearbóile níos mó ná 1
 33. 33. TÉARMAÍOCHT CHOMÓNTA NA gCÓNGHEARRTHACHA Éilips éalárnacht <1 Mion-Ais rinn Mór-Ais treoirlíne F2 ordanáid F1 rinn Mion-Chiorcal Cúnta Mór-Chiorcal Cúnta
 34. 34. TÉARMAÍOCHT CHOMÓNTA NA gCÓNGHEARRTHACHA P treoirlíne Ordanáid Dúbailte Latus Rectum F Tá an normal ingearach leis an dtadhlaí ais Parabóil éalárnacht = 1
 35. 35. TÉARMAÍOCHT CHOMÓNTA NA gCÓNGHEARRTHACHA Latus Rectum Ordanáid Dúbailte Tras-Ais Reanna Pointí Fócasacha Craobhacha Hipearbóil éalárnacht >1 Ais
 36. 36. Éilips Cónghearrthacha mar Lócais Phlána
 37. 37. Leirítear treoirlíne agus pointe fócasach parabóile. Aimsigh an rinn agus tarraing cuid den chuar ais treoirlíne F
 38. 38. líne éalárnachta Parabóil éalárnacht = 1 Tá an líne éalárnachta claonta ar 45° leis an ais Luasctar na stuanna go léir ón bpointe F 45° ais F treoirlíne rinn Tugann críochphointí an latus rectum dhá phointe ar an gcuar
 39. 39. Léirítear treoirlíne agus pointe fócasach hipearbóile. Tá éalárnacht na cuaire cothrom le 5/4 . Aimsigh an rinn agus tarraing cuid den chuar. ais treoirlíne F
 40. 40. líne éalárnachta Hipearbóil 5 chomhroinn éalárnacht > 1 45° Tá an líne éalárnachta claonta ag uillinn níos mó ná 45° leis an ais Luasctar na stuanna go léir ón bpointe F ais F 4 chomhroinn treoirlíne rinn Tugann críochphointí an latus rectum dhá phointe ar an gcuar
 41. 41. Léirítear treoirlíne agus pointe fócasach éilips. Tá éalárnacht na cuaire cothrom le 3/4. Aimsigh an rinn agus tarraing cuid den chuar. ais treoirlíne F
 42. 42. 3 chomhroinn líne éalárnachta 45° V 45° F V Tugann críochphointí an latus rectum dhá phointe ar an gcuar ais VV = mór-ais 4 chomhroinn Éilips treoirlíne éalárnacht < 1 Luasctar na stuanna go léir ón bpointe F Tá an líne éalárnachta claonta ag uillinn níos lú ná 45° leis an ais
 43. 43. ALTERNATE SOLUTION líne éalárnachta mór-chiorcal Gabhann an líne éalárnachta trí bharr an Mhór-Chiorcail 3 chomhroinn mionchiorcal 45° V 45° F V Tugann críochphointí an latus rectum dhá phointe ar an gcuar ais VV = mór-ais 4 chomhroinn treoirlíne Éilips éalárnacht < 1 Tá an líne éalárnachta claonta ag uillinn níos lú ná 45° leis an ais
 44. 44. Cónghearrthacha mar Lócais Phlána - Fadhbanna
 45. 45. Agus eitleán ag taisteal faoi luas níos tapúla ná luas na fuaime, gintear tonn turrainge ar a dtugtar tormán sonach. Pléascann tonn chónach as cúl an eitleáin mar a léirítear sa ghrianghraf thall agus trasnaíonn sí an talamh mar chuid de hipearbóil. Buaileann sí gach pointe ar an gcuar seo ag an am céanna i dtreo is gur féidir le daoine, ag pointí difriúla feadh an chuair ar an dtalamh, an D tormán a chloisteáil ag an am céanna. ais V D Sa líníocht thuas , seasann an líne DD do threoirlíne hipearbóile agus rinn ar an gcuar is ea V. Tá an éalárnacht cothrom le 1.25. Aimsigh pointe fócasach na hipearbóile agus tarraing cuid den chuar.
 46. 46. Nuair a chuirtear faobhar ar pheann luaidhe a bhfuil thrasghearradh heicseagánach aige, múnlaítear hipearbóil. Tarlaíonn sé seo toisc go dtrasnaíonn pointe cónach an phinn luaidhe le ceann dá thaobhanna cothroma. Sa líníocht thíos, léirítear na línte VF agus FD. Is rinn hipearbóile é V, is pointe fócasach den chuar é F agus is pointe ar an dtreoirlíne é D. Aimsigh an treoirlíne agus an líne éalárnachta agus tarraing cuid den chuar . D V F
 47. 47. Sa ghrianghraf thíos, léirítear an maide gailf, an Cleveland Launcher driver. Tá fo-shlios an mhaide i gcruth parabóile. Sa líníocht thíos, is é F fócas na parabóile agus seasann an líne AFB o chorda fócasach ar an gcuar. (a) Déan suíomh na treoirlíne agus ais na parabóile a chinneadh. (b) Tarraing cuid den chuar mar atá léirithe.
 48. 48. Éilips Cónghearrthacha i nDronuilleog
 49. 49. Parabóil rinn ais 4 chomhroinn Ní mór an líon céanna comhrannta a úsáid sa dá leath. 4 chomhroinn
 50. 50. mion-ais 5 chomhroinn Éilips mór-ais 5 chomhroinn Ní mór an líon céanna comhrannta a úsáid i ngach ceathrú.
 51. 51. Hipearbóil ais V2 5 chomhroinn V1 Úsáidtear an líon céanna comhrannta 5 chomhroinn
 52. 52. Fadhbanna Breise
 53. 53. Sa ghrianghraf thall, tá Bord Halla Parabóileach a dhear Nathan Hunter. Trasnaíonn dhá phainéal adhmaid chatacha le parabóilí cruacha chun tacaíocht a thabhairt do bharr gloine. Codanna éilips atá sna painéil chuaracha. Tugtar thíos ingearchló easnamhach an bhoird. Tá an dá pharabóil le himscríobh, faoi seach, sna dronuilleoga ABCD agus EFGH. Pointe is ea P ar chuar an éilips a bhfuil a mhion-ais MN tarraingthe anseo. Críochnaigh cló an bhoird halla agus léirigh na línte tógála go léir.
 54. 54. Tá dromchla cuarach seachtrach den St. Louis Science Centre Planetarium i gcruth hipearbólóidigh. Múnlaítear an cruth seo nuair a imrothlaítear hipearbóil timpeall a haise. Leiríonn an líníocht thíos ingearchló easnamhach na plainéadlainne. Seasann an líne VV do thras-ais na hipearbóile dúbailte agus pointí ar an gcuar is ea P agus Q. Críochnaigh an t-ingearchló tríd an hipearbóil dúbailte a thógáil.
 55. 55. Na Tadhlaithe do na Cónghearrthacha 1
 56. 56. TADHLAÍ DO CHIORCAL Ó PHOINTE AR AN GCUAR Is ciorcal sínte é an éilips….. Tá an tadhlaí ingearach leis an normal 90° F 1 P F2 Tá P ceangailte leis na fócais …... agus is éilips é an ciorcal le dhá phointe fhócasacha aimsithe ag an lár
 57. 57. TADHLAÍ D’ÉILIPS Ó PHOINTE P AR AN GCUAR P F 1 F2 Tá an normal ingearach leis an dtadhlaí agus aimsítear é tríd an uillinn F1PF2 a dhéroinnt
 58. 58. TADHLAÍ DO PHARABÓIL Ó PHOINTE P AR AN GCUAR P i dtreo an phointe fhócasaigh eile ag an bpointe éigríche tadhlaí ais F treoirlíne Tá an normal ingearach leis an dtadhlaí
 59. 59. TADHLAÍ DO HIPEARBÓIL Ó PHOINTE P AR AN GCUAR P normal ais F 1 V1 V2 tadhlaí F 2
 60. 60. Na Tadhlaithe do na Cónghearrthacha 2 (Ardleibhéal)
 61. 61. TADHLAÍ DO PHARABÓIL Ó PHOINTE P LASMUIGH DEN CHUAR i dtreo an phointe fhócasaigh eile ag an bpointe éigríche pointe teagmhála tadhlaí P ais treoirlíne F i dtreo an phointe fhócasaigh eile ag an bpointe éigríche Féadtar dhá thadhlaí a tharraingt ón bpointe P
 62. 62. TADHLAÍ D’ÉILIPS Ó PHOINTE P LASMUIGH DEN CHUAR pointe teagmhála tadhlaí P F 2 treoirlíne F 1 pointe teagmhála Féadtar tadhlaí eile a tharraingt ón bpointe P
 63. 63. TADHLAÍ DO HIPEARBÓIL Ó PHOINTE P LASMUIGH DEN CHUAR Tá an ga ar comhfhad leis an dtras-ais tadhlaí pointe teagmhála ais F 1 V2 V1 P F 2
 64. 64. Hipearbóil dúbailte óna Fócais agus an Tras-ais
 65. 65. Tarraing cuid den chuar nuair a thugtar na pointí fócasacha agus pointe P ar an gcuar P a F1 V1 V2 b F2 R.V2 - c c d e f
 66. 66. Tarraing cuid den chuar nuair a thugtar na pointí fócasacha agus an tras-ais. a F1 V1 V2 b F2 R.V2 - c c d e f
 67. 67. Conas asamtóití agus treoirlínte a aimsiú i gcás hipearbóile dúbailte Ais chomhchuingeach Tras-ais ais F1 V2 V1 Ciorcal cúnta treoirlínte asamtóití F2
 68. 68. Airíonna Comónta na gCónghearrthacha
 69. 69. Tá an uillinn atá iompraithe ag an bhfócas ag an gcuid sin den tadhlaí idir an fócas agus an treoirlíne ar luach 90° Is airí buan é seo sna cónghearrthacha uilig pointe teagmhála tadhlaí 90° treoirlíne F 1 F 2
 70. 70. mór-chiorcal Buaileann línte ingearacha óna fócais go dtí an tadhlaí leis an dtadhlaí ar an mór-chiorcal cúnta tadhlaí ais F 1 F 2
 71. 71. Sa hipearbóil dúbailte, buaileann línte ingearacha óna fócais go dtí an tadhlaí ar an gciorcal cúnta tadhlaí ais F 1 V1 V2 ciorcal cúnta F 2
 72. 72. Sa pharabóil, buaileann líne ingearach ón bhfócas go dtí an tadhlaí leis an dtadhlaí ar an gciorcal cúnta tadhlaí ais Sa pharabóil, is é an mór-chiorcal cúnta an tadhlaí ag an rinn treoirlíne F
 73. 73. Gabhann an líne a cheanglaíonn lárphointí na gcordaí comhthreomhara trí lár an chónghearrtha dhá chorda chomhthreomhara lár an éilips F 1 F 2
 74. 74. Tá an líne a cheanglaíonn lárphointí na gcordaí comhthreomhara parabóile comhthreomhar leis an ais i dtreo lár na parabóile ag an bpointe éigríche ais treoirlíne F dhá chorda chomhthreomhara
 75. 75. An Lár Cuaire & An Éabhlúid
 76. 76. AN LÁR CUAIRE DO PHOINTE P AR PHARABÓIL P i dtreo an dara phointe fhócasaigh 90° treoirlíne F ais lár cuaire
 77. 77. AN LÁR CUAIRE DO PHOINTE P AR ÉILIPS P normal F 2 F 1 lár cuaire
 78. 78. AN LÁR CUAIRE AG RINN PHARABÓILE lár cuaire V treoirlíne F C ais an ciorcal cuaire
 79. 79. AN LÁR CUAIRE AG RINN ÉILIPS Cuirtear an t-achar idir V agus F leis V F 2 F 1 lár cuaire
 80. 80. AN LÁR CUAIRE AG RINN HIPEARBÓILE Cuirtear an t-achar idir V agus F leis F 1 V V lár cuaire F 2
 81. 81. ÉABHLÚID CHÓNGHEARRTHA Is í an éabhlúid chónghearrtha ná lócas a láir chuaire Chun éabhlúid a thógáil:  Déan na láir chuaire do líon pointí ar an gcuar a chinneadh.  I measc na bpointí, ba chóir go n-áireofaí reanna an chóinghearrtha  Breac cuar tríothu
 82. 82. ÉABHLÚID ÉILIPS P F 1 F 2 lár cuaire
 83. 83. Féachann éabhlúid éilips mar seo……… F 1 F 2
 84. 84. Féachann eabhlúid pharabóile mar seo……… V F ais Bain amach duit féin conas mar a fhéachann éabhlúid hipearbóile!

×