Jornades Internacionals de Participació

598 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jornades Internacionals de Participació

  1. 1. Organitza  La jornada està organitzada pel Màster  Dies :   13 i 14 d’octubre de 2010  de  Participació  i  Polítiques  Locals  i  Repensar la  compta amb el suport de la Generalitat       Lloc:      Sala d’Actes  de  Catalunya,  la  Diputació  de  participació en       Facultat de Ciències     Barcelona,  el  Departament  de       Polítiques i Sociologia     Sociologia,  i,  la  Facultat  de  Ciències  temps de crisi       UAB  Polítiques i Sociologia de la UAB  L a   j o r n a d a   e s t à   o r g a n i t z a d a   p e l   M à s t e r   d e   P a r t i c i p a c i ó   i   P o l í t i q u e s L o c a l s i c o m p t a a m b e l s u p o r t d e l a G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a , l a D i p u t a c i ó       XII Jornades  INSCRIPCIÓ  Internacionals  La inscripció a la jornada és gratuï‐ ta,  però  caldrà  confirmar  l’assi‐ Participació  stència  abans  del  dia  8  d’octubre  de 2010    La  inscripció  es  realitzarà  enviant  un  correu  electrònic  indicant  en  quins  tallers  s’està  interessat  en  participar a l’adreça electrònica:   pg.part.desenvolupament@uab.cat  Màster de Participació  Màster de Participació i Polítiques Locals  i Polítiques Locals  Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la    UAB  Despatx B3‐085  93 581 24 12 
  2. 2. Presentació  Repensar la participació en temps  PROGRAMA DIA 13  PROGRAMA DIA 14   de crisi   17:00   Benvinguda i Presentació de la Jornada    11:30  Taula debat    Fausto Miguélez  La  crisi  econòmica  i  la  crisi  de  la    Director del Màster de Participació i Polítiques     política  poden  tenir  conseqüències    Locals     REPENSAR LA PARTICIPA‐  CIÓ  inhibidores  sobre  la  participació,    Tomás Rodríguez Villasante    EN TEMPS DE CRISI  particularment  a  nivells  locals,  però    Professor titular de la Universidad Complutense de    Toni Comín    Madrid    Diputat del grup Socialistes‐  també  poden  constituir  reptes  pel    Ciutadans pel canvi  17:30  Intercanvi d’experiències entre els estudiants     Paolo Natale    Professor associat de la Universi Destinataris      tat  de Milà i animador de Senso  Les  Jornades  sobre  Participació  es  PROGRAMA DIA 14    Civico  dirigeixen a tres col∙lectius:    Núria Milà  9:30  Benvinguda i Presentació de la Jornada    Regidora d’Imatge i Comunicació      Administracions  locals,  i  particular‐   de l’Ajuntament de Castelldefels    Salvador Cardús  ment  càrrecs  electes  i  tècnics/ques  lo‐   Joan Manel Parisi    Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i   cals vinculats/des a temàtiques de par‐   Gerent del Secretariat d’Entitats    Sociologia  ticipació ciutadana.  Les  Jornades  per‐   Sants, Hostafranchs i La Bordeta    Fausto Miguélez      meten  presentar  directament  experi‐   Director del Màster de Participació i Polítiques  12:45  Debat participatiu  ències innovadores en l’àmbit local i/o    Locals      participar en el debat de les mateixes.    Marc Rius    Director General de Participació Ciutadana 14:00  Dinar i intercanvi     Generalitat de Catalunya    d’experiències  Teixit  associatiu  i  moviments  socials.    Xavier Amor    Amb aquest objectiu es posa especial    Diputat Delegat de Participació Ciutadana  16:00  Tallers simultanis  èmfasi  en  què  aquesta  visió  estigui    Diputació  de Barcelona     Taller 1: La participació en les  representada en la presentació de les    lleis: teatre legislatiu    experiències, així com també entre el    Taller 2: Economia Social  10:00  Ponència  públic participant.    Taller 3: Experiències comarcals    INDIVIDUALISMO, MIEDO AL FUTURO Y     PARTICIPACIÓN POLÍTICA    en participació ciutadana     Comunitat universitària.  Es  vol  esten‐      Enrique Gil Calvo  dre el debat  sobre  experiències inno‐   Professor de Sociologia de la Universidad    18:00   Fi de la jornada    vadores de participació a la comunitat    Complutense de Madrid  acadèmica  ja sigui  de  forma  interdis‐   ciplinària  com  fomentant  l’intercanvi  11:00  Pausa cafè  amb  equips  d’altres  universitats  que 

×