Presentació Ulls de la ciutat a Localret

1,192 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Presentació Ulls de la ciutat a Localret

 1. 1. Nous serveis per als ens locals:<br />«Els Ulls de la ciutat»<br />12ª Sessió de treball amb els Consells Comarcals (1/7/2010)<br />
 2. 2. Els Ulls de la Ciutat<br /><ul><li> Objectius a cobrir
 3. 3. Serveis d’autoprestació en xarxa WiFi
 4. 4. Cobrirnecessitatsreals i comuns
 5. 5. Justificar infraestructuresdavant la CMT
 6. 6. Serveis coberts
 7. 7. Gestió d’Incidències
 8. 8. Inventari de la via pública
 9. 9. Queixes, suggeriments, reclamacions i agraïments
 10. 10. Multes
 11. 11. Planificació i seguimentde rutes (brigada, inspecció, …)
 12. 12. Canals
 13. 13. Dispositius mòbils: SMS, MMS, WiFi, GPRS, UMTS, USB (PDA)
 14. 14. Internet: eCorreu, formulari web
 15. 15. OAC</li></li></ul><li>Els Ulls de la Ciutat: COMPONENTS<br />PDA<br />Mòbil<br />standard<br />PASSAREL.LA <br /> MISSATGERIA MÒBIL<br />SMS / MMS<br />GPRS / UMTS <br />WiFi / USB <br />WEB SERVICES<br />B.D.<br />- ORACLE <br /><ul><li>SQL Server
 16. 16. MySQL </li></ul>WEB SITE<br />http<br />SOAP<br />
 17. 17. Els Ulls de la Ciutat: FUNCIONALITATS<br /><ul><li>Gestió de perfils/tipus de comunicat i de perfils/accessos a les funcionalitats de l’aplicació.
 18. 18. Gestió d’usuaris i associació al seu perfil
 19. 19. Gestió en arbre (3 nivells) dels tipus de comunicats i atributs
 20. 20. Gestió de les taules del sistema : localitzacions, usuaris, recorreguts, controls, estats, orígens, etc. ...
 21. 21. Visualització ràpida del numero de comunicats en cada estat
 22. 22. Accessos ràpids pels filtres i ordenacions més freqüents
 23. 23. Alta de nous comunicats amb possibilitat d’incorporació de fotos i/o document adjunt
 24. 24. Gestió/canvi d’estat dels comunicats segons el fluxe
 25. 25. Tancament de comunicats amb fotos i/o document
 26. 26. Visualització de l’històric de cada comunicat (estat – data – usuari)
 27. 27. Generació de document PDF dels comunicats o fitxes individuals
 28. 28. Exportació a full de càlcul dels comunicats, amb resum i detalls.
 29. 29. Formulari de cerca avançada</li></li></ul><li>Els Ulls de la Ciutat: PANTALLES<br />
 30. 30. Reports + Estadístiques<br />Els Ulls de la Ciutat: FLUXES<br />R E S P O S T A<br />010<br />OAC<br />web<br />correu-e<br />sms<br />mms<br />presencial<br />Multicanal<br />AMBIT<br />Queixes<br />Suggeriments<br />Incidències<br />Ciutadania<br />OAC<br />Resolució Incidència<br />Ulls de la Ciutat<br />Supervisió<br />SUPERVISIÓ<br />VIA PÚBLICA<br />AMBITS AJUNTAMENT<br />SUB<br />CONTRACTES<br />R E S O L U C I Ó<br />
 31. 31. Els Ulls de la Ciutat: ESTATS<br />
 32. 32. Els Ulls de la Ciutat<br /><ul><li>Gestió de les incidències</li></li></ul><li>Els Ulls de la Ciutat<br /><ul><li>Gestió de les incidències</li></li></ul><li>Els Ulls de la Ciutat<br /><ul><li>Gestió de supervisió</li></li></ul><li>Els Ulls de la Ciutat<br /><ul><li>Manteniment de taules</li></li></ul><li>Els Ulls de la Ciutat<br /><ul><li>Filtres i Estadístiques</li></li></ul><li>Els Ulls de la Ciutat: IMPLANTACIÓ<br /><ul><li>Suport a la configuració de les dades
 33. 33. Personalització de la imatge corporativa
 34. 34. Formació
 35. 35. Usuaris de l'oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)
 36. 36. Usuaris tècnics de l'ajuntament
 37. 37. Usuaris administradors
 38. 38. Usuaris supervisors de via pública
 39. 39. Instal·lació
 40. 40. Pasarel·la SMS
 41. 41. Web
 42. 42. PDA</li></li></ul><li>

×