Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El marc d’interoperabilitat
Malcolm Bain
id law partners
Barcelona
Sant Adrià de Besòs – 21 Octubre 2010
SEGONA JORNADA SO...
COMPARTIR COL·LABORAR REUTILITZAR
LA INTEROPERABILITAT
Capacitat dels sistemes d'informació, i per tant dels
procediments als quals aquests donen suport, de...
OBJECTIUS
• Criteris i Normalització
• Llenguatge i elements comuns
• Cooperació respecte de serveis
(electrònics)
• Reuti...
MASSA MARC LEGAL!
• Europa
– European Interoperability Framework (EIF, v1, esborrany v2 ...)
• Espanya
– Llei 11/2007, de ...
RD 4/2010: Esquema Nacional
d'Interoperabilitat
• Contingut:
– Conjunt de criteris i recomanacions
• Àmbit:
– Seguretat, c...
RD 4/2010: Esquema Nacional
d'Interoperabilitat
• Interoperabilitat organitzativa
– Processos, Convenis/Acords, Nodes d’in...
RD 4/2010: Esquema Nacional
d'Interoperabilitat
• Obligacions d’informació:
– Serveis: descripcions de condicions d’accés ...
RD 4/2010: Estàndards
• Art. 11: Estàndards aplicables.
– Ús d’estàndards oberts
• Públic
• Gratuït / Cost sense dificulta...
RD 4/2010: Reutilització d’aplicacions
• Art. 16: Condicions de llicenciament
– Documents, aplicacions, altres objectes
– ...
Llei 29/2010 (Catalunya)
Llei d’Ús dels Mitjans Electrònics al Sector Públic de Catalunya
Aspectes més destacables
• Princ...
Llei 29/2010 (Catalunya)
Art. 19: Marc d'interoperabilitat del sector públic de
Catalunya
El Marc:...
– Garanteix els nive...
Llei 29/2010 (Catalunya)
Article 25: Reutilització de les aplicacions i els serveis
Les entitats del sector públic han de:...
COMPARTIR COL·LABORAR REUTILITZAR
Gràcies
Malcolm Bain
id law partners
Barcelona
malcolm.bain@id-lawpartners.com
Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El marc d'interoperabilitat

720 views

Published on

Malcolm Bain - ID Law Partners

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El marc d'interoperabilitat

 1. 1. El marc d’interoperabilitat Malcolm Bain id law partners Barcelona Sant Adrià de Besòs – 21 Octubre 2010 SEGONA JORNADA SOBRE MON LOCAL I PROGRAMARI LLIURE Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
 2. 2. COMPARTIR COL·LABORAR REUTILITZAR
 3. 3. LA INTEROPERABILITAT Capacitat dels sistemes d'informació, i per tant dels procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells. Annex, RD 4/2010 del 8 gener 2010 Capacitat de les organitzacions que permet una interacció mútuament beneficiosa a través de processos de negoci fent servir de forma de intensiva les TIC. EIF 2.0 (esborrany 2009)
 4. 4. OBJECTIUS • Criteris i Normalització • Llenguatge i elements comuns • Cooperació respecte de serveis (electrònics) • Reutilització d’aplicacions •Eficiència •Eficàcia •Innovació •Desenvolupament de la Soc.Info.
 5. 5. MASSA MARC LEGAL! • Europa – European Interoperability Framework (EIF, v1, esborrany v2 ...) • Espanya – Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics – Real Decret 04/2010 pel que es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica • Catalunya – Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat – Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. • Generalitat/Ens locals – Conveni marc d’interoperabilitat (Consorci AOC, 2006) – Acord de Govern de creació de Catàleg de Dades i Documents Electrònics (2007) – Protocol de la interoperabilitat (2008)
 6. 6. RD 4/2010: Esquema Nacional d'Interoperabilitat • Contingut: – Conjunt de criteris i recomanacions • Àmbit: – Seguretat, conservació i normalització de la informació, dels formats i de les aplicacions • Finalitat: – Garantir la interoperabilitat (a la hora de prendre decisions tecnològiques)  “Condicions necessàries per garantir el nivell adequat d’interoperabilitat tècnica, semàntica i organitzativa dels sistemes i les aplicacions utilitzades per les administracions públiques de manera que permeti l’exercici de drets i el compliment de deures mitjançant l’accés electrònic als serveis públics i, a la vegada, que redundi en benefici de l’eficàcia i l’eficiència.”
 7. 7. RD 4/2010: Esquema Nacional d'Interoperabilitat • Interoperabilitat organitzativa – Processos, Convenis/Acords, Nodes d’interop., Inventaris • Interoperabilitat semàntica – Models de dades comuns • Interoperabilitat tècnica – Estàndards oberts • Altres – Infraestructures i serveis de comunicació – Reutilització d’aplicacions – Firma electrònica i certificats – Recuperació i conservació de documents – Normes de conformitat (seus, registres, control)
 8. 8. RD 4/2010: Esquema Nacional d'Interoperabilitat • Obligacions d’informació: – Serveis: descripcions de condicions d’accés i ús de serveis públics (protocols, requisits, etc.) (art. 8) – Inventaris: de procediments, serveis (modelització, codificació) (art. 9) – Models de dades (art. 10) • Obligacions d’ús, de: – Estàndards oberts... I no tan oberts (art. 11) – Infraestructures i serveis comuns (art. 12) – La xarxa estatal de comunicacions (art.13) – Directoris d’aplicacions reutilitzables (art. 17) – Política de signatura i certificats (art. 18) • Normes tècniques obligatòries (Disp. Adicional 1)
 9. 9. RD 4/2010: Estàndards • Art. 11: Estàndards aplicables. – Ús d’estàndards oberts • Públic • Gratuït / Cost sense dificultat d’accés • Sense pagaments per drets de PI – Estàndards d’us generalitzat • Ús per “casi” totes les persones que es relacionen amb la AP • Únicament quan no existeix un estàndard obert • Objectius: – Independència en la elecció de solucions – Neutralitat tecnològica – Adaptabilitat al progrés
 10. 10. RD 4/2010: Reutilització d’aplicacions • Art. 16: Condicions de llicenciament – Documents, aplicacions, altres objectes – Titularitat de la AP – Objectius: • aprofitament i reutilització • No apropiació pel tercers (sector privat) • Sense responsabilitats, indemnitzacions, suport, manteniment – Condicions de llicència: explotació lliure, copyleft, EUPL • Art. 17: Directoris d’aplicacions – AGE: directori d’aplicacions reutilitzables (CENATIC) – Enllaçar entre sí – “prendre en compte” a l’hora d’adquirir noves aplicacions/actualitzar – Publicació de codi (fase de desenvolupament/final)
 11. 11. Llei 29/2010 (Catalunya) Llei d’Ús dels Mitjans Electrònics al Sector Públic de Catalunya Aspectes més destacables • Principis d’interoperabilitat – Neutralitat tecnològica, col·laboració i cooperació • Model català d’administració electrónica – infraestructures i de serveis comuns – Maximitzar l'eficiència i la reutilització dels serveis – Aplicacions, procediments i instruments  interoperables, reutilitzables • Marc d’interoperabilitat del sector públic de Catalunya • Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya • Xarxa de comunicacions electròniques de les administracions públiques catalanes
 12. 12. Llei 29/2010 (Catalunya) Art. 19: Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya El Marc:... – Garanteix els nivells necessaris d'interacció i integració en els aspectes tecnològics, semàntics i organitzatius dels seus processos mitjançant l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació – Conté recomanacions, les guies i els estàndards relatius a la interconnexió, la integració de dades, les metadades, l'accés mitjançant xarxes de telecomunicacions, la seguretat i l'accessibilitat que han d'usar les entitats que integren el sector públic de Catalunya – té en compte els criteris i les recomanacions que estableixen l'Esquema nacional d'interoperabilitat … – considera especialment l'ús d'estàndards oberts  (Consorci AOC)
 13. 13. Llei 29/2010 (Catalunya) Article 25: Reutilització de les aplicacions i els serveis Les entitats del sector públic han de: – potenciar l'ús de les aplicacions que han estat desenvolupades per altres entitats del sector públic. – vetllar perquè les aplicacions que desenvolupen es basin en criteris i estàndards que facilitin la interoperabilitat i que puguin ésser reutilitzades per altres entitats del sector públic. – impulsar la creació de bancs de recursos i aplicacions de les administracions públiques que puguin ésser reutilitzats per a facilitar l'aprofitament de les aplicacions, i també llur desenvolupament col·laboratiu.
 14. 14. COMPARTIR COL·LABORAR REUTILITZAR
 15. 15. Gràcies Malcolm Bain id law partners Barcelona malcolm.bain@id-lawpartners.com Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

×