Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Serveis wifi - Ajuntament de Barcelona

999 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Serveis wifi - Ajuntament de Barcelona

 1. 1. Xarxes WiFi MunicipalsServeis Corporatius a la Via Pública i Accés Ciutadà Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica
 2. 2. Antecedents:Els projectes actualment en desenvolupament són el resultat d’activitats prèvies en la recerca de modelsque siguin viables el desplegament d’una xarxa sense fils WIFI en l’entorn urbà 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sense fils BCN  Anàlisis de models  d’operador neutral Proba pilot  WiFi Xarxa WiFi Municipal Municipal Xarxa Barcelona WiFi Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica
 3. 3. WiFi MunicipalEl projecte de desplegament de la xarxa WiFi municipal posa a disposició dels serveis municipalsuna xarxa urbana sense fils de tecnologia wifi-mesh Finalitat• Complementar les infraestructures de FO municipal per estendre la xarxa de banda ampla pels carrers de la ciutat• Facilitar la connectivitat, el telecontrol i laccés als sistemes dinformació municipals per part dels diferents serveis de lAjuntament• Fomentar la generació de noves oportunitats i aplicacions innovadores• Diversificar les comunicacions per a no ser impactat per esdeveniments multitudinaris Telecontrol de lenllumenat PDAs per treballadors municipals Panells informatius públic Connexió de dependències Telecontrol escales mecàniques Localització i posicionament municipals Seguiment d’obres en la Via Càmeres amb diferents finalitats Foto indisciplina circulació Pública Càmeres embarcades en Parquímetres Telecontrol de fonts ornamentals vehicles Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica
 4. 4. Estat del projecte• La xarxa WiFi Municipal complementa la Xarxa Corporativa basada en fibra òptica, facilitant la capil·laritat idonant connectivitat a treballadors i serveis necessaris en la Via Pública.• Actualment, la cobertura de xarxa es concentra a la zona central de laciutat i al districte 22 @, amb 469 punts actius.• Es troba operativa des del passat mes d’octubre• La xarxa pot oferir una garantia de servei elevada, sotacriteris de prioritat propis, que pot equiparar-se a CarrierClass en un escenari de coexistència amb solucionsdoperador.• Lample de banda efectiu (fins 21Mbps) permet serveis ambmillors prestacions i flexibilitat de creixement o adaptació anecessitats canviants.• En lactualitat es troba en fase dintegració diversos serveis : - Control de l’ enllumenat públic - Control de fonts ornamentals - Control de indisciplina semafòrica - PC embarcat en vehicle per a la Guàrdia Urbana Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica
 5. 5. ConclusionsFins ara la xarxa WiFi Municipal ha permès extreure conclusions positives:• La nova xarxa permet estendre de forma contínua la banda ampla pels carrers de la ciutat, amb lobjectiu de proporcionar serveis de connexió nòmades.• La presència de la xarxa ha aconseguit una dinàmica positiva. Lorganització pensa en noves aplicacions: Projecte de sensorització de la ciutat Control dels terminals de recàrrega de vehicles elèctrics• I alguna dificultat a resoldre: Resistència al canvi • Costos de migració no previstos. • Dificultats dencaix en les contractes ja establertes. Coordinació amb els mantenidors del mobiliari urbà, •Els costos d’obra civil o actuacions tècniques sobre elements són elevats •S’ha invertit més temps definint procediments d’ actuació sobre elements compartits que desplegant pròpiament. La Sostenibilitat de l’explotació de la xarxa sha dobtenir sobre la base dels estalvis de la factura via  operadors tradicionals. Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica
 6. 6. Barcelona WiFiBarcelona WiFi es un servei ofert per l’ Ajuntament que permet connectar a internet mitjançant punts deaccés ubicats en diversos equipaments municipals Finalitat • Garantir la presència del servei en tot el territori • Desplegar una xarxa daccés lliure a Internet majoritàriament orientada al ciutadà per: • Facilitar la recerca d’informació i lús social de la xarxa de manera ràpida i còmode • Incentivar l’ús de les noves tecnologies entre els ciutadans de Barcelona • Enfortir el compliment per part de l‘Ajuntament de Barcelona de la llei 11/2007 de l’Administració Pública Digital Centres d’atenció a la infància i l’adolescència Centres de barri Centres de serveis socials Centres de la 3ª edat Oficines administratives i d’atenció ciutadana Centres cívics Biblioteques Centres culturals y museus Mercats municipals Centres esportius Interiors d’ illes i parcs amb accés limitat per horari Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica
 7. 7. Característiques del serveiBarcelona WiFi explora un model de prestació del servei que el situa dins deles activitats permeses per la Comissió del Mercat de las Telecomunicacions: - Limitació en velocitat - Servei no orientat a l’entorn residencial o d’oficines - Sense accés a serveis p2p - Amb limitació horària associada als centres que ho proporcionen - Amb limitació a una hora del temps de sessió per alguns dels centresEl desplegament actual disposa de 324 puntsde xarxa distribuïts per la ciutat, 22 d’ells sonparcs públics. 71 dels 73 barris de la ciutat disposen  al menys d’un  punt daccés al servei 7 Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica
 8. 8. Ús i percepció del serveiLa utilització del Servei mostra una tendència des de la seva posta en marxa: Valoració mitja per part dels usuaris: 7,2 Perfil mitjà de l’usuari: Aspectes que els usuaris voldrien millorar: Majoritàriament masculí (61%) El 20% la velocitat de connexions 33 anys d’edat Un 14% més nombre de punts Majoritàriament de Barcelona (80,6%) El 13,9 el temps disponible per a la navegació Coneix el servei des de fa 4,7 mesos Es connecta 3,6 cops a la setmana Encara que el 77,1% es troba satisfet amb el servei i que el 31,3% considera que tal i com es presta està  bé, l’últim canvi regulat permet evolucionar el servei per fer‐lo més atractiu 8 Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica
 9. 9. Model de senyalitzacióLa senyalització es clau per donar a conèixer el serveientre la ciutadania: Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica
 10. 10. Arquitectura i model d’explotació CISCO Aironet1131 CISCO Aironet1242Servei explotat íntegrament de forma externa: ESPAIS ESPAIS MUNICIPALS MUNICIPALS EXTERIORS INTERIORS Atenció als usuaris (Català-Castellà-Anglès) CISCO 877 ADSL2+: 3Mbps/300Kbps CISCO 877 ADSL2+: 3Mbps/300Kbps y 20Mbps/800Kbps Operació 7x14 i actuació 5x9 al territori y 20Mbps/800Kbps iVPN Informes d’ús (dispositius, connexions, DATOS FINS 6 CLASSES DE VPN INTERNET SERVEI PER VPN VOZ* tràfic, webs) GE GE SOLUCIÓ en HOUSING al BTDisposa a més a més de : DATACENTER de L’HOSPITALET (PEDROSA) CISCO 7204 CISCO 7204 GE • Control de continguts adults • Sistema de Seguretat GE INTERNET • Control de sessió i velocitat per usuari FW – SERVEI WiFi CIUTADÀ PLATAFORMA AAA - SERVEI WiFi CIUTADÀPortal personalitzat per àmbits i adaptat a dispositius: Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica
 11. 11. Propers passosBarcelona Wifi:•Extensió del servei sobre la xarxadesplegada en la Via Pública (en estudi)• Eliminació/reducció de les restriccionsinicialment establertes• Resoldre la problemàtica de vinculació del’usuari al servei, associada als anteriorcentres d’autoprestacióWiFi Municipal:• Exploració de nous models de gestió iexplotació de la xarxa• Ampliació de la xarxa WiFi Municipal enbase a desenvolupaments oportunistes Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica
 12. 12. www.bcn.catprodriguez@bcn.cat Institut Municipal d’Informàtica Institut Municipal d’Informàtica

×