Ricoh grootste leverancier multifunctional printers

280 views

Published on

Ricoh grootste leverancier multifunctionals

Er zijn vier producenten verantwoordelijk voor bijna 80 procent van de multifunctionals die worden gebruikt door Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Het grootste aandeel wordt gevormd door multifunctionals van Ricoh (30 procent). Multifunctionals van Canon vormen de op één na grootste groep. Océ, tot 1 oktober 2012 opererend onder eigen naam, kent een aandeel van 9 procent. Daarmee ligt het totale aandeel Canon op 29 procent. Xerox sluit met een aandeel van 16 procent de top 3. Dit blijkt uit circa 4.000 interviews die Computer Profile heeft gevoerd met Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.
In vergelijking met een jaar geleden zijn de verschuivingen tussen de producenten zeer beperkt. De marktleider Ricoh blijft stabiel ten opzichte van vorig jaar en ook Canon in combinatie met Océ houdt stand als tweede partij in Nederland.

High speed printers
Naast het gebruik van multifunctionals heeft Computer Profile ook het gebruik van high speed printers in kaart gebracht. Deze productieprinters die boven de honderd pagina’s per minuut drukken, zijn in gebruik bij een kleine 9 procent van de bedrijfsvestigingen. Van alle high speed printers bij deze locaties is 26 procent afkomstig van Ricoh. HP staat hier op de tweede plek met een aandeel van 21 procent. Het gecombineerde aandeel Canon-Océ is goed voor 19 procent. Xerox heeft in deze markt 14 procent van de systemen. Alle andere vendoren kennen binnen de geïnventariseerde doelgroep een aandeel in de installed base van minder dan 10 procent.
Kleine daling aantal printers per locatie
In de afgelopen vijf jaar laat de grote lijn voor het aantal printers per locatie zien dat er sprake is van een gestage inkrimping van het printerpark. In 2009 lag het gemiddeld aantal printers per bedrijfsvestiging met 50 of meer werknemers nog op 36,2. In de jaren daaropvolgend nam dat af naar 34,2 in 2010, 32,7 in 2011, 31,2 in 2012 en 26,3 voor de huidige steekproef. De sterkste dalingen in de periode 2009 tot nu zijn te zien voor instellingen in de zorgsector, onderwijs, dienstverlening, bouw en transport voor allen neemt het gemiddeld aantal per locatie af met meer dan 30 procent. Het meest stabiel blijven de handelssector en de overheid waar in dezelfde periode dalingen met respectievelijk 7 en 13 procent zijn waar te nemen.

In figuur drie wordt het aantal printers per vertical weergegeven per 100 werknemers. Hieruit blijkt dat het aantal printers in de afgelopen 4 jaar licht is gedaald. Over het algemeen zien we nu 12 printers per 100 werknemers, in 2009 was dat 15 printers per 100 medewerkers.
Opvallend is de daling in de educatiesector. In 2009 had deze vertical de meeste printers per 100 medewerkers. In 2013 zien we dat dit aandeel is teruggezakt naar een gemiddeld aantal. Verder lijkt de overall daling zich te stabiliseren, met relatief weinig mutaties ten opzichte van het meetpunt in 2012.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ricoh grootste leverancier multifunctional printers

  1. 1. Ricoh grootste leverancier multifunctionals Er zijn vier producenten verantwoordelijk voor bijna 80 procent van de multifunctionals die worden gebruikt door Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Het grootste aandeel wordt gevormd door multifunctionals van Ricoh (30 procent). Multifunctionals van Canon vormen de op één na grootste groep. Océ, tot 1 oktober 2012 opererend onder eigen naam, kent een aandeel van 9 procent. Daarmee ligt het totale aandeel Canon op 29 procent. Xerox sluit met een aandeel van 16 procent de top 3. Dit blijkt uit circa 4.000 interviews die Computer Profile heeft gevoerd met Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Analytics paper – 2013 – November - Printers
  2. 2. In vergelijking met een jaar geleden zijn de verschuivingen tussen de producenten zeer beperkt. De marktleider Ricoh blijft stabiel ten opzichte van vorig jaar en ook Canon in combinatie met Océ houdt stand als tweede partij in Nederland. High speed printers Naast het gebruik van multifunctionals heeft Computer Profile ook het gebruik van high speed printers in kaart gebracht. Deze productieprinters die boven de honderd pagina’s per minuut drukken, zijn in gebruik bij een kleine 9 procent van de bedrijfsvestigingen. Van alle high speed printers bij deze locaties is 26 procent afkomstig van Ricoh. HP staat hier op de tweede plek met een aandeel van 21 procent. Het gecombineerde aandeel Canon-Océ is goed voor 19 procent. Xerox heeft in deze markt 14 procent van de systemen. Alle andere vendoren kennen binnen de geïnventariseerde doelgroep een aandeel in de installed base van minder dan 10 procent.
  3. 3. Kleine daling aantal printers per locatie In de afgelopen vijf jaar laat de grote lijn voor het aantal printers per locatie zien dat er sprake is van een gestage inkrimping van het printerpark. In 2009 lag het gemiddeld aantal printers per bedrijfsvestiging met 50 of meer werknemers nog op 36,2. In de jaren daaropvolgend nam dat af naar 34,2 in 2010, 32,7 in 2011, 31,2 in 2012 en 26,3 voor de huidige steekproef. De sterkste dalingen in de periode 2009 tot nu zijn te zien voor instellingen in de zorgsector, onderwijs, dienstverlening, bouw en transport voor allen neemt het gemiddeld aantal per locatie af met meer dan 30 procent. Het meest stabiel blijven de handelssector en de overheid waar in dezelfde periode dalingen met respectievelijk 7 en 13 procent zijn waar te nemen. In figuur drie wordt het aantal printers per vertical weergegeven per 100 werknemers. Hieruit blijkt dat het aantal printers in de afgelopen 4 jaar licht is gedaald. Over het algemeen zien we nu 12 printers per 100 werknemers, in 2009 was dat 15 printers per 100 medewerkers. Opvallend is de daling in de educatiesector. In 2009 had deze vertical de meeste printers per 100 medewerkers. In 2013 zien we dat dit aandeel is teruggezakt naar een gemiddeld aantal. Verder lijkt de overall daling zich te stabiliseren, met relatief weinig mutaties ten opzichte van het meetpunt in 2012.
  4. 4. Over Computer Profile Benelux Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 30.000 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 30.000 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied. Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via twitter.com/ComputerProfile.

×