Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cisco groeit weer en is aanwezig bij 84%!

445 views

Published on

Van alle Nederlandse bedrijfsvestigingen in de mid- en grootzakelijke markt wordt door 84 procent gebruik gemaakt van netwerkapparatuur van Cisco. Het gaat hierbij om switches, routers, wireless netwerkapparatuur en eventueel aanwezige firewall-apparatuur. Hiermee is Cisco met ruime voorsprong de leverancier van netwerkapparatuur met de grootste reikwijdte. De nummer twee in Nederland is HP, deze apparatuur wordt gebruikt door 38 procent van de geïnterviewde bedrijven. De top 3 wordt gesloten door Juniper. Apparatuur van deze leverancier is in gebruik bij 9 procent van de locaties. Dit blijkt uit marktanalyse van Computer Profile op basis van circa 5.200 gesprekken die het afgelopen jaar zijn gevoerd met IT-functionarissen van bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cisco groeit weer en is aanwezig bij 84%!

  1. 1. Cisco groeit weer en is aanwezig bij 84% Van alle Nederlandse bedrijfsvestigingen in de mid- en grootzakelijke markt wordt door 84 procent gebruik gemaakt van netwerkapparatuur van Cisco. Het gaat hierbij om switches, routers, wireless netwerkapparatuur en eventueel aanwezige firewall-apparatuur. Hiermee is Cisco met ruime voorsprong de leverancier van netwerkapparatuur met de grootste reikwijdte. De nummer twee in Nederland is HP, deze apparatuur wordt gebruikt door 38 procent van de geïnterviewde bedrijven. De top 3 wordt gesloten door Juniper. Apparatuur van deze leverancier is in gebruik bij 9 procent van de locaties. Dit blijkt uit marktanalyse van Computer Profile op basis van circa 5.200 gesprekken die het afgelopen jaar zijn gevoerd met IT-functionarissen van bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Analytics paper – 2013 – July - Network
  2. 2. De markt voor netwerkapparatuur kent vooralsnog een zeer groot aantal leveranciers. Bij deze 5.000 geïnterviewde bedrijven is netwerkapparatuur in gebruik van meer dan 60 verschillende merken. Toch is er de laatste jaren al sprake van veel overnames en consolidatie-activiteiten onder de leveranciers. Top 4 vendoren naar segmenten Voor alle branches geldt dat Cisco met ruime voorsprong de meest voorkomende leverancier van netwerkapparatuur is. Alleen in de non-profit sectoren zorg en onderwijs scoort Cisco onder de 80%. HP kent in de transportsector een uitschieter naar beneden. Juniper laat juist in de zorgsector een hoger aandeel zien vergeleken met de andere sectoren. Dell scoort vooral bij de overheid bovengemiddeld vergeleken met de overige segmenten. Als naar de omvang van het bedrijf wordt gekeken, dan blijkt dat Cisco bij 96 procent van de locaties van Multinationals & Fortune 500 bedrijven voorkomt. Dat is 12 procent meer dan het gemiddelde in Nederland voor Cisco, dat zoals gezegd op 84 procent ligt. HP komt bij deze locaties maar voor in 20 procent van de gevallen, wat beduidend lager is dan de 38 procent voor heel Nederland. Juniper scoort hier 2 procent onder het landelijk gemiddelde, met een penetratie van 7,3 procent. Dell moet het duidelijk niet hebben van Multinationals & Fortune locaties. Netwerkapparatuur van Dell komt terug op 1,3 procent van deze locaties, tegenover 6,6 procent overall. Dell lijkt het vooral goed te doen in sectoren waar Cisco minder prominent aanwezig is, dit is voornamelijk in de publieke sector en locaties van bedrijven tot 250 medewerkers.
  3. 3. Installed base per product De weergegeven installed base cijfers zijn gebaseerd op het aantal netwerkapparaten per fabrikant als percentage van het totaal aantal geïnventariseerde netwerkapparaten. Daarbij is gekeken naar het totaal van switches, routers, wireless netwerk apparatuur en hardware firewalls. Voor het totaal van deze netwerkcomponenten geldt dat de apparatuur van Cisco 60 procent van het totaal vormt. HP-apparatuur behelst 26 procent van het totaal en netwerkapparatuur van Avaya 3 procent. Het aandeel van Juniper en Dell ligt bij beide op ongeveer 2,5 procent van het totaal. Het resterende deel van circa 4 procent wordt gevormd door de apparatuur van alle andere fabrikanten. Voor de 4 verschillende producttypen kent Cisco wel iedere keer het grootste aandeel in de installed base. De overige top 5 posities variëren per product type.
  4. 4. Over Computer Profile Benelux Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 30.000 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 30.000 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied. Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via twitter.com/ComputerProfile.

×