Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación Salgueiriños Boa

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentación Salgueiriños Boa

 1. 1. Recuperación da Zona Verde na Contorna do Río Corgo (Salgueiriños)
 2. 2. <ul><li>Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela Artigo 91, Plan Especial de Reforma Interior Salgueiriños PERI-11. </li></ul>A.1 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) <ul><li>Espazo situado no acceso Norte de Santiago de Compostela. </li></ul><ul><li>Espacios libres de uso público, Praza do Complexo Administrativo Salgueiriños ZL-3. </li></ul><ul><li>Antiga ocupación do Mercado de Gando. </li></ul><ul><li>Celebración semanal de feira textil e alimentaria. </li></ul><ul><li>Uso como aparcadoiro. </li></ul>ANTECEDENTES
 3. 3. ○ Restauración e rexeneración do espazo fluvial do río Corgo e da súa contorna A.2 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) <ul><li>Mellora da calidade visual, paisaxística e ambiental </li></ul>○ Continuidade do corredor verde . <ul><li>Mellora da accesibilidade e seguridade viaria </li></ul>OBXECTIVOS <ul><li>Conformación de espazo plurifuncional que garanta e amplie os usos actuais aparcamento, mercado, lecer </li></ul>
 4. 4. A.3 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) ESTADO ACTUAL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
 5. 5. A.4 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS)
 6. 6. A.5 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) ESTADO ACTUAL CONTORNA
 7. 7. A.6 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS)
 8. 8. A.7 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) <ul><li>Compatibilidade co futuro desenvolvemento do Plan Parcial </li></ul>CONDICIONANTES E PUNTOS DE PARTIDA <ul><li>Características do basamento do espazo </li></ul><ul><li>Conservación e mellora da plurifuncionalidade </li></ul><ul><li>Limitación económica </li></ul>
 9. 9. A.8 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) Actuación total: 13.430 m 2 Zona verde: 11.489 m 2 Canle: 415 m 2 Estanque: 63 m 2 Praza dura: 277 m 2 Sendas peonís: 1.111 m 2 Beirarrúas: 75 m 2 Arborado INTERVENCIÓNS
 10. 10. FEIRA A.9 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) <ul><li>Superficie total: 10.761 m 2 </li></ul><ul><li>Número de postos de feira: 228 ud </li></ul><ul><li>Prazas de aparcadoiro: 456 ud </li></ul><ul><li>Medidas e distancias: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Postos de feira: 5,70 x 5 m </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Distancia entre postos de feira: 0,30 m </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Corredores entre postos: 3,50 m </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. A.10 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) ACTUACIÓNS PROXECTADAS PRESENTACIÓN XERAL
 12. 12. A.11 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS)
 13. 13. A.12 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) ACTUACIÓNS PROXECTADAS SECCIÓNS
 14. 14. A.134 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) SECCIÓN A-A’ SECCIÓN B-B’
 15. 15. A.14 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) PLANTACIÓNS
 16. 16. A.15 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS) Pradaría Quercus robur Alnus glutinosa, Betula celtiberica Corylus avellana Salix alba Salix nigra Acer pseudoplatanus Pyrus calleryana Salix viminalis Prunus laurocerasus Laurus nobilis Cornus sanguinea
 17. 17. A.16 Abril 2010 RECUPERACIÓN DA ZONA VERDE NA CONTORNA DO RÍO CORGO (SALGUEIRIÑOS)

×