Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oosterhuis presentació

1,735 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oosterhuis presentació

  1. 1. TEXTIL GROWTH MONUMENT, TILLBURG_KAS OOSTERHUIS & ILONA LÉNÁRD Project artist: Ilona Lénárd Design team: Ilona Lénárd · Kas Oosterhuis · Se- bastián González · Jan Pazour · Barbara Janssen · Xin Xia Tècnica: Tubs d’acer buits Client: Ajuntament de Tilburg LLoc: Textiel Museum Tilburg, Holanda Presupost: € 60.000 Any: 2005 COMPOSICIÓ III_G42 JORDI OLIVERAS_DAVID PÉREZ SERRANO
  2. 2. TEXTIL GROWTH MONUMENT, TILLBURG_KAS OOSTERHUIS & ILONA LÉNÁRD TILBURG CIUTAT TÈXTIL_Tilburg és una ciutat en la que laindústria tèxtil a tingut gran impor-tància (raó del monument). Un embullde “fils” representats per tubs d’acerho representaran.
  3. 3. TEXTIL GROWTH MONUMENT, TILLBURG_KAS OOSTERHUIS & ILONA LÉNÁRDHEDGANGEN_Alguns mapes històrics indiquen lapeculiar forma de en què Tilburg s’haexpandit. El HEDGANGEN és la manera dedefinir la base per a la infraestruc-tura específica Tilburg. esquema de projecte El creixement del poble forma triangles interconectats. Cada triangle es forma per la convergèn- cia i divergència de camins desen- dreçats. Tilburg
  4. 4. TEXTIL GROWTH MONUMENT, TILLBURG_KAS OOSTERHUIS & ILONA LÉNÁRD ESTRUCTURA DE CIUTAT ONL pren la imatge dels Hedgangens i la transforma en una embut- llada estructura d’acer. Així convina el creixement de la ciutat amb el tret diferencial de Tilburg com a ciutat tèxtil.
  5. 5. TEXTIL GROWTH MONUMENT, TILLBURG_KAS OOSTERHUIS & ILONA LÉNÁRDTEIXIT 3DLa estructura 3d obeeix unes normes forçasencilles:Dues línies en l’espai s’entrecreuen i di-vergeixen de nou, a continuació, una ter-cera línia s’introdueix per connectar-se acada cap per lligar-se a elles seguint elmateix principi.Així ja hem creat el primer triangle ex-trems solts de cada cantonada. Si repetimaquest procediment aconseguim una xarxa detriangles interconectats formant una retí-cula 2d. El dissenyador segueix un acurat model tridimensional i generalSi pleguem el pa de treball i connectem l’estructura soldant els diversosles cantonades de diversos triangles con- fils (tubs).vertim l’estructura 2d en una 3d.L’estructura es de tubs d’acer de 12cm dediàmetre i és autoportant.
  6. 6. TEXTIL GROWTH MONUMENT, TILLBURG_KAS OOSTERHUIS & ILONA LÉNÁRD MONUMENT VIU _Durant la nit els moviments del públic ac- tivar sensors que controlen els LED’s que hi ha als extrems oberts de les bigues d’acer. _Movent-se a través i al voltant del mo- nument, els visitants, creant així la seva pròpia coreografia de la llum. És a dir que es el propi Herdgangen el que dona vida al monument.
  7. 7. TEXTIL GROWTH MONUMENT, TILLBURG_KAS OOSTERHUIS & ILONA LÉNÁRD BIBLIOGRAFIA REVISTES Architectural Design, Architextures, Pàgs.: 11 WEB’S www.oosterhuis.nl LLIBRES OnLogic: Hyperbody logic 2008, Kas Oosterhuis OnLogic: Speed and vision 2006, Kas Oosterhuis Pàgs.: 134-135

×