Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IaN+ New Tomihiro museum

388 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IaN+ New Tomihiro museum

 1. 1. IaN+Museu Tomihiro en Azuma Irene Gascón / Hernan Lleida Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón
 2. 2. És com un rusc! És podria extendre per tot el territori!DiagramaSímbols que indiquen les característiques dels espais, quina funció té cada àreai fletxes que indiquen les circulacions. Expliquen el funcionament però no don sorgeix la forma o els materials.
 3. 3. Exemples de diagrames daltres projectes.És una constant per aquest despatx explicar els projectes daquesta manera.La justificació del diseny sempre la fan de forma escrita; i el projecte destudi no ésexcepció. - Amb aquests diagrames segur que puc trobar el camí!
 4. 4. Diagrama de la Casa Goethe. A partir dels recorreguts i activitats dels usuaris esgeneren uns diagrames que donaran forma alprojecte.
 5. 5. - Aquesta gent es pensa que larquitectura Japonesa és aixecar les coses sobre pedres i fer murs translúcids!! La veu dels autors.“El museu és la síntesi de tres elements: museu-natura-treball d’artista. El pas del temps i les estacions i el contacte amb el paisatge ésimportant.”“Els maons de vidre filtren la llum natural del paisatge d’Azuma.”“Museu construït en un únic nivell per facilitar el pas dels visitants.” - Es pensen que els maons de vidre, per ser translúcids, poden fer referència al nostre shoji. Ara bé, la construcció en un únic nivell aixecat sí que és cosa nostra! - Clar, fill meu, perquè el shoji es caracteritza per la seva lleugeresa, mobilitat i permet una relació física amb la natura. Un mur de mig metre de gruix, per més translúcid que sigui, no fa cap al·lusió a la nostra arquitectura.
 6. 6. - Mira fill, la nostraarquitectura saixecalleugerament perquèno hi entri laigua. I elpaisatge no lintuim através del shoji, el vivimquan lobrim. Éslleugera comlestructura que esmostra evident.Desmuntable i càlida.
 7. 7. (Ens sembla que no ha captatl’essència de l’arquitectura japonesa) - Doncs a mí em sembla que sí que s’han inpirat en la tradició japonesa: també s’aixeca del terra! Clar que sobre uns pilars molt gruixuts i pesats, perquè és modern i queda bé. L’interior està completament aïllat de l’exterior, però hi entra la llum com si tota la pell es tractés d’un shoji gegant i pesat.
 8. 8. Les referencies són claresEns sembla que el punt de partida d’aquestprojecte no ha estat la relació ambl’arquitectura tradicional japonesa, sinó unaforma natural.
 9. 9. Planta segona. Aquest i els altres diagrames,Expliquen els principis funcionals del projecte. No transmeten la relació amb el paisatgeque ells posen com a punt de partida delprojecte.Planta primera. Com a la planta baixa,s’explica la funció dels espais amb símbols i esmarquen els recorreguts amb fletxes. Cada volum es un espai d’exposició. La funció ve determinada per la mida. Planta baixa. Es marquen les peces que funcionen com estructura. Saixeca per relacionar-se amb el paissatge fent una relectura purament formal (i equivocada) de larquitectura tradicional japonesa.
 10. 10. “Recrear les condicions ideals per estar en contacte amb l’art per mitjà d’una arquitectura contemporània.”Es tracta d’un projecte que sorgeix d’unes IDEES inicials. - Relació amb el paisatge, - facilitat de recorreguts, - unitat formal dels espais.En aquest cas el diagrama no dona peu a la forma del projecte, només explica la seva funcionalitat. A la maqueta es mostra la importància de la relació amb el paisatge mitjançat l’elevació del museu i l’ús de maons de vidre.
 11. 11. Una idea feta arquitectura sense el filtre dels sentits.

×