Informe resume xornadas_compet_infaltil_primaria

210 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe resume xornadas_compet_infaltil_primaria

 1. 1. INFORME/RESUME VALORACIÓNS SESIÓN INFORMATIVA COMPETENCIAS BÁSICAS INFANTIL 1º CICLO PRIMARIA Santiago de compostela, 19 xaneiro de 2012
 2. 2. 1.- BASES PREVIASO presente documento ten por obxecto analizar a valoración que as nais e pais fixeron da súaparticipación na 1ª sesión informativa sobre as competencias básicas celebrada o pasado día19 de xaneiro, ao tempo de recoller as súa opinión sobre a idoneidade da presencia dasfamilias nas actividades promovidas polo Centro e a súa disponibilidade para participar eimplicarse en propostas.Para elo elaborouse un cuestionario dividido en tres bloques: Valoración da actividade: Ten por obxecto coñecer a percepción das persoas asistentes en cuestións relativas á utilidade da sesión, así como da impresión sobre as oportunidades que pode ofertar a aprendizaxe por competencias para autentar as posibilidades de éxito escolar. Estructurada en 2 preguntas: 1. Como valoraria a actividade á que acaba de acudir? 2. Nesta sesión insisteuse nas oportunidades que pode ofertar a aprendizaxe por competencias no aumento das posibilidades de éxito escolar dos nosos fillos, vostede esta... Valoración da participación das familias: Ten por obxecto coñecer a percepción das persoas asistentes sobre o interese e oportunidade da participación de nais e pais na vida do Colexio. Estructurada en 2 preguntas: 3. Que as nais e pais participen nas distintas actividades do Centro parécelle: 4. Cando hai algunha actividade organizada polo Colexio, Vostede: Disponibilidade a participar: Fai referencia a cal é o posicionamentento e disponibilidade persoal a implicarse e participar na organización e ejecución de actividades do proxecto. Estructurada en 2: 5. Se no Colexio se organizaran máis actividades para os proxenitores de cara a propiciar a participación das famílias na mellora das competencias do alumnados, a vostede pareceríalle: 6. No seu caso , vostede estaría disposta/o, a:Cada unha das preguntas planxeadas ás persoas asistentes, presenta diferentes opcións deresposta, que sitúan entre: 1: Moi de acordo vs inútil. 2: Dacordo vs Non dacordo 3: O correcto e axeitado vs o non ter a maior importancia. 4: Asiste a todas vs non asiste. 5: Excelente vs mal. 6: Participarei vs Non quero participar. Páxina 1 de 11
 3. 3. Na realización da valoración media, establecense os seguintes valores numéricos por itens: 1: cuestión (1 inutil, 2 Pouco util, 3 aceptable e 4 Moi util): o <1,5: Correspondense cunha valoración do aspecto cuestionado como Inutil. o 1,5 – 2,49: Correspondese cunha valoración Pouco util ou deficiente. o 2,50 – 3,49: Correspondese cunha valoración Util ou aceptable. o 3,50 - 4: Indica que a valoración respecto ó elemento consultado é de Moi util. 2: cuestión (1 NS/NC, 2 Non dacordo e 3 Dacordo o <1,5: Correspondense cunha valoración de NS/NC do aspecto cuestionado o 1,5 – 2,49: Correspondese cunha valoración Non dacordo. o 2,50 – 3: Correspondese cunha valoración Dacordo. 3: cuestión (1 NS/NC, 2 Da igual participar, 3 Non ten a maior importancia e 4 O correcto): o <1,5: Correspondense cunha valoración NS/NC do aspecto cuestionado. o 1,5 – 2,49: Correspondese cunha valoración Da igual que participen ou non. o 2,50 – 3,49: Correspondese cunha valoración Non ten a mayor importancia. o 3,50 - 4: Indica que a valoración respecto ó elemento consultado é de correcto. 4: cuestión (1 Non asiste, 2 Non asiste por problemas horario, 3 Asiste cando participa a filla/o, 4 Só tipo lúdico e 5 Asiste a todas): o <1,5: Correspondense cunha valoración do aspecto cuestionado de Non asiste. o 1,5 – 2,49: Correspondese cunha valoración Non asite por problemas horarios. o 2,50 – 3,49: Correspondese cunha valoración Asiste cando participa a filla/o. o 3,50 – 4, 49: Indica que a valoración respecto ó elemento consultado de Só en actividades de tipo lúdico. o 4,50 – 5: Indica que a valoración respecto ó elemento de Asiste a todas. 5: cuestión (1 NS/NC, 2 Mal, 3 Regular, 4 Ben, 5 Moi ben e 6 Excelente): o <1,5: Correspondense cunha valoración NS/NC do aspecto cuestionado. o 1,5 – 2,49: Correspondese cunha valoración Mal. o 2,50 – 3,49: Correspondese cunha valoración Regular. o 3,50 – 4, 49: Indica que a valoración respecto ó elemento consultado de Ben. o 4,50 – 5,49: Indica que a valoración respecto ó elemento consultado é Moi ben. o 5,50 – 6: Correspondese cunha valoración de Excelente. 6: cuestión (1 A nada, 2 participar en actividade (formativas, de promoción do uso das competencias e de apoio, e 3 participar en grupos de traballo o <1,5: Correspondense cunha valoración de A Nada o 1,5 – 2,49: Correspondese cunha valoración de a participar en actividades concretas. Páxina 2 de 11
 4. 4. o 2,50 – 3: Correspondese cunha valoración de disposición a participar en grupos.Tamén abrese un apartado para que as persoas asistentes podan aportar observaciónsou suxerencias. Páxina 3 de 11
 5. 5. 2.- VALORACIÓN DA ACTIVIDADE1. COMO VALORARIA A ACTIVIDADE Á QUE ACABA DE ACUDIR:Número de nais/pais enquisados: 59Número de respostas: 59 VALORACIONS ATA AGORA, INUTIL POUCO UTIL UTIL MOI UTIL 0 14 25 20 Ata agora,inutil Pouco util 0% 24% Moi util 34% Util 42%Promedio: 3,10 (de 4)Nivel de valoración: Util Páxina 4 de 11
 6. 6. 2. NESTA SESIÓN INSISTEUSE NAS OPORTUNIDADES QUE PODEOFERTAR A APRENDIZAXE POR COMPETENCIAS NO AUMENTO DASPOSIBILIDADES DE ÉXITO ESCOLAR DOS NOSOS FILLOS, VOSTEDEESTA...Número de nais/pais enquisados: 59Número de respostas: 59 VALORACIONES NS/NC NON DACORDO DACORDO 12 1 46 Non dacordo 2% NS/NC 0% Dacordo 98%Promedio: 2,55 ( de 3)Nivel de valoración: Dacordo Páxina 5 de 11
 7. 7. 3. VALORACIÓN DA PARTICIPACIÓN DASFAMILIAS.3. QUE AS NAIS E PAIS PARTICIPEN NAS DISTINTAS ACTIVIDADES DOCENTRO PARÉCELLE:Número de nais/pais enquisados: 59Número de respostas: 59 VALORACIONES NON TEN DA IGUAL QUE O CORRECTO E NS/NC A MAIOR PARTICIPEN OU NON AXEITADO IMPORTANCIA 1 0 0 58 Da igual que Non ten a maior participen ou non importancia 0% 0% NS/NC 2% O correcto e axeitado 98%Promedio: 3,95 (de 4)Nivel de valoración: O Correcto Páxina 6 de 11
 8. 8. 4. CANDO HAI ALGUNHA ACTIVIDADE ORGANIZADA POLO COLEXIO,VOSTEDE: Número de nais/pais enquisados: 59 Número de respostas: 59 VALORACIONES NON ASISTE NON ASISTE, ASISTE CANDO A SÓ ASISTE ÁS POR PORQUE NON SÚA FILLA/O ACTIVIDADES TIPO ASISTE A TODAS PROBLEMAS DE LLE INTERESA PARTICIPA LÚDICO HORARIO 0 2 0 1 54 Non asiste Asiste cando a problemas horario filla/o participa 4% 0% Non lle interesa Só asiste ás act. 0% Lúdico 2% Asiste a todas 94% Promedio: 4,71 (de 5) Nivel de valoración: Asiste a todas Páxina 7 de 11
 9. 9. 4. DISPONIBILIDADE A PARTICIPAR.5. SE NO COLEXIO SE ORGANIZARAN MÁIS ACTIVIDADES PARA OSPROXENITORES DE CARA A PROPICIAR A PARTICIPACIÓN DASFAMÍLIAS NA MELLORA DAS COMPETENCIAS DO ALUMNADOS, AVOSTEDE PARECERÍALLE:Número de nais/pais enquisados: 59Número de respostas: 59 VALORACIONES NS/NC MAL REGULAR BEN MOI BEN EXCELENTE 0 0 0 8 30 21 Mal Regular Ben 0% 0% 14% NS/NC 0% Excelente 36% Moi ben 50%Promedio: 5,22 (de 6)Nivel de valoración: Moi Ben Páxina 8 de 11
 10. 10. 6. NO SEU CASO , VOSTEDE ESTARÍA DISPOSTA/O, A:Número de nais/pais enquisados: 59Número de respostas: 59 VALORACIONES MANTERME PARTICIPAR ASISTIR A PARTICIPAR NUN A NADA INFORMADA/O NALGUNHA ACTIVIDADES DE GRUPO DE E APOIAR ACTIVIDADE FORMACION TRABALLO 26 27 33 0 11 48 A nada 0% Participar nun grupo de traballo 19% Asistir Actividades e apoiar 81%Promedio: 2,19 (de 3)Nivel de valoración: Disposición a participar Páxina 9 de 11
 11. 11. 5.- OTRAS OBSERVACIÓNS• ”Valoro a charla con un 6; no ha respondido a mis expectativas “• Faltou moita información e a parte final pareceume a máis interesante (o diálogo que se creou)• …que os profesores o teñan en conta e o leven á práctica. Participar (/ía?) todo o que poda• “ Resultó interesante el debate “de grupo” pero la charla de Lois Ferradás me pareció excesivamente teórica “• “Propongo un tema: la educación emocional “• “La charla debió ser un poco más dirigida a la práctica de la enseñanza por competencias y no tanto a la general del concepto; no obstante es interesante tratar el tema. Gracias.”• Maior interacción profesores-pais• En principio, non se corresponde coa información da convocatoria e as expectativas xeradas co contido da charla• “ En relación a la pregunta nº 6 estoy dispuesta a participar en todo aquello que mejore la educación de nuestros hijos “• Ruego una reunión informativa de la Directiva para explicarnos cómo están llevando a cabo este proyecyo (fechas, metodología, etc) Páxina 10 de 11
 12. 12. 6. - CONCLUSIÓNSe consideramos como un dos obxectivos centralis da sesión informativa, o de detectar a naise pais cun posicionamento positivo cara a implicación en actividades futuras que permitanmellorala coordenación do Colexio, a familia e a comunidade, xerando recursos para o traballopor competencias no colexio e nos contextos cercanos, o resultado da actividade foi moipositivo. Do total das persoas que contestan o cuestionario, 34 deixaron os seus datos, dascales 11 estan despostas a incorporarse ao grupo de traballo e 23 máis a actividades máis oumenos estructuradas de formación e apoio.Outro dato non menos importante é que a totalidade das persoas que contestan o cuestionarioson favorables a participar noutras actividades promovidas polo Colexio para os proxenitoresde cara a propiciar a participación das famílias na mellora das competencias do alumnados.Dato que se ve reafirmado cando opinan que a participación das nais e pais nas actividades,debe ser o correcto e axeitado.En relación á valoración concreta da actividade, a gran maioria ten a opinión de que foi útil oumoi útil (45 de 59), ninguén a considerou como inútil e só 14 como pouco útil. Pero outro datoque destaca o interesse despertado, é que cando se lles pregunta sobre as oportunidades quepode ofertar a aprendizaxe por competencias no aumento das posibilidades de éxito escolardas fillas e fillos, a gran maioría opina que si (46), e só 1 que non.Un dato a destacar e valorar como moi positivo é a altisima participación, só estabanconvocadas as familias de 5 cursos, e o número de persoas asistentes foi de máis de 70. Estedato podese entender en contraste con outras convocatorias á charlas e conferencias.No tocante ós comentarios realizados, insisten na necesidade de mellorar a colaboraciónColexio/profesores/familias. Suxirese que a sesión, sendo positiva puido ser máis práctica. Nuncaso comentase que non cubriu as expectativas creadas, pola contra outro insiste nadisposición a participar en todo aquelo que mellore a educación dos nosos fillos. Páxina 11 de 11

×