Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Virksomhetssøk for prosjekt - Comperio

Virksomhetssøk for prosjekt - Comperio seminar oslo14-may2013

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Virksomhetssøk for prosjekt - Comperio

 1. 1. OSLO STOCKHOLM LONDON BOSTON SINGAPOREVirksomhetssøkfor prosjekt- og kunnskapsforvaltingJohannes Kjos
 2. 2. Agenda• Løsningens komponenter• Prosjektprosessen• Kundens informasjonsbilde• Prosjektsøk• Kunnskapsforvaltning
 3. 3. Løsningens hovedkomponenter3Funksjon KomponentØkonomi, prosjektregnskap,finans, rapporteringArbeidsflate, samhandling,prosjektportal,dokumentbehandling,styringssystemDokumentarkivSøketeknologiIntegrasjon/mellomvare
 4. 4. ProsjektprosessK2.1 Ide, Salg og søknadK2.2 Prosjekt-etableringK2.3 Prosjekt-gjennomføringK2.4 Avslutning
 5. 5. Kundens forventningMin informasjon E-post og harddiskProsjektinformasjon tilgjengelig for prosjektetAvdelingsinformasjon tilgjengelig for avdelingen ellerinstituttetTilgjengelig for alle
 6. 6. RealitetenMin informasjon E-post og harddiskProsjektinformasjon tilgjengelig for prosjektet,eRoom og filserverAvdelingsinformasjon tilgjengelig for avdelingen ellerinstituttet, filserverFellesinformasjon tilgjengelig for alle, i dag CV ogpublikasjonsdatabasen
 7. 7. Hvorfor virksomhetssøk?«Det er lett å finne igjen enrapport fra 20 år tilbake,men jeg finner ikkepowerpointen jeg skrev i fjor»«Hvordan finner jeg alle datafra et prosjekt – jeg skalevaluere prosjektet»«Jeg jobber med ett prosjektom gangen, hvorfor må jegsøke i alt mulig annet?»
 8. 8. Kundens organisasjon er prosjektintensivløsningen støtter prosjektprosessene,også søket=Prosjektsøk
 9. 9. ProsjektsøkVi sammenstiller data fra samme prosjekt på tvers av kilder.Beriker med data fra økonomisystemeneNøkkel på tvers av kildene erProsjektnummer9
 10. 10. Prosjektsøk
 11. 11. Kunnskapsforvaltning/InformasjonsmarkedsplassSøk i alt innholdArkivering av innholdProduksjon av innhold
 12. 12. Spørsmål?

×