Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinar: Upravljanje poslom - produktivnost u praksi

1,455 views

Published on

77-minutni snimak promotivnog uvodnog vebinara posvecenog e-kursu iz poslovne komunikacije, pred kraj otkriva ponudu koja važi samo 3.3 dana - 50% nižu pretplatnu cenu paketa (za 12 vebinara sa snimcima i transkriptima, pravo na 60 minuta konsaltinga, slušalice s mikrofonom i sveobuhvatnu knjigu o produktivnosti u praksi).

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Webinar: Upravljanje poslom - produktivnost u praksi

 1. 1. Upravljanje poslom: Produktivnost u praksi Besplatni vebinar • 24. jun 2010. • 18:30 h Telefonske poruke • Podela zadataka • Obrasci • Sastanci Raportiranje • Krizni priručnik • Evidencija • Izveštavanje • Personalizovanje masovne pošte • Protokol • Nalepnice • Timski rad • Tabele • Motivacija • E-komunikacija • Arhiva Korespondencija • Zapisnici • Akcioni plan • Radni prostor Maja Vujovi ć , Compass Communications
 2. 2. Sa Vama danas... <ul><li>Radio i TV voditelj </li></ul><ul><li>Prevodilac </li></ul><ul><li>Novinar i urednik </li></ul><ul><li>Filmski kritičar </li></ul><ul><li>Copywriter/Account Mgr </li></ul><ul><li>Diplomirani dramaturg </li></ul><ul><li>Roditelj </li></ul><ul><li>“ Vođa izdajnika” </li></ul><ul><li>“ Carica nalepnica” </li></ul><ul><li>Producent </li></ul><ul><li>Šef kabineta ministra </li></ul><ul><li>Kons. za razvoj kapaciteta </li></ul><ul><li>Trener i predavač </li></ul><ul><li>Autor vebsajta... </li></ul><ul><li>Maja Vujović </li></ul><ul><li>3.3 decenije rada </li></ul><ul><li>3.3 jezika (fr, eng, it) </li></ul><ul><li>3 kontinenta </li></ul><ul><li>3 sektora </li></ul>15
 3. 3. Vaših poruka, komentara, lajkova, šerova, prijava... - za 10 dana
 4. 4. Vaših poruka, komentara, lajkova, šerova, prijava... - za 10 dana Šta Vas je privuklo? 20
 5. 5. Zašto sam vas pozvala danas? <ul><li>AKSIOM 1: u svetu se radi bolje nego ovde </li></ul><ul><li>AKSIOM 2: i ovde bi svi radije radili bolje (lakše, brže, efektnije, praktičnije ) da mogu </li></ul><ul><li>AKSIOM 3: naše obuke iz poslovnih veština retko nude osnovna praktična znanja ( na pr .?) </li></ul><ul><li>AKSIOM 4: obuke bi svima bile korisnije kad bi rešavale stvarne probleme iz prakse </li></ul><ul><li>AKSIOM 5: obuke nisu nikome isplative, jer poručioci, predavači i polaznici ne razgovaraju </li></ul>25
 6. 6. Instrukcioni dizajn - I faza <ul><li>Naziv kursa : Upravljanje poslom... </li></ul><ul><li>Ciljevi kursa: Praktična IKT znanja </li></ul><ul><li>Raspoloživi eksperti: SM, JN, DN, IS, MV </li></ul><ul><li>Ciljna publika: svi željni boljeg rada </li></ul><ul><li>Datum(i) planiranja: maj - jun 2010. </li></ul><ul><li>Datum početka: 1. jul 2010. </li></ul><ul><li>Očekivani završetak: 16. septembar 2010. </li></ul>30
 7. 7. II faza - prikupljanje građe SLIKA? LOGO Ime i Prezime Adresa Funkcija P. broj Mesto Odeljenje Zemlja Organizacija Br. telefona E-adresa, skype, AIM... DATUM VREME IME (ko je zvan) IME (ko je zvao) ______ ______ ___________ _______________ TEKST PORUKE AKCIJA: _________________________ Uzvratite poziv ___ _________________________ Zvaće opet ______ _________________________ Doći će _________ Ko je primio poziv _________ 35
 8. 8. Evidencija o aktivnostima 40  svi Obuka o poslovnoj komunikaciji I 100529  NN Sastanak u Ministarstvu oko akciza I 100527 Sts Ko Zadatak Odelj. Vreme
 9. 9. Tabele: alat za razvrstavanje ideja <ul><li>Poslovno pisanje je grupni napor </li></ul><ul><li>Nadređeni su uvek nadahnuti, ali ne baš uvek fokusirani </li></ul><ul><li>Grupno pisan tekst ima višak rečenica </li></ul><ul><li>Sortiranjem po idejama taj višak se nepobitno sagleda </li></ul><ul><li>Sažet tekst je ideal </li></ul>45
 10. 10. I mi datoteku za trku imamo... “ Poštovani <<Naslov>>, Javljam se povodom oglasa za radno mesto <<Posao>>, objavljenog u <<Izvor>>. I spunjavam sve uslove konkursa, a osim toga <<Opis>>...” 50
 11. 11. Interfejs telefonske komunikacije DATUM VREME IME (ko je zvan) IME (ko je zvao) ______ ______ ___________ _______________ TEKST PORUKE AKCIJA: _________________________ Uzvratite poziv ___ _________________________ Zvaće opet ______ _________________________ Doći će _________ Ko je primio poziv _________ DATUM VREME IME (ko je zvan) IME (ko je zvao) ______ ______ ___________ _______________ TEKST PORUKE AKCIJA: _________________________ Uzvratite poziv ___ _________________________ Zvaće opet ______ _________________________ Doći će _________ Ko je primio poziv _________ <ul><li>Neuzvraćen poziv nosi veliki rizik </li></ul><ul><li>Ako nastane šteta, neko će biti krivac </li></ul><ul><li>Obrazac, sveska i procedura su spas </li></ul><ul><li>Obrazac ubrzava beleženje, postupak sprovodi suštinu,a sveska čuva podatke </li></ul>55
 12. 12. Osnovne formatske razlike US - EU 60
 13. 13. Osnovne formatske razlike US - EU <ul><li>A4 (12”) vs. Letter Size (11”) </li></ul><ul><li>DD-MM-GG vs. MM-DD-YY </li></ul><ul><li>24:00 vs. 12:00 AM </li></ul><ul><li>100,00 vs. 100.00 </li></ul><ul><li>Metrički vs. imperijalni sistem mera (cm :“) </li></ul><ul><li>Uvučeni pasusi vs. blok pasusi u pismima </li></ul><ul><li>QWERTZ vs. QWERTY </li></ul>60
 14. 14. Sistem poslovne komunikacije <ul><li>Sve, sve, sve... </li></ul><ul><li>važno se beleži </li></ul><ul><li>zabeleženo se čuva </li></ul><ul><li>čuvano se razvrstava </li></ul><ul><li>razvrstano se analizira </li></ul><ul><li>uočeno se primenjuje </li></ul><ul><li>primenjeno se meri </li></ul><ul><li>uspešno se uvažava </li></ul><ul><li>važno se beleži... </li></ul><ul><li>Struktura se gradi iznova </li></ul><ul><li>Sve što naiđe se iskoristi </li></ul><ul><li>Mreža se gradi neumorno </li></ul>65
 15. 15. Predložene teme <ul><li>Telefonska komunikacija </li></ul><ul><li>Sastanci i skupovi </li></ul><ul><li>Spiskovi i evidencija </li></ul><ul><li>Obrasci i procedure </li></ul><ul><li>Verbalna i neverbalna komunikacija </li></ul><ul><li>Tabele, nalepnice i personalizovanje masovne pošte </li></ul><ul><li>Poslovna korespondencija </li></ul><ul><li>Strategije, planovi i izveštaji </li></ul><ul><li>Dokumentacija i arhiviranje </li></ul><ul><li>Upravljanje vremenom </li></ul><ul><li>E-komunikacija (e-pošta, chat, društvene mreže) </li></ul><ul><li>Grupni i timski rad i motivacija </li></ul>70 <ul><li>Upravljanje stresom? </li></ul><ul><li>Upravljanje finansijama? </li></ul><ul><li>Upravljanje karijerom ? </li></ul>
 16. 16. Najveće frustracije? Idealni ishod? 75
 17. 17. Poslovna strana 12 x 90’ 85 Halo..! 063 229 652 60 minuta
 18. 18. Ponuda <ul><li>Komplet “Upravljanje poslom” u prodaji : </li></ul><ul><li>12 vebinara (po 1.400 RSD)..........16.800 RSD </li></ul><ul><li>1 DVD (svi materijali)..............................0 RSD </li></ul><ul><li>12 transkripata .......................................0 RSD </li></ul><ul><li>Knjiga “Upravljanje poslom”............ 1.200 RSD </li></ul><ul><li>Kupon za 60 minuta konsaltinga.............0 RSD </li></ul><ul><li>Slušalice s mikrofonom...........................0 RSD </li></ul><ul><li>Ukupno : ............................................. 18.000 RSD </li></ul>Uplata do 1.7.2010. god : virmanom ili uplatnicom 90
 19. 19. Ponuda za vas <ul><li>Komplet “Upravljanje poslom” u prodaji : </li></ul><ul><li>12 vebinara (po 1.400 RSD).......... 16.800 RSD </li></ul><ul><li>1 DVD (svi materijali)..............................0 RSD </li></ul><ul><li>12 transkripata .......................................0 RSD </li></ul><ul><li>Knjiga “Upravljanje poslom”............ 1.200 RSD </li></ul><ul><li>Kupon za 60 minuta konsaltinga.............0 RSD </li></ul><ul><li>Slušalice s mikrofonom...........................0 RSD </li></ul><ul><li>Ukupno : ............................................. 18.000 RSD </li></ul><ul><li>Komplet u pretprodaji * : .. (50%)...... 9.000 RSD </li></ul><ul><li>(3 mesečne rate x 2.800 RSD + 600 RSD knjiga </li></ul>*Cena za vas po vebinaru: 700 RSD; za jedan: 1.000 RSD 100
 20. 20. Pretprodaja traje samo 3.3 dana ( od sad, do ponoći između nedelje, 27.06. i ponedeljka, 28.06.2010.) Niko drugi ne zna za tu povoljnost, sem vas koji ste je zaslužili. Prvu mesečnu ratu treba uplatiti najkasnije u sredu, 7. jula 2010.
 21. 21. Ideje, pitanja, sugestije – i prijave: Hvala vam na pomoći i podršci!

×