Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi

7,371 views

Published on

Predavač i konsultant za razvoj kapaciteta Maja Vujović izlaže krupne razlike između naše radne sredine i standarda EU, u vreme kad Srbija stiče status kandidata za članstvo u EU.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi

 1. 1. Maja Vujović, Compass Communications Pobedite 10 slabosti u poslu koje EU ne trpi Besplatni vebinar, 29. februar 2012.http://www.ustream.tv/channel/compass-communications
 2. 2. Sa vama večeras...● Dramaturg i scenarist● Radio i TV voditelj● Novinar i urednik● Copywriter● Producent● Konsultant za razvoj kapaciteta● Trener i predavač Maja Vujović
 3. 3. 10 prednosti stranih kolega 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.
 4. 4. Nemamo reč za "punctual"!● Stižete li uvek i svuda na vreme?● Da li Vam dani imaju čvrstu strukuru?● Da li se spremate za svaki sastanak?● Vežbate li govor pred svaki javni nastup?● Kontrolišete li trajanje telefonskih razgovora?
 5. 5. "The difference between a dream and a goal is the time frame." Dr. Phil"Razliku između sna i ciljačini vremenski okvir." Dr. Fil
 6. 6. Nemamo strpljenja za dokumente● Pravite li redovno planove napismeno?● Pratite li izvršenje planiranog?● Analizirate li ishode, bilanse i pokazatelje?● Imate li precizno opisane poslove i ToR?● Kako radite izveštaje? Kako ih čitate?
 7. 7. "If a man empties his purse into his head, no man can take it away from him. An investment in knowledge always pays the best interest." Benjamin Franklin "Ako čovek isprazni svoj novčanik u svoju glavu, niko to ne može da mu oduzme. Ulaganje u znanje uvek donosi najveću kamatu." Bendžamin Frenklin12
 8. 8. Ne poštujemo dovoljno novac● Proveravate li sve račune i izvode?● Uzimate li fiskalne račune u radnjama?● Evidentirate li sve troškove?● Znate li kako da smanjite račun Infostana?● Umete li da vodite dnevnik blagajne?
 9. 9. “Zrno po zrno- pogača. Kamen po kamen - palača.”6
 10. 10. Kad treba truda, tražimo prečice● Držite li se uputstava, pravila, procedura?● Pravdate li propuste višom silom?● Nalazite li izgovore brzo i vešto?● Odlažete li teške odluke unedogled?● Čekate li da neko drugi reši problem?
 11. 11. "Nothing will work unless you do.""Ništa neće raditi Maya Angelouako vi ne radite." Maja Andželu
 12. 12. Poštujemo zvanja više od znanja● Koristite li znanja stečena u školi?● Znate li našu školu koju hvali struka?● Šta vam je korisnije: teorija ili praksa?● Šta je kod nas jače: struka ili stranka?● Šta ističete o sebi: šta znate ili šta umete?
 13. 13. "Mi smo onošto učestalo "We are what wečinimo. repeatedly do.Izvrsnost, Excellence then,dakle, is not an act,nije čin, but a habit."već Aristotlenavika."Aristotel
 14. 14. Delamo bez ustručavanja● Da li nekad govorite sami sebi, a naglas?● Da li se spontano bližite dragim ljudima?● Da li Vas uvek ponese Vaš entuzijazam?● Da li na vrata unosite i svoje raspoloženje?● Da li se prepuštate svojim impulsima?
 15. 15. "I count him braver whoconquers his desires thanhim who conquers hisenemies; for the hardestvictory is the victory overself." Aristotle"Smatram hrabrijim onogakoji pobedi svoje želje odonoga koji pobedi svojeneprijatelje, jer najteža jepobeda nad sobom." Aristotel
 16. 16. "Što na umu, to na drumu"● Da li uvek govorite ono što osećate?● Da li promislite o efektu pre iskaza?● Da li ikada spremate "skript" razgovora?● Da li pišete i sadržaj "između redova"?● Da li tražite skriveni smisao tuđih reči?
 17. 17. "Be kind whenever possible. It is always possible." Dalai Lama"Budite ljubazni kad god je moguće. Uvek jemoguće." Dalaj Lama
 18. 18. Tolerancija nam nije jaka strana● Uvažavate li baš sve ljude jednako?● Izbegavate li diskriminatorni govor?● Kako se borite protiv predrasuda?● Kako se poštuju pozitivni propisi?● Šta li sve odajemo kroz komunikaciju?
 19. 19. "The test of courage comes when we are in the minority. The test of tolerance comes when we are in the majority." - Ralph W. Sockman("Ispit hrabrosti dolazi kada smo manjina. Ispit tolerancije dolazi kada smo većina." - Ralf Sokman)
 20. 20. Engleska reč za "zabušavanje" je..?● Šta vas motiviše u radu? Proces? Ishod?● Da li svi na poslu ispunjavaju normu?● Da li su nam norme usklađene sa svetom?● Kako prolaze "udarnici" među nama?● Da li su naše inicijative "kratkog daha"?
 21. 21. "It is not the mountain we conquer,but ourselves." - sir Edmund Hillary "Ne pobeđujemo planinu, već sebe." ser Edmund Hilari
 22. 22. Nedovoljno dajemo manje srećnima● Da li poznajete iskrenog dobrotvora?● Koliko vremena i novca poklanjate Vi?● Kakve zakonske podstreke biste uveli?● Kako nas dobročinstvo u biti snaži?● Vidite li sebe kao mentora mlađima?
 23. 23. “Niko nikada nije osiromašio dajući.” Ana Frank
 24. 24. 10 prednosti stranih kolega 1. Punctuality - tačnost 2. Documenting - beleženje 3. Economising - štednja 4. Maturity, reliability - zrelost, pouzdanost 5. Praxis - stručnost kroz praksu 6. Restraint- uzdržanost 7. Tactfulness - odmerenost 8. Tolerance - tolerantnost 9. Striving to improve - težnja ka boljem10. Charity - dobročinstvo
 25. 25. Ključ je u razumevanjuwww.facebook.com/BusinessEnglishToGo www.facebook.com/Business.English.3In1
 26. 26. Kurs poslovnog engleskog Online & offline
 27. 27. Za svakog poneštoBesplatni dopisni kurs Premium Club
 28. 28. Maja Vujović Compass Communications maja@upravljanjeuspehom.com+381 63 229 652 +381 11 39 75 266
 29. 29. Učite slobodnowww.upravljanjeuspehom.com

×