Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ST BỞI KOKO SHOP – SHOP NỮ TRANG ONLINEHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KOKOSHOPVNCách trị thâm quầng mắtSau một đêm mất ngủ, bạn ...
ST BỞI KOKO SHOP – SHOP NỮ TRANG ONLINEHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KOKOSHOPVNcho vù ng ma� t. Có the� đa� p trưc tie� p tú...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[kokoshopvn]Làm Đẹp - Cách trị thâm quầng mắt

1,576 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

[kokoshopvn]Làm Đẹp - Cách trị thâm quầng mắt

  1. 1. ST BỞI KOKO SHOP – SHOP NỮ TRANG ONLINEHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KOKOSHOPVNCách trị thâm quầng mắtSau một đêm mất ngủ, bạn có thể dùng nước chè đặc để nguội tẩm vào gạc mềm đắplên mắt, để trong 10 phút sẽ hiệu quả tức thì. Tuy nhiên, cần phải có một chế độ chămsóc mắt để làm trẻ hóa vùng da nhạy cảm này.Phần da quanh vùng mắt khá mỏng, máu lưu thông dưới da thường có màu xanh và ne� uchú ng quá nhie� u sẽ tạ o thà nh nhưng mả ng sa� m mà u, tá c nhâ n gâ y nê n hiệ n tương thâ m ̃ ̣qua�ng ma�t.Có nhie� u nguyê n nhâ n gâ y nê n tı̀nh trạ ng nà y như phụ nư khi mang thai, di truye� n, da vù ng ̃ma� t bị tá c độ ng củ a á nh sá ng và mô i trương, che� độ sinh hoạ t chưa hơp lý hay do sư lã o hó a ̀ ̣ ̣củ a tuo� i tá c. Ngoà i ra, cơ the� tı́ch tụ quá nhie� u cha� t độ c cũ ng cả n trơ sư lưu thô ng má u, gâ y ̉ ̣ra các vết thâm, xỉn màu trên da. Đôi mắt luôn là tâm điểm thu hút trên gương mặt. Ảnh:tamtayMuo� n trẻ đẹ p hơn, trươc khi chú ý đe� n khuô n mặ t, thı̀ chă m só c đặ c biệ t vù ng da quanh ma� t ́trơ thà nh mộ t tiê u chı́ khó bỏ qua. ̉Sau mộ t đê m ma� t ngủ , bạ n có the� dù ng phương phá p sau đe� giả m hiệ n tương thâ m qua� ng ̣ma� t tưc thı̀: Dù ng nươc chè đặ c đe� nguộ i ta� m và o gạ c me� m đa� p lê n ma� t đe� trong 10 phú t ́ ́hoặc có thể thay đổi miếng gạc 3 - 4 lần cứ sau 1 - 2 phút, sau đó thoa kem dương da dà nh ̃HOTLINE: 0904.780.198 SKYPE: STEVENGUYENVN YAHOO: STEVENGUYENVNFACEBOOK.COM/LENGUYENVN
  2. 2. ST BỞI KOKO SHOP – SHOP NỮ TRANG ONLINEHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KOKOSHOPVNcho vù ng ma� t. Có the� đa� p trưc tie� p tú i nhú ng trà (đã pha) lê n ma� t. Hoặ c la� y khoai tâ y tươi ̣giã nát đắp quanh mắt, trước khi đi ngủ dùng lá chè vò nát xát nhẹ quanh mắt.Nhưng đe� đie� u trị dưt đie� m tı̀nh trạ ng thâ m qua� n và đả m bả o cho da quanh vù ng ma� t tươi ́sá ng, phả i ke� t hơp cá c liệ u trı̀nh đặ c biệ t cho ma� t tạ i cá c spa, bô i kem cho� ng thâ m qua� ng ̣ma� t hà ng ngà y và duy trı̀ ne� p so� ng sinh hoạ t đie� u độ , là nh mạ nh, trá nh xa stress và ne� u cóthe� nê n tậ p the� dụ c đe� u đặ n.Theo chuyê n gia tư va� n củ a Thu Cú c Exotical spa (Nguye� n Kha� c Hie� u, Hà Nộ i), bạ n gá i từkhoả ng ngoà i 25 tuo� i nê n chă m só c vù ng da ma� t mộ t cá ch kỹ lương vơi việ c massage cho ̃ ́ma� t, bao go� m cá c bươc massage nha� m nâ ng cơ ma� t và giả m cá c ne� p nhă n ơ phı́a đuô i ma� t; ́ ̉đa� p ma� t nạ nhẹ nhà ng vơi chie� t xua� t tư tả o, da� u chamomile, cam thả o, câ y ngưu bà ng. ́ ̀Nhưng thà nh pha� n có trong mặ t nạ nà y có nguo� n go� c tư thiê n nhiê n, tá c dụ ng là m me� m da ̃ ̀và tăng cương chưc nă ng mie� n nhie� m cho da, đo� ng thơi là m dịu và cho� ng viê m sưng. Ngoà i ̀ ́ ̀ra liệ u trı̀nh đặ c biệ t cho vù ng ma� t cò n ke� t hơp việ c lă n dương cha� t vơi má y nha� m là m sá ng, ̣ ̃ ́trẻ hó a vù ng da ma� t. Theo VnExpressHOTLINE: 0904.780.198 SKYPE: STEVENGUYENVN YAHOO: STEVENGUYENVNFACEBOOK.COM/LENGUYENVN

×