Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crossmedia Uu2

1,131 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crossmedia Uu2

 1. 1. cross>media formats <ul><li>Communicatie- & informatiewetenschappen </li></ul><ul><li>Faculteit Letteren (UU) </li></ul><ul><li>:: 15 januari 2008 </li></ul>
 2. 2. fusie <ul><li>bij media formats wordt nagedacht over media, doelgroepen, aan bereik, resultaten... </li></ul><ul><li>bij crossmedia formats denken we na over nóg veel meer... </li></ul><ul><li>verstandig is om eerst een aantal zaken te laten samenkomen in de kern </li></ul>
 3. 3. kern van het idee <ul><li>de kern is: </li></ul><ul><ul><li>communicatie, contact maken, converseren </li></ul></ul><ul><ul><li>dus kernboodschap ontwikkeling en daar zijn methodes voor, zoals “idee-ontwikkeling” </li></ul></ul><ul><li>bij de ontwikkeling van het idee achter een mediaconcept of ~format is het van belang enkele stappen te doorlopen. </li></ul>
 4. 4. BIG IDEA
 5. 5. BIG IDEA? <ul><li>er zijn 3 krachten werkzaam op een Big IDEA*: </li></ul><ul><li>beeldkracht </li></ul><ul><li>vormkracht, </li></ul><ul><li>daadkracht </li></ul><ul><li>er zijn 3 stappen die helpen bij kernboodschap ontwikkeling </li></ul><ul><li>kijk! </li></ul><ul><li>want </li></ul><ul><li>en dus </li></ul><ul><li>* zie: Handboek voor hemelbestormers -Stan Boshouwers </li></ul>
 6. 6. crossover <ul><li>dat levert het volgende op: </li></ul><ul><li>KIJK! (attentie, aandacht , visioen) = BEELDKRACHT </li></ul><ul><li>WANT (attractie, bewustwording , waar gaat het om, wat lost het op) = VORMKRACHT </li></ul><ul><li>EN DUS (activatie, boodschap + gedrag, waar zet het toe aan) = DAADKRACHT </li></ul>
 7. 7. Doelstelling <ul><li>wat kan de doelstelling zijn van het communiceren: </li></ul><ul><ul><li>informeren (want?) </li></ul></ul><ul><ul><li>entertainen (want?) </li></ul></ul><ul><ul><li>marketen (want?) </li></ul></ul><ul><ul><li>politiek (want...?) </li></ul></ul><ul><li>? </li></ul>
 8. 8. bron <ul><li>communiceren vanuit: </li></ul><ul><li>marketing (product, brand) </li></ul><ul><li>merk </li></ul><ul><li>zender </li></ul><ul><li>vanuit maatschappij </li></ul><ul><li>kan een maatschappelijk thema een merk of zender zijn? (ja dat kan heel goed) </li></ul>
 9. 9. boodschap <ul><li>bepalers van hoe de boodschap wordt geapprecieerd: </li></ul><ul><li>tone of voice </li></ul><ul><li>tone of visual </li></ul><ul><li>taste of idea </li></ul><ul><li>style of medium </li></ul>
 10. 10. ontvangst <ul><li>crossmedia gaat over verbanden leggen, overstappen, zijwegen inslaan, dus... </li></ul><ul><li>>> transities: </li></ul><ul><ul><li>in kanalen, maar vooral in: </li></ul></ul><ul><ul><li>tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>aandacht </li></ul></ul><ul><ul><li>perceptie van een boodschap </li></ul></ul>
 11. 11. perceptie en timing <ul><li>organische communicatie = verschuivende percepties en daarmee rekening houden </li></ul><ul><li>gun zowel de (kern)boodschap / idee als ontvangers de tijd om in te spelen op voortschrijdend inzicht </li></ul><ul><li>sync media : gaat niet om veelheid, maar om slimme afstemming en timing van diverse media, (vgl. montage van film) </li></ul><ul><li>en wie kaatst... </li></ul>
 12. 12. actief kaatsen (en transparant) (en transparant)
 13. 13. communicatie 2.0 <ul><li>doelgroep bepaalt en maakt zelf content, ontvanger = zender = ontvanger </li></ul><ul><li>niet zozeer interactief kanaal beschikbaar stellen om (geregisseerde) feedback te krijgen op eigen boodschap, maar... </li></ul><ul><li>... aanhaken bij gaande conversaties binnen doelgroep </li></ul><ul><li>boodschap niet van tevoren stollen (top-down), maar als beginsel durven invoeren </li></ul><ul><li>mee durven veranderen, ontvankelijk opstellen en luisteren </li></ul>
 14. 14. conversaties <ul><li>crossmedia benadering biedt, samen met Web2.0, goede uitgangspunten om te mengen in conversaties, mee te doen </li></ul><ul><li>waar hebben mensen het over: doe concreet onderzoek, ga niet alleen op buikgevoel of buren af </li></ul><ul><li>vraag en leer te luisteren </li></ul><ul><li>handel conform de opbrengst van het luisteren </li></ul>
 15. 15. en nu een plan maken <ul><li>kernboodschap bepalen </li></ul><ul><ul><li>wat is daarin de vraag, het aanhakingspunt </li></ul></ul><ul><ul><li>welke thema’s vloeien daaruit voort? </li></ul></ul><ul><ul><li>welke partners passen daarbij? </li></ul></ul><ul><li>maak een mix tussen best practices en oorspronkelijkheid </li></ul><ul><li>gebruik zowel intuitieve als methodische creativiteit (bijv. ‘out of the box’ en SIT) </li></ul>
 16. 16. doelgericht
 17. 17. Systematic Inventive Thinking <ul><li>3 basisprincipes </li></ul><ul><ul><li>Closed World </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovation Sweet Spot </li></ul></ul><ul><ul><li>Function follows Form </li></ul></ul>
 18. 18. Systematic Inventive Thinking <ul><li>5 creatieve denkpatronen </li></ul><ul><ul><li>Verwijderen en vervangen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kopiëren / vermenigvuldigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verandering van afhankelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdelen en herschikken </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbinden </li></ul></ul>
 19. 19. 7 X M, reminders voor format <ul><li>mens(en) </li></ul><ul><li>motivatie </li></ul><ul><li>medium </li></ul><ul><li>moment </li></ul><ul><li>mogelijkheden </li></ul><ul><li>mixen </li></ul><ul><li>maker(s) </li></ul>
 20. 20. 7 X M 1. mens(en) 1. mens(en) <ul><li>doelgroep = volggroep? </li></ul><ul><li>om wie gaat het (onderzoek) </li></ul><ul><li>persoon < > publiek </li></ul><ul><li>uniciteit < > community </li></ul><ul><li>gegevens en voorkeuren (leeftijd, geslacht, werk, gezondheid, inkomen, muziekkeuze, sport, etc.) </li></ul>
 21. 21. 7 X M 2. motivatie 2. motivatie <ul><li>wat houdt hem/haar/hun bezig? > preoccupatie </li></ul><ul><li>activatie (call for action: doe, koop, vul in, reageer, kijk) </li></ul><ul><li>welke problemen zijn er op te lossen </li></ul><ul><li>wat is het emotionele ‘haakje’? </li></ul>
 22. 22. 7 X M 3. medium 3. medium <ul><li>hoe en waarmee bereik ik de juiste persoon, waar bevindt die zich </li></ul><ul><li>style of medium (waarmee wil de doelgroep geassocieerd worden) </li></ul><ul><li>wat is een verrassende of toevoegende keuze (ooit: tv op internet) </li></ul>
 23. 23. 7 X M 4. moment 4. moment <ul><li>wanneer bereik ik de juiste persoon best, wat doet ie dan? welk probleem houdt ‘m dan bezig </li></ul><ul><li>tijdsbesteding, voor elke tijd van de dag een ander medium? </li></ul><ul><li>voorbeeld: nieuws (bedenk 4 verschillende momenten en bijbehorende media gedurende de dag </li></ul>
 24. 24. 7 X M 5. mogelijkheden 5. mogelijkheden <ul><li>zijn er opportunities? (andere formats, campagnes, e.d.) </li></ul><ul><li>welke issues zijn te relateren </li></ul><ul><li>zijn er toevallig events, is er actualiteit, medium in opkomst </li></ul><ul><li>niet continu aandacht proberen te genereren, maar “issue surfen”, dus alleen als er een golf is </li></ul>
 25. 25. 7 X M 6. mixen 6. mixen <ul><li>kun je crossovers maken binnen je concept? (denk ook aan mash-up’s) </li></ul><ul><li>kun je bewezen concepten mixen tot jouw nieuwe? </li></ul><ul><li>(gebruik SIT) > interne en externe bouwstenen, vervangen, veranderen, etc. </li></ul><ul><li>kun je mixen met andere campagnes/ formats? > win-win </li></ul>
 26. 26. 7 X M 7. maker 7. maker <ul><li>wie maakt de content </li></ul><ul><li>bureau, zender, UGC </li></ul><ul><li>waarom maakt iemand content? </li></ul><ul><li>is er bestaande content die kan worden geremixed? </li></ul>
 27. 27. voorbeelden <ul><li>doelgroep bepalen, inclusief alle kenmerken </li></ul><ul><li>doel en benchmark bepalen > resultaat gericht werken </li></ul><ul><li>vraag stellen: “geslaagd, indien... “ </li></ul><ul><li>dus wat gaat de doelgroep doen en beleven? </li></ul>
 28. 28. afrekenen <ul><li>opdrachtgever = geldschieter </li></ul><ul><li>doelstellingen > ambities (hoe hoog de lat, hoe ruim het budget) </li></ul><ul><li>wat is gewenst resultaat? </li></ul><ul><li>wat doet de concurrentie? evt. SWOT analyse </li></ul>

×