Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uczenie się, które ma znaczenie Agnieszka Bojczuk

65 views

Published on

Uczenie się, które ma znaczenie Agnieszka Bojczuk

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Uczenie się, które ma znaczenie Agnieszka Bojczuk

 1. 1. Uczenie się, które ma znaczenie Jak przygotować uczniów do życia we wciąż zmieniającym się świecie
 2. 2. Prof. David Perkins ➢ absolwent Massachusetts Institue of Technology ➢ jeden z inicjatorów Harvard Project Zero ➢ starszy profesor w Harvard Graduate School of Education ➢ autor publikacji w dziedzinie filozofii i psychologii edukacji
 3. 3. Pomimo, że nasz wspólny świat stale się zmniejsza, indywidualne światy, w które się angażujemy stają się coraz liczniejsze i bardziej złożone. Paradoks małego świata
 4. 4. Jaka powinna być dziś edukacja, by skutecznie przygotować uczniów do życia we wciąż zmieniającym się świecie? Należy uczyć w taki sposób, by umożliwić uczenie się, które będzie miało znaczenie w przyszłym życiu uczniów (learning that matters, lifeworthy learning).
 5. 5. Czego nauczyłeś się podczas dwunastu pierwszych lat edukacji, co jest ważne dla ciebie dziś?
 6. 6. Czy uczenie się o rewolucji francuskiej może być ważne w późniejszym życiu? Poprzez naukę o rewolucji francuskiej zrozumiałem prawidłowości, które rządzą konfliktami, np. to, w jaki sposób brak wolności, bieda, nadmierne opodatkowanie, słaba gospodarka, nierówności społeczne oraz walka między państwem a Kościołem od zawsze były przyczynami wojen.
 7. 7. Sześć obszarów, ponad które musimy się wznieść, aby uczyć w sposób, który będzie istotny w przyszłości naszych uczniów: ➢ ponad perspektywę lokalną – by uczyć rozwiązywania problemów w perspektywie globalnej; ➢ ponad treści – w celu kształcenia umiejętności XXI wieku;
 8. 8. ➢ ponad konkretne tematy – by korzystać z nich jako punktu wyjścia do myślenia i działania; ➢ ponad akademickie działanie – by uczyć podejmowania indywidualnych wyborów, zaangażowania, pasji; ➢ ponad tradycyjnie definiowane dyscypliny naukowe – w celu poszerzonego i nowego ich rozumienia; ➢ ponad wąsko wyspecjalizowane dyscypliny naukowe – w celu kształcenia interdyscyplinarności.
 9. 9. Osiem kompetencji kluczowych Komisji Europejskiej to: ● porozumiewanie się w języku ojczystym; ● porozumiewanie się w językach obcych; ● kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; ● kompetencje informatyczne; ● umiejętność uczenia się; ● kompetencje społeczne i obywatelskie; ● inicjatywność i przedsiębiorczość; ● świadomość i ekspresja kulturalna.
 10. 10. W jaki sposób przygotować uczniów do nieznanej przyszłości? Jak tworzyć programy nauczania, by wspierały uczenie się, które będzie ważne w ich przyszłym życiu? Perkins postuluje tworzenie sylabusów wokół obszarów kluczowych (big understandings), które mają następujące cechy: wgląd – pokazują jak funkcjonuje świat; działanie – skłaniają/zachęcają do działania; etykę – skłaniają do troski o drugiego człowieka, bycia moralnym; możliwości – rozumienie pojawia się na różne sposoby w różnorakich okolicznościach.
 11. 11. Z czego powinniśmy rezygnować w naszych przeładowanych programach nauczania? ❏ akademicka wiedza ekspercka – tradycyjnie szkoła próbuje zmienić uczniów w ekspertów z poszczególnych dziedzin wiedzy, zwykle oderwanych od życia codziennego; w zamian prof. Perkins proponuje „eksperckie amatorstwo” (expert amateurism), które definiuje jako umiejętność wykorzystania podstaw dyscypliny naukowej do rozumienia świata (np. w wychowaniu dzieci, wypełnianiu zeznań podatkowych czy obcowaniu ze sztuką);
 12. 12. ❏ szczegółowe informacje – przeładowane programy nauczania, niepotrzebne treści, które będą zapomniane, jeśli okażą się bezużyteczne w życiu ❏ wyniki egzaminacyjne – zamiast sprawdzać na ile uczniowie opanowali dane zagadnienie powinniśmy zapytać czy to zagadnienie będzie miało dla nich znaczenie w ich przyszłym życiu.
 13. 13. Siedem zasad holistycznego uczenia się ❏ Play the whole game - rozegraj cały mecz ❏ Make the game worth playing - spraw, by gra była warta świeczki ❏ Work on the hard parts - pracuj nad opanowaniem tego, co trudne ❏ Play out of town - graj poza miastem
 14. 14. Siedem zasad holistycznego uczenia się c.d. ❏ Uncover the hidden game - odkryj to, co ukryte ❏ Learn from the team and from other teams - ucz się od innych w zespole i od innych zespołów ❏ Learn the game of learning - ucz się na czym polega uczenie się
 15. 15. ❏ Play the whole game - rozegraj cały mecz Jeśli nie… ➔ wiedza obojętna dla uczniów ➔ wiedza schematyczna ➔ lekceważenie dla ukrytych znaczeń, implikacji, korelacji ➔ lekceważenie dla sieci powiązań między różnymi obszarami wiedzy
 16. 16. ❏ Make the game worth playing - spraw, by gra była warta świeczki Konieczność radzenia sobie z różnymi aspektami gry rozwija umiejętności i wzmacnia zaangażowanie. Jeśli nie… ➔ motywacja zewnętrzna ➔ osiąganie tylko wymaganego minimum przez uczniów (“satisficing”) ➔ chwilowe/czasowe zaangażowanie ➔ niewielka kreatywność
 17. 17. ❏ Work on the hard parts - pracuj nad opanowaniem tego, co trudne Jeśli nie… ➔ jakość wykonania zadania przez uczniów na niskim poziomie
 18. 18. ❏ Play out of town - wyjedź z miasta, by zagrać Jeśli nie… ➔ kontekstowe “zespawanie” - zdobyta wiedza nie jest aktywowana w otoczeniu innym niż szkoła; ➔ krucha wiedza - uczniowie nie potrafią zastosować zdobytej wiedzy w kontekstach innych niż szkolny
 19. 19. ❏ Uncover the hidden game - odkryj to, co ukryte Jasne, otwarcie wyłożone cele, wymagania i kryteria są skuteczniejsze niż “nauczanie przez osmozę”, nieświadome uczenie się. Jeśli nie… ➔ odtwórcze wykonywanie zadań przez ucznia, nieświadomość szerszego kontekstu i różnych aspektów wykonywanych zadań (kontekst społeczny, emocjonalny itp.)
 20. 20. ❏ Learn from the team and from other teams - ucz się od innych w zespole i od innych zespołów Praca w zespole: ➢ sprawia, że myślenie i uczenie się staje się widoczne ➢ pozwala na uczenie się od innych oraz uczenie innych Jeśli nie... ➔ wąskie pojmowanie pracy zespołowej, ➔ nierozwijanie umiejętności pomagania innym i uzyskiwania pomocy od innych
 21. 21. ❏ Learn the game of learning - ucz się na czym polega uczenie się Metapoznanie, uczenie się uczenia Płytkie kontra głębokie strategie uczenia się Jeśli nie… ➔ wytworzenie płytkich strategii uczenia się, nakierowanych na fakty i umiejętności, płytkie rozumienie
 22. 22. Bibliografia Perkins, David. Future Wise: Educating Our Children for a Changing World . Perkins, David. Making Learning Whole: How Seven Principles of Teaching Can Transform Education .
 23. 23. Dziękuję za uwagę.

×