Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak grać i uczyć? - Justyna Stojek i Monika Wiśniowska

97 views

Published on

Jak grać i uczyć? - Justyna Stojek i Monika Wiśniowska

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Jak grać i uczyć? - Justyna Stojek i Monika Wiśniowska

  1. 1. „Jak grać i uczyć?” Szkolenie dla nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w ramach projektu POWER „Mobilność kadry edukacji szkolnej” organizowane w dniu 24.11.2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym ul. Grottgera 2 w Lublinie Aplikacje/strony internetowe: 1. Quizlet ✓ https://quizlet.com/pl ✓ Fiszki (możliwość tworzenia zestawów ze zdjęciami) ✓ Możliwość wymiany zestawów opracowanych pojęć w grupach (uczniowie sami mogą je tworzyć) ✓ Wyszukiwarka zestawów w bazie danych ✓ Posiada 4 różne sposoby uczenia się ✓ Ma wbudowany syntezator głosu w różnych językach ✓ Generowanie testów ✓ Tworzenie quizów ✓ Gry indywidualne ✓ Gry grupowe: www.quizlet.live 2. Factile https://www.playfactile.com/ ✓ Gra planszowa online ✓ Poziomowanie trudności pytań (suma pieniężna przyznawana za pytania) ✓ Praca w grupach
  2. 2. 3. Kahoot Strona do tworzenia quizów: https://create.kahoot.it/login Strona do logowania dla uczniów: https://kahoot.it/ ✓ Praca indywidualna, w parach, w grupach ✓ Komputer, tablet, smartfon ✓ Opcja ‘quiz’- tworzenie i przeprowadzanie interaktywnych quizów ✓ Opcja ‘jumblegame’- np. układanie wydarzeń, procesów, etapów, słów w zdaniach (w nauce języków) w odpowiedniej kolejności ✓ Opcja ‘discussion’- inicjowanie dyskusji klasowej, grupowej, w parach ✓ Przyznawanie punktów / nagród- opcja podium ☺ ✓ Możliwość dzielenia się swoimi ‘kahootami’ z innymi nauczycielami, opcje ustawienia prywatności ✓ Wyszukiwarka ‘kahootów’ w bazie programu ✓ Przebojowa melodyjka w tle, która mobilizuje do działania tych najbardziej ospałych i niechętnych☺ 4. Socrative Strona dla nauczyciela (SocrativeTeacher): https://b.socrative.com/login/teacher/ Strona dla ucznia (Socrative Student): https://b.socrative.com/login/student/ ✓ Praca indywidualna, w parach, w grupach ✓ Komputer, tablet, smartfon ✓ Interaktywne quizy mogą mieć charakter: testu wielokrotnego wybory, pytań: prawda/ fałsz oraz pytania otwartego ✓ Opcja pracy grupach (Space Race) pozwala na dobieranie się w grupy/pary samodzielnie lub program może w tym wyręczyć uczniów ☺ ✓ Możliwość ‘podglądu’ każdej odpowiedzi ucznia, obserwacji postępów ucznia/ grupy ✓ Możliwość dzielenia się swoimi quizami z innymi nauczycielami oraz pobrania zestawu pytań w formacie pdf

×