Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk

60 views

Published on

Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk

 1. 1. JAK EFEKTYWNIE UCZĄ W FINLANDII? Adam Kalbarczyk
 2. 2. Kilka refleksji po wizycie studyjnej w Joensuu 16-23.07.2016
 3. 3. Fiński system edukacyjny • Fiński system edukacji - uznawany za jeden z najlepszych - wciąż jest systemem uczącym się, otwartym na zmianę i innowację, na ciągłe doskonalenie się i stałe podnoszenie jakości. • Fińscy edukatorzy wiedzą, komu służą: nauczyciele służą uczniom, dyrektor nauczycielom i uczniom, „uczniowie są naszymi klientami”; uczniowie są w centrum systemu. • Filarem systemu – dzięki profesjonalizmowi w nauczaniu – są fińscy nauczyciele – doceniani (również materialnie) i cieszący się powszechnym szacunkiem i zaufaniem.
 4. 4. Rola liderów w fińskiej szkole Szkolni liderzy (dyrektor, zastępcy, koordynatorzy) mają zasadniczy wpływ na uczniów i nauczycieli (ich wiedzę, umiejętności, postawy, współpracę) oraz na atmosferę szkoły. Rola szkolnych liderów: 1. określać wyraźne kierunki i jasne cele działań i być wzorem ich realizacji; 2. być liderem zmian i skutecznie zarządzać zmianą; 3. ufać nauczycielom, służyć im i wspierać ich; 4. uświadamiać/przypominać, że celem działań nauczycieli jest uczeń; 5. dawać wartościową IZ nauczycielom i doceniać ich osiągnięcia; 6. zapewniać warunki i inspirować współpracę pomiędzy nauczycielami; 7. wspierać uczniów w uczeniu się a nauczycieli w pomocy uczniom w uczeniu się.
 5. 5. Cechy skutecznego przywództwa • skuteczna komunikacja – zwłaszcza uważne słuchanie pracowników • dobra atmosfera, pozytywny przekaz • przewidywalność działań, czytelność intencji liderów • nastawienie na rozwiązanie problemów • koncentracja na celach • tworzenie wspólnoty wokół celów i wartości • zapewnienie równości, transparentności i demokracji we wspólnocie • podstawowe narzędzie zarządzania: action plan • mindfulness – uważność, autorefleksyjność, koncentracja na tym, co najważniejsze • dbałość także o swoje dobre samopoczucie i zdrowie, dobre relacje rodzinne i społeczne
 6. 6. Credo lidera
 7. 7. Wspieranie rozwoju nauczycieli w Finlandii • Wysokie wymagania na wejście do systemu kształcenia nauczycieli, studia zakończone egzaminem zawodowym. • Poza pensum (zróżnicowanym, np. 16 godzin – język ojczysty, 19 – dugi język, 23 – matematyka, 23 – wf) + 3 godziny tygodniowo na spotkania z rodzicami i nauczycielami. • Dwa razy w roku indywidualna rozmowa dyrektor-nauczyciel nt. rozwoju zawodowego, nauczania i dobrego samopoczucia w pracy – dyrektor daje i dostaje od nauczyciela informację zwrotną. • System „wczesnego wsparcia” w przypadku dostrzeżenia u pracowników problemów z frekwencją lub spadku jakości ich pracy.
 8. 8. Przestrzeń dla nauczycieli
 9. 9. Zarządzanie jakością w fińskiej szkole • Zarzadzanie strategiczne: cele działań szkoły muszą być jasne i ważne a podejmowane działania muszą być spójne i istotne dla osiągnięcia celu oraz dostosowane do sytuacji. • Zarządzanie rozwojem nauczycieli: wsparcie rozwoju pedagogicznego profesjonalizmu nauczycieli. • Zarządzanie informacją: zapewnienie wspólnego rozumienia właściwych informacji z pewnych źródeł. • Zarządzanie cyfryzacją: jasne określenie, po co i jak używać narzędzi cyfrowych; integracja systemów informatycznych ze współpracą nauczycieli. • Zarządzanie motywacją: wzmacnianie u nauczycieli 1) poczucia własnych kompetencji, 2) znaczenia wykonywanej pracy, 3) poczucia wolności. • Zarządzanie zmianą i innowacją: potrzebna przestrzeń na improwizacje – próby, błędy, inicjatywy i ich testowanie.
 10. 10. Uczeń w centrum • Warunkiem skutecznego uczenia się – równość, zdrowie, dobre samopoczucie uczniów (bezpłatne posiłki dla wszystkich uczniów w szkołach). • Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów; tworzenie dobrych warunków otoczenia (przestrzeni) dla uczniów. • Dobre, przyjazne relacje nauczyciel – uczeń. • Jasna komunikacja z uczniami. • Uczenie jako rozwiązywanie problemów, a nie rywalizacja. • Odniesienie do prawdziwego życia uczniów w uczeniu się. • Pozytywne wykorzystanie różnic – szczególnych zdolności, indywidualności, zainteresowań i talentów uczniów do ich rozwoju.
 11. 11. Przestrzeń dla uczniów

×