Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wordhoster

4,236 views

Published on

Combell reseller training

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Wordhoster

 1. 1. Word
zelf
hos,ngprovider Thijs
Feryn Support
manager +32
(0)9
218
79
79 support@combell.com
 2. 2. Opwarmen
&
stretchen
 3. 3. Opwarmen
stretchen • Over
mezelf • Over
Combell • Over
u
 • Over
deze
training
 4. 4. Over
mezelf Thijs
Feryn
(hMp://blog.feryn.eu) • Support
manager
@
Combell • Boardmember
@
PHPBenelux • Zend
Cer,fied
PHP
5
engineer • Bescheiden
contributor
aan
verschillende
OSS
projecten: – PHP – Zend
Framework – Symfony • Ac,ef
lid
van
de
PHP
community I
love
the
LAMP
stack!
 5. 5. Over
Combell Your
host
on
the
internet • Grootste
ona_ankelijke
hoster
in
België • Focus
op
premiumsegemnt
&
kwaliteitshos,ng • Shared,
dedicated
&
virtual
producten • Enterprise
oplossing • Gra,s
24/7
support • Experts
ter
zake
sinds
1999 • ISO
9001:2000
kwaliteitslabel • 100.000+
domeinnamen • 1000+
servers • 45+
FTE’s
 6. 6. Over
u Wie
bent
u? • Webdesigner? • Integrator? • Web
developer? • Manager? • Consultant? • Hoster?
 7. 7. Over
deze
training Doelstellingen • Meer
kennis
opdoen
van
de
achterliggende
technologie • Uw
accounts
vlot
beheren • Courante
scenario’s
efficiënt
aanpaken – Upgrade – Migra,e – Registra,e – Ac,va,e • Verantwoord
upsellen
 8. 8. Over
deze
training Hoe? • Uw
hos,ngproducten
organiseren • Hos,ng
pakkeMen
aanmaken • Domeinnamen
registreren
&
koppelen • Data
publiceren • Email
configureren • Databases
beheren • Server‐side
scrip,ng • Extra
configura,es • Upgraden
&
downgraden • Migreren
 9. 9. Uw
hos,ngproducten
organiseren • Waarom? • Hoe? • Waar
zit
het
verschil? • Via
service
packages • Concreet
 10. 10. Uw
hos,ngproducten
organiseren Waarom? • Elke
klant
heel
z’n
eigen
behoeles
 • Eigenschappen
kunnen
variëren • Het
overzicht
behouden • Makkelijk
up‐
&
downgraden Hoe? • Op
maat:
eigenschappen
van
hos,ng
afgesteld
op
maat
van
de
klant • Generiek:
keuze
uit
voorgedefinieerde
pakkeMen
 11. 11. Uw
hos,ngproducten
organiseren Waar
zit
het
verschil? • Schijfruimte • Bandbreedte • Aantal
mailboxen • Beschikbare
plugins Via
service
packages • Reseller
tool
biedt
mogelijkheid
aan
om
service
pakkeMen
te
 definiëren • Groepeert
eigenschappen • Makkelijk
om
snel
juiste
eigenschappen
in
te
stellen • Makkelijk
up‐
&
downgraden
 12. 12. Uw
hos,ngproducten
organiseren Concreet • Naam • Planorm:
Linux
of
Windows • Type:
“name
based
‐
IP
based” • Schijfruimte • Bandbreedte • Aantal
FTP
gebruikers • Aantal
mailboxen • Mailquotum • Plugins
 13. 13. Nerd
alert:
name
based
vs
IP
based Uitgangspunt • Meerdere
websites
per
IP
mogelijk • Surfen
naar
IP:
server
weet
niet
welke
site
 aangesproken
wordt Conceptuele
oplossing:
name
based
hos,ng • HTTP
protocol
verstuurt
“hostname”
bij
request • Server
kijkt
naar
hostname
request • Server
stuurt
naar
juiste
loca,e
door IP
based
hos,ng • Server
kan
geconfigureerd
zijn
om
1
IP
aan
1
site
 te
koppelen NERD
ALERT
!!! • Surfen
naar
IP
mogelijk • Nodig
voor
SSL
cer,ficaten
 14. 14. Hos,ngpakkeMen
aanmaken • Aanmaken • Wat
gebeurt
er
op
 de
achtergrond? • Previewen • Accountgegevens
 15. 15. Hos,ngpakkeMen
aanmaken Aanmaken • Kies
service
pakket • Kies
domeinnaam Zonder
www • Kies
gebruikersnaam Tip:
domeinnaam
zonder
punt Vb:
domeinnaambe • Kies
wachtwoord Tussen
6
&
8
karakters • Vul
contactgegevens
in Enkel
emailadres
verplicht
(voor
quotawaarschuwingen)
 16. 16. Hos,ngpakkeMen
aanmaken Wat
gebeurt
er
op
de
achtergrond • Fysieke
hos,ng
wordt
aangemaakt • Webserver
wordt
geac,veerd • Hoofddomeinnaam
wordt
geconfigureerd
in
de
webserver • FTP
gebruiker
wordt
aangemaakt
(cfr.
accountgegevens) • Controle
paneel
bereikbaar
via
“hIp://url/manager”
 • Emaildomein
wordt
aangemaakt
op
de
mailserver • DNS
zone
wordt
aangemaakt
op
hos,ng
DNS
servers
(cfr.
DNS) • DNS
records
worden
voorzien
voor
alle
services • Op
Linux
wordt
SSH
toegang
geac,veerd
(cfr.
accountgegevens)
 17. 17. Hos,ngpakkeMen
aanmaken Previewen • Na
aanmaken
komt
IP‐adres
in
overzicht • Plaats
IP
in
“hosts
file”
en
link
aan
de
hostname • Surf
naar
hMp://url/ • Eventueel
,jdelijk
subdomein
koppelen • Voeg
toe
in
controle
paneel • Voorzie
DNS
A‐record
op
“authora,ve
nameserver” • Eventueel
automa,sch
voorzien
van
“subdomein”
via
Setup
‐>
 System
parameters
 18. 18. Nerd
alert:
hostsfile Uitgangspunt • Domeinnamen
moet
omgezet
worden
naar
een
IP Hedendaagse
oplossing:
DNS
servers • Linken
domeinnaam
aan
IP‐adres
(cfr.
telefoonboek) • Wereldwijd
gekend/ac,ef • Vereist
wachtjd
(DNS
refresh
,me) Oude
oplossing
(&
hedendaagse
workaround):
hosts
 file • File
op
computer
die
domeinnaam
met
IP
associeert • Enkel
op
eigen
computer,
niet
wereldwijd • Heel
voorrang
op
DNS NERD
ALERT
!!! • Mac
&
Linux:
/etc/hosts • Windows:
c:windowssystem32driversetchosts • Ideaal
om
te
previewen,
maar
verlies
niet
uit
het
oog
 19. 19. Hos,ngpakkeMen
aanmaken Accountgegevens Controle
paneel • URL:
hMp://domeinnaam.ext/manager • Gebruikersnaam:
gebruikersnaam
gekozen
bij
aanmaken • Wachtwoord:
wachtwoord
gekozen
bij
aanmaken FTP • Hostname:
www.domeinnaam.ext
(of
IP‐adres) • Gebruikersnaam:
 • Linux:
gebruikersnaam%domeinnaam.ext • Windows:
gebruikersnaam@domeinnaam.ext • Wachtwoord:
wachtwoord
gekozen
bij
aanmaken • Cfr.
“Data
publiceren
via
FTP”
 20. 20. Domeinnaam
registreren • GTLD
of
CCTLD? • Bestellen • Licensee
gegevens • Onsite
contact • Nameservers • Transfer • Trade • Quarantaine
 21. 21. Domeinnaam
registreren:
GTLD
of
CCTLD? GTLD:
Generic
Top
Level
Domain • Voorbeelden:
com,
net,
org,
biz,
info,
... • Pro • Interna,onale
iden,teit • Simpele
uniforme
procedures • Meerdere
NIC’s:
concurren,eel • Contra:
geen
centraal
NIC • Geen
centraal
orgaan
bij
klachten • Bij
transfers
vaak
lange
verwerkings,jd
 22. 22. Domeinnaam
registreren:
GTLD
of
CCTLD? CCTLD:
Country
Code
Top
Level
Domain • Voorbeelden:
be,
nl,
lu,
de,
co.uk,
... • Pro • Lokale
iden,teit • Centraal
aanspreekpunt • Contra • A_ankelijk
van
willekeur
één
instan,e • Elk
land
heel
eigen
procedures
 23. 23. Bestellen hMp://order.combell.com • Log
in
met
klantId
&
wachtwoord • Ik
wil
een
domeinnaam • Zoek
domeinnaam
op Domeinnaam
nog
vrij:
registreren • Pas
eventueel
licensee
gegevens
aan • Pas
eventueel
onsite
contact
gegevens
aan • Pas
eventueel
nameservers
aan Domeinnaam
niet
meer
vrij:
transfereren • Pas
eventueel
nameservers
aan Domeinnaam
niet
meer
vrij:
traden • Pas
eventueel
licensee
gegevens
aan • Pas
eventueel
onsite
contact
gegevens
aan • Pas
eventueel
nameservers
aan
 24. 24. Domeinnaam
registreren Licensee
gegevens • Bepalen
wie
“eigenaar”
van
een
domeinnaam
is • Par,culier:
persoon
is
eigenaar • Bedrijf:
bedrijf
is
eigenaar,
persoon
is
contactpersoon • Gegevens
worden
vermeld
in
WHOIS
van
het
NIC • Aanpassen
gegevens
voor
GTLD’s
gra,s
mogelijk • Aanpassen
gegevens
bij
bepaalde
CCTLD’s
te
betalen
(via
trade
 procedure) • Belangrijk
in
geval
van
transfers/trades
 25. 25. Domeinnaam
registreren Onsite
contact • Technische
contactpersoon • Onsite
handle
wordt
ook
vermeld
bij
WHOIS • Bij
technische
klachten/misbruik
wordt
vaak
ook
onsite
contact
 gecontacteerd • Aan
te
raden
voor
resellers • Herkenbaarheid
&
publiciteit • Gevoel
van
vertrouwen
&
controle
t.o.v.
eindklant
 26. 26. Domeinnaam
registreren:
nameservers Algemeen • Worden
vermeld
in
WHOIS • Belangrijk
voor
hiërarchie
van
DNS
conversies
op
het
internet • Aanpassen
gebeurt
bij
NIC
en
vereist
verwerkings,jd
(max.
24u) • Updaten
via
hMp://mijn.combell.com Details • Cfr.
“Domeinnaam
koppelen”
 27. 27. Domeinnaam
registreren:
transfer Transfer • Verhuis
domeinnaam
naar
andere
agent • Via
transferprocedure • Geïni,eerd
door
agent • Gecontroleerd
door
NIC • Mits
uitdrukkelijke
toestemming
licen,enemer • Transferkost
=
registra,ekost • Gra,s
jaarregistra,e • Voorazetaalde
verlenging
bij
andere
agent
gaat
verloren • Na
ini,ëren
transfer
ontvangt
licen,enemer
een
email
met
 goedkeuringsprocedure • Soms
ook
“authorisa,on
key”
en
“domain
unlock”
nodig
van
vorige
agent • Vaak
documenta,eplicht
 28. 28. Domeinnaam
registreren:
trade Trade • Verhuis
domeinnaam
naar
andere
agent • Bij
GTLD’s
gra,s,
bij
bepaalde
CCTLD’s
betalend
via
tradeprocedure • Geïni,eerd
door
agent • Gecontroleerd
door
NIC • Mits
uitdrukkelijke
toestemming
originele
en
nieuwe
licen,enemer • Tradekost
=
registra,ekost • Gra,s
jaarregistra,e • Na
ini,ëren
trade
ontvangen
oude
&
nieuwe
licensee
een
email
met
 goedkeuringsprocedure
 29. 29. Domeinnaam
registreren:
quarantaine Opzeggen • Bij
officiële
opzeg:
domeinnaam
in
“expire”
status • Na
vervaldatum
komt
domeinnaam
vrij Verlengen • Domeinnamen
worden
automa,sch
verlengd Quarantaine • Bij
niet‐betaling
zet
agent
domeinnaam
in
quarantaine • Tijdelijke
status
waarna
domeinnaam
terug
vrijkomt
ter
registra,e • Domeinnaam
niet
bereikbaar • Enkel
licen,enemer
kan
domeinnaam
uit
quarantaine
halen • Boetebedrag • “Stok
achter
de
deur”
maar
toch
domeinnaam
nog
in
beheer
 30. 30. Domeinnaam
koppelen • DNS
records • Refresh
,me
&
caching • Nameserver
update • Hos,ng
nameservers • Forwarding
nameservers • Externe
nameservers • Gepersonaliseerde
 nameservers • Controle
commando’s • In
het
bestelproces
 31. 31. Domeinnaam
koppelen:
DNS
records NS‐record
(=
nameserver
record) • Bepaalt
op
welke
nameserver
de
(sub)zone
beheerd
wordt • Kan
het
beheer
van
een
subzone
delegeren
naar
een
externe
server • Vb:
domeinnaam.ext
=
>
ns3.combell.net A‐record
(=
address
record) • Verwijst
naar
een
IP‐adres • Vb:
www.domeinnaam.ext
‐>
193.111.95.40 CNAME‐record
(=
canonical
name
record) • Fungeert
als
alias
en
verwijst
naar
een
andere
hostname • CNAME
verwijst
nooit
naar
een
ander
CNAME‐record • Voor
hostnames
waar
een
CNAME
voor
bestaat
mag
geen
ander
type
record
 bestaan • Vb:
contact.domeinnaam.ext
‐>
www.domeinnaam.ext
 32. 32. Domeinnaam
koppelen:
DNS
records MX‐record
(=
mail
exchanger
record) • Bepaalt
waar
email
afgeleverd
wordt • Kan
op
basis
van
prioriteiten
naar
meerdere
mailservers
verwijzen
(failover) • Verwijst
al,jd
naar
een
hostname
(CNAME
of
A) • Vb:
domeinnaam.ext
=>
mx.mailprotect.be
(prioriteit
10) • Vb:
domeinnaam.ext
=>
mx.backup.mailprotect.be
(prioriteit
50) TXT‐record
(=
text
record) • Vrij
formaat • Gebruikt
in
allerhande
toepassingen • Wordt
vaak
gebruikt
voor
het
bijhouden
van
SPF‐records
(cfr.
hMp:// www.openspf.org/)
 33. 33. Domeinnaam
koppelen:
refresh
,me
&
caching Uitgangspunt • DNS
aanpassingen
zijn
niet
real
,me • Andere
DNS
servers
cachen
laatste
request
naar
hostname Wachtjden • Bij
nameserver
update:
max
24
uur • Bij
aanpassing
record:
max
3
uur • Uitzonderingen:
exo,sche
nameservers
met
hoge
reserve
caching Wees
voorbereid! • Plan
DNS
aanpassingen
in
(eventueel
na
kantooruren) • Voorzie
een
,meframe
voor
down,me
of
verkeerde/oude
weergave • Las
indien
nodig
een
data
freeze
in
 34. 34. Domeinnaam
koppelen:
nameserver
update Wat? • Domeinnaam
linken
aan
een
set
van
nameservers Waarom? • Omzetng
van
domeinnaam
naar
IP‐adres
garanderen
(=
resolving) • Domeinnaam
koppelen
aan
hos,ng
diensten Waar? • In
hMp://mijn.combell.com • Geautoma,seerd
voor
GTLD’s
&
BE,
LU,
FR,
EU. • Op
aanvraag
voor
andere
TLD’s:
via
email
naar
support@combell.com Meteen
ac,ef? • Meteen
doorgevoerd
bij
NIC • Maximaal
24
uur
wachtjd
vooraleer
wereldwijd
ac,ef
(caching
op
caching
 nameservers
moet
expiren)
 35. 35. Domeinnaam
koppelen:
hos,ng
nameservers Wat? • Bij
het
aanmaken
van
hos,ng
pakket
worden
alle
DNS
records
 automa,sch
voorzien Welke? • Anoniem:
NS5.EUROPEAN‐SERVER.COM
&
NS6.EUROPEAN‐SERVER.COM • Combell
branded:
NS1.COMBELL.NET
&
NS2.COMBELL.NET Waar? • Beheer
mogelijk
in
controle
paneel
hos,ng
via
hMp://reseller.combell.com Wanneer? • Wanneer
klant
(zo
goed
als)
alle
hos,ngdiensten
afneemt
op
reseller
 pakket Hoe? • Nameserver
update
volstaat
 36. 36. Domeinnaam
koppelen:
hos,ng
nameservers Pro • Automa,sche
provisioning
bij
aanmaken
hos,ng
pakket • Geen
rekening
houden
met
IP‐adressen
hos,ng/email Contra • Beperkte
vrijheid
bij
configureren
extra
records
 37. 37. Domeinnaam
koppelen:
forwarding
nameservers Wat? • Lege
zone
waar
allerhande
records
manueel
aangemaakt
kunnen
worden Welke? • Anoniem:
NS3.EUROPEAN‐SERVER.COM
&
NS4.EUROPEAN‐SERVER.COM • Combell
branded:
NS3.COMBELL.NET
&
NS4.COMBELL.NET Waar? • Beheer
mogelijk
in
hMp://mijn.combell.com Wanneer? • Wanneer
klant
ook
verwijst
naar
externe
services
(vb
voor
email
en/of
website) • Wanneer
klant
enkel
domeinnaam
afneemt • Gra,s
bij
registra,e
domeinnaam • Te
betalen
wanneer
domeinnaam
niet
bij
Combell
 38. 38. Domeinnaam
koppelen:
forwarding
nameservers Hoe? • IP‐adres
hos,ng
afleiden
uit
hMp://reseller.combell.com • IP‐adressen
en
hostnames
externe
services
bekomen • Records
aanmaken
in
DNS
zone
op
hMp://mijn.combell.com • Nameservers
updaten Pro • Volledige
vrijheid
bij
configureren
extra
records • Ondersteuning
voor
extra
records Contra • Manuele
provisioning
 39. 39. Domeinnaam
koppelen:
externe
nameservers Wat? • DNS
resolving
gebeurt
op
externe
DNS
servers Waar? • Beheer
bij
externe
par,j Hoe • IP‐adres
hos,ng
afleiden
uit
hMp://reseller.combell.com • IP‐adressen
en
hostnames
externe
services
bekomen • Records
aanmaken
op
externe
DNS
servers • Nameservers
update
naar
externe
DNS
servers
 40. 40. Domeinnaam
koppelen:
gepersonaliseerde
nameservers Wat? • Eigen
DNS
servers
als
alias
op
hos,ng
nameservers Waar? • Instellen
op
hMp://reseller.combell.com • DNS
zone
beheren
in
controle
paneel
hos,ng
pakket Hoe • Aanmaken
hos,ng
pakket
waar
nameservers
op
zullen
draaien • A‐records
aanmaken
voor
beide
nameservers • Vb:
ns1.domeinnaam.ext
‐>
193.111.95.21 • Vb:
ns2.domeinnaam.ext
‐>
62.213.205.134 • Nameservers
toekennen
in
reseller
panel
(Setup
‐>
DNS
configura,on) Resultaat • Alle
nieuwe
pakkeMen
worden
aangemaakt
op
gepersonaliseerde
 nameservers
 41. 41. Domeinnaam
koppelen:
controle
commando’s Waar? • Op
Windows:
in
de
opdrachtprompt
of
DOS
venster • Op
Linux:
via
de
commandline • Op
Mac:
via
Terminal
of
netwerkhulpprogramma’s Ping • Converteert
hostname
naar
IP‐adres • Controleert
of
server
reageert Nslookup
(op
Windows)
&
dig
(op
Linux
&
Mac) • Vraagt
de
waarde
van
een
specifiek
DNS
record
op • Kan
zowel
authora,ve
als
andere
nameservers
aanspreken Tracert
(op
Windows)
&
traceroute
(op
Linux
&
Mac) • Overloopt
de
“route”
tussen
de
client
computer
en
de
bestemmingsserver • Iden,ficeert
alle
tussenliggende
sta,ons • Kan
aantonen
waar
vertraging/down,me
is
 42. 42. Domeinnaam
koppelen:
in
het
bestelproces Wat? • Bij
NIC
procedures
kunnen
nieuwe
nameservers
meegegeven
worden Wanneer? • Bij
transfers • Bij
trades • Bij
registra,es Waar? • Op
hMp://order.combell.com • Klik
op
“potloodje”
om
nameservers
aan
te
passen Op,es • Bestaande
(=standaard) • Hos,ng • Forwarding • Eigen
 43. 43. Data
publiceren
(via
FTP) • FTP
server • FTP
clients • Extra
FTP
gebruikers
 44. 44. Data
publiceren
(via
FTP):
FTP
server FTP? • File
Transfer
Protocol • Protocol
voor
het
publiceren
van
betanden
op
een
netwerk • Geel
directe
toegang
tot
de
bestandsstructuur
van
uw
hos,ng • Draait
op
TCP
poort
21
en
verloopt
via
een
geauthen,ceerde
sessie Host/server • Domeinnaam
van
uw
hos,ng • Vb:
www.domeinnaam.ext
of
lp.domeinnaam.ext
of
domeinnaam.ext • Kan
ook
een
,jdelijk
domein
of
IP‐adres
zijn Poort • Al,jd
(TCP)
poort
21 Webmap • Linux
hos,ng:
/var/www/html • Windows
hos,ng:
/WWW
 45. 45. Data
publiceren
(via
FTP):
FTP
server Gebruikersnaam • Algemene
gebruikersnaam
hos,ng
met
extra
suffix • Formaat
Linux
hos,ng:
gebruikersnaam%domeinnaam.ext • Formaat
Windows
hos,ng:
gebruikersnaam@domeinnaam.ext • Bij
uniek
ip:
gewoon
gebruikersnaam Wachtwoord • Zelfde
wachtwoord
als
controle
paneel • Gekozen
bij
het
aanmaken
van
hos,ng • Wijzigen
wachtwoord
controle
paneel
=
wijzigen
wachtwoord
FTP
 46. 46. Data
publiceren
(via
FTP):
FTP
clients Windows • FlashFXP • SmartFTP • CuteFTP Mac • Cyberduck • YummyFTP Mul,‐planorm • Filezilla • FireFTP • Uw
browser
(beperkte
ondersteuning)
 47. 47. Data
publiceren
(via
FTP):
extra
gebruikers Waar? • In
controle
paneel
hos,ng • Bij
Email/FTP
‐>
accounts Instellingen • Gebruikersnaam • Wachtwoord • Quota:
aantal
MB
er
gebruikt
mag
worden • Homedirectory:
basismap
die
beschikbaar
is
bij
het
connecteren Homedirectory • Op
Linux
pakkeMen:
standaard
/Up/pub/gebruiker,
ook
aanpasbaar
naar
 bestaande
map • Op
Windows
pakkeMen:
steeds
de
/FTP/gebruiker
map
 48. 48. Email
configureren • Mailboxen • Aliases • Extra
serverop,es • Email
clients • POP3
instellingen • SMTP
instellingen • MX‐records • In
mijn.combell.com • An,‐spam • Issues
analyseren
 49. 49. Email
configureren:
mailboxen Wat?
Waar? • Emailadres
met
fysieke
opslag • Ongelimiteerd
en
gra,s • Beheer
in
controle
paneel
hos,ng
(Email/FTP
‐>
accounts) Instellingen • Gebruikersnaam • Linux:
gebruiker%domeinnaam.ext • Windows:
gebruiker@domeinnaam.ext • Wachtwoord • Quotum
 50. 50. Email
configureren:
aliases Wat?
Waar? • Emailadres
zonder
fysieke
opslag • Ongelimiteerd
en
gra,s • Sturen
door
naar
ander
emailadres • Beheer
in
controle
paneel
hos,ng
(Email/FTP
‐>
aliases) Instellingen • Emailalias:
stuurt
email
door
naar
één
interne
of
externe
bestemmeling • Distribu,ealias:
stuurt
email
door
naar
meerdere
bestemmelingen • Catch
all:
vangt
email
op
voor
niet‐betaande
emailadres
(af
te
raden,
 spamgevoelig)
 51. 51. Email
configureren:
extra
serverop,es Linux • Extra
op,es
in
te
stellen
op
controle
paneel
hos,ng • Autoresponder • Ac,veren
plugin
per
mailbox
via
Solware
‐>
Install
&
manage • Daarna
op
mailbox
klikken
in
overzicht
accounts • Ten
sloMe
in
apart
mailbox
panel
autoresponder
instellen • Aunorwarder • Op
mailbox
klikken
in
overzicht
accounts • Aunorwarder
instellen • Doelbestemming
kiezen • Eventueel
“copy”
op,e
selecteren
om
mail
in
mailbox
te
houden • Eindgebruiker
kan
op
hMp://www.domeinnaam.ext/users
inloggen
voor
 beheer
eigen
mailbox
 52. 52. Email
configureren:
extra
serverop,es Windows • Extra
op,es
in
te
stellen
op
controle
Imail
mailserver • hMp://mail.domeinnaam.ext:8383 • Autoresponder • Aunorwarder
(zonder
copy
ondersteuning) • Eindgebruiker
kan
hier
ook
op
inloggen
 53. 53. Email
configureren:
email
clients Windows • Outlook • Outlook
express Mac • Mail • Entourage Mul,‐planorm • Thunderbird
 54. 54. Email
configureren:
POP3
instellingen POP3
server • mail.domeinnaam.ext • Linux:
IP
van
hos,ng
of
andere
hostname
die
naar
hos,ng
verwijst • Windows:
IP
van
mailserver
(zie
overzicht
DNS
records) Poort • 110 Gebruikersnaam • Linux:
gebruiker%domeinnaam.ext
 • Windows:
gebruiker@domeinnaam.ext Wachtwoord • Wachtwoord
gekozen
bij
aanmaken
mailbox Kopie
berichten • Handig
wanneer
meerdere
clients
de
POP3
mailbox
uitlezen
 55. 55. Email
configureren:
SMTP
instellingen SMTP
server • De
SMTP
server
van
de
internet
provider • Internet
providers
blokkeren
meestal
toegang
tot
externe
SMTP
servers Poort • 25 Authen,ca,e • A_ankelijk
van
instellingen
provider SMTP
via
Combell • Nutg
wanneer
klant
op
verschillende
loca,es
werkt • Zowel
op
poort
25
als
1025
(blokkages
ISP’s
omzeilen) • Op
aanvraag
en
betalend • Geauthen,ceerd
 56. 56. Email
configureren:
MX‐records Waar? • A_ankelijk
van
nameservers • Controle
paneel
hos,ng
(puntje
na
de
hostname
!!!) • Mijn.combell.com Standaard • Records • Mx.mailprotect.be
(prioriteit
10) • Mx.backup.mailprotect.be
(prioriteit
50) • Mail.domeinnaam.ext
die
verwijst
naar
mailserver
van
de
hos,ng • Verwijst
door
naar
mailbackup
&
an,‐spam
systeem • Indien
nodig
MX‐records
aanpassen
om
Mailprotect
te
gebruiken
 57. 57. Email
configureren:
MX‐records Zonder
an,‐spam • Verwijder
MX‐records
in
hos,ng
controle
paneel
of
mijn.combell.com • Maak
1
MX‐record
aan
dat
verwijst
naar
“mail.domeinnaam.ext” • Zorg
ervoor
dat
“mail.domeinnaam.ext”
naar
IP‐adres
mailserver
verwijst • Linux:
IP‐adres
hos,ng
pakket • Windows:
IP‐adres
Windows
mailserver Externe
mailserver • Verwijder
MX‐records
in
hos,ng
controle
paneel
of
mijn.combell.com • Maak
1
MX‐record
aan
dat
verwijst
naar
“mail.domeinnaam.ext” • Zorg
ervoor
dat
“mail.domeinnaam.ext”
naar
IP‐adres
externe
mailserver
 verwijst Opgelet • Gebruik
Mailprotect
niet
toegelaten
bij
externe
mailserver
(betalende
dienst)
 58. 58. Email
configureren:
in
mijn.combell.com Waarom? • Wanneer
geen
hos,ng
pakket
nodig
is • Wanneer
apart
mailverkeer
voor
koppeldomein
vereist
is Mogelijkheden
&
restric,es • Redundant
mailplanorm
(toekomst
van
alle
Combell
emailhos,ng) • Ook
IMAP
ondersteuning • Slechts
1
mailbox
gra,s • Extra
mailboxen
te
betalen
(cfr.
prijzen
basic
mailhos,ng
op
website) • Ona_ankelijk
van
andere
hos,ngproducten • Geen
geavanceerde
an,‐spam,
slechts
basic
an,‐spam DNS • “poppen”
kan
via
pop3.mailprotect.be
of
via
overeenkoms,g
CNAME‐record • MX‐records
ook
mx.mailprotect.be
&
mx.backup.mailprotect.be • Interne
doorsturing
op
Mailprotect
naar
mailcluster
 59. 59. Email
configureren:
an,‐spam Basic
an,‐SPAM • Gra,s • Standaard
filter
op
basic
email
diensten • Blokkeert
eerst
op
basis
van
blacklists • Bundelt
filtering
rules
van
verschillende
open
source
scanners • Bayesian
filter • Beperkte
monitor,
beperkte
garan,es Advanced
an,‐SPAM • Gra,s
op
hos,ng
pakkeMen,
te
betalen
voor
aparte
maildiensten • Gebaseerd
op
Barracuda
technologie • Blokkeert
ook
eerst
op
basis
van
blacklists • Advanced
filtering
via
rules
and
advanced
Bayesian
filter • Uitgebreide
monitoring,
re‐delivery
&
self‐learning/training
mogelijkheden • Hogere
garan,es
 60. 60. Email
configureren:
issues
analyseren POP3
issues • Check
beschikbaarheid
domeinnaam • Check
nameservers • Ping
POP3
host
(ping
mail.domeinnaam.ext) • Telnet
POP3
host
(telnet
mail.domeinnaam.ext
110) • Indien
nodig
tracert
op
POP3
host
(tracert
mail.domeinnaam.ext) • Controleer
gebruikersgegevens • Controleer
grooMe
mailbox • Controleer
quota
hos,ng • Controleer
an,‐virus/an,‐spam
solware
op
client
computer • Controleer
poplock
via
/var/spool/mail/.username.lock
(op
Linux)
 61. 61. Email
configureren:
issues
analyseren SMTP
issues • Check
beschikbaarheid
domeinnaam • Check
nameservers • Ping
mail
record
(ping
mail.domeinnaam.ext) • Telnet
mail
record
(telnet
mail.domeinnaam.ext
25) • Indien
nodig
tracert
op
mail
record
(tracert
mail.domeinnaam.ext) • Controleer
quota
hos,ng • Check
of
emailadres
bestaat
op
hos,ng • Check
foutmelding
eventueel
bounce
bericht
 62. 62. Databases
beheren • MySQL • MS
SQL • MS
Access
 63. 63. Databases
beheren:
MySQL Installa,e • Ac,veer
MySQL
ondersteuning
in
service
pack • Voorzie
eventueel
PHP
&
PHPMyAdmin
voor
extra
beheerbaarheid • Installeer
MySQL
plugin
via
controle
paneel • Kies
root
wachtwoord • Installeer
PHP
&
daarna

PHPMyAdmin Grafisch
beheer • Grafisch
beheer
via
hMp://www.domeinnaam.ext/plugins/PhpMyAdmin • Inloggen
met
gebruikersnaam
en
wachtwoord
controle
paneel Beheer
via
command
line
(geavanceerd) • Log
in
via
SSH • Voer
mysql
commando
uit
om
in
command
line
client
te
gaan
 64. 64. Databases
beheren:
MySQL Connec,e
vanuit
scripts • Host:
localhost • Gebruikersnaam:
root • Wachtwoord:
wachtwoord
gekozen
,jdens
installa,e
MySQL
plugin • Database:
naam
van
aangemaakte
database
in
beheersmodule Connec,e
op
afstand • Standaard
niet
mogelijk
wegens
ontbreken
van
TCP/IP
ondersteuning
 (eigenschap
van
name
based
hos,ng) • Mits
afnemen
uniek
IP
(=
betalend)
toch
mogelijk • Afnemen
externe
database
ook
mogelijk Versies • MySQL
4.1
binnen
reseller • MySQL
5.0
op
externe
database
server
 65. 65. Databases
beheren:
MSSQL Installa,e • Op
aanvraag
(niet
geïntegreerd
in
hos,ng
pakkeMen) • Op
aparte
server Grafisch
beheer • Via
MS
SQL
Server
Manager
Studio
(Express) • Inloggen
met
aangeleverde
login
gegevens Connec,e
vanuit
scripts • Op
basis
van
bekomen
login
gegevens Connec,e
op
afstand • Steeds
mogelijk Versies • MS
SQL
Server
2008
 66. 66. Databases
beheren:
MS
Access Installa,e • Enkel
op
Windwos • Geen
installa,e
vereist • MDB
file
uploaden
naar
hos,ng
(in
“data”
map
op
de
root) Grafisch
beheer • Offline
via
MS
Access
solware Connec,e
vanuit
scripts • Op
basis
van
ODBC
(vb:
Jet
OLEDB
driver) Connec,e
op
afstand • Niet
ondersteund
door
MS
Access Opgelet • MS
Access
is
geen
database
server • MS
Access
is
datafile
met
SQL
ondersteuning • Geen
garan,es
 67. 67. Server‐side
scrip,ng • PHP • ASP(.net)
 68. 68. Server‐side
scrip,ng:
PHP Installa,e • Ac,veren
PHP
in
service
pack • PHP
4/PHP
5
a_ankelijk
van
keuze
“resource
set” • Daarna
ook
plugin
installeren
via
controle
paneel Configura,e • Windows:
geen
configura,e
mogelijk • Linux • Configura,e
file
in
“/etc/php.ini” • Na
configura,e
ook
Apache
herstarten
(herstart
account
in
controle
paneel) Versies • PHP
4.3.9
voor
legacy
doeleinden
(=
end
of
live)
via
“linux
reseller”
resource
set • PHP
5.1.2
standaard
via
“linux
reseller
php5”
resource
set • PHP
5.2.6
op
aanvraag
 69. 69. Server‐side
scrip,ng:
ASP(.net) Installa,e • Ac,veren
ASP.NET
in
service
pack • Daarna
ook
plugin
installeren
via
controle
paneel Configura,e • Eventueel
ac,veren
“applica,on”
via
controle
paneel
(virtual
directories) Versies • ASP.net
3.5
 70. 70. Extra
configura,es • Sta,s,eken • Schrijfrechten • Beveiligde
mappen • Subdomeinen
&
 koppeldomeinen
 71. 71. Extra
configura,es:
sta,s,eken Concept • Gebaseerd
op
access
logs
uit
webserver • Worden
op
geregelde
basis
geanalyseerd • Bieden
grafisch
rapport
over
aantal
bezoekers Installa,e • Ac,veren
AWStats
in
service
pack • Op
Linux
ook
Perl
ac,veren
in
service
pack • AWStats
installeren
via
controle
paneel Weergave • Via
snelkoppeling
in
controle
paneel • Windows:
hIp://www.domeinnaam.ext/awstats6/cgi‐bin/awstats.pl?config=model‐w • Linux:
hIp://www.domeinnaam.ext/cgi‐bin/plugins/awstats/awstats.pl? domeinnaam.ext&update=1
 72. 72. Extra
configura,es:
schrijfrechten Linux • Chmod
commando
op
command
line • Chmod
in
FTP
client Windows • Via
“virtual
directories”
in
controle
paneel • Bij
gebruik
ASP.net,
nog
support
inlichten
(ac,veert
extra
permissies)
 73. 73. Nerd
alert:
chmod Uitgangspunt • Schrijfrechten
op
Linux
worden
toegekend
op
basis
 van
binaire
waarde Read/write/execute • Wordt
voorgesteld
door
3
openvolgende
bits • rwx
=
lezen/schrijven/uitvoeren • In
volgorde
telkens
1
of
0
weergeven • rwx
=
111
=
7 • rw
=
110
=
6 • rx
=
101
=
5 Owner/group/everyone • Rwx
groep
wordt
2
maal
herhaald NERD
ALERT
!!! • Volledige
schrijfrechten
bepaalde
met
9
bits • RWX
voor
iedereen
=
111
111
111
=
777
 74. 74. Extra
configura,es:
beveiligde
mappen Linux • Via
webpassword
plugin
in
controle
paneel • Via
“htpasswd”
commando
&
“.htaccess”
file
 Windows • Via
“virtual
directories”
in
controle
paneel
 75. 75. Extra
configura,es:
subdomeinen
&
koppeldomeinen Subdomein/koppeldomein • Subdomein:
Hiërarchisch
gezien
een
“subniveau” • Koppeldomein:
hiërarchisch
gezien
op
zelfde
niveau
(=
aliasdomein) Linux • In
controle
paneel
hos,ng
via
domain
setngs
=>
domains • Klik
ofwel
op
“add”
bij
subdomein
of
in
de
“domain
list” • Kies
de
naam
van
het
sub‐/koppeldomein • Kies
de
map
waar
deze
hostname
aan
gekoppeld
moet
worden • Voorzie
een
DNS‐record Windows • Gelijkaardig
aan
Linux • Voeg
zowel
sub‐
als
koppeldomeinen
toe
op
zelfde
manier • Homedirectory
is
submap
van
“/WWW” • Bij
subdomeinen
manueel
DNS‐record
aanmaken
 76. 76. Extra
configura,es:
subdomeinen
&
koppeldomeinen Opgelet
met
DNS • Indien
op
hos,ng
nameservers:
DNS‐record
automa,sch
geprovisioned • Indien
op
forwarding
nameservers:
A‐record
(of
CNAME
indien
nodig)
aanmaken
 in
hMp://mijn.combell.com • Indien
op
externe
nameservers:
A‐record/CNAME
aanmaken
bij
externe
par,j Host
header
(op
Windows) • Zorgt
ervoor
dat
webserver
de
domeinnaam
herkent • DNS‐record
moet
nog
aangemaakt
worden • Ideaal
wanneer
DNS‐records
op
andere
server
beheerd
worden • Geldig
voor
subdomeinen
&
koppeldomeinen
 77. 77. Upgraden/downgraden • Berekenen
 schijfquota • Tijdelijk
upgraden/ downgraden • Defini,ef
 upgraden/ downgraden • Upsellen
 78. 78. Upgraden/downgraden:
berekenen
schijfquota Linux Volledige
hos,ng
pakket • Web
(/var/www/html) • Email
(/var/spool) • Logs
(/var/log) • FTP
(/Zp/pub) • Database
(/var/lib/mysql) • Installa,e
extra
componenten Windows • Apart
quotum
webspace • Apart
quotum
email
 79. 79. Upgraden/downgraden:
,jdelijk
upgraden/downgraden Waarom? • Tijdelijk
x‐aantal
resources
toekennen
zonder
service
package
te
upgraden/ downgraden Add‐on
definiëren • Creëer
new
service
package • Type
“add‐on” • Bepaal
soort
uitbreiding • Bepaal
waarde
uitbreiding Add‐on
toepassen • Wijzig
account • Selecteer
op,e
“apply
service
package
...”,
maar
behoud
service
package • Selecteer
de
add‐on’s
die
toegepast
moeten
worden • Verwijder
eventueel
add‐on’s
die
niet
meer
van
toepassing
zijn • Beves,g
selec,e
 80. 80. Upgraden/downgraden:
defini,ef
upgraden/downgraden Waarom? • Soms
volstaan
add‐on’s
niet
en
moet
klant
een
volledig
nieuw
service
package
 hebben Service
package
definiëren • Maak
een
nieuw
service
package
aan
indien
die
nog
niet
bestaat • Type
“basic” Service
package
toepassen • Wijzig
account • Selecteer
op,e
“apply
service
package
...” • Kies
nieuwe
service
package • Beves,g
 81. 81. Upgraden/downgraden:
upsellen Wat? • Niet
enkel
up/down
graden
in
betaande
productengamma • Nieuwe/extra
producten
aanbieden
aan
de
eindklant Waarom? • Ingaan
op
behoele
van
de
klant • Added
value
geven Hoe? • Business
email
(=
Exchange)
i.p.v.
Basic
Email • Faxdiensten • VPS
of
dedicated
server
bij
grotere
projecten • SSL
cer,ficaten
voor
beveiligd
verkeer
(mits
uniek
IP‐adres
op
hos,ng) • Extra
domeinnamen
aanbieden • ...
 82. 82. Migra,es • Situering • Checklist
 83. 83. Migra,es:
situering Wat? • Hos,ng
in
gebruik
nemen
waarbij
domeinnaam
al
in
produc,e
gebruikt
 wordt Waarom? • Interne
verhuis • Aanpassingen
die
andere
versies
vereisen • Overgang
staging
naar
produc,e • Binnenhalen
nieuwe
klant
van
andere
par,j Hoe? • Cfr.
checklist
 84. 84. Migra,es:
checklist InschaMen
&
voorbereiden
(1) • Controleer
gebruikte
technologieën • Scrip,ngtaal • Database • Controleer
compa,biliteit
solware
versies • Vb:
PHP
5.1 • Controleer
beschikbaarheid
extra
componenten • Vb:
cURL
ondersteuning
op
PHP • Controleer
configura,e
serversolware • Vb:
register_globals
off
op
PHP • Vb:
InnoDB
storage
engine
ac,ef
op
MySQL • Vb:
AllowOverride
on
op
Apache
 85. 85. Migra,es:
checklist InschaMen
&
voorbereiden
(2) • Controleer
waar
domeinnaam
staat • Ga
na
bij
de
eindklant
hoe
de
domeinnaam
beheerd
kan
worden • Check
de
nameservers
en
hoe
die
beheerd
kan
worden • Is
klant
eigenaar
van
de
domeinnaam? • Zijn
er
verhuisrestric,es
gebonden
aan
de
domeinnaam? • Vb:
unlock
&
authoriza,on
key
bij
.COM
domeinnaam • Maak
alle
DNS‐records
aan
op
Combell
nameservers • Waar
staat
het
emailverkeer? • Hoeveel
mailboxen
zijn
er? • Welke
zijn
de
login
gegevens
van
de
mailboxen? • Welke
aliases
zijn
er
gedefinieerd? • Heel
de
klant
een
eigen
mailserver? • Welke
zijn
eventuele
andere
emailinstellingen?
 86. 86. Migra,es:
checklist InschaMen
&
voorbereiden
(3) • Maakt
de
klant
gebruik
van
een
database? • Hoeveel
gebruikers
staan
er
ac,ef
op
de
database? • Welke
rechten
hebben
de
verschillende
gebruikers? • Hoe
vaak
verandert
de
inhoud
van
de
database
(externe/interne
 factoren)? • Hoe
belangrijk
is
de
applica,e
voor
de
klant? • Hoeveel
bezoekers
krijgt
de
applica,e
in
kwes,e? • Wat
is
de
impact
van
(,jdelijke)
down,me? • Is
een
“datafreeze”
nodig? • Is
een
“datafreeze”
aanvaardbaar? • Hoe
groot
is
de
huidige
hos,ng
van
de
klant? • Welke
toegang
is
er
tot
de
huidige
hos,ng
van
de
klant?
 87. 87. Migra,es:
checklist Aanmaken
hos,ng • Maak
hos,ng
aan • Voeg
alle
nodige
domeinnamen
toe
in
het
controle
paneel • Voorzie
alle
mailboxen/aliases • Installeer
de
nodige
plugins
(PHP,
ASP.net,
MySQL,
...) • Voorzie
eventueel
een
database • Maak
alle
nodige
gebruikers
aan
op
het
systeem
(email,
FTP,
database) • Voorzie
een
testdomeinnaam
 88. 88. Migra,es:
checklist OverzeMen
data • Zet
alle
bestanden
over
via
FTP
(of
andere
technologieën) • Voorzie
nodige
schrijfrechten • Voorzie
eventuele
beveiligde
mappen • Zorg
ervoor
dat
configura,e
overeensteemt
(vb
PHP,
Apache
of
MySQL
 configura,e) • Check
de
connec,onstrings
in
de
code • Check
of
er
gebruik
gemaakt
wordt
van
absolute
paden • Check
of
er
gebruik
gemaakt
wordt
van
een
externe
SMTP
server • Importeer
de
database Previewen • Controleer
frontend
&
backend
van
de
applica,e • Spoort
eventuele
fouten
op • Ga
performance
na
 89. 89. Migra,es:
checklist Plan
de
switch • Zorg
dat
nieuwe
mailboxen
al
ingesteld
zijn
bij
de
klant
(eventueel
met
 IP‐adres
of
,jdelijk
domein
als
POP3
host) • Zorg
dat
de
oude
mailboxen
nog
even
werken
na
de
(eventueel
met
IP‐ adres
of
ander
,jdelijk
domein
als
POP3
host) • Zoek
naar
een
ideale
maintenance
window • Zorg
dat
de
domeinnaam
al
getransfereerd
is
en
beheerbaar
is • Indien
nameserver
update
mogelijk:
plaats
nameservers
al
bij
Combell • Indien
op
forwarding
nameservers:
zet
TTL’s
,jdelijk
laag
(3600
=>
60) • Las
een
“datafreeze”
in
 90. 90. Migra,es:
checklist Ga
live • Uploaden
van
gewijzigde
bestanden • Hersynchroniseren
database • Aanpassen
MX‐records • Aanpassen
DNS‐records
applica,e • Nogmaals
testen
op
,jdelijk
domein • Wachten
op
DNS
refresh • Nogmaals
testen
op
defini,ef
domein Nazorg
(na
24
uur) • Wis
oude
mailboxen • Pas
POP3
host
aan
naar
“mail.domeinnaam.ext” • Indien
nog
niet
gebeurd:
transfereer
domein,
pas
nameservers
aan • Zorg
dat
klant
oude
services
opzegt
 91. 91. Q&A
 92. 92. Combell
academy Meer
info
over
onze
trainingen
op • hMp://www.combell‐academy.be • hMp://www.twiMer.com/combell_academy • “Combell
Academy”
op
Facebook • “Combell
Academy”
op
LinkedIn
 93. 93. Bedankt!

×