Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ús i abús de les xarxes socials

1,039 views

Published on

 • blessing_11111@yahoo.com

  My name is Blessing
  i am a young lady with a kind and open heart,
  I enjoy my life,but life can't be complete if you don't have a person to share it
  with. blessing_11111@yahoo.com

  Hoping To Hear From You
  Yours Blessing
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ús i abús de les xarxes socials

 1. 1. Anna CabrolMaria Pilar FernándezDiana JiménezRosa Maria MartíEstudiants Grau PsicologiaCTIC aula 12
 2. 2. Índex1. Introducció2. Què són les xarxes socials virtuals?3. Ús de les xarxes socials4. Abús a les xarxes socials5. La intimitat a Internet6. Conclusions7. Webgrafía
 3. 3. 1. IntroduccióEl nostre projecte “ÚS I ABÚS DE LES XARXES SOCIALS” tracta de laPsicologia de la interacció en xarxa. Tractem els següents punts:· Què són les xarxes socials.· Per què s’utilitzen i com han modificat els nostres hàbits.· Quins vincles es creen.· Quan podem parlar d’addicció a les xarxes socials i quines són lesconseqüències.· El perfil de l’addicte.· La privacitat a les xarxes socials i per tant, la intimitat de l’usuari.· Com viuen el fenomen de la xarxa social les persones del nostreentorn.
 4. 4. 2. EnquestaDegut al tema que ens ocupa, el nostra grup va creure convenienti necessari realitzar una breu enquesta per poder comparar lesdades extretes de Internet amb les dades que podiem extreurenosaltres de lentorn més proper.Entre les integrants de Enxarxades, vàrem consensuar unespreguntes generals entorn el nostre objecte destudi. L’enquestaanava destinada a persones de totes les edats i es va realitzar através del correu electronic, xarxes socials i en paper.Totes les components del grup vàrem contribuir passantl’enquesta a companys, alumnes, amics o família. Han repost lanostra enquesta un total de 149 persones de diverses edats.
 5. 5. Gràfic general de l’enquesta
 6. 6. 3. Què són les xarxes socials virtuals Les xarxes socials creen interconnexions entre milers dusuaris. Gràcies a les xarxes virtuals, podem comunicar-nos amb persones de laltra punta del món amb un clic del ratolí. Facebook és la pàgina més visitada, amb 15 millons dusuaris que es connecten una mitjana de 4 hores al dia.. La majoria dels nostres enquestats pertenyien a una xarxa social, i la xarxa més utilitzada, per un 91%, és Facebook.
 7. 7. 4. Ús de les xarxes socialsLa major part del temps que la gent passa a Internet era per jugar.podem concloure això mateix de lenquesta que hem realitzat:Amb quina finalitat utilitzes les xarxes socials? Creus que les xarxes socials tajuden a mantenir el contacte amb els amics/coneguts?Internet reforça els lligams socials.Els enquestats pensen que les xarxes socials ajuden a mantenir elcontacte amb els amics o coneguts.
 8. 8. 5. Abús de les xarxes socialsEl 83.7% denquestats es connecten a les seves xarxes socials com a mínim uncop al dia i que hi ha un 45% de persones que es connecten a Internet o a lesxarxes socials unes 4 hores mínimes al dia.L’addicció a Internet és un problema creixent en els països desenvolupats.Perfil de l’addicte: tímid , poc sociable, amb canvis d’humor, impulsiu, ambpoques habilitats socials i baixa autoestima. També pot presentar dificultats dereacció davant els problemes.LAddiccions a les xarxes socials i a Internet és lefecte però lorigen el podríemtrobar en una sèries de trastorns psicològics que han anat acumulant al llarg detota la seva vida.
 9. 9. 6. La intimitat Gairebé la meitat d’usuaris que obren un prefil a internet posen en risc la seva intimitat. Gairebé la meitat dels enquestats menors de 18 anys troba innecessària el fet d’incrementar la privacitat a les xarxes socials.Segons la nostra enquesta, els menors de18 anys tenen més tendència a tenircontactes en les xarxes social que noconeixen presencialment.
 10. 10. 7. Conclusions· Les xarxes socials han marcat un abans i un després en la forma quetenim de comunicar-nos.· La majoria de nosaltres utilitzem les xarxes socials bàsicament com aentreteniment.La xarxa més utilitzada és Facebook.· Són un instrument per crear, mantenir i/o enfortir lligams.· Sha danar en compte de no fer-ne un ús abusiu i sense controld’intenet, perquè llavors es podria provocar una addicció.·El sector de la població amb més risc a caure en laddicció són elsadolescents i els joves.· Són els més jove també, els que segons la nostra enquesta valorenmenys la seva intimitat..Les xarxes socials són un gran recurs i poden aportar moltsbeneficis, però també és necessari alertar als joves dels seus perills idaquesta forma evitar possibles abusos i addiccions.
 11. 11. 7. Webgrafia· Lee Rainie, John Horrigan, Barry Wellman, Jeffrey Boase. (2006). TheStrength of Internet Ties. Recuperat novembre 2011 des de:http://www.pewinternet.org/Reports/2006/The-Strength-of-Internet-Ties.aspx· Kenneth, M.Dixon (2005) Researchers link use of Internet, social isolation.Recuperat novembre 2011 des de:http://news.stanford.edu/news/2005/february23/internet-022305.html
 12. 12. Mapa conceptual

×