Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LMK 1.7

33 views

Published on

Logistiek Management Kwaliteit LMK 1.7

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LMK 1.7

 1. 1. LMK Release 1.6 Kwaliteit (data) Logistiek en Economie Presentatie voor IGO - Hogeschool Rotterdam Arthur van der Molen – juli 2019 Update 25-6-2019 25-6-2019 AvdM 1
 2. 2. 25-6-2019 AvdM 2
 3. 3. Onderwijs (1) – Van Buiten … 25-6-2019 AvdM 3
 4. 4. Onderwijs (2) Van binnen…. 25-6-2019 AvdM 4
 5. 5. Een vier jarig HBO programma • Wat zijn ontwerp principes? • Wat zijn alle leerdoelen? • Hoe toetsen we de leerdoelen? • Welke werkvormen in die 4 jaar? • Wat is onze BokS? • Hoe verwerven studenten de competenties • Welke informatie heeft student echt nodig? En…. Hoe verantwoorden wij ons zelf bij accreditatie 25-6-2019 AvdM 5
 6. 6. LMK = reflectie papieren werkelijkheid 25-6-2019 AvdM 6
 7. 7. Kwaliteit in perspectief 25-6-2019 AvdM 7 Curriculum is ordentelijk (…) ontwerp en uitvoering • Structuur (Leerlijnen, ROM, Toets-schema) • Leerdoelen, werkvormen • BoKS • Studiebelasting • Accreditatie…. Curriculum … • ‘Leven’ papier = bijzaak • continu aan verandering onderhevig • Ontwerp is niet echt nodig … • Kwaliteit is binding op inhoud • Docent is verantwoordelijk voor zijn huisje… • Studenten maakt het niet uit..
 8. 8. Aanleiding  Ervaringen bij andere HR opleidingen Accreditatie 2017  Behoefte aan “grip” onderwijs ontwikkeling en aansturing Zowel voltijd als deeltijd Vastleggen stand van zaken van het onderwijs Ontwikkeling nieuw curriculum ondersteunen 25-6-2019 AvdM 8
 9. 9. Een Rotterdams project 25-6-2019 AvdM 9
 10. 10. Curriculum ontwerp Cursusontwerp Ontwerp principes Cursus Visie Uitvoering Feedback lus Ideaalproces...
 11. 11. Visie 25-6-2019 AvdM 11
 12. 12. 25-6-2019 AvdM 12
 13. 13. Ontwerp princpes…. denk aan • Big-Bang of Lean (incrementeel), Scrum • Kwartalen of tri-mesters, Gespiegelde periodes • Leerdoelen, leer uitkomsten, BoKs, vakinhoud • Verdeling praktijk/kennis in ECTS • Toetsing: formatief, summatief, toetsvorm • Domeinen, leerlijnen • Ingebouwde Flexibiliteit • Verminderen administratief gedoe • Docent belasting • Kosten ontwerp en uitvoering • Kwaliteit van het geheel 25-6-2019 AvdM 13
 14. 14. • Enterprise Scrum Definitio 25-6-2019 AvdM 14
 15. 15. 25-6-2019 AvdM 15 ADDIE (Boling, Easterling, Hardre, Howard, & Roman, 2011; Molenda, 2003) is een Engelstalig model, en staat voor: 1 Analysis, 2 Design, 3 Development, 4 Implementation, 5 Evaluation.
 16. 16. INFORMATIE Proces Organisatie Systeem Samenhang...
 17. 17. Het informatie probleem • In welke cursus zit competentie x.y? • Hoe ziet geheel van leerdoelen er uit? • Wanneer is toets van cursus A beoordeeld door toets.cie • Hoeveel uur contacttijd hebben we in tweede jaar? • Met welke leerdoelen toetsen wij een competentie • Boks element A, in welke cursus wordt die gebruikt • Doe we iets aan FlotseFlats model? • Wat zijn de leerdoelen voor kwartaal 3, 2e jaar? • En nog heel wat meer vragen.... 25-6-2019 AvdM 17
 18. 18. 25-6-2019 AvdM 18 Bestaand curriculum februari Nieuw curriculum Personele inzet Boekenlijst Osiris PTD Roosters Untis Osiris Studie programma’s april-mei Onderwijs- Examen regelement Natschool Hogeschoolgids faciliteiten
 19. 19. Het primaire proces (RPM) 25-6-2019 AvdM 19
 20. 20. Theoretisch proces: engineering en wetenschappelijk 25-6-2019 AvdM 20
 21. 21. Reëel proces: Ambachtelijk + experimenteel 25-6-2019 AvdM 21
 22. 22. Curriculum ontwerp Cursusontwerp Ontwerp principes Cursus Visie Uitvoering Kwa.le proces... Repositry KWA.LE
 23. 23. Organisatie ...ideaal model... 25-6-2019 AvdM 23 Curriculum commissieSoftware architect Cursus beheerder Opleidingsmanager Administratieve ondersteuning Projectleider vernieuwing
 24. 24. Vernieuwing en verbetering onderwijs • Verschillende rollen en taken en resultaten • Informeel, vrije vorm, iedereen doet wat hij wil. • Lastig aan te sturen • Traag cyclisch (jaar+ cyclus) • Foutgevoelig • Niet responsief (Agile/Lean) 25-6-2019 AvdM 24
 25. 25. Informatie in 2018 25-6-2019 AvdM 25 Wat Hoe Curriculum Excel Toetsplan Microsoft Word Toets matrijzen Microsoft Word Boks Microsoft Excel Landelijke en eigen competenties Microsoft Excel + Word Toetsenevaluatie Microsoft Word Boekenlijst Website Study store Lijst van cursushouders Info-systeem (Osiris) Cursushandleidingen Microsoft Word, Osiris En Waar staat het??? Osiris, Natschool, Shared of ???
 26. 26. Aanpak met LMK: deconstructie • We gaan uit van wat er is: • Modulewijzers uit natschool • Materiaal van de shared • Informatie in Osiris • Hogeschoolgids (OER) • Dit materiaal systematiseren we in een repositry • Dit proces is deel van zgn. Onderwijslogistiek 25-6-2019 AvdM 26
 27. 27. 25-6-2019 AvdM 27 Deconstructie
 28. 28. Keuzes... • Niet één generiek systeem voor hele Hogeschool • Past niet qua definities, elementen, keuzes • Generiek maakt model zeer complex • We laten zien door doen dat het kán en werkt • Invoer van gegevens en analyse • Iteratief software ontwikkelen (SCRUM) • Applicatie is Cloud applicatie • Op wens concept beschikbaar stellen aan derden en/of geïnteresseerden 25-6-2019 AvdM 28
 29. 29. Mendix Model Driven Design • Software op effectieve en efficiënte manier ontwikkelen. • Vergelijk bouw T-Ford met Volkswagen Golf • Rotterdams (succesvol) bedrijf Mendix • Mendix is onderwijs partner en geeft faciliteiten 25-6-2019 AvdM 29
 30. 30. Hoe is de software opgebouwd? • Domein model • Formulieren • Bedrijfsregels en logica • Controles • Autorisaties 25-6-2019 AvdM 30
 31. 31. Discussieplaatje 25-6-2019 AvdM 31
 32. 32. 25-6-2019 AvdM 32 Domein model
 33. 33. Eerste voorlopige resultaten 25-6-2019 AvdM 33 Bevinding Mogelijke Actie Formuleren van leerdoelen Standaardiseren, vereenvoudigen? Indeling en inhoud handleidingen Gouden Standaard maken, controle periodiek, zoals toetsen? Veel codes/vakken Cur.Schema Beperkt aantal domeinen/leerlijnen? Competenties Gebruik, opzet en verantwoording heeft verbeterslag nodig? leeruitkomsten, output leerproces Divers en niet afgestemd? Deeltijd Handleidingen in natschool? Informatie kwaliteit in samenhang Aan het werk? Toetsplan We toetsen vrij eenzijdig? Toetscommissie Toetsen op orde? Evaluaties onderwijs Verbeterpunten?
 34. 34. Er nu meer zoals ….maar… • Vastleggen kwaliteit/resultaat van o.a.: • Werk Toets.cie) • Screening toetsen • Screen afstudeerbeoordelingen • Evaluaties onderwijs • Historie vastleggen (overgangstabellen) • Kwaliteitsbewaking • Enz… • Maar… • Eerst voldoende de basis invoeren… kost maanden maar is 97% afgerond. 25-6-2019 AvdM 34
 35. 35. 25-6-2019 AvdM 35
 36. 36. Toetsvormen in gebruik CodeT oe Type T v omschrijving N LD SP N Cursus S ILE Schriftelijke tentamen, individueel uitgevoerd 278 82 34 V RTM Verslag 257 124 18 O ILE Opdracht individueel uitgevoerd 248 163 27 PF ILE Portfolio : dossier waarin de student allerlei bewijzen verzameld van zijn / haar kunnen 166 57 15 GO ILE Opdracht met 2 of meer studenten uitgevoerd (groepscijfer) 150 101 21 AS ILE Assessment: toetsing van vaardigheden 111 56 13 M ILE Mondelinge verdediging, individueel uitgevoerd 87 100 13 P ILE Presentatie individueel of in groep uitgevoerd 63 64 9 MC ILE Schriftelijke toets volledig bestaande uit MC vragen individueel uitgevoerd 26 11 5 D ILE Digitaal tentamen, individueel uitgevoerd 9 26 4 25-6-2019 AvdM 36
 37. 37. Leerdoelen… 25-6-2019 AvdM 37
 38. 38. 25-6-2019 AvdM 38 Tekst Code NCursus NLD Voert onderzoek uit door middel van analyse en vertaalt externe en interne ontwikkelingen naar consequenties voor de organisatie en haar stakeholders A.1. 11 35 Formuleert beleid op één of meerdere domeinen van de logistiek A.2. 10 10 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van relaties, ketens en netwerken A.3. 4 4 Geeft leiding aan het uitvoeren van een processen binnen de onderscheiden logistieke domeinen B.1. 2 2 Kan de logistiek binnen de onderscheiden domeinen inrichten, beheersen en verbeteren B.2. 6 6 Past managementtechnieken toe B.3. 2 2 Ondersteunt bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen binnen organsiaties B.4. 3 3 Plant logistieke operaties en fraagt zorg voor de uitvoering hiervan C.1. 3 3 Onderkent problemen binnen de logestieke operaties.Stelt diagnoses en correcties vast en draagt zorg voor de uitvoering hiervan C.2. 3 3 Monitort prestaties binnen alle logistieke domeinen C.3. 1 1 Werkt samen in een beroepsomgevingen denkt mee over doelen en inrichting van de organisatie met als kenmerken multidiciplinariteit [....] D.1. 5 5 Communiceert effectief en zakelijk in gangbare bedrijfstaal en in relevante beroepssituaties op alle niveuas D.2. 4 4 Houdt rekening met (internationale )cultuurverschillen D.3. 1 1 Stuurt en reguleert de eigen ontwikkeling op het gebied van leren E.1. 3 3 Heeft een professionele beroepshouding E.2. 2 2 Handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord E.3. 1 1 Draagt bij aan de ontwikkeling van zijn of haar professie in de breedte E.4. 1 1
 39. 39. 25-6-2019 AvdM 39
 40. 40. Curriculum verbeteren??? • Eenvoudig model van leerlijnen/vakken • Minder vakken per periode • Minder foutgevoelig Osiris/Natschool/materiaal • Eenvoudiger qua opzet • Beter studeerbaar, samenhang • Relatie voltijd/deeltijd • Curriculum toets matrijs, welke toetsvormen waar? • Eindtermen aantonen? 25-6-2019 AvdM 40
 41. 41. Leerdoelen verbeteren (1) 25-6-2019 AvdM 41 of NIET: Balanceren van de lijn Logistieke casussen K B T A C E
 42. 42. Leerdoelen verbeteren (2) 25-6-2019 AvdM 42
 43. 43. Verandering gaat langzaam.... 25-6-2019 AvdM 43 Hier zijn we
 44. 44. 25-6-2019 AvdM 44 VRAGEN?????
 45. 45. 25-6-2019 AvdM 45 Life omgeving

×