Blog 11 Ii 1 Aba

356 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Blog 11 Ii 1 Aba

  1. 1. 11 ABA ABA ABA ABA II – 1
  2. 2. FES ÚS DE TOTA LA PANTALLA! ¡USA TODA LA PANTALLA! USE THE FULL SCREEN! UTILIZE L’ÉCRAN COMPLETE!
  3. 3. <ul><li>Aba: “Pausadament, tothom desfila. Només quedem un dels nois que carrega una pala a l’espatlla, i jo. No em puc estar d’arrencar un ramet de flors vermelles, per a mi és el color de la vida, i plantar-la sobre la nova muntanyeta. Ell m’imita, i hi deixa unes llavors negres. Gràcies senyor... sabies que es deia Aba?* </li></ul><ul><li>Només això; només hi queda això: no hi ha ni epitafis, ni noms, ni dates, ni làpida, ni creus, ni res! Només una muntanyeta de remoguda terra amb un ramet de flors silvestres; i unes llavors, llestes per a germinar. </li></ul><ul><li>Un petó, Aba. </li></ul><ul><li>Molt senzill, tot molt senzill, perquè ella era així, no havia tingut temps a més, punyeta!” </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Històries semblants es repeteixen milers i milers de vegades cada dia arreu del món, especialment a l’Àfrica. Quan la vida d’una criatureta de dos anys se t’escapa dels dits... què pots dir?! Has d’apel·lar-ho al destí?! A una decisió divina?! T’has de culpabilitzar?! T’has d’endurir i anar a l’arrel del problema?! Què has de fer?! PUNYETA!!! QUÈ CARAI HAS DE FER?!!! </li></ul><ul><li>*En l’idioma fante, aba vol dir llavor, fruit. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Aba: “Pausadamente, todo el mundo desfila. Solo quedamos uno de los chicos que carga con una pala en los hombros, y yo. No puedo contenerme de arrancar un ramito de flores rojas, para mi es el color de la vida, y plantarla encima de la nueva montañita. Él me imita, y deja unas semillas negras. Gracias señor… ¿sabías que se llamaba Aba?* </li></ul><ul><li>Solo eso; solo queda eso: no hay epitafios, ni nombres, ni fechas, ni lápida, ni cruces, ni nada! Solo una montañita de tierra removida con un ramito de flores silvestres; y unas semillas, listas para germinar. </li></ul><ul><li>Un beso, Aba. </li></ul><ul><li>Muy sencillo, todo muy sencillo, porque ella era así, no había tenido tiempo a más, puñeta!” </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Historias parecidas se repiten miles y miles de veces cada día en todo el mundo, especialmente en África. Cuando la vida de una criaturita de dos años se te escapa de los dedos… ¡¿qué puedes decir?! ¡¿Debes apelarlo al destino?! ¡¿A una decisión divina?! ¡¿Debes culpabilizarte?! ¡¿Debes endurecerte e ir a la raíz del problema?! ¡¿Qué debes hacer?! ¡¡¡PUÑETA!!! ¡¡¡¿QUÉ CARAJO TIENES QUE HACER?!!! </li></ul><ul><li>*En idioma fante, aba significa semilla, fruto. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Aba: “Slowly, everybody goes. We just remain one of the boys who carries a spade on his shoulder, and myself. I take a small bunch of red flowers, I think red means life, and I plant them on the new and small hill. He takes some black seeds and leaves them next to the flowers. Thank-you guy… did you know she was called Aba?* </li></ul><ul><li>Just this; it’s the only thing it remains: there are no epitaphs, no names, no dates, no gravestones, no crosses, anything! There is just a new tiny hill with a small bunch of wild flowers; and some seeds, ready to grow. </li></ul><ul><li>Kiss, Aba. </li></ul><ul><li>So simple, everything is so simple, because she was simple, she didn’t had time enough for more, shit!” </li></ul><ul><li>Similar stories come day by day all over the world, especially in Africa. When the soul of a two years old child escapes from your hands... what can you say?! Do you have to think that’s the destiny?! A God’s decision?! Do you have to feel guilty?! Do you have to be strong and go to the roots of the matter?! What do you have to do?! GOD!!! WHAT FUCKING THING DO YOU HAVE TO DO?!!! </li></ul><ul><li>* Aba means seed, fruit, in fante language . </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Aba : «Doucement, toute le monde défile. Il seulement restons un garçon qui charge une pelle au dors, et moi même. Je prend un petit bouquet de fleurs rouges, à mon avis c’est le couleur de la vie, et je le plant au sommet de la nouvelle petite montagne. Il y laisse quelques semences noires. Merci monsieur… est-ce que tu déjà sais qu’elle était appelée Aba ?* </li></ul><ul><li>Seulement ça ; seulement il y a ça: il n’y a pas des épitaphes, ni noms, ni dates, ni plaque commémorative, ni creux, ni rien ! Seulement il y a une petite montagne avec un bouquet de fleurs sylvestres ; et quelques semences, prêt a germiner. </li></ul><ul><li>Un bisou, Aba. </li></ul><ul><li>Très simple, tout très simple, parce que elle était simple, elle n’avait pas le temps pour plus, merde ! » </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Chaque jour il y a plusieurs des histoires pareilles au tour du monde, sur tout en Afrique. Quand la vie d’un petit enfant de deux ans part de tes doits… que-ce que tu peut dire ? Est-ce qu’il faut faire appel au destin ?! Est-ce qu’il faut croire que c’est une décision divine ?! Est-ce que tu te dois sentir responsable ?! Est-ce que tu dois penser plus loin et aller à la racine du problème ?! Que-ce que tu dois faire ?! MERDE !!!! QUE-CE QUE TU DOIS FAIRE ?!!! </li></ul><ul><li>* En la langue fante, Aba veux dire semence, fruit . </li></ul>
  7. 14. G H A N A
  8. 15. www.colors-africans.blogspot.com

×