Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Invertebrats3

Presentación sobre los Artrópdos

 • Be the first to comment

Invertebrats3

 1. 1. INVERTEBRATS (III): ELS ARTRÒPODES<br />
 2. 2. ELS ARTRÒPODES<br /><ul><li>Invertebrats amb un esquelet extern rígid (format per quitina), dividit en segments articulats.
 3. 3. Amb potes i diversos apèndix també articulats
 4. 4. Constitueixen el 80 % d’espècies animals conegudes</li></li></ul><li>ELS ARTRÒPODES<br /><ul><li>Realitzen mudes per poder crèixer.
 5. 5. La majoria presenten un conjunt de canvis durant el seu desenvolupament anomenats metamorfosi.</li></li></ul><li>ELS ARTRÒPODES<br />
 6. 6. ELS ARÀCNIDS<br /><ul><li>Cos dividit en dues parts.
 7. 7. Prosoma (cefalotòrax): amb diversos ull, quelícers, pedipalps i quatre parells de potes.
 8. 8. Opistosoma (abdomen): sense apèndix. Amb orifici genital, orificis respiratoris i anus. Les fileres segreguen els fils de la tranyina.</li></li></ul><li>ELS ARÀCNIDS<br />
 9. 9. ELS CRUSTACIS<br /><ul><li>Normalment aquàtics amb una closca dura (quitina + carbonat càlcic)
 10. 10. Cos dividit en dues parts.
 11. 11. Cefalotòrax: dos parells d’antenes, dos ulls, un parell de mandíbules, dos parells de maxil·les, brànquies i diversos parells de potes.
 12. 12. Abdomen: diversos apèndix per nedar
 13. 13. Les pinces son potes transformades</li></li></ul><li>ELS CRUSTACIS<br />
 14. 14. ELS INSECTES<br /><ul><li>Cos dividit en tres parts parts.
 15. 15. Cap: un parell d’antenes, ulls simples, dos ulls compostos, mandíbules i maxil·les.
 16. 16. Tòrax: tres segments que porten tres parells de potes, i un o dos parell d’ales.
 17. 17. Abdomen: dividit en 10-11 segments.</li></li></ul><li>ELS INSECTES<br />
 18. 18. ELS INSECTES<br />
 19. 19. ELS INSECTES<br />
 20. 20. ELS MIRIÀPODES<br /><ul><li>Artròpodes terrestres amb molts parells de potes.
 21. 21. Cos dividit en dos parts.
 22. 22. Cap: un parell d’antenes, ulls, boca i apèndix per mastegar.
 23. 23. Tronc: Molts segments articulats amb 1 o 2 parells de potes cada segment.
 24. 24. Viuen sota roques, fulles mortes i en llocs amb una mica d’humitat
 25. 25. Respiració per tràquees</li>

×