Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Promotie Lekenpraatje Cvd H 4mrt2011

898 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Promotie Lekenpraatje Cvd H 4mrt2011

  1. 2. <ul><li>DSM-IV-TR: - overmatige angst en piekeren over meerdere zaken - piekeren als onbeheersbaar beleefd </li></ul><ul><li>Enkele voorbeelden: - ‘wat nu als mijn vriend last van zijn keel krijgt?’ - ‘ik houd de agenda’s van 7 mensen bij’ </li></ul>Wat is GAS?
  2. 3. Waarom dit onderzoek? <ul><li>‘ frustratie ’ in klinische praktijk </li></ul><ul><li>lag gelukkig niet (alleen) aan mij - slechts ≤ 50% goed resultaat - en alleen gekeken naar de ‘treatment completers’ </li></ul><ul><li>MCT werkte, maar weinig effect onderzoek </li></ul><ul><li>idee: zelf opzetten! </li></ul><ul><li>IUT: - was al werkzaam gebleken in WO - in pilotcases goede resultaten </li></ul>
  3. 4. MCT en IUT leiden tot significante klachtafname, de effecten zijn groot [effect sizes op alle maten large (>.80)*] en effecten blijven behouden op LT (6 mnd.) * completers Resultaten effectstudie (1)
  4. 5. na zowel MCT als IUT voldoet merendeel niet langer aan de diagnostische criteria voor GAS ontslag: MCT : 91% vs IUT : 80% vs WL: 5% follow-up: MCT : 93% vs IUT : 90% maar: geen significant verschil % diagnosevrij Resultaten effectstudie (2)
  5. 6. Merendeel van de patiënten is klinisch relevant verbeterd* PSWQ: Ontslag: MCT: 72% hersteld, 21% verbeterd IUT : 48% hersteld, 33% verbeterd Follow-up: MCT : 74% hersteld, 19% verbeterd IUT : 63% hersteld, 20% verbeterd ZBV-2: Ontslag: MCT: 68% hersteld, 27% verbeterd IUT : 59% hersteld, 20% verbeterd Follow-up: MCT : 72% hersteld, 18% verbeterd IUT : 62% hersteld, 15% verbeterd *Jacobson&Truax, 1991 Resultaten effectstudie (3)
  6. 7. MCT significant effectiever dan IUT op PSWQ bij ontslag effecten MCT groter dan IUT ( ESs MCT > ESs IUT) na MCT meer patiënten hersteld op PSWQ en ZBV-2 (met een significant verschil op de PSWQ bij ontslag) Resultaten effectstudie verschillen tussen MCT en IUT
  7. 8. beide methoden effectief maar MCT leidt sneller tot afname van piekeren, effecten van MCT zijn groter, en na MCT zijn meer patiënten hersteld Conclusie effectstudie

×