Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effectiviteit van online hulp voor psychische problemen: nu en in de toekomst - Heleen Riper

899 views

Published on

Wetenschappelijk onderzoek toont overtuigend aan dat de online behandeling van veelvoorkomende psychische aandoeningen -waaronder depressie, angst en problematisch alcoholgebruik- effectief is. Deze werkzaamheid is aangetoond voor volwassenen als ouderen met psychische problemen en betreft zowel de klinische als kosteneffectiviteit. Onderzoek dat de effectiviteit voor jongeren met psychische problemen aantoont is echter nog beperkt voorhanden terwijl het aanbod wel beschikbaar is. Ook het onderzoek naar blended care is steeds meer in ontwikkeling. Daarbij valt te denken aan de combinatie van face to face met hulp via smartphones en iPads, serious games, social media e.d.
Naar verwachting zullen vormen van blended care in alle zorgdomeinen (eerste- , tweede- en derdelijns-zorg) toegepast gaan worden en gezondheidswinst en kostenbesparingen opleveren.
In deze sessie maakt u zowel kennis met de laatste onderzoeksontwikkelingen op het gebied van eMental-health als de toepassing hiervan in de praktijk. Hiervoor deed Heleen Riper in opdracht van ZonMw (2012) een kennissynthese: een vertaling van onderzoeksresultaten naar bruikbare kennis over eMental-health voor beleid en de praktijk van zorg en preventie.
Daarnaast beantwoord Heleen graag uw prangende vragen over onderzoek naar online hulp. Om deze vragen ter plekke te beantwoorden, verzoeken wij u om deze vragen vooraf te stellen via het reactieformulier. Heleen kan zich hierop dan voorbereiden en u voorzien van een kort en krachtig antwoord.

Door: Heleen Riper, programmaleider eMental-Health en senior wetenschappelijk onderzoeker

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

×