Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Programma09.00 uur   Ontvangst09.30 uur   Opening09.45 uur   Keynote: mobile health: klein scherm, groot effect? ...
Zaal- en sessieoverzichtronde 1: 11:30 -12: 30 uur sessie   zaalnr.  titel sessie  1      718   sessie 1. ...
omschrijving alle parallelsessiessessie 1. mobile health: apps, services en sensors in de praktijk van online hulpDe steed...
GGz Breburg is qua vordering van de implementatie en resultaat zeker niet de koploper van Nederland op hetgebied van eHeal...
sessie 6. ethiek en online hulp: het dilemma van nabijheid en afstandAfstand en nabijheid zijn als sinds heugenis belangri...
sessie 9. 15 tips om te starten met online hulpJe wil starten met online hulp maar waar moet je beginnen? Deze sessie geef...
In deze sessie wordt eerst kort stilgestaan bij de doelen en opzet van het project. Vervolgens wordt aan dehand van een de...
sessie 14. online begeleiding via asynchroon contact: mij niet gezien?Als je iemand begeleidt of behandelt via een online ...
sessie 17. serieus of bij de neus?Vrijwel iedere online hulpverlener heeft weleens te maken met een chatter waarbij niet d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programma overzicht congres online hulp 2012

518 views

Published on

Het programma van het congres online hulp 2012 - onder leiding van dagvoorzitter Ruud Koolen (hoofdredacteur Skipr) - was zeer gevarieerd met in de ochtend een keynote door Frank Schalken over de mogelijkheden en valkuilen van mobile health. Maurits Kaptein vertelde over de kunst van het digitaal verleiden en hoe dit kan worden toegepast op uw online hulpsite. Aansluitend is Annet Kleiboer vanuit de resultaten van haar unieke onderzoek ingegaan op de vraag: heeft het een meerwaarde als een cliënt een online hulpverlener ter beschikking heeft of kan een cliënt net zo goed zelfstandig aan de slag?

Tot slot hebben cliënten getoond waarom het slim is om hen te betrekken bij de ontwikkeling van online hulp door hun beste idee te presenteren. De drie cliënten met de beste ideeën zijn door de deelnemers genomineerd in het kader van de wedstrijd 'Het Beste Cliënten E-dee' van Altrecht.

Na het inleidende gedeelte zijn er 3 sessierondes geweest met keuze uit maar liefst 18 parallelsessies.

Afsluitend is plenair de toekomst van online hulp gedemonstreerd.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programma overzicht congres online hulp 2012

 1. 1. Programma09.00 uur Ontvangst09.30 uur Opening09.45 uur Keynote: mobile health: klein scherm, groot effect? Steeds meer Nederlanders internetten via hun mobiel. Wat betekent dit voor een Zorg of Welzijn instelling? Heeft iedere online hulpinterventie straks z’n eigen app? Is mhealth eigenlijk meer dan een apparaat met een klein scherm waarmee je een online hulpsite kan bezoeken? Frank Schalken laat aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zien wat de mogelijkheden en valkuilen zijn en hoe je het effectief inzet. Na afloop weet u of u aan de slag moet met mobile health of dat u het links kan laten liggen. Door: Frank Schalken, oprichter en directeur van stichting E-hulp.nl10.05 uur Keynote: de kunst van het digitaal verleiden Hoe zorg je dat iemand die hulp zoekt gebruik gaat maken van jouw online interventie? Niet alleen rondkijken op de site, maar ook aan de slag gaat. En wat kan je doen om te zorgen dat hij of zij de interventie ook afmaakt? Maurits Kaptein introduceert de wetenschap achter beïnvloeding en laat u kennismaken met de kunst van het digitaal verleiden. Door: Maurits Kaptein, wetenschapper en ondernemer10.25 uur Keynote: wat is de meerwaarde van een online hulpverlener? Online hulpverlening kent vele vormen zoals statische informatie lezen, (begeleide) zelfhulpcursus, begeleiding via chat of mail. Maar welke vorm van ondersteuning is het meest effectief? Annet Kleiboer (VU) onderzocht de effectiviteit van deze verschillende niveaus van ondersteuning bij mensen met depressieve en angstklachten. Heeft het een meerwaarde als een cliënt een online hulpverlener ter beschikking heeft of kan een cliënt net zo goed zelfstandig aan de slag? Vandaag presenteert Annet de resultaten van vijf jaar onderzoek. Door: Annet Kleiboer, universitair docent10.45 uur Keynote: cliënten weten het beter. nominatie beste cliënten e-dee De beste expert is de cliënt zelf. Daarom heeft Altrecht GGZ cliënten en ex-cliënten opgeroepen zelf een goed E-health product te bedenken. Vandaag worden de vijf genomineerde ideeën gepresenteerd van de wedstrijd ‘Het Beste Cliënten E-dee’. U bepaalt welke drie er naar de finale gaan.11.00 uur Pauze11.30 uur Sessie ronde 112.30 uur Lunch13.30 uur Sessie ronde 214.30 uur Pauze15.00 uur Sessie ronde 316.00 uur Plenaire afsluiting: de toekomst van online hulp Afsluitend wordt u plenair de toekomst van online hulp gedemonstreerd en kunt u hiermee experimenteren.16.30 uur Borrel en eindeorganisator: mediasponsor: 1
 2. 2. Zaal- en sessieoverzichtronde 1: 11:30 -12: 30 uur sessie zaalnr. titel sessie 1 718 sessie 1. mobile health: apps, services en sensors in de praktijk van online hulp 2 414 sessie 2. do’s en don’ts van empoweren via e-mailhulp 3 211 sessie 3. e-health tenzij! 5 212 sessie 5. heden en toekomst van online hulp in het AMW 6 416 sessie 6. ethiek en online hulp: het dilemma van nabijheid en afstand 9 412 sessie 9. 15 tips om te starten met online hulp 12 320 sessie 12. effectiviteit van online hulp voor psychische problemen: nu en in de toekomst 13 411 sessie 13. beheren van een online lotgenotenforum: wikken en wegen 14 415 sessie 14. online begeleiding via asynchroon contact: mij niet gezien?ronde 2: 13:30 -14:30 uur sessie zaalnr. 1 718 sessie 1. mobile health: apps, services en sensors in de praktijk van online hulp 2 414 sessie 2. do’s en don’ts van empoweren via e-mailhulp 6 416 sessie 6. ethiek en online hulp: het dilemma van nabijheid en afstand 7 320 sessie 7. persuasieve online hulp 8 211 sessie 8. grensoverschrijdend seksueel gedrag: Can You Fix It? 14 415 sessie 14. online begeleiding via asynchroon contact: mij niet gezien? 15 212 sessie 15. e-health implementatiestrategieën uit de kinder- en jeugdpsychiatrie 16 411 sessie 16. contentmarketing: hoe zorg je dat je online hulpsite gevonden en gebruikt wordt 18 412 sessie 18. lancering van een keurmerk voor e-mental health interventiesronde 3: 15:00 -16:00 uur sessie zaalnr. sessie 4. succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulp in de jeugdzorg, een 4 718 praktijkvoorbeeld 6 416 sessie 6. ethiek en online hulp: het dilemma van nabijheid en afstand 7 320 sessie 7. persuasieve online hulp 9 211 sessie 9. 15 tips om te starten met online hulp 10 212 sessie 10. eigen kracht in de wijk door online hulp 11 414 sessie 11. integraal online hulp bieden aan LVG-jongeren 12 412 sessie 12. effectiviteit van online hulp voor psychische problemen: nu en in de toekomst 14 415 sessie 14. online begeleiding via asynchroon contact: mij niet gezien? 17 411 sessie 17. serieus of bij de neus? organisator: mediasponsor: 2
 3. 3. omschrijving alle parallelsessiessessie 1. mobile health: apps, services en sensors in de praktijk van online hulpDe steeds grotere beschikbaarheid van mobiele technologie (smartphones, tablets) en het feit dat steeds meermensen ook met hun mobiele apparaten online zijn, heeft een groot scala aan nieuwe mogelijkheden geopend.De impact daarvan op organisaties en individuen die zich bezig houden met gezond zijn, gezond blijven engezond worden is de laatste jaren steeds beter zichtbaar. Mobile Health, zoals deze trend ook wel genoemdwordt, richt zich op de mogelijkheden van mobiele technologie, zoals apps voor smartphones, koppeling vanonline diensten met een mobiele component en ook steeds vaker de mogelijkheden om sensors en anderedraagbare technologieën te gebruiken.Door het grote aanbod van mogelijkheden is het soms lastig (voor zowel professionals als niet professionals)om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en betrouwbaarheid en om goed om te gaan met dezenieuwe tools. In deze presentatie wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd wat de mogelijkheden (maar ookonmogelijkheden) zijn van mHealth in de online hulp op dit moment. Daarin wordt aandacht besteed aan eenbreed spectrum: van apps, tot mobiele diensten en zelfs sensors.Enkele voorbeelden die behandeld zullen worden: top apps voor iPhone en Android, mobiele mogelijkhedenvoor online diensten, de veranderende rol van de online hulpverlener door mobiele technologie en de laatstetechnologische mogelijkheden op het gebied van sensors voor online (zelf)meting.Door: Maarten den Braber, freelance adviseur en projectmanagersessie 2. do’s en don’ts van empoweren via e-mailhulpIn deze verdiepende sessie benaderen we hulpverlenen als het op gang brengen van een vastgelopenempowerment-proces. Iemand die empowered is kan positieve invloed op een situatie uitoefenen, met respectvoor de invloed van anderen. Empowerment verloopt via een gefaseerd proces, dat niet altijd vanzelfsprekendis, kan haperen en zelfs blokkeren: een problematische situatie welke kan leiden tot een hulpvraag.Indien de hulpvraag van een cliënt wordt geanalyseerd tegen het licht van het empowerment-proces en nadatis geïdentificeerd in welke fase dit vastloopt, kan de hulpverlener specifieke middelen inzetten om het procesweer aan te jagen.Het eenmalig e-mailconsult is een middel dat hierbij ingezet kan worden. Hierbij is het schrijven van een teksthet enige instrument. Het doel om de empowerment van cliënten te vergroten vergt dan ook een bewusteinzet van tekstuele technieken en een fijngevoeligheid voor wat je met taal kunt doen.In deze workshop leert u welke fases het empowerment-proces kent. Hierbij bespreken we samentekstfragmenten die de empowerment kunnen bevorderen. Ook leert u valkuilen herkennen en voorkomen.De voorbeelden, waarmee we oefenen in deze workshop komen uit het domein van deopvoedingsondersteuning, maar zijn gemakkelijk te vertalen naar andere sociaal-agogische werkvelden.Door: Christa Nieuwboer, docent opvoedingsondersteuningsessie 3. e-health tenzij!De implementatie van eHealth bevindt zich in een beslissende fase. De afgelopen jaren zijn vele tonnen en urenbesteed aan het laten “landen” van eHealth als een regulier onderdeel van de zorg. Er bestaan verschillendehartverwarmende initiatieven, maar percentages tussen de 1-5% van de contacten via eHealth zijn voor groteGGz instellingen ook na jaren ploeteren helaas eerder regel dan uitzondering. In de meeste bedrijfstakken zoueHealth ondanks haar belofte dan ook allang zijn afgeserveerd.De centrale vraag is dan ook wat maakt dat de acceptatie van eHealth in het GGz-veld zo moeizaam verloopt?Is eHealth een zeepbel? Hebben professionals koudwatervrees? Worden er verkeerdeimplementatiestrategieën gebruikt? Worden cliënten wel voldoende betrokken? Moet eHealth nu juist bottomup worden ontworpen en geïmplementeerd? Hoe zit het met het top down support?organisator: mediasponsor: 3
 4. 4. GGz Breburg is qua vordering van de implementatie en resultaat zeker niet de koploper van Nederland op hetgebied van eHealth. Ze is als de fietser die een tijd in de tweede groep heeft gefietst en van de ervaringen inhet veld, kennis vanuit verschillende hoeken (op het gebied van de veranderkunde, 2.0/3.0 en eHealth) heeftgeleerd en geobserveerd.In de workshop presenteert drs. Michael Milo, MBA (projectmanager eHealth GGz Breburg) de werkwijze dieGGz Breburg toepast. Bij GGz Breburg wordt in een eHealth Lab samengewerkt door hulpverleners, cliënten,stafmedewerkers, eHealth ontwikkelaars en onderzoekers. In het eHealth Lab wordt niet alleen bottom upontwikkeld: het GGz Breburg model staat ook een disruptieve, radicale invoering voor: eHealth tenzij ….!Door: Michael Milo, projectmanager eHealth, docent, GZ psycholoog en managersessie 4. succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulp in de jeugdzorg, eenpraktijkvoorbeeldSuccesvolle implementatie vereist meer dan alleen de juiste ‘e-tool’. Wanneer je als organisatie overweegt omonline hulp aan te bieden, dan wil je allereerst een antwoord geven op hetgeen je ermee wilt bereiken. Eenvisie op de zorg bepaalt de doelen waarmee gestart wordt aan een project voor online hulp.Deze doelen willen we tijdens een project vertaald zien in resultaten, maar welke dilemma’s levert dit in devoorbereiding en de uitvoering van het implementatieproces op? Modellen leveren ons inzichten waar we opmoeten letten. Een zonnig beeld, maar de dagelijkse praktijk blijkt toch een stuk weerbarstiger te zijn. Voorwelke dilemma’s staat een zorginstelling eigenlijk bij de voorbereiding en de uitvoering van hetimplementatieproces?Tijdens deze sessie laten we de theoretische modellen los en maken we de overstap naar de praktijk. Je komtte weten aan welke implementatiedilemma’s je moet denken en hoe hierop te anticiperen of bij te sturen. Erzal stilgestaan worden bij risicomanagement en projectleiding, transformatie van zorg, visie en doelen,ambities, effectmeting, draagvlak gebruikers (cliënten en hulpverleners), cultuurverandering, professioneleontwikkeling organisatie en medewerkers, technische support en support stakeholders.Door: Christa Geerse, projectleider & Anouk Haazelager, consultant en projectmanagersessie 5. heden en toekomst van online hulp in het AMWIn het eerste deel van deze sessie gaan maatschappelijk werkers Marloes Kist en Saskia Mulder in op de kracht,de uitdagingen en de valkuilen van het opzetten en aanbieden van online hulp. Daarbij gaan zij onder meer inop de aard van de problematiek en casuïstiek, aantal aanmeldingen, methodiek en hun opgedane ervaringenbij SMD E-H (instelling voor maatschappelijk werk).In het tweede deel van deze sessie gaan Marloes en Saskia in op hoe zij vanuit hun eigen organisatie aankijkentegen de toekomst van online hulp. Aansluitend gaat Nienke Kuyvenhoven (MOgroep) in op het belang van deinzet van online hulp voor het (A)MW om te kunnen aansluiten bij “Welzijn nieuwe stijl”, met de mogelijkheidvan zorg op maat, wijkgericht werken, het ondersteunen van de civil society en ‘direct erop af’. Nienke verteltover het traject dat de MOgroep heeft ingezet om haar leden te ondersteunen bij het ontwikkelen van onlinehulp.Met het oog op de toekomst wordt aansluitend toegelicht waarom het van belang is dat:online hulp wordt doorontwikkeld tot een ‘vanzelfsprekend’ aanbod van het maatschappelijk werk;er landelijk voldoende kennis en scholingsmogelijkheden voorhanden zijn;(A)MW organisaties samenwerken en kennis delen;online hulp aansluit bij actuele ontwikkelingen, zoals de inzet van generalistische sociaal werkers in defrontlinie, de samenwerking met andere professionals in bijvoorbeeld wijkteams, een toenemendecomplexiteit van hulpvragen en nadruk op eigen kracht en eigen regie van burgers.Door: Marloes Kist, maatschappelijk werker, Saskia Mulder, maatschappelijk werker & Nienke Kuyvenhoven,teamleiderorganisator: mediasponsor: 4
 5. 5. sessie 6. ethiek en online hulp: het dilemma van nabijheid en afstandAfstand en nabijheid zijn als sinds heugenis belangrijke pijlers in de hulpverleningspraktijk. Al tijdens de intredevan de telefoon werd stil gestaan bij de vraag of een cliënt het directe werk- of privénummer van dehulpverlener mag hebben en wat dit betekent voor de relatie tussen de cliënt en hulpverlener. Internet heeftervoor gezorgd dat mensen nog (veel) meer bereikbaar zijn geworden. Denk aan de dingen die anderen overjouw schrijven maar ook aan de informatie die te vinden via jouw eigen website, youtubefilmpjes, hyves-,facebook-, twitter- of pinterestpagina, enz. Er zijn vele manieren waarop een cliënt dichterbij jou kan komendan wenselijk is.Andersom geldt dat jij via al die online platformen toegang hebt tot veel meer informatie dan hetgeen de cliëntjou verteld tijdens een formeel gesprek. Betrek je al deze informatie of ga je alleen af op de informatie die decliënt met jou deelt? Hoe ver kun je gaan in het betrekken van al deze informatie en wat betekent dit voorjouw relatie met de cliënt en het hulpverleningsproces?Het moge duidelijk zijn dat ethiek geen exacte wetenschap is. Pasklare antwoorden zijn dan ook niet te geven.Belangrijker is echter te weten waar je op moet letten om overschrijding van grenzen te voorkomen. Binnendeze sessie wordt daarom uitgebreid gediscussieerd tussen experts en deelnemers over principes van afstanden nabijheid in een online setting.Door: Hans Versteegh, uitvoerend opbouwwerker, Kristin Gerritsen, projectleider en zelfstandige & WinfriedTilanus, ontwikkelaar ICTsessie 7. persuasieve online hulpOnline hulp verovert de zorg. Steeds meer hulp en behandeling vindt plaats via internet. Soms zonder eenfysieke bijdrage van een hulpverlener, soms in een mengvorm (blended hulp) waarbij face to face contacten deonline hulp afwisselen. De inzet en het gebruik van online hulp staat echter nog niet in verhouding tot face toface hulp. Persuasieve technieken zijn gericht op de vraag hoe online hulp aantrekkelijker, spannender ofuitdagender gemaakt kan worden zodat meer cliënten ervoor gaan kiezen.Binnen persuasieve online hulp wordt bewust gebruik gemaakt van “triggers” om mensen te motiveren omattitudes of gedrag te beïnvloeden. Dit vanuit de wetenschap dat mensen met computers omgaan alsof het een“vlees en bloed” actor is en zij op dezelfde wijze met een computer communiceren als met een hulpverlener.Dit maakt computers geschikt als persuaders.In deze sessie hoort en ziet u hoe online hulp aantrekkelijk gemaakt kan worden met behulp van persuasievetechnieken. Daarnaast ervaart u wat persuasieve technieken zoals liking, tunneling, rewards, social learningmet u en de cliënt doen en hoe u deze technieken kunt toepassen.Door: Lisette van Gemert-Pijnen, universitair hoofd docent & Saskia Kelders, universitair docentsessie 8. grensoverschrijdend seksueel gedrag: Can You Fix It?Can You Fix It is een serious game van SOA AIDS Nederland en Rutgers WPF waarin jongeren leren hoe ze hunwensen en grenzen op seksueel gebied kenbaar kunnen maken. De serious game is ontwikkeld als onderdeelvan de campagne Maak Seks Lekker Duidelijk samen met game ontwikkelaar IJsfontein.Twaalf interactieve video’s tonen situaties die uit de hand dreigen te lopen. Door op de “fix it” knop te klikkenkunnen jongeren zelf ingrijpen wanneer ze vinden dat hun grens is bereikt. De game focust op laagopgeleidejongeren tussen de 13 en 16 jaar omdat de problemen met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hen groterzijn. Zij weten goede informatie niet te vinden en kunnen gevonden informatie niet altijd goed duiden. Deserious game heeft tot doel om jongeren weerbaarder te maken tegen ongewenst seksueel gedrag en is o.a.ingebed in het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs in “Lang Leve de Liefde”.Deze sessie gaat in op de totstandkoming van de game, laat zien op welke manier jongeren er “spelenderwijs”mee kunnen reflecteren, oefenen en tot zelfinzicht komen en op deze manier leren aan te geven waar hungrenzen liggen. Ook wordt binnen de sessie ingegaan op de eerste onderzoeksresultaten.Door: Marianne Cense, onderzoeker en interventieontwikkelaar & Filippo Zimbileorganisator: mediasponsor: 5
 6. 6. sessie 9. 15 tips om te starten met online hulpJe wil starten met online hulp maar waar moet je beginnen? Deze sessie geeft 15 concrete tips gericht op hetstarten met online hulp. De tips zijn zowel gericht op veelvoorkomende inhoudelijke vragen als meerprocesmatige vragen.Daarbij valt te denken aan vragen zoals:• Bij welke doelgroep ga ik online hulp inzetten?• Welke dienst digitaliseren we?• Hoe krijg ik draagvlak in de organisatie?• Welke online hulpvormen moet ik kiezen?• Hoe bied ik themateksten effectief aan via mijn site?• Wat moet ik zoal regelen als ik e-mailhulpverlening wil aanbieden?• Hoe pas ik de stepped-care methodiek toe binnen mijn site?• Wat moet ik zoal regelen als ik chathulpverlening wil aanbieden?• Hoe organiseer ik online begeleiding of behandeling?• Hoe zorg ik voor bekendheid onder mijn doelgroep?Door: Myriam Limper, adviseur nieuwe media en hulpverleningsessie 10. eigen kracht in de wijk door online hulpDe komende jaren moet Synthese haar doelgroepen beter gaan bedienen met minder geld. Er vindt eenverschuiving plaats van ‘traditionele AMW- en welzijnsproducten’ naar producten en diensten gericht opzelfsturende gemeenschappen en processen. Om deze verschuiving te kunnen realiseren is een conceptontwikkeld waarbij de eigen kracht en zelfredzaamheid van buurtbewoners wordt aangesproken en versterktmiddels online en wijkgericht werken.Synthese wil met de nieuwe wijkgerichte website inspelen op de behoefte en de kwaliteiten van de burger omgemakkelijk toegang te krijgen tot ontmoeting, ontwikkeling en ondersteuning in de buurt. Daarnaast wil zijervoor zorgen dat het dorpsnetwerk versterkt wordt en een bron gaat vormen voor signalering enondersteuning. Waarmee voorkomen wordt dat in een later stadium een beroep wordt gedaan op zwaarderezorg of dat de hulpvrager verdwaalt in een oerwoud van wet- en regelgeving.In deze sessie hoort u welke instrumenten worden ontwikkeld en hoe deze worden ingezet om:• zelf te werken aan oplossingen;• het dorpsnetwerk te activeren;• aanspraak te maken op de aanwezige kennis en talenten in de buurt;• informatie, advies en ideeën op dorpsniveau en wijkniveau uit te wisselen;• online training en begeleiding te ontvangen;• met de medewerkers van Synthese in gesprek komen.Door: Uilke Duinstra, adviseur nieuwe media en hulpverlening, Marcia Adams, directeur bij Synthese, DaanRooijakkers, sociaal cultureel werker & Raoul Bakkes - directeur Proteion Thuissessie 11. integraal online hulp bieden aan LVG-jongerenSinds vorig jaar september werken MEE Friesland en de orthopedagogisch behandelcentra Tjallingahiem,Drievers Dale en Ambiq samen aan de ontwikkeling van een online hulp cliëntenomgeving genaamd JouwOmgeving. Deze omgeving bevat tal van modules waarmee een cliënt kan werken aan zijn of haar doelen enwerkpunten.organisator: mediasponsor: 6
 7. 7. In deze sessie wordt eerst kort stilgestaan bij de doelen en opzet van het project. Vervolgens wordt aan dehand van een demonstratie uitgebreid ingegaan op de integrale inzet van de omgeving binnen de organisatie.Deze integrale inzet bestaat enerzijds uit de organisatorische inbedding (werkafspraken, kwaliteit, kwantiteit,koppeling aan andere systemen enz.). Anderzijds bestaat de integrale inzet uit de manier waarop de cliëntcentraal staat binnen het bouwen van de functies, schrijven van de begeleidende teksten en het ontwerpenvan de vormgeving.Door: Ype Brada, hoofd Kennis, Innovatie, Communicatie en Kwaliteit & Wouter Wolters, adviseur nieuwemedia en hulpverleningsessie 12. effectiviteit van online hulp voor psychische problemen: nu en in de toekomstWetenschappelijk onderzoek toont overtuigend aan dat de online behandeling van veelvoorkomendepsychische aandoeningen -waaronder depressie, angst en problematisch alcoholgebruik- effectief is. Dezewerkzaamheid is aangetoond voor volwassenen als ouderen met psychische problemen en betreft zowel deklinische als kosteneffectiviteit. Onderzoek dat de effectiviteit voor jongeren met psychische problemenaantoont is echter nog beperkt voorhanden terwijl het aanbod wel beschikbaar is. Ook het onderzoek naarblended care is steeds meer in ontwikkeling. Daarbij valt te denken aan de combinatie van face to face methulp via smartphones en iPads, serious games, social media e.d.Naar verwachting zullen vormen van blended care in alle zorgdomeinen (eerste- , tweede- en derdelijns-zorg)toegepast gaan worden en gezondheidswinst en kostenbesparingen opleveren.In deze sessie maakt u zowel kennis met de laatste onderzoeksontwikkelingen op het gebied van eMental-health als de toepassing hiervan in de praktijk. Hiervoor deed Heleen Riper in opdracht van ZonMw (2012) eenkennissynthese: een vertaling van onderzoeksresultaten naar bruikbare kennis over eMental-health voor beleiden de praktijk van zorg en preventie.Daarnaast beantwoord Heleen graag uw prangende vragen over onderzoek naar online hulp. Om deze vragenter plekke te beantwoorden, verzoeken wij u om deze vragen vooraf te stellen via het reactieformulier. Heleenkan zich hierop dan voorbereiden en u voorzien van een kort en krachtig antwoord.Door: Heleen Riper, programmaleider eMental-Health en senior wetenschappelijk onderzoekersessie 13. beheren van een online lotgenotenforum: wikken en wegenInternet leent zich goed voor het delen van ervaringen en het reageren op vragen van peers. Maar wat als erslechte of zelfs gevaarlijke adviezen worden gegeven? Grijp je in en zo ja, wanneer en hoe? Proud2bme.nl en99gram.nl zijn twee websites met een goed lopend forum in misschien wel de moeilijkste thematiek quaforumbeheer: eetproblemen.In deze sessie vertellen de mensen achter de sites over hun richtlijnen, hoe die vanuit hun visie zijn ontwikkelden wordt duidelijk waar de richtlijnen in verschillen.Overweegt u een forum te starten? Beheert u een forum en ziet u soms forumbijdragen waarmee u geen raadweet? Er zal uitgebreid tijd vrijgemaakt worden om uw vragen en dilemma’s te bespreken. Neem uw casus meeen vraag een second opinion aan de experts.Door: Scarlet Hemkes, oprichter en projectleider van Proud2Bme & Rozemarijn Vos, gezondheidszorgpsycholoog en coördinator van 99gram.nlorganisator: mediasponsor: 7
 8. 8. sessie 14. online begeleiding via asynchroon contact: mij niet gezien?Als je iemand begeleidt of behandelt via een online programma is het een extra uitdaging om afgestemd teblijven op de cliënt. Omdat er geen directe feedbacksignalen zijn, zoals je die in face to face of chatcontactengewend bent, kan het eerder gebeuren dat er valse verwachtingen, irritaties, onduidelijkheden ofmisverstanden ontstaan. Daarnaast zal de ene cliënt trouw aan zijn opdrachten werken, terwijl de ander steedsopnieuw dreigt af te haken. Soms krijg je een gedetailleerd verslag over hoe de cliënt zich voelt, maarontbreekt de link met zijn leerdoelen. Een andere cliënt is juist zó kort van stof, dat het moeilijk is om gedrag teonderscheiden waar je feedback op kunt geven. Weer een ander reageert steeds niet op de vragen die je stelt.Hoe zorg je ervoor dat de cliënt stappen vooruit blijft maken in zijn traject?In deze workshop gaan we praktijkgericht aan de slag met de volgende thema’s:• Procesmatig werken via asynchroon contact: wat komt daarbij kijken?• Doelgericht en effectief online feedback geven: hoe doe je dat?Om actief deel te kunnen nemen aan de workshop, is het raadzaam om een eigen laptop of tablet mee tenemen.Door: Marike van Gemert, trainer online hulpverleningsessie 15. e-health implementatiestrategieën uit de kinder- en jeugdpsychiatrieVaart, visie en betrokkenheid: dat zijn volgens KPMG de sleutelwoorden van een succesvolle e-healthimplementatie. Maar hoe vertaal je dat naar concreet beleid? We weten inmiddels hoe het niet moet. Eenevidence-based programma mag dan misschien een noodzakelijke voorwaarde zijn voor een succesvolleimplementatie, voldoende is het niet. Nog te vaak eindigen programma’s ongebruikt op de plank. De praktijk isweerbarstig. Maar hoe moet het dan wel? Wat zijn de belangrijkste obstakels en hoe zijn die te overwinnen?De literatuur geeft weinig houvast. De antwoorden komen voorlopig van de ervaringen uit de praktijk.In deze sessie vertellen drie projectleiders e-health uit de kinder- en jeugdpsychiatrie hoe zij e-healthintroduceerden in hun instelling, voor een doelgroep waarvoor tot voor kort nauwelijks e-health werdontwikkeld. Aan bod komen verschillende projecten, met verschillende doelen en strategieën, knelpunten ensuccesfactoren. Met als doel om projectleiders en behandelaars handvatten te bieden voor hun eigen praktijk.Door: Tjakien Fokkes, teamleider Dimence Jeugd & Autisme, Miranda Koopmans, kinder- en jeugdpsychiater& Jeroen Ruwaard, adviseur e-healthsessie 16. contentmarketing: hoe zorg je dat je online hulpsite gevonden en gebruikt wordtOrganisaties die in contact willen komen met hun doelgroepen hebben te maken met nieuwemediagewoontes. Een vakantie boeken, een TV kopen begint in de meeste gevallen met een vraag op internetmaar dat geldt ook voor het zoeken van werk, een partner en…. hulp. De eerste vraag wordt vaak gesteld aanGoogle. Of mensen kijken rond wat anderen doen, zeggen en vinden op Facebook.Voor hulpverleners zijn er nieuwe kansen en uitdagingen. Eelco Kraefft gaat in op de volgende kansen enuitdagingen voor hulpverleners:• Hoe zorg je dat je gezien wordt als autoriteit als mensen gaan zoeken via zoekmachines of zich oriënteren via sociale netwerken?• Wat kun je als organisatie leren over hoe mensen zoeken, welke problemen mensen hebben en hoe ze hiermee omgaan?• Mensen delen van alles via sociale media. Moet je dat als organisatie ook doen, waarom zou je dat doen en waar moet je op letten?• Welke kennis van internet, design en technologie moet je hebben om het niet verkeerd te doen?• Wat verandert er door het toenemend gebruik van mobiel internet? Door: Eelco Kraefft, ondernemer in digitale media en internetorganisator: mediasponsor: 8
 9. 9. sessie 17. serieus of bij de neus?Vrijwel iedere online hulpverlener heeft weleens te maken met een chatter waarbij niet direct duidelijk is ofhet gaat om een serieuze hulpvraag.Dit gaat soms om een substantieel aantal chatgesprekken, of om een klein, maar vasthoudend, aantalhulpvragers. Medewerkers kunnen dit soort gesprekken als behoorlijk ingrijpend ervaren, voelen zich bedrogenof zijn boos over de schijnbaar oneigenlijke bedoelingen van de chatter. Dit kan hen beïnvloeden in de houdingtijdens chatgesprek en kan leiden tot achterdocht, ongeloof of terughoudendheid in gesprekken waar de cliëntoprecht is. De begeleiding van de medewerkers bij dit soort gesprekken is dan ook een belangrijke opgave, enniet altijd even gemakkelijk.Deze workshop is bedoeld om uit te wisselen waar je als organisatie tegen aan loopt, welke (technische)oplossingen en methodieken er bedacht zijn om hier mee om te gaan en hoe we deelnemers begrenzen enmedewerkers begeleiden. Om van elkaar te leren en onze professionaliteit in het omgaan met ‘uitdagende’chatters en het begeleiden van medewerkers te vergroten.Door: Laura Mol, medewerker bij Pestweb.nlsessie 18. lancering van een keurmerk voor e-mental health interventiesNederland loopt voorop in het online aanbod voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg: e-mentalhealth. Maar hoe weet je of dat aanbod OK is of niet? GGZ- en verslavingszorginstellingen hebben samen methet Trimbos instituut gewerkt aan een keurmerk voor e-mental health interventies dat vandaag tijdens dezesessie officieel gelanceerd wordt.In deze sessie komt u te weten wat het keurmerk inhoudt, wat de uitgangspunten en kwaliteitscriteria zijn enhoe u het keurmerk kunt behalen. Daarnaast delen we graag met u onze dilemma’s. Want hoe zorg je er aan deene kant voor dat mensen die hun persoonlijke geestelijke gezondheidsproblemen delen in ééntjes en nullen,dit absoluut in een veilige omgeving kunnen doen? En hoe blijf je anderzijds in een snel veranderend veld deinnovatie stimuleren binnen heldere kwaliteitscriteria?Door: Odile Smeets, projectmanager & Eva Fischer, projectmanagerorganisator: mediasponsor: 9

×