Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-health tenzij! - Michael Milo

814 views

Published on

De implementatie van eHealth bevindt zich in een beslissende fase. De afgelopen jaren zijn vele tonnen en uren besteed aan het laten “landen” van eHealth als een regulier onderdeel van de zorg. Er bestaan verschillende hartverwarmende initiatieven, maar percentages tussen de 1-5% van de contacten via eHealth zijn voor grote GGz instellingen ook na jaren ploeteren helaas eerder regel dan uitzondering. In de meeste bedrijfstakken zou eHealth ondanks haar belofte dan ook allang zijn afgeserveerd.
De centrale vraag is dan ook wat maakt dat de acceptatie van eHealth in het GGz-veld zo moeizaam verloopt? Is eHealth een zeepbel? Hebben professionals koudwatervrees? Worden er verkeerde implementatiestrategieën gebruikt? Worden cliënten wel voldoende betrokken? Moet eHealth nu juist bottom up worden ontworpen en geïmplementeerd? Hoe zit het met het top down support?
GGz Breburg is qua vordering van de implementatie en resultaat zeker niet de koploper van Nederland op het gebied van eHealth. Ze is als de fietser die een tijd in de tweede groep heeft gefietst en van de ervaringen in het veld, kennis vanuit verschillende hoeken (op het gebied van de veranderkunde, 2.0/3.0 en eHealth) heeft geleerd en geobserveerd.
In de workshop presenteert drs. Michael Milo, MBA (projectmanager eHealth GGz Breburg) de werkwijze die GGz Breburg toepast. Bij GGz Breburg wordt in een eHealth Lab samengewerkt door hulpverleners, cliënten, stafmedewerkers, eHealth ontwikkelaars en onderzoekers. In het eHealth Lab wordt niet alleen bottom up ontwikkeld: het GGz Breburg model staat ook een disruptieve, radicale invoering voor: eHealth tenzij ….!

Door: Michael Milo, projectmanager eHealth, docent, GZ psycholoog en manager

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×