Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Do's en don'ts van empoweren via e-mailhulp - Christa Nieuwboer

895 views

Published on

In deze verdiepende sessie benaderen we hulpverlenen als het op gang brengen van een vastgelopen empowerment-proces. Iemand die empowered is kan positieve invloed op een situatie uitoefenen, met respect voor de invloed van anderen. Empowerment verloopt via een gefaseerd proces, dat niet altijd vanzelfsprekend is, kan haperen en zelfs blokkeren: een problematische situatie welke kan leiden tot een hulpvraag.
Indien de hulpvraag van een cliënt wordt geanalyseerd tegen het licht van het empowerment-proces en nadat is geïdentificeerd in welke fase dit vastloopt, kan de hulpverlener specifieke middelen inzetten om het proces weer aan te jagen.
Het eenmalig e-mailconsult is een middel dat hierbij ingezet kan worden. Hierbij is het schrijven van een tekst het enige instrument. Het doel om de empowerment van cliënten te vergroten vergt dan ook een bewuste inzet van tekstuele technieken en een fijngevoeligheid voor wat je met taal kunt doen.
In deze workshop leert u welke fases het empowerment-proces kent. Hierbij bespreken we samen tekstfragmenten die de empowerment kunnen bevorderen. Ook leert u valkuilen herkennen en voorkomen.
De voorbeelden, waarmee we oefenen in deze workshop komen uit het domein van de opvoedingsondersteuning, maar zijn gemakkelijk te vertalen naar andere sociaal-agogische werkvelden.

Door: Christa Nieuwboer, docent opvoedingsondersteuning

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Do's en don'ts van empoweren via e-mailhulp - Christa Nieuwboer

 1. 1. Do’s en don’tsvan empoweren via e-mailhulp Christa Nieuwboer
 2. 2. @ParentIn te rnetDo’s en don’tsvan empowerenvia e-mailhulpWorkshop Congres Online Hulp ~ Christa Nieuwboer
 3. 3. Uitdaging Verdiepend werken met tekst Bewust hanteren van technieken Reflectie op communicatie Workshop Empowerment E-mailconsult
 4. 4. Empowerment verhelderdEmpowerment van de cliëntmodel Bennet Cattaneo – Chapman, 2010 >> Workshop Empowerment E-mailconsult
 5. 5. Bron: Bennet Cattaneo L. & Chapman, A.R. (2010) The Process of Empowerment, A Model for Use in Research and Practice. American Psychologist, 65 (7)Workshop Empowerment E-mailconsult
 6. 6. Empowerment verhelderd De rol van de hulpverlener  Verhelderen invloed, doelen  Het proces “aanjagen”/ coachen  Samenwerken, een hulpbron zijn Workshop Empowerment E-mailconsult
 7. 7. Casus Workshop Empowerment E-mailconsult
 8. 8. Vaststellen van betekenisvolle, invloed-georiënteerde doelen Doelen beschrijven Perspectieven benoemen Emoties erkennen Workshop Empowerment E-mailconsult
 9. 9. Acties ondernemen om doelen te bereiken Opties laten zien Aanmoedigen tot het maken van keuzes Nieuwe kennis/vaardigheden aanbieden Workshop Empowerment E-mailconsult
 10. 10. Waarnemen en reflecteren op de impact van de acties Behoeften van andere betrokkenen benoemen Ingaan op sterke punten en kansen Intenties waarderen Workshop Empowerment E-mailconsult
 11. 11. De sociale context als omgeving met hulpbronnen Hulpbronnen op meerdere niveaus benoemen Wetten, rechten, beleid, plichten aankaarten Jezelf als hulpbron aanbieden Workshop Empowerment E-mailconsult
 12. 12. Algemene bejegening Mede-verantwoordelijkheid en dialoog benadrukken “Insightful, caring and dynamic” Turnbull, Turbiville, & Turnbull, Evolution of Family-Professional Partnerships: Collective Empowerment as the Model for the Early Twenty-First Century, 2009 Workshop Empowerment E-mailconsult
 13. 13. Contact Christa Nieuwboer c.c.nieuwboer@uva.nl c.nieuwboer@fontys.nl @ParentInternet Workshop Empowerment E-mailconsult
 14. 14. Bedankt voor uw aandacht! Tweet uw reactie en ervaringen via #coh2012 en @ParentInternet

×