Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M. Kachniewska "Wisła wzdłuż i w poprzek"

298 views

Published on

Wprowadzenie do seminarium otwierającego obrady Wiślanego Okrągłego Stołu w województwie mazowieckim 13 grudnia 2016 roku

Published in: Travel
  • Be the first to comment

M. Kachniewska "Wisła wzdłuż i w poprzek"

  1. 1. magdalena@kachniewska.net www.wislawarszawa.pl
  2. 2. dowolny podmiot posiadający odpowiednio gęstą i intensywną sieć kontaktów
  3. 3. Należy przyjąć odwrotne podejście:

×