Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Turystyczne produkty sieciowe
- w kierunku konkurencyjności
firmy i regionu
Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl
Produkt turystyczny
jego zdefiniowanie możliwe jest tylko w ujęciu
popytowym
jest odpowiedzią na istnienie określonych
p...
Produkt turystyczny
w wąskim znaczeniu (sensu stricte) to
konkretna oferta danego usługodawcy
turystycznego
w szerokim z...
Potrzeby turystów
Potrzeby typowo turystyczne (powstające w
związku z uprawianiem turystyki) - pierwotne
Potrzeby bytowe...
Walory turystyczne
elementy środowiska przyrodniczego lub
kulturowego, stanowiące cel ruchu
turystycznego
mogą stanowić ...
Problemy zarządzania ORT
Brak nowoczesnej strategii rozwoju i umiejętności
pozycjonowania produktów
Niewłaściwa polityka...
Czy tworzenie oferty
sieciowej ma sens? Jaki?
Turystyka nigdy nie ogranicza się do jednego
usługodawcy, obiektu czy atrak...
Stworzenie sieciowego produktu
turystycznego wymaga analizy w
obszarze:
 podmiotowym (my – czyli kto i dla kogo?)
 przed...
Sieciowy produkt turystyczny
gotowa do sprzedaży, spakietowana oferta
opierająca się o rozproszoną strukturę
podmiotów, at...
Krok po kroku…
gotowa do sprzedaży, spakietowana oferta
opierająca się o rozproszoną strukturę
podmiotów, atrakcji, miejsc...
Spójna koncepcja wymaga lidera
Wybór lidera jako wyzwanie
podmiotem powołanym w celu inicjowania i
koordynowania współpracy sieciowej w
turystyce może by...
Lider – warunki powodzenia
nieustanne poszerzanie zasięgu
umiejętność wyjścia poza grupę formalnych
członków i poza bran...
Co to znaczy „sieć wytwórców produktów
turystycznych” ?
należy przyjąć perspektywę popytową, czyli
szeroką definicję produ...
interesariusze rozwoju
turystycznego produktu sieciowego
Interesariusze – pytania:
Kto z nami a kto przeciw nam!
Kto na razie zachowuje bierność, ale w
przyszłości może zacząć o...
Pytanie o zasoby:
materialne
naturalne
antropologiczne
Infrastruktura techniczna i społeczna
finansowe i kapitałowe
...
Model biznesowy


kosztów
korzysci
W
Długookresowa metoda na powiększenie i
wykorzystanie zasobów w celu przedstawienia...
Powszechny błąd:
to roszczeniowe podejście polegające na
poszukiwaniu źródeł finansowania bez refleksji na
temat dalszych ...
Model biznesowy – pytania:
do jakiej grupy docelowej nasz produkt jest
kierowany?
jakie wartości (korzyści) produkt ma o...
Wartość produktu sieciowego
Dla klienta (turysty) – źródło przeżyć,
doświadczeń, emocji
Dla przedsiębiorców - źródło zys...
Podażowe czynniki satysfakcji turysty
 atrakcyjność miejsca i przeżyć
 kompleksowość oferty
 kapitał ludzki miejsca / r...
Kompleksowość oferty - problemy
 usługodawcy i producenci nie zawsze utożsamiają się z
branżą turystyczną
 istnieją inne...
Potencjalni partnerzy – pytania:
Jakie podmioty w Twoim otoczeniu świadczą
jakiekolwiek usługi dla turystów, choć nie
nal...
Jakość oferty turystycznej jest pochodną
jakości zasobów ludzkich:
wiedzy i przedsiębiorczości mieszkańców
ich zdolności...
Postawa lokalnych mieszkańców
jest pochodną:
 świadomości turystycznej
 warunków udziału w podziale korzyści
ekonomiczny...
Podnoszenie jakości zasobów ludzkich
– pytania:
Jakie działania podejmowane są w celu podniesienia
poziomu wiedzy i przed...
Jak kształtowana jest postawa lokalnych
mieszkańców względem funkcji
turystycznej regionu?
 Jaki jest stosunek do turysty...
Przyczyny słabej pozycji polskich
produktów sieciowych
różne aspekty funkcjonowania charakterystyczne dla
nienowoczesnych ...
Kryteria oceny produktów sieciowych
produkt i segmenty docelowe nabywców
liczba i struktura członków
charakterystyka in...
Plan maximum
zwiększenie innowacyjności i jakości oraz poziomu
specjalizacji oferty turystycznej
wzrost przychodów i two...
Dziękuję za uwagę 
www.kachniewska.net
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

M. Kachniewska: Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu

299 views

Published on

Wystąpienie na konferencji Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w d. 17 lutego 2016 r.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

M. Kachniewska: Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu

 1. 1. Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl
 2. 2. Produkt turystyczny jego zdefiniowanie możliwe jest tylko w ujęciu popytowym jest odpowiedzią na istnienie określonych potrzeb – nazywanych potrzebami turystycznymi niedefiniowalny od strony podażowej, choć czynione są próby wyliczenia rodzajów działalności zaliczanych do turystyki
 3. 3. Produkt turystyczny w wąskim znaczeniu (sensu stricte) to konkretna oferta danego usługodawcy turystycznego w szerokim znaczeniu (sensu largo) - suma wrażeń i doświadczeń, jakich doznał turysta od momentu opuszczenia miejsca stałego zamieszkania do momentu powrotu do niego
 4. 4. Potrzeby turystów Potrzeby typowo turystyczne (powstające w związku z uprawianiem turystyki) - pierwotne Potrzeby bytowe - wtórne Wymienione potrzeby nie muszą być zastrzeżone jedynie dla turystów (transport, gastronomia)
 5. 5. Walory turystyczne elementy środowiska przyrodniczego lub kulturowego, stanowiące cel ruchu turystycznego mogą stanowić główny cel wyjazdu lub cel poboczny zazwyczaj jest to suma składników stworzonych przez naturę, ukształtowanych przez historię i współczesność, które składają się na obszar recepcji turystycznej (ort)
 6. 6. Problemy zarządzania ORT Brak nowoczesnej strategii rozwoju i umiejętności pozycjonowania produktów Niewłaściwa polityka inwestycyjna lub całkowity brak nowych inwestycji Nieznajomość trendów po stronie popytu i warunków rozwoju podaży turystycznej Niska jakość kapitału ludzkiego/społecznego Nieumiejętne wykorzystywanie czynników produkcji
 7. 7. Czy tworzenie oferty sieciowej ma sens? Jaki? Turystyka nigdy nie ogranicza się do jednego usługodawcy, obiektu czy atrakcji – jeśli nie ma charakteru sieciowego, to nie będzie mogła się rozwijać… Konkurencja na współczesnym rynku jest tak dużą, że pojedynczy człowiek/pojedyncze przedsiębiorstwo – choćby najbardziej kreatywny – z trudem może jej sprostać
 8. 8. Stworzenie sieciowego produktu turystycznego wymaga analizy w obszarze:  podmiotowym (my – czyli kto i dla kogo?)  przedmiotowym (co oferujemy?)  terytorialnym (gdzie?)  strategicznym (po co to robimy?)  operacyjnym (jak to zrobić?)
 9. 9. Sieciowy produkt turystyczny gotowa do sprzedaży, spakietowana oferta opierająca się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi i obiektów, funkcjonująca jako jedna spójna koncepcja, posiadającą wspólny, wiodący silny wyróżnik (markę)
 10. 10. Krok po kroku… gotowa do sprzedaży, spakietowana oferta opierająca się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi i obiektów, funkcjonująca jako jedna spójna koncepcja, posiadającą wspólny, wiodący silny wyróżnik (markę)
 11. 11. Spójna koncepcja wymaga lidera
 12. 12. Wybór lidera jako wyzwanie podmiotem powołanym w celu inicjowania i koordynowania współpracy sieciowej w turystyce może być dowolny podmiot posiadający odpowiednio gęstą i intensywną sieć kontaktów
 13. 13. Lider – warunki powodzenia nieustanne poszerzanie zasięgu umiejętność wyjścia poza grupę formalnych członków i poza branżę turystyczną szerszy cel niż tylko tworzenie produktu turystycznego łatwość nawiązywania współpracy stawianie wyzwań opracowanie mierników rozwoju sieci zrozumienie otoczenia (identyfikacja czynników kształtujących funkcjonowanie podmiotów turystycznych w regionie)
 14. 14. Co to znaczy „sieć wytwórców produktów turystycznych” ? należy przyjąć perspektywę popytową, czyli szeroką definicję produktu turystycznego – tymczasem wiele podmiotów branży turystycznej nie utożsamia się z nią, a inne w ogóle nie mają świadomości swojego potencjału turystycznego niski poziom wiedzy nt. turystyki stanowi wyzwanie dla liderów produktu sieciowego
 15. 15. interesariusze rozwoju turystycznego produktu sieciowego
 16. 16. Interesariusze – pytania: Kto z nami a kto przeciw nam! Kto na razie zachowuje bierność, ale w przyszłości może zacząć odgrywać znaczenie? Od kogo zależy powodzenie naszych działań (bezpośrednio lub pośrednio)? Kto może nas wspomóc w zakresie samego produktu, jego promocji lub dystrybucji?
 17. 17. Pytanie o zasoby: materialne naturalne antropologiczne Infrastruktura techniczna i społeczna finansowe i kapitałowe niematerialne wiedza i kompetencje niematerialne dziedzictwo kulturowe relacje i systemy funkcjonalne postawy społeczne i kapitał społeczny
 18. 18. Model biznesowy   kosztów korzysci W Długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie zasobów w celu przedstawienia klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu dochodowości. Dobry model biznesowy ma na celu uzyskanie, a w późniejszym etapie utrzymanie, przewagi konkurencyjnej
 19. 19. Powszechny błąd: to roszczeniowe podejście polegające na poszukiwaniu źródeł finansowania bez refleksji na temat dalszych warunków rozwoju i przetrwania produktu na rynku Należy przyjąć odwrotne podejście: najpierw ustalić co będzie w długim okresie decydowało o dochodach (rentowności) produktu i jaki będzie udział poszczególnych partnerów w tych dochodach
 20. 20. Model biznesowy – pytania: do jakiej grupy docelowej nasz produkt jest kierowany? jakie wartości (korzyści) produkt ma oferować? w jaki sposób wartość ma być wytworzona (przy użyciu jakich zasobów)? jak będziemy promować ofertę? jak zamierzamy kształtować cenę produktu? jakimi kanałami dotrzemy do turystów?
 21. 21. Wartość produktu sieciowego Dla klienta (turysty) – źródło przeżyć, doświadczeń, emocji Dla przedsiębiorców - źródło zysków i długookresowej rentowności Dla regionu – zrównoważony rozwój w ujęciu społecznym, ekonomicznym i ekologicznym
 22. 22. Podażowe czynniki satysfakcji turysty  atrakcyjność miejsca i przeżyć  kompleksowość oferty  kapitał ludzki miejsca / regionu  minimum kosztów turysty
 23. 23. Kompleksowość oferty - problemy  usługodawcy i producenci nie zawsze utożsamiają się z branżą turystyczną  istnieją inne podmioty zaangażowane w tworzenie/ promocję oferty turystycznej regionu (władze lokalne, organizacje turystyczne, instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe i jednostki badawcze itd.)  nie każda zbiorowość tworzy efekt synergii
 24. 24. Potencjalni partnerzy – pytania: Jakie podmioty w Twoim otoczeniu świadczą jakiekolwiek usługi dla turystów, choć nie należą do sieci turystycznej? Jakich usług potrzebują przedsiębiorcy w sieci – choć nie potrzebują ich turyści? Jakie usługi można by było oferować turystom, gdyby poszerzyć krąg usługodawców?
 25. 25. Jakość oferty turystycznej jest pochodną jakości zasobów ludzkich: wiedzy i przedsiębiorczości mieszkańców ich zdolności marketingowych i faktycznej gościnności kompetencji usługowych świadomości elementów kształtujących atrakcyjność miejsca/regionu umiejętności współpracy i kształtowania wzajemnie korzystnych relacji z otoczeniem
 26. 26. Postawa lokalnych mieszkańców jest pochodną:  świadomości turystycznej  warunków udziału w podziale korzyści ekonomicznych będących wynikiem rozwoju funkcji turystycznej regionu  jakości życia (poziomu zrównoważenia funkcji ekonomicznej, społecznej i ekologicznej)
 27. 27. Podnoszenie jakości zasobów ludzkich – pytania: Jakie działania podejmowane są w celu podniesienia poziomu wiedzy i przedsiębiorczości mieszkańców? Jak kształtowane są ich zdolności marketingowe? Co decyduje o poziomie ich gościnności? Jak rozwijane są ich kompetencje usługowe? Czy mają świadomość atrakcyjności regionu? Jak (jeśli!) sieć turystyczna zabiega o kształtowanie wzajemnie korzystnych relacji z otoczeniem?
 28. 28. Jak kształtowana jest postawa lokalnych mieszkańców względem funkcji turystycznej regionu?  Jaki jest stosunek do turystyki, turystów i przedsiębiorców turystycznych?  Jaki jest udział mieszkańców w podziale korzyści ekonomicznych będących wynikiem rozwoju funkcji turystycznej regionu?  Jak turystyka oddziałuje na jakość ich życia?
 29. 29. Przyczyny słabej pozycji polskich produktów sieciowych różne aspekty funkcjonowania charakterystyczne dla nienowoczesnych regionów turystycznych: wielofunkcyjność nieostre i otwarte granice rozproszenie własności i kontroli podaży turystycznej (duża rola sektora publicznego) sezonowość niejednolita terytorialnie atrakcyjność turystyczna niedookreślenie oferty = nieumiejętność wskazania rynków docelowych, niewłaściwy dobór kanałów dystrybucji, brak strategii promocji
 30. 30. Kryteria oceny produktów sieciowych produkt i segmenty docelowe nabywców liczba i struktura członków charakterystyka interesariuszy przestrzeń (realna i wirtualna) istnienie lidera / koordynatora i jego aktywność podstawy współpracy, zasady tworzenia sieci oraz wspólnych procedur charakter i intensywność relacji interaktywność, dyfuzja wiedzy i informacji wizja rozwoju, korzyści poszczególnych interesariuszy idea marki produktu i jej promocja
 31. 31. Plan maximum zwiększenie innowacyjności i jakości oraz poziomu specjalizacji oferty turystycznej wzrost przychodów i tworzenie miejsc pracy akumulacja kapitału społecznego tworzenie przewagi konkurencyjnej sieci i poszczególnych podmiotów wzrost zaangażowania czynnika prywatnego wspomagająca funkcja polityki publicznej przejrzystość modelu biznesowego efektywność mechanizmów konsultacyjnych i ewaluacyjnych
 32. 32. Dziękuję za uwagę  www.kachniewska.net

×