Kokemuksia paradigman muutoksesta

577 views

Published on

Codenton aamiaistilaisuus 1.3.2011: Hyvä pilvi - huomennakin?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kokemuksia paradigman muutoksesta

 1. 1. Paradigman muutos Kokemuksia aiemmista teknologiamurroksista Jussi Autere 1.3.2011
 2. 2. Paradigman muutos  Siirtymisessä Cloud computingiin on kyse disruptiivisesta toimimisen mallin muutoksesta  Kyse on siis paradigman muutoksesta  Muutos on uuden teknologian ja innovaatioiden ajama  Tällaisia muutoksia on tapahtunut aiemminkin  Joka vanhoja muistaa, sitä tikulla silmään; mutta, joka unohtaa, sitä molempiin© Gearshift Group Oy Page 2
 3. 3. Christensen 1997 (Innovator’sDilemma)  Kun uudet teknologiat saavat vakiintuneet yritykset kriisiin  Yritykset jotuvat kriisiin juuri sen takia, että ne haluavat sopeutua muutoksiin  Kuuntelevat asiakkaita ja seuraavat ympäristömuutoksia  Investoivat aggressiivisesti uusiin teknologioihin ja parantavat tuotteitaan  Kriisi syntyy, kun yrityksen näkökulmasta huonomman suorituskyvyn tarjoava teknologia tulee vallitsevaksi© Gearshift Group Oy Page 3
 4. 4. Miksi huonompi teknologia korvaa? Vallitseva teknologia Teknologian suorituskyky Päämarkkinan hyväksymä taso Uusi teknologia Aika Christensen, C. M. (1997) The Innovator’s Dilemma. Harvard Business School Press Esimerkkejä  Kinofilmi korvaa rullafilmin, digitaalikuvaus korvaa kinofilmin  Cloud korvaa konekeskuksen  PC-verkko korvaa minikoneen
 5. 5. Luopumisen tuska  Esimerkki DEC 1980-luvun lopulla  VMS:ssä oli toteutettu toimivasti monet asiat, jotka PC-verkoissa olivat vasta alkutekijöissään  Esimerkiksi integroitu toimistojärjestelmä  Asiakkaat halusivat vanhojen järjestelmien parantamista ja kehittämistä  DEC näki PC:den kasvavan merkityksen, mutta pyrki sovittamaan ne osaksi vanhaa arkkitehtuuria  Viimeisenä vaiheena $2 B investointi Alphaan (PC-sydänsiirto VMS- sieluisiin järjestelmiin)  Miksi uuteen teknologiaan ei investoida?  Tuotteet ovat yksinkertaisia ja halvempia: katteet laskevat  Ensimmäiset markkinat ovat pieniä ja merkityksettömiä  Parhaat asiakkaat eivät halua eivätkä monesti edes voi käyttää© Gearshift Group Oy Page 5
 6. 6. Milloin voi valita sovellusalustan?Yritysten Teknologiavaihelukumäärä -indeksi Dominant Design (esim. iPhone) Diffuusiovaihe Tuottavuuden nousu Prosessi-innovaatiot Toisiaan täydentävät kompetenssit Toiminnan uudet muodot: Asiakaslähtöinen laatu  1980 1990 2000 2010 aika  Uusien teknologioiden yleinen kehityskulku Abernathy and Utterback 1978, OECD 2003
 7. 7. Lähestysmistavat vakiintuneilleyrityksille  Ennen dominant designin esiin tuloa vältä lock-inia uusiin teknologioihin  Suunnittele mieluummin rajapintoihin perustuvaa arkkitehtuuria  Ennen dominant designia uusi teknologia harvoin merkittävää liiketoimintaa, joten voit myös välttää aluetta kokonaan  Dominant designin jälkeen käytä sitä  Lock-in ei enää haittaa  Tehokkaampi ja elegantimpi rakenne  Dominant designiin pyrkijä ei panosta avoimuuteen  Arkkitehtonisessa epävarmuustilanteessa kannattaa teknologiat pitää omassa hallussa© Gearshift Group Oy Page 7
 8. 8. Höyrystä luopumisen tuska  1920 Yhdysvalloissa oli kolmen höyryveturvalmistajan oligopoli (Baldwin, ALCO ja Lima-Hamilton)  Höyryveturit olivat teknisesti erittäin hienostuneita ja kehittyivät 1940-luvulle asti  Diesel-sähköiset veturit korvasivat höyryn  Johtaviksi valmistajiksi EMD (GM), ALCO (40% mo 1948) ja Fairbanks-Morse  ALCO menetti asemansa, kun sen avaintoimittaja GE lähti itse mukaan veturiliiketoimintaan  Vakiintuneet yritykset tekivät kaikki dieselvetureita  Esimerkiksi dieselhöyryvetureita  Tehokkaan dieselsähköisen dominant design uusi  Vanhat toimijat eivät sopeutuneet arkkitehtuurimuutokseen eivätkä investoineet riittävästi uuteen teknologiaan, paitsi ALCO  Diesel- ja sähkökomponenttitoimittajalähtöiset yritykset veivät ALCOn liiketoiminnan© Gearshift Group Oy Page 8
 9. 9. Take-away Cloud-muutokseen  Kyse ei ole kehityksestä, jossa täydennetään vanhaa  Luo kokonaan uutta  Siirry aidosti uuteen arkkitehturiin  Vältä hybridejä  Cloudin dominant designit ovat vielä valikoitumatta  Vältä lock-inejä nykyisiin ratkaisuihin  Valmistaudu niiden syntymisen jälkeisiin investointeihin  Merkittävän uuden markkinaosuuden saalistajat investoivat nyt  Diffuusion aika tulee myöhemmin  Legacyn inkrementaalisen siirron mielekkäin aika tulee vasta, kun tiedetään, mikä niiden alusta on (ei tarvitse maksaa© Gearshift Group Oy infrariippumattomista alustoista) Page 9
 10. 10. Thank you! Contact: Dr Jussi Autere, Partner Phone +358 400 422 565 Jussi.Autere@gearshiftgroup.com© Gearshift Group Oy  Page 10

×