Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ketterän osaamisen hankkiminenJani KylmäahoMaanmittauslaitosKehittämiskeskus24.4.2012
Sisältö  Taustaa  Yleistä kilpailutuksista  Hankintalaki  Erilaiset Scrum-kehittämisen mallit  Opittua - kilpail...
Taustaa 1/2 MML:n kehittämiskeskus on noin 120 hengen organisaatio Kehittämiskeskus vastaa substanssitietojärjestelmien...
Taustaa 2/2 Vuoden 2009 jälkeen kilpailutettu mm.    Paikkatietoikkunan toteutus vaihe 1, 2009    Kirjaamisjärjeste...
Yleistä kilpailutuksista Kaikki ovat ylittäneet EU-hankintarajan Avoin kilpailutus Neuvottelumenettelyä hyödynnetty osa...
Miten tilata ketterillä menetelmillä   toteutettava projekti?
Hankintalaki
The Directive on Public ProcurementDIRECTIVE 2004/18/EC OF THE EUROPEAN       As per Article 1, point 2 d), thePARLI...
Ketterän hankinnan vaiheet1) Hankinnan suunnittelu     8) Tarjousten arviointi2) Vaatimusten asettaminen    9) Tarj...
Hankinnan suunnittelu Parhaan tarjouksen tulee erottua muilla kriteereillä kuin pelkällä hinnalla ja yrityksen referenss...
Vaatimusten asettaminen Kompetenssi on avainasemassa!   Ketteryyden myötä kehittäjillä on enemmän sekä vapautta   ett...
Tarjousten arvioinnin vaiheet 1) Tarjoajan oma arvio kehittäjän taidoista 2) Tilaajan arvio tarjottujen kehittäjien taid...
Tarjouspyyntö - osaaminen
Tilaajan arvio osaamisesta - 1
Tilaajan arvio osaamisesta - 2
Tarjousten arviointi Arviointikriteerit tulee kertoa jo tarjouspyynnössä – ja niissä tulee pysyä koko hankintaprosessin ...
Erilaiset Scrum-kehittämisen mallit 1/3 Kirjaamisjärjestelmän toteuttaminen   Taustalla runsaan 2 vuoden määrittely ja ...
Erilaiset Scrum-kehittämisen mallit 2/3 Sähköisen kiinteistönvaihdannan järjestelmän toteuttaminen   Taustalla ” SKV-l...
Erilaiset Scrum-kehittämisen mallit 3/3 Paikkatietoikkunan kehittäminen  2011 syksyllä aloitetussa projektissa kehitetä...
Opittua, kilpailutus 1/2 Yleisesti ottaen hankintalaki on jäykkä, hankinnan toteuttaminen tulee kalliiksi ja kestää turh...
Opittua, kilpailutus 2/2 Määrittele hankinnan kohde riittävän laajasti, jos et ole hankkimassa kiinteähintaista, jotta v...
Opittua, toteutus 1/2 Scrum luo mahdollisuuden oppia matkan varrella (jatkuva määrittely ja suunnittelu) Ei uskota näen...
Opittua, toteutus 2/2 ”Iso kuva” on kirkastettava riittävälle tasolle ennen kuin lähdetään toteuttamaan   Tuotevisio ...
Lopuksi Osaamisen ostaminen ketterää kehitystä varten soveltuu hyvin hankintalain mukaiseen kilpailutukseen   Periaatt...
Perinteisen projektinprojektipäällikköKetterän projektintuoteomistaja taiScrum Master
Kiitos mielenkiinnosta!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ketterän osaamisen hankkiminen

1,892 views

Published on

Ketterä hankinta -aamiainen 24.4.2012

Jani Kylmäaho, Maanmittauslaitos

 • Be the first to comment

Ketterän osaamisen hankkiminen

 1. 1. Ketterän osaamisen hankkiminenJani KylmäahoMaanmittauslaitosKehittämiskeskus24.4.2012
 2. 2. Sisältö Taustaa Yleistä kilpailutuksista Hankintalaki Erilaiset Scrum-kehittämisen mallit Opittua - kilpailutus Opittua - toteutus
 3. 3. Taustaa 1/2 MML:n kehittämiskeskus on noin 120 hengen organisaatio Kehittämiskeskus vastaa substanssitietojärjestelmien palveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta Vuoteen 2009 saakka kaikki isot ICT-hankkeet on tehty talon sisäisenä kehitystyönä Toteutustapa sisäisessä työssä ’semi-ketterä’
 4. 4. Taustaa 2/2 Vuoden 2009 jälkeen kilpailutettu mm.  Paikkatietoikkunan toteutus vaihe 1, 2009  Kirjaamisjärjestelmän uudistus ja ylläpito, 2010  Paikkatietoikkuna toteutus vaihe 2, 2011  Sähköisen kiinteistönvaihdantajärjestelmän toteutus ja ylläpito, 2011 Kaikkien isojen hankintojen toteutustavaksi on jo tarjousvaiheessa ilmoitettu Scrum
 5. 5. Yleistä kilpailutuksista Kaikki ovat ylittäneet EU-hankintarajan Avoin kilpailutus Neuvottelumenettelyä hyödynnetty osassa kilpailutuksista Osaamisen kilpailuttaminen
 6. 6. Miten tilata ketterillä menetelmillä toteutettava projekti?
 7. 7. Hankintalaki
 8. 8. The Directive on Public ProcurementDIRECTIVE 2004/18/EC OF THE EUROPEAN As per Article 1, point 2 d), thePARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Directive concerns ”Computer andof 31 March 2004 related services”on the coordination of procedures for theaward of public works contracts, public supplycontracts and public service contracts Avainsanat: Non-discrimination Equal treatment Transparency
 9. 9. Ketterän hankinnan vaiheet1) Hankinnan suunnittelu 8) Tarjousten arviointi2) Vaatimusten asettaminen 9) Tarjouskilpailun voittajan3) Tarjouspyynnön laatiminen valinta4) Tarjouspyynnön 10) Hankintapäätös julkaiseminen 11) Hankintapäätöksestä5) Tarjousaika tiedottaminen6) Tarjousten avaus 12) Hankintasopimuksen tekeminen7) Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön- mukaisuuden arviointi
 10. 10. Hankinnan suunnittelu Parhaan tarjouksen tulee erottua muilla kriteereillä kuin pelkällä hinnalla ja yrityksen referensseillä  Arviointikriteereiksi tarjottujen henkilöiden osaaminen ja soveltuvuus tehtävään Pyri välttämään ennakkoon valitusten mahdollisuus  Arviointikriteerien tulee olla syrjimättömiä ja tasapuolisia Arviointikriteerien tulee olla julkisia  Hinta  Kompetenssi  Soveltuvuus Harkitse, kannattaako kaikkia tarvittavia resursseja hankkia samassa tarjouspyynnössä  Ohjelmistokehittäjät, graafinen suunnittelu, käytettävyys, …
 11. 11. Vaatimusten asettaminen Kompetenssi on avainasemassa!  Ketteryyden myötä kehittäjillä on enemmän sekä vapautta että vastuuta  Kehittäjä voi maksaa esim. 10% enemmän, mutta voi olla samalla esim. 50% tuottavampi  Tunnista onnistuneen lopputuotteen aikaansaamiseksi tarvittavat kompetenssit Arvioinnin tulee pohjautua kehittäjän taitoihin, aiempaan työkokemukseen ja soveltuvuuteen tehtävään  Fokus haluttujen teknologioiden ja ohjelmistojen hallintaan  Ketterien menetelmien hallinta  Soveltuvuus: esim. yhteistyötaidot, luovuus, analyyttisyys, paineensietokyky
 12. 12. Tarjousten arvioinnin vaiheet 1) Tarjoajan oma arvio kehittäjän taidoista 2) Tilaajan arvio tarjottujen kehittäjien taidoista CV:n perusteella 3) Mahdollinen soveltuvuusarviointi (vaihtoehtoisesti sopimukseen opt-out –pykälä)
 13. 13. Tarjouspyyntö - osaaminen
 14. 14. Tilaajan arvio osaamisesta - 1
 15. 15. Tilaajan arvio osaamisesta - 2
 16. 16. Tarjousten arviointi Arviointikriteerit tulee kertoa jo tarjouspyynnössä – ja niissä tulee pysyä koko hankintaprosessin ajan Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate keskeinen Kunkin osa-alueen suhteellinen paino julkista tietoa, esim.  Hinta 30 %  Kompetenssi 50 %  Soveltuvuus tai muu näyttö 20 % Useimmiten arvioidaan kokonaisia tiimejä, mutta tiimi voidaan koostaa useammasta yrityksestä
 17. 17. Erilaiset Scrum-kehittämisen mallit 1/3 Kirjaamisjärjestelmän toteuttaminen  Taustalla runsaan 2 vuoden määrittely ja vaatimuskehitystyö ennen toteutuksen aloittamista  Tilaaja määrittelee etukäteen sisällön kunkin inkrementin/sprintin tuotejonoon  Toimittaja toteuttaa Scrum-menetelmällä inkrementeittäin (6*2 viikon sprinttejä)  Toimittaja työskentelee omissa tiloissaan Tampereella ~ 20 henkilöä (3 Scrum-tiimiä)  Tilaajan henkilöstö toimii pääkaupunkiseudulla ~ 5 henkilöä
 18. 18. Erilaiset Scrum-kehittämisen mallit 2/3 Sähköisen kiinteistönvaihdannan järjestelmän toteuttaminen  Taustalla ” SKV-laki”  Ei määrittelyjä pohjalla vaan alustava demosovellus osasta toiminnallisuudesta  Tuotetta määritellään tuotejonoon käyttäjätarinoiden kautta sprinteittäin. Julkaisusuunnitelma on alussa määritelty karkealla tasolla  Scrum –tiimi (5 henkilöä) ja tuoteomistaja (2 henkilön tiimi) samoissa tiloissa MML:ssa
 19. 19. Erilaiset Scrum-kehittämisen mallit 3/3 Paikkatietoikkunan kehittäminen  2011 syksyllä aloitetussa projektissa kehitetään Paikkatietoikkunaa ”näyteikkuna”-tyyppisestä palvelusta monipuoliseksi Paikkatiedon palvelualustaksi  Liikkeelle visiosta ja ylätason tavoitteista, julkaisusuunnitelma ja tuotejono tarkentuvat jatkuvasti projektin edetessä  Scrum –tiimi (4 henkilöä) ja tuoteomistaja MML:n tiloissa  Scrum-tiimissä on mukana arkkitehti, joka yhdessä muun tiimin kanssa huolehtii, että sovellus rakennetaan kestävälle pohjalle
 20. 20. Opittua, kilpailutus 1/2 Yleisesti ottaen hankintalaki on jäykkä, hankinnan toteuttaminen tulee kalliiksi ja kestää turhan kauan, mutta toisaalta.. Pienen hankintaorganisaation kannattaa käyttää ulkopuolista hankintalakiosaamista Neuvottelumenettely on toimiva isoissa hankkeissa, koska vaatimuksia pystytään yhdessä tarkentamaan neuvottelujen aikana Osaaminen eli henkilöiden taidot ja kokemus ovat parhaita valintakriteerejä!  Varmistettava jo tarjouspyynnössä ja vielä sopimusvaiheessa, että nimen omaan tarjotut henkilöt tulevat myös työskentelemään projektissa  Painotus riittävän suureksi suhteessa hintaan
 21. 21. Opittua, kilpailutus 2/2 Määrittele hankinnan kohde riittävän laajasti, jos et ole hankkimassa kiinteähintaista, jotta vältyt ylimääräisiltä kilpailutuksilta Kiinteähintainen hankinta sopii huonosti ketterään kehittämiseen, jos on saatava jotain laajaa toimivaa aikaiseksi Mikäli hankintayksiköllä on paljon tarvetta pienille kiinteähintaisille projekteille, kannattaa harkita puitejärjestelyä Jos halutaan, että kehittäjät työskentelevät tilaajan toimitiloissa, se on syytä tehdä selväksi jo tarjouspyynnössä Kannattaa kilpailuttaa samalla myös järjestelmän ylläpito, jos se ei tule jäämään oman organisaation vastuulle
 22. 22. Opittua, toteutus 1/2 Scrum luo mahdollisuuden oppia matkan varrella (jatkuva määrittely ja suunnittelu) Ei uskota näennäiseen ennustettavuuteen vaan todetaan realiteetit = epävarmuus Aidossa Scrum-kehityksessä etäisyys on oikeasti ongelma Vaatii tilaajalta runsaasti resursseja koko toteutuksen ajan Substanssiosaaminen on tilaajaan avainosaamista, jota ei voi ulkoistaa
 23. 23. Opittua, toteutus 2/2 ”Iso kuva” on kirkastettava riittävälle tasolle ennen kuin lähdetään toteuttamaan  Tuotevisio  Yleiset arkkitehtuuriperiaatteet (teknologia etc.) Etukäteen määrittely tarkalle tasolle ei ole tehokasta, mikäli sitä ei tehdä oppimisen vuoksi. Muutoksia tulee aina! Etukäteen määrittely ja kiinteähintainen kilpailutus voi sopia yksinkertaisiin järjestelmiin, ei isoihin räätälöitäviin järjestelmiin
 24. 24. Lopuksi Osaamisen ostaminen ketterää kehitystä varten soveltuu hyvin hankintalain mukaiseen kilpailutukseen  Periaatteet: läpinäkyvyys, yhtäläinen kohtelu, syrjimättömyys  Kokonaistaloudellisuus Ketteriin kehittämisprojekteihin pitää sitoutua tiiviisti ja organisaation oma substanssiosaaminen kannattaa säilyttää Ketteryys ei lisää kustannuksia  Määrittelyvaihe on tavallista keveämpi  Ei raskasta muutostenhallintaprosessia  Jatkuva palauteprosessi varmistaa oikean suunnan, eli tehdään oikeita asioita!
 25. 25. Perinteisen projektinprojektipäällikköKetterän projektintuoteomistaja taiScrum Master
 26. 26. Kiitos mielenkiinnosta!

×