Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ketterä hankinta
Miten IT-resurssien ostossa onnistuu?
Karoliina Luoto · Codento · 31.10.2017
Karoliina Luoto Codento
Lean/ketterä konsultti
IT-projektien johtaminen ja
hankinta, työtapamuutokset
Taustalla erilaisia ...
Lean ja ketterä tuo
todistetusti parempia tuloksia
Kuten nähdään,
lean ja ketterä
eivät kuitenkaan
ole hopealuoteja –
sill...
Mistä ketterän etu syntyy?
Ketterän ohjelmistokehityksen julistus
”Kokemuksemme perusteella arvostamme:
Yksilöitä ja kanss...
Scrum
Eniten käytetty ketterä menetelmä
Mistä tietää että on ketterä?
Esimerkki kriteeristöstä:
1.  Käyttäjät osallistetaan kehitysprosessiin
Kriteeristö: Allabou...
”Perinteinen ketterä sopimus”
= time and materials tai tavoitehinta
Periaate	 Sopimusohjaus	
Yhteistyön	korostaminen	 Ei	s...
Ketterän hankinnan alalajeja
1.  Kokeilujen tai protojen hankinta
2.  Määritellyn pienimmän julkaistavan tuotteen
hankinta...
Kuva: NOBL / Spotify
1. Kokeilujen tai protojen hankinnalla
Testataan aiottua toteutustapaa
Kuva: Alan, Flickr
Protoilu
hankintana
Tähtäimessä toteutustavan kokeilu, ei
vielä pienin jukaistava tuote
•  Nopea toteut...
2. MVP + iterointi
hankintana
Kuva: Steven Depolo, Flickr
•  Esim. Tanskan julkishallinnossa
suositeltu malli
•  Määritelt...
Kuva: Alan, Flickr
JIT2015 ketterät ehdot
sukua MVP + iterointi -ajattelulle
Periaate	 Sopimusohjaus	
Yhteistyön	korostami...
Kuva:	Flickr,	guilherme	jofili	
3. Resurssien hankinta
itse johdettavaksi
Muodikkainta Suomessa J
•  Hankitaan resursseja p...
Ketterä hankinta
Ei ole hopealuoti
Kuva: Chris Turner Photography, Flickr
Miten resurssien ostaja onnistuu
ketterässä kehityksessä?
Avainrooleissa:
1.  Läpinäkyvyys
2.  Vastuun otto visiosta eli p...
Photo:	Javier	Marnez	Solera,	Flickr	
1. Läpinäkyvyys
Projektin kaikilla tasoilla
Läpinäkyvyys on ketterän hankinnan
Tärkein riskienhallintakeino
1.  Konkreettisin ja tärkein ulottuvuus projektissa syntyv...
2. Vastuun otto
visiosta
Vision hallinta
On muutokseen reagoimista
1.  Tilaajan vastuulla on, että toteutustiimin ajasta saadaan kullakin
hetkellä ...
3. Vastuun otto
Myös teknologiavisiosta
Kuva: Flickr, José María Pérez Nuñez
Omalla teknologiavisiolla
Hallitaan lopputuloksen elinkaarta
1.  On muodikasta jättää teknologiavalinta tiimille, mutta tä...
Photo: Karoliina Luoto
4. Budjetin
Strateginen käyttö
MVP-budjetointi
Varmistaa että ketteryys on aitoa
1.  Tavoite: ensimmäinen julkaisu kaikille käyttäjille tehdään
viimeistä...
Photo: scarlatti2004, Flickr
5. Yhteistyön
Johtaminen
Yhteistyön johtaminen varmistaa että
Euroista saadaan paras irti
1.  Yhteistyötaitoja kannattaa hankintavaiheessa arvioida...
Miten resurssien ostaja onnistuu
ketterässä kehityksessä?
Avainrooleissa:
1.  Läpinäkyvyys
2.  Vastuun otto visiosta eli p...
Ketterän ostajan happotesti:
Onko visio kasassa?
Kuva: Flickr, Kerr Photography
Tarve	
•  Mitä käyttäjien tarvetta
ratkaistaan? Miten tarve on
todennettu?
	Ratkaisu	
•  Millä loppukäyttäjän ongelma
aiot...
Visiolakanan lataus ja paljon
muuta: Codento.fi
Photo: Karoliina Luoto
@totoroki · karoliina.luoto@codento.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ketterä hankinta - Miten onnistun kehitysresurssien ostamisessa?

333 views

Published on

Suomessa tällä hetkellä suosituin ketterän hankinnan muoto on resurssien ostaminen. Siinä onnistumisen ytimessä ovat läpinäkyvyys, vastuu visiosta - myös teknologian suhteen, budjetin strateginen käyttäminen ja kyky yhteistyön johtamiseen. Esitys Projektipäivillä 31.10.2017.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ketterä hankinta - Miten onnistun kehitysresurssien ostamisessa?

 1. 1. Ketterä hankinta Miten IT-resurssien ostossa onnistuu? Karoliina Luoto · Codento · 31.10.2017
 2. 2. Karoliina Luoto Codento Lean/ketterä konsultti IT-projektien johtaminen ja hankinta, työtapamuutokset Taustalla erilaisia tuotekehitys-, konsultti- ja kulttuurinmuutosrooleja N. 30 hengen ja 30 alihankkijan ohjelmistokehitys- ja muutosfasilitaattoriyritys
 3. 3. Lean ja ketterä tuo todistetusti parempia tuloksia Kuten nähdään, lean ja ketterä eivät kuitenkaan ole hopealuoteja – sillä, miten tehdään, on väliä N = 173 projects. Copyright 2013 IT Project Success Rates Survey, Scott Ambler + Associates 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tradi.onal Ad-Hoc Agile Itera.ve Lean Successful Challenged Failed
 4. 4. Mistä ketterän etu syntyy? Ketterän ohjelmistokehityksen julistus ”Kokemuksemme perusteella arvostamme: Yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja Yhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja Toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota Vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa
 5. 5. Scrum Eniten käytetty ketterä menetelmä
 6. 6. Mistä tietää että on ketterä? Esimerkki kriteeristöstä: 1.  Käyttäjät osallistetaan kehitysprosessiin Kriteeristö: Allaboutagile.com 2.  Tiimillä on valtaa tehdä päätöksiä 3.  Vaatimukset elävät mutta aikataulu ei 4.  Vaatimukset kuvataan ylätasolla, kevyesti ja visuaalisesti 5.  Kehitystyö tapahtuu pienissä osajulkaisuissa, joita voidaan kehittää edelleen 6.  Keskitytään säännölliseen tulosten ulos saamiseen 7.  Tehdään jokainen ominaisuus valmiiksi ennen kuin siirrytään seuraavaan 8.  80/20 -sääntö: keskitytään etsimään 20 %:n ratkaisuja jotka täyttävät 80 % tarpeesta 9.  Testausta tehdään koko projektin läpi – testaa ajoissa ja usein 10.  Yhteiskehittelevä ote kaikilta projektin pelaajilta
 7. 7. ”Perinteinen ketterä sopimus” = time and materials tai tavoitehinta Periaate Sopimusohjaus Yhteistyön korostaminen Ei sank.oin.a vaan palkitseminen, lyhyt ir.sanomisaika Toimivaa ohjelmistoa jatkuvas. NimeMy keMerä metodi + soviMu tapa tallentaa koodi jatkuvas. Valmius muutokseen NimeMy keMerä metodi sekä minimivaa.mukset ja tavoitehinta tai pelkkä asiakkaan ohjaus Arvon maksimoin. Tilaajan ohjaus- ja priorisoin.vastuu PäiviMäinen yhteistyö NimeMy keMerä metodi, nimetyt resurssit Taitava, mo.voitunut .imi Nimetyt resurssit, .laajan ohjausvastuu, visio ja miMarit Kasvokkaiskommunikaa.o Minimidokumentaa.on nimeäminen, nimeMy keMerä metodi Kestävä työtah. NimeMy keMerä metodi Tekninen kunnianhimo NimeMy keMerä metodi (sis. valmiin määritelmä), lähdekoodin julkaiseminen Ominaisuuksien karsiminen Tilaajan ohjaus- ja priorisoin.vastuu Tiimin itseorganisoituvuus Tilaajan ohjaus- ja priorisoin.vastuu, visio ja miMarit Tiimin oppien hyödyntäminen NimeMy keMerä metodi Photo: piyaphon phemtaweepon, Flickr Mitä oikeastaan on ketterä hankinta?
 8. 8. Ketterän hankinnan alalajeja 1.  Kokeilujen tai protojen hankinta 2.  Määritellyn pienimmän julkaistavan tuotteen hankinta + iteratiivinen jatkokehitys 3.  Resurssien ostaminen itse johdettavaksi
 9. 9. Kuva: NOBL / Spotify 1. Kokeilujen tai protojen hankinnalla Testataan aiottua toteutustapaa
 10. 10. Kuva: Alan, Flickr Protoilu hankintana Tähtäimessä toteutustavan kokeilu, ei vielä pienin jukaistava tuote •  Nopea toteutus 1 vko – 2 kk •  Koko tyypillisesti alle 60 000 euroa, joko kiinteä tai päivähinta •  Varsinaisessa toteutuksessa varaudutaan aloittamaan teknisesti alusta Kuva: Alan, Flickr
 11. 11. 2. MVP + iterointi hankintana Kuva: Steven Depolo, Flickr •  Esim. Tanskan julkishallinnossa suositeltu malli •  Määritelty pienin julkaistava tuote ja sille tavoitehinta •  MVP:n saavuttamisen jälkeen jatketaan iterointia päivähinnalla
 12. 12. Kuva: Alan, Flickr JIT2015 ketterät ehdot sukua MVP + iterointi -ajattelulle Periaate Sopimusohjaus Yhteistyön korostaminen Perinteinen vastuujako: toimiMajalla vastuu, viivästyssakot, .laaja myötävaikuMaa Toimivaa ohjelmistoa jatkuvas. Iteraa.ot, osatoimitukset Valmius muutokseen Perinteinen: ehdoMomien vaa.musten ja julkaisusuunnitelman sisällä joustavaa, muuten sovitaan kirjallises. Arvon maksimoin. Perinteinen: toimiMajan vastuulla, ehdoMomat ja valinnaiset vaa.mukset PäiviMäinen yhteistyö Työ .laajan .loissa, molemmilla riiMäväs. työaikaa Taitava, mo.voitunut .imi Jos nimetään avainhenkilöt, toimiMaja ei saa vaihtaa ja .laaja pyrkii olemaan vaihtamaMa Kasvokkaiskommunikaa.o EhdoMomat ja valinnaiset vaa.mukset, työ .laajan .loissa Kestävä työtah. Perinteinen malli: toimiMajalla vastuu projek.n onnistumisesta Tekninen kunnianhimo Takuu 6 kk; avoin lähdekoodi Ominaisuuksien karsiminen EhdoMomat ja valinnaiset vaa.mukset Tiimin itseorganisoituvuus Lisärooleja ohjausryhmä, projek.päällikkö, yhteyshenkilöt, iteraa.ovastaava (toimiMajalta, tuoteomistajan tehtävät) Tiimin oppien hyödyntäminen EhdoMomat ja valinnaiset vaa.mukset
 13. 13. Kuva: Flickr, guilherme jofili 3. Resurssien hankinta itse johdettavaksi Muodikkainta Suomessa J •  Hankitaan resursseja päivähinnalla, ei lopputuloksia •  Keskitytään saamaan parhaat mahdolliset osaajat tarpeeseen •  Sopimuksellisesti ei riskien minimointia vaan onnistumisen edellytysten maksinointia
 14. 14. Ketterä hankinta Ei ole hopealuoti Kuva: Chris Turner Photography, Flickr
 15. 15. Miten resurssien ostaja onnistuu ketterässä kehityksessä? Avainrooleissa: 1.  Läpinäkyvyys 2.  Vastuun otto visiosta eli projektin suunnasta 3.  Vastuun ottaminen myös teknologiavisiosta 4.  Budjetin strateginen käyttäminen 5.  Kyky yhteistyön johtamiseen
 16. 16. Photo: Javier Marnez Solera, Flickr 1. Läpinäkyvyys Projektin kaikilla tasoilla
 17. 17. Läpinäkyvyys on ketterän hankinnan Tärkein riskienhallintakeino 1.  Konkreettisin ja tärkein ulottuvuus projektissa syntyvien lopputulosten tallentaminen säännöllisesti esim. Githubiin 2.  Toteutuksen etenemisen seuranta suhteessa tavoitteisiin – suhteessa tuotettuun arvoon, ei toteutettujen ominaisuuksien määrään 3.  Yhteistyön sujumisen pohjana avoimuus budjetista ja tavoitteista, pääsy tiimille kaikkiin työskentelyä ohjaaviin tietoihin sekä jatkuva kommunikointi – läpinäkyvyyteen varattava aikaa ja rahaa
 18. 18. 2. Vastuun otto visiosta
 19. 19. Vision hallinta On muutokseen reagoimista 1.  Tilaajan vastuulla on, että toteutustiimin ajasta saadaan kullakin hetkellä paras arvo irti 2.  Tämä edellyttää hyvää suunnitelmaa käyttäjäpalautteen jatkuvaan hankkimiseen ja siihen reagoimiseen 3.  Suunnittelun pohjana MVP-ajattelu: mitkä ovat ne 20 % ratkaisut jotka täyttävät 80 % käyttäjätarpeesta?
 20. 20. 3. Vastuun otto Myös teknologiavisiosta Kuva: Flickr, José María Pérez Nuñez
 21. 21. Omalla teknologiavisiolla Hallitaan lopputuloksen elinkaarta 1.  On muodikasta jättää teknologiavalinta tiimille, mutta tämä johtaa monesti ylläpidettävyysongelmiin 2.  Ihannetapauksessa esiselvityksen tai pilotoinnin pohjalta on tehty alustava teknologiavalinta, ja hankinta tehdään sitä vasten 3.  Mikäli tämä ei ole mahdollista, puolueeton arkkitehti (edes ulkopuolinen konsultti) on tiimille hyvä keskustelukumppani 4.  Varmistuskysymys ennen hankintaa: miten pitäisi priorisoida, että vältettäisiin resurssiosto ja pystyttäisiin ostamaan tuote tai SaaS?
 22. 22. Photo: Karoliina Luoto 4. Budjetin Strateginen käyttö
 23. 23. MVP-budjetointi Varmistaa että ketteryys on aitoa 1.  Tavoite: ensimmäinen julkaisu kaikille käyttäjille tehdään viimeistään, kun 50 % budjetista on käytetty 2.  Tämä varmistaa sen, että loput 50 % budjetista palvelua voidaan kehittää aidon iteratiivisesti palautteen pohjalta 3.  Edellyttää aitoa 20/80-ajattelua, priorisointia ja asiakaspalautteeseen reagointia
 24. 24. Photo: scarlatti2004, Flickr 5. Yhteistyön Johtaminen
 25. 25. Yhteistyön johtaminen varmistaa että Euroista saadaan paras irti 1.  Yhteistyötaitoja kannattaa hankintavaiheessa arvioida, esim. koodausleirit tai muut käytännön kokeet tähän hyvä tapa 2.  Johtamisen avainroolissa on tuoteomistaja, mielellään yhtä kokenut kuin kehittäjät - erityisesti, jos kyseessä on monitoimittajaympäristö 3.  Ketteryyden isoimpia tehokkuuden tuojia on jatkuvan oppimisen idea – jota kannattaa myös pitää kunniassa projektin arjessa
 26. 26. Miten resurssien ostaja onnistuu ketterässä kehityksessä? Avainrooleissa: 1.  Läpinäkyvyys 2.  Vastuun otto visiosta eli projektin suunnasta 3.  Vastuun ottaminen myös teknologiavisiosta 4.  Budjetin strateginen käyttäminen 5.  Kyky yhteistyön johtamiseen
 27. 27. Ketterän ostajan happotesti: Onko visio kasassa? Kuva: Flickr, Kerr Photography
 28. 28. Tarve •  Mitä käyttäjien tarvetta ratkaistaan? Miten tarve on todennettu? Ratkaisu •  Millä loppukäyttäjän ongelma aiotaan ratkaista? Miten ratkaisun toimivuus on todennettu? Ainutlaatuinen arvo •  Mikä on se tekijä joka saa käyttäjät valitsemaan tämän ratkaisun muiden ratkaisuiden sijaan? Tärkein ominaisuus jolla helpotamme omaa työtämme? Miten ainutlaatuinen arvo on todennettu? Avainresurssit •  Mitkä resurssit ovat elintärkeät onnistumiselle? •  Mitä toteuttajilta vaaditaan? •  Budjetti projektille? •  Budjetti jatkokehitykselle ja ylläpidolle? Kenelle •  Millainen henkilö tärkein käyttäjä tai asiakas on? KäyMäjäpalaute •  Mistä tiedämme että onnistumme käyttäjän ongelman ratkaisemisessa? Miten onnistuminen todennetaan kehityksen aikana (kyselyt, proton testaus, analytiikka, tutkimukset)? Rajoitukset •  Toiminnan sykli, johon aikataulun on osuttava •  Lainsäädäntö tai muut säännökset •  Tekniset rajoitukset •  IT-arkkitehtuuriperiaatteet •  Ratkaisun tekniset riskit ToimintamiMarit •  Minkä muutoksen ratkaisu tuo (laadun paranemista, toiminnan nopeutumista)? Mitkä ovat välittömät toiminnan mittarit? Mitkä ovat välilliset mittarit muutoksen todentamiseksi? Toteutusvisio •  Millä teknologialla ratkaisu toteutetaan? Mitä sillä korvataan? Mikä on onnistumiselle ensiarvoista? Mihin jatkokehitettävyys perustuu? Voidaanko käyttää valmisratkaisuja? Mihin järjestelmiin ratkaisu liittyy ja mitä tietoa on liikuttava näiden välillä? V i s i o l a k a n a
 29. 29. Visiolakanan lataus ja paljon muuta: Codento.fi Photo: Karoliina Luoto @totoroki · karoliina.luoto@codento.com

×