Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Remus Pereni - Remus Pereni - JavaScript, from dark ages to renaissance, the web apps revolution

871 views

Published on

 • Be the first to comment

Remus Pereni - Remus Pereni - JavaScript, from dark ages to renaissance, the web apps revolution

 1. 1. JavaScript, from dark ages to renaissance, the web apps revolution Occasion: CodeCamp Iasi Date: 10-11-2012 Present: Remus Pereni / Software Architect / remus.pereni@tss-yonder.com PublicClassification:
 2. 2. Vom povesti despre:● Diferite modalități de a construi aplicații web● De ce JavaScript?● Librarii și framework-uri● BootstrapJS● EmberJS● AngularJS 2
 3. 3. Un pic de istorie● 1991 Tim Berner lee @CERN: HTML, HTTP 0.9, WorldWideWeb● 1993 Mark Andersen & NCSA, Mosaic 1● 1994 W3.org (MIT + CERN) / HTML 2● 1996 CSS 1, Netscape 2, JavaScript● 1997 HTML 4● 1998 CSS 2● 1999 RFC 2616 / IETF + W3, HTTP/1.1● 2000 XHTML 1● 2002 Tableless Web Design● 2005 AJAX● 2009 HTML 5
 4. 4. Un pic de istorie● 1995 Netscape / Brendan Eich● Rol? o comunicare cu / dinspre Appleti Java o manipulare de continut in pagina● Netscape 2 / Mocha -> LiveWire-> LiveScript● Redenumit in JavaScript, miscare de marketing destul de ne- inspirata● Microsoft raspunde cu VBScript iar in 1996 dupa reverse engineering un port de JavaScript numit Jscript 4
 5. 5. Un pic de istorie● 1996 Netscape + Sun propun standardizarea limbajului la ECMA (European Computer Manufacturers Association)● 1997 Standardizare aceptata si noua denumire EcmaScript● Standardizarea acopera doar limbajul in sine.● API-ul de access la DOM -> W3.org 5
 6. 6. Caracteristici și categorii de aplicațiiDespre ce anume vorbim?● Aplicații web traditionale (incl. AJAX) (Thick Server)● Aplicații browser (Single Page)
 7. 7. Aplicații web traditionale (Web 2.0) / Thick PageResponsabilități Client Responsabilități Server● Refresh parțial de conținut ● Asigură datele● Validări ● Persistență● Componente usabile ● Continutul / markup-ul o Autocomplete complet sau partial pentru o Date selector client o ...● Animație
 8. 8. Platforma evoluează rapid
 9. 9. Direcții de presiune asupra aplicațiilor conventionale1. Așteptări crescute din partea UI si UX2. Așteptări crescute din partea vitezei de reacție3. Cerințe noi în privința disponibilității aplicațiilor pe platforme noi care implică modificări de arhitectură 9
 10. 10. Presiune din partea UI / UX 10
 11. 11. Presiune din partea UI / UX 11
 12. 12. Presiune din partea UI / UX 12
 13. 13. Presiune din partea UI / UX 13
 14. 14. Presiune din partea / Vitezei de reacție“According to Harry Shum, a Microsoft computer scientist,computer users will visit a Web site less if its loading time isslower than its competitors by 250 milliseconds, or one-quarter of a second. That is less time than a single eye blink.“(http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/29/business/The-Blink-of-an-Eye-Oh-Please.html)• 500 ms slower = 20% drop in traffic (Google)• 100 ms slower = 1% drop in sales (Amazon) 14
 15. 15. Presiune din partea / Vitezei de reacție 15
 16. 16. Presiune din partea / Vitezei de reacție 16
 17. 17. Presiune din partea / Vitezei de reacție 17
 18. 18. Presiune din partea / Vitezei de reacție 18
 19. 19. Presiune din partea / ArhitecturiiPlatform IOS & Android & Desktop BrowserType Web / HTML5Runs on IPhone/Ipad Android phones Regular desktopOS version IOS: 4.x, 5.x Android: 2.xTechnologies HTML5 JavaScript JQuery Mobile Phone Gap Google Chart API Geolocation Web services JSON 19
 20. 20. Ce soluții sunt? 20
 21. 21. Aplicații browser / Single PageResponsabilități Client Responsabilități Server● Continutul / markup-ul ● Asigură datele complet sau partial bazat ● Persistență pe datele de la backend● Validări● Componente usabile o Autocomplete o Date selector o ...● Animație● Logică aplicație
 22. 22. Web Application Framework"A web application framework ("WAF") is asoftware framework that is designed tosupport the development of dynamicwebsites, web applications and webservices. The framework aims to alleviatethe overhead associated with commonactivities performed in Web development.”(Wikipedia) 22
 23. 23. Web Application FrameworkFunctionalitățio Templatingo Access la baza de dateo Managementul sesiunii (session management)o Decuplare de componente / Pattern-uri (varianta de MVC de obicei)o Mapare URLo Internaționalizare (i18n)o Caching 23
 24. 24. Evoluție 24
 25. 25. Dezvoltarea de aplicații JavaScript● multitudine de optiuni● putine standarde si convenții● fiecare librarie propria interpretare de MVC● o data adoptat un stack, devii dependent de el 25
 26. 26. Dezvoltarea de aplicații JavaScriptLibrării Framework-uriBackbone EmberKnockout AngularJSSpine BatmanCanJS MeteorSe adauga la proiect, adauga Îți impune / dă o arhitecturăfunctionalitate dar nu impune (structură de fișiere, ….) șiarhitectură încearcă să se ocupe de toate aspectele 26
 27. 27. Backbone.js● http://backbonejs.org● Jeremy Ashkenas and DocumentCloud● Foarte popular● Open Source (MIT)● Model View● Minimal, doar 800 linii de cod● Modele persistabile REST cu mecanism simplu de rutare● Depinde de / se foloseste împreuna cu: o _underscore.js o JQuery o template engine (_.template, Mustache, Handlebars)
 28. 28. Backbone.js● modele obțin procesează și stochează datele● view-uri, afiseaza datele● route, navighează, salvează și restaurează starea aplicației folosind url-urile
 29. 29. Backbone.js● Backbone.Model o fetching, processing and storing data o modificari in date -> change events o syncronizare standard via REST
 30. 30. Backbone.jsClase de bază● Backbone.Events o callback registration, event dispatch o methode: on, off, trigger● Backbone.Collection o liste de modele care publică change events (add, remove, reset)
 31. 31. Backbone.js
 32. 32. Backbone.jsBackbone.View● tine referintă la un element DOM și face rendering-ul la datele din model● Știe despre modelul sau respectiv colecțiile de care țin● Gestioneaza evenimentele DOM (user input)● Observa evenimentele din modele (binding)● Apelează metode din modele sau declansează evenimente pe ele
 33. 33. Backbone.jsClase de bază● Backbone.Router o Observă modificările de URL și declanșează evenimente la modificarea lui o Mapează URL-uri pe methode JavaScript o De cele mai multe ori constituie parte din controller (instanțiază modele și view-urile)● Backbone.History o HTML5 History (pushState / popState) o fallback pe modificarile hash-lui din URI #
 34. 34. Backbone.js
 35. 35. Backbone.jsAria ResponsabilitateOOP & Functional Programming UnderscoreDOM Scripting JQueryHTML Templating Underscore, Handlebars, …API Communication Backbone*Application Structure Backbone*Routing & History BackboneModel-View-Binding BackboneModularization & Dependency RequireJS, …management 35
 36. 36. Backbone.js● extrem de configurabil si flexibil o nu in direcția “convențion over configuration”● abordare intenționat minimalistă● nu e o soluție completă / independentă 36
 37. 37. Eember.js● http://emberjs.com/● Construit De Yehuda Katz of Ruby on Rails● Tot de ce ai nevoie pentru a construi o aplicație web ambițioasa● Construit pe JQuery● Rădăcinile le are in Sproutcore2 / COCOA● Open Source / MIT● Approx 40k minimizat si gzipat● Framework MVC● Opinionated / “The Ember Way”
 38. 38. Ember.js 38
 39. 39. Ember.js● Gândit foarte bine pentru cum să-ți descompui paginile intr-o ierarhie de controale si cum sa le legi intr-un system bazate pe state-uri● Convention over configuration o elimină deciziile triviale o reduce codul applicației o crește predictibilitatea execuției● Librărie sofisticată pentru comunicare, access la date (Ember.data) în dezvoltare● Intenționată pentru a controla intraga pagină nu insulițe de continut dinamic 39
 40. 40. Ember.js● Ember.View o noțiunea de hierarhie • parrent view / child view o delegate events o asigura renderingul o componentele sunt • reutilizabile • compozabile o automatizări la • automatic cleanup la toate binding-urile si observerii registrati de si pe copii • eliminarea automata a referințelor pentru a elimina sursele de probleme de memorie o evenimente de lifecycle • inainte de rendering • inainte de distrugere • … 40
 41. 41. Ember.js● Routele o traditionale nu sunt cele mai fiabile ca mechanism● Suplinite cu state charts o un obiect / stare o stările sunt modelate hierarhic o raspund la evenimente o poate trece in alta stare● Beneficii? o Nu poti fii in 2 stari in acelasi timp o Te forteză să gândești ce evenimente sunt valide in care stări o Permite verificări (fail fast, evenimente inregistate pe stări dar netratate) 41
 42. 42. Ember.jsRoutes 42
 43. 43. Ember.jsClase 43
 44. 44. Ember.jsMixins 44
 45. 45. Ember.jsComputed properties 45
 46. 46. Ember.jsNamespaces 46
 47. 47. Ember.jsObserveri 47
 48. 48. Ember.jsBinding 48
 49. 49. Ember.js● Ember.Application ● Ember.HistoryLocation● Ember.Array ● Ember.Logger● Ember.ArrayController ● Ember.Mixin● Ember.ArrayProxy ● Ember.MutableArray● Ember.Binding ● Ember.MutableEnumerable● Ember.Checkbox ● Ember.Namespace● Ember.CollectionView ● Ember.NativeArray● Ember.Comparable ● Ember.NoneLocation● Ember.ComputedProperty ● Ember.Object● Ember.ContainerView ● Ember.ObjectController● Ember.Controller ● Ember.ObjectProxy● Ember.ControllerMixin ● Ember.Observable● Ember.Copyable ● Ember.RenderBuffer● Ember.CoreObject ● Ember.Routable● Ember.Deferred ● Ember.Route● Ember.Enumerable ● Ember.Router● Ember.Error ● Ember.Select● Ember.Evented ● Ember.Set● Ember.Freezable ● Ember.SortableMixin● Ember.Handlebars ● Ember.State● Ember.Handlebars.helpers ● Ember.StateManager● Ember.HashLocation ● Ember.TargetActionSupport ● Ember.TextArea ● Ember.TextField ● Ember.View 49
 50. 50. Ember.jsAria ResponsabilitateOOP & Functional Programming EmberDOM Scripting JQueryHTML Templating HandlebarsAPI Communication EmberApplication Structure EmberRouting & History EmberModel-View-Binding EmberModularization & Dependency RequireJS, …management 50
 51. 51. Angular.js● http://www.angularjs.org● Creat si folosit de către Google● bazat pe JQuery● MVW* (Whatever)● Include propriul templateing system● approx 500k● IE8+, Chrome, FF, Safari, Opera● Databinging (mai naturale)● Modelele sunt obiecte normale JavaScript● Dependency Injection● Conceptual este un polyfill intre ce fac browserele astazi si ce vor face nativ in anii următori● Nu impune o arhitectură sau layout● Poate lucra în insulițe mici de pagină 51
 52. 52. Angular.jsTemplate 52
 53. 53. Angular.jsRutare 53
 54. 54. Angular.jsAria ResponsabilitateOOP & Functional Programming AngularDOM Scripting JQueryHTML Templating HandlebarsAPI Communication EmberApplication Structure EmberRouting & History EmberModel-View-Binding EmberModularization & Dependency RequireJS, …management 54
 55. 55. http://addyosmani.github.com/todomvc/ 55
 56. 56. Diamond SponsorsPlatinum Sponsors Gold SponsorsTraining Partners Media Partners Other Partners

×