Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agentul bujduveanu, sendviş între fbi şi cia

203 views

Published on

United States of America v. Traian Bujduveanu

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agentul bujduveanu, sendviş între fbi şi cia

  1. 1. 25/10/2011 16:02Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National Page 1 of 8http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html Miercuri, 26 octombrie 2011 Jurnalul Na!ional Edi!ia tip"rit" Format PDF Abonare Edi!ia tip"rit" Bucuresti 10°C Alt ora# Cont nou Log-in "TIRI SPORT FUN MULTIMEDIA Anun!uri AUTO TURISM Cauta! Special. Special Bani&Afaceri Via!" s"n"toas" $tiin!"&Tehnic" Timp liber Cultura Vremea Caleidoscop Autor: ANDREI BADIN 9 octombrie 2008 Agentul Bujduveanu, sendvi# între FBI #i CIA? Twitter Facebook Email Imprim" Îmi place Înregistrează-te to see what your friends like. 0 EXCLUSIV: Român prins în scandalul "arme pentru Iran" Cet"!eanul american de origine român" Traian Bujduveanu a fost arestat recent în Florida, pentru c" ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant". În anii ’80 era v"zut cu %eful serviciilor secrete din Panama, cu dou" s"pt"mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau%escu la Palatul acestuia din Cartierul Prim"verii din Bucure%ti. Mai apoi era v"zut în Ambasada Coreii de Nord de la Bucure%ti. Dosarul s"u din Statele Unite con!ine date explozive. Jurnalul Na!ional a ini!iat o investiga!ie pe acest subiect %i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev"rat roman de spionaj. Unul exploziv. EXCLUSIV: Român prins în scandalul "arme pentru Iran" Cet"!eanul american de origine român" Traian Bujduveanu a fost arestat recent în Florida, pentru c" ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant". În anii ’80 era v"zut cu %eful serviciilor secrete din Panama, cu dou" s"pt"mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau%escu la Palatul acestuia din Cartierul Prim"verii din Bucure%ti. Mai apoi era v"zut în Ambasada Coreii de Nord de la Bucure%ti. Dosarul s"u din Statele Unite con!ine date explozive. Jurnalul Na!ional a ini!iat o investiga!ie pe acest subiect %i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev"rat roman de spionaj. Unul exploziv. Jurnalul Na!ional a intrat în culisele unui dosar exploziv. Cet"!eanul american de origine român" Traian Bujduveanu, în vârst" de 53 de ani, a fost recent arestat în Florida, pentru c" ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant". În anii ’80 era v"zut cu %eful serviciilor secrete din Panama, cu dou" s"pt"mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau%escu la palatul acestuia din Cartierul Prim"verii din Bucure%ti. Mai apoi, era v"zut în Ambasada Coreei de Nord de la Bucure%ti. Dosarul s"u din Statele Unite con!ine date explozive. Jurnalul Na!ional a ini!iat o investiga!ie pe acest subiect %i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev"rat roman de spionaj. Unul exploziv.
  2. 2. 25/10/2011 16:02Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National Page 2 of 8http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html Decembrie 1989. Cu dou" s"pt"mâni înainte de Revolu!ia român", Traian Bujduveanu se întâlne%te la Bucure%ti cu dictatorul Nicolae Ceau%escu la resedin!a acestuia din cartierul Prim"verii. Era împreun" cu mai mul!i oameni de afaceri americani. Se punea la cale o afacere în domeniul lui Bujduveanu: industria aviatic". 19 ani mai târziu, la 21 iunie anul curent, Bujduveanu este arestat într-o opera!iune special" a FBI. Este acuzat c" ar fi comercializat materiale militare pentru regimul islamic de la Teheran. În for!$ Logodnica sa, Nicoleta Mircea, spune c" a fost opera!iune ie%it" din comun. Casa lui Traian Bujduveanu din Florida a fost luat" cu asalt la 6 diminea!a de foarte mul!i agen!i. "Au spart u%a de la camera mamei lui. Am poze. $i pe acolo au intrat. Eu am crezut c" este o bomb". Asta m-a trezit din somn. Eram împreun" în dormitor. Dup" care au intrat %i am v"zut masca!i. Eram sigur" c" sunt terori%ti... Ne-au întrebat despre arme, droguri %i ne-au spus s" st"m cu mâinile sus. Vedeam doar armele lor. Am crezut c" ne vor banii %i apoi ne omoar"", poveste%te Nicoleta. "Ne-au zis s" ne d"m jos din pat. Fiecare pe partea sa de pat %i s" ne întindem pe jos cu fa!a în jos %i, din nou, ne-au întrebat de arme %i de droguri... Apoi ne-au legat cu ni%te c"tu%e din plastic. Eu o mai am pe a mea, pentru c" m-au strâns foarte tare cu ea %i când mi-au dat-o jos m-au t"iat la mân". Iar dup" aceea pe mine m-au ajutat s" m" ridic %i m-au întors cu fa!a c"tre ei. Abia atunci am v"zut: pe masca!i scria FBI. $i am fost fericit" c" nu m" omoar". Iar din camera mamei – o auzeam cum îl strig" pe Traian. Mama lui nu %tie engleze%te, e oarb". Nu ne-au dat voie la început s" mergem la ea. Ne- au spus c" au mandat de arestare pe numele lui. $i c" au %i mandat de perchezi!ie. $i Traian le-a zis s" ia tot, c" nu are nimic de ascuns. Dar de ce nebunia asta? Puteau s" vin" %i s" bat" la u%". Era acela%i lucru. Ni s-a spus c" a%a vor s" ne protejeze", mai poveste%te Nicoleta. Ea spune c" nu a aflat nici pân" în ziua de azi de cine a vrut s" îi protejeze FBI-ul. Câteva zile, Nicoleta nu a %tiut nimic despre logodnicul ei. A aflat c" Traian fusese dus la închisoarea federal" din Miami. Dar nu i s-a permis accesul. I s-a spus doar c" poate veni la tribunal, unde s" afle acuza!iile. Acuza!iile Pe scurt, Traian Bujduveanu este acuzat c" ar fi vândut unui cet"!ean american de origine iranian", Saied Keshari, mai multe piese de avion care ar fi considerate militare. Logodnica sa sus!ine c" procurorii nu au demonstrat c" produsele pe care autorit"!ile americane cred c" le-a vândut Bujduveanu au fost %i vândute. Ea spune c" în acest moment probele prezentate sunt doar e-mail-uri, concret, coresponden!a dintre cei doi. Bujduveanu ne-a transmis, îns" prin logodnica sa, c" acuza!iile ar fi false %i c" nu i-a vândut lui Saied piesele reclamate. "Sunt piese f"r" valoare. Cost" 10 de dolari bucata", spune Nicoleta Mircea. Mai mult, piesele enumerate de acuzare, 7 la num"r, sunt produse în anii 1950-1960 %i nu se mai fabric" în prezent. Mai mult, Traian Bujduveanu spune c" produsele respective se folosesc în prezent ca material didactic, deci nu se mai pot monta pe nici un avion, în nici un caz pe unul militar, a%a cum spun autorit"!ile americane. Bujduveanu mai spune c", oricum, piesele nu sunt arme. De exemplu, o pies" este un %urub (bolt), alta este o garnitur" (diaphragm) care, de fapt, este o bucat" de cauciuc, alta este un întrerup"tor (switch assembly) care are aproximativ 2 cm, alta este format" din ni%te fire care fac leg"tur" între ni%te piese (harness assembly) etc. De asemenea, Bujduveanu sus!ine c" nu îl cunoa%te pe americanul de origine iranian", prima dat" cunoscându- l la proces, %i c" a discutat cu acesta doar prin e-mail. Mai mult, Bujduveanu sus!ine c" i-ar fi dat iranianului ni%te pre!uri foarte mari. Keshari locuie%te în California, în Novado. Venise în Miami împreun" cu so!ia %i cei doi copii deoarece so!ia sa trebuia s" fac" ni%te investiga!ii medicale. A fost arestat pe aeroportul din Miami în prezen!a familiei. Keshari a cerut ca s" fie judecat în California, dar nu s-a acceptat. De asemenea, instan!a nu a acceptat nici fixarea unei cau!iuni pentru Bujduveanu.
  3. 3. 25/10/2011 16:02Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National Page 3 of 8http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html În m"rturia f"cut" în fa!a procurorilor, Bujduveanu spune c" "în fiecare an, Guvernul american vinde prin licita!ii publice tone de p"r!i de piese de schimb pentru avioane, vânz"ri efectuate atât în SUA, cât %i în str"in"tate. Aceste piese au tehnologie învechit" %i nu mai sunt folosite de Guvern. Clien!ii care particip" la aceste licita!ii sunt în general revânz"tori de avioane, dealeri de componente de avioane, revânz"tori de componente electronice. Dac" aceste piese ar fi avut un impact atât de sever pentru securitatea na!ional", atunci de ce Guvernul este angajat în astfel de vânz"ri?". El explic" %i despre e vorba. "Expandabil – este o pies" de avion care poate fi folosit" O SINGUR& DAT&, dup" care trebuie înlocuit" %i distrus". Dup" folosire, piesa este denumit" SCRAP (pies" veche, uzat"). O pies" expandabil" uzat" NU POATE fi folosit" sub nici o form" ca pies" pentru avioane militare. Aceasta poate cauza perfor"ri, ceea ce poate duce la pr"bu%irea unui avion", spune Bujduveanu.. Scenariu la Serviciilor Secrete În m"rturia sa, Traian Bujduveanu a spus c" totul ar fi o înscenare f"cut" de unele servicii secrete americane. "Procurorul a dorit s" v" fac" s" crede!i c" ei nu %tiu cine sunt %i m-au descris drept «cet"!ean n"scut în România %i naturalizat cet"!ean american, locuind cu mama sa în vârst" %i fiul s"u, pe Broward»... (...) L"sa!i-m" s" reamintesc Cur!ii c" va fi destul de dificil s" uite un bun valoros al SUA atunci când nu avea nici un agent important în Coreea de Nord %i când singurele informa!ii pe care se bazau erau declara!ii %i rapoarte ale celor care fugeau din Coreea de Nord %i a observa!iilor sateli!ilor de urm"rire. Partea important" aici este c" procurorul l-a min!it f"r" menajamente pe judec"torul federal O’Sullivan. Nu conteaz" dac" este o minciun" mare sau o minciun" mic", este totu%i o minciun". Ar trebui s"-mi fie team" de sistem? Ar trebui s" ne fie team" de sistem?", a spus Bujduveanu în fa!a Cur!ii din Miami. El l-a acuzat pe procuror c" l-a min!it cu bun" %tiin!" pe judec"torul O’Sullivan. Printre altele, în privin!a cau!iunii. El spune c" procurorul a spus c" dac" va fi eliberat pe cau!iune "ar fi fugit imediat în alt" !ar"". "Oricum, ceea ce procurorul nu a men!ionat Cur!ii este c" multe dintre aceste !"ri %i-ar dori s" m" vad" mort, în timp ce altele %i-ar dori s" m" întorc sub un acord bilateral", a spus Bujduveanu. FBI versus CIA&NSA Logodnica sa, Nicoleta Mircea, a precizat pentru Jurnalul Na!ional c" întreaga afacere ar fi un nou episod al luptelor dintre serviciile secrete americane. "Mi-a zis c" sunt mul!i ca el închi%i. Dar nu numai CIA, pentru c" %tiu c" peste CIA mai este o agen!ie, NSA. Iar el de aia îmi vorbe%te", spune Nicoleta. Mai mult, ea spune c" afacerile logodnicului s"u, inclusiv firma acuzat" de vânzarea de piese militare Iranului, sunt, de fapt, o acoperire a CIA. Firm$ CIA sub acoperire în România În m"rturia f"cut" în fa!a Cur!ii din Miami, Bujdeveanu a spus: "Orion Aviation Corp (n.red. – firma sa) a fost o companie de acoperire a opera!iilor clandestine din Europa %i din întreaga lume, iar Guvernul SUA a %tiut pe deplin de existen!a sa. Compania a fost folosit" intens în perioada regimului comunist din România, iar dup" c"derea comunismului a fost folosit" ca s" racoleze agen!i din Coreea de Nord, cât %i oficiali nord-coreeni din România, Ungaria %i Austria. Orion Aviation a fost, de asemenea, antrenat" în alte opera!iuni din România, cât %i din alte !"ri. Tot timpul «Guvernul SUA a %tiut de acest lucru»". Otravit în Ambasada Coreii de Nord la Bucure#ti "Motivul pentru care sunt atât de bolnav este faptul c" am fost otr"vit în Ambasada Coreii de Nord din Bucure%ti în timp ce participam la o cin" de protocol. Persoana care a fost cu mine a murit în mai pu!in de un an", este m"rturia f"cut" în fa!a Cur!ii din Miami de Traian Bujduveanu. Logodnica sa, Nicoleta Mircea, sus!ine c" otr"virea lui Traian Bujduveanu ar fi avut loc în 1992. "Mereu a lucrat pentru SUA. Vânzând coreenilor, ajungea s" se infiltreze. Dorea s" se infiltreze. Astfel afla exact ce dot"ri au, ce avioane au. De la ambasada Coreei de Nord primea liste «shopping list», iar din aceste liste î%i putea da seama de dot"rile pe care le avea Guvernul de la Phenian, iar astfel putea s" %tie de ceea ce au nevoie %i putea s" îi controleze prin produsele pe
  4. 4. 25/10/2011 16:02Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National Page 4 of 8http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html Comentarii Twitter Facebook Email Imprim" care le furniza", poveste%te ea. De asemenea, ea spune c" serviciile secrete române%ti l-ar fi urm"rit pe Bujduveanu înainte de 1989, cât %i dup". Serviciile secrete de la Bucure%ti i-au informat pe omologii s"i americani c" ar fi asociat serviciilor secrete nord-coreene %i a livrat Washingtonului inform"ri despre vizitele acestuia în ambasada lui Kim Ir Sen de la Bucure%ti. Americanii nu au reac!ionat. Serviciile secrete de la Bucure%ti au revenit. Împreun" cu agen!i sud-coreeni, l-au fotografiat pe Bujduveanu la Budapesta %i Viena, unde s-a întâlnit cu agen!i nord-coreeni. Americanii nu l-au arestat. Pe urmele agen!ilor româniDespre activit"!ile sale în România, Traian Bujduveanu ne-a comunicat prin intermediul logodnicei sale: "În leg"tur" cu ceea ce f"cea în România pe timpul lui Ceau%escu, misiunea lui era s" monitorizeze eventualii spioni care încercau s" se infiltreze în SUA, în general persoane care lucrau pentru companii de import-export. Încerca s" identifice aceste persoane, pentru ca mai apoi s" se încerce transformarea lor din spioni pentru România în spioni pentru Statele Unite". Bujduveanu a înt"rit cu acest prilej declara!iile anteriroare, conform c"rora a lucrat pentru CIA, dar %i pentru NSA. Biografie zbuciumat$ Anii ’80 îl prind pe Traian Bujduveanu în Panama, în a%a-numita "Base Aerea Tocumeni" – care se afl" pe Aeroportul Interna!ional Tocumen din Panama City, în prezen!a maiorului Espinosa, %eful serviciilor secrete ale Republicii Panama. Anii ’90 îl g"sesc pe Traian Bujduveanu în Ambasada Republicii Democrate Congo, în Washington DC, în prezen!a ambasadorului Republicii Congo %i a altor personalit"!i politice congoleze. Este fotografiat în hotel când era în prezen!a delega!iei Republicii Congo. Delega!ie compus" printre al!ii din ministrul Justi!iei Congoleze – Teo Mwamba, doctorul privat al pre%edintelui Laurent Kabila %i de Celestin – agent la securitatea na!ional" a Republicii Congo. În depozi!ia sa olograf", Traian Bujduveanu sus!ine c", în ciuda accentului s"u care tr"deaz" faptul c" nu s-a n"scut în America, el se consider" "un produs american" %i a%teapt" s" se fac" dreptate în ceea ce-l prive%te Îmi place Înregistrează-te to see what your friends like. 0 Taguri asociate: bujduveanu | traian | nicoleta | bucure%ti | secrete | romania | nord | piese | ambasada | ne-au | Nicoleta Mircea | special
  5. 5. 25/10/2011 16:02Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National Page 5 of 8http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html Agentul Bujduveanu, sendvi# între FBI #i CIA? 10 comentarii 16/10/2008 00:40:52 | Îmi place (0) | Raporteaz" limbaj indecent R"spunde Mr. Joan Mare e prostia romanaeasca. Doaaaamneeeee. Dar cate aberatii. Domnisoara Inteligenta desavarsita, i-a mai posteaza matale inca un material de genu, dar de data asta ca sa-i aperi pe deplin reputatia valorosului tau cetatean al US; i-a baga si tu niste poze din perioada cand a tot fost vazut el in prezenta maiorului Espinosa, %eful serviciilor secrete ale Republicii Panama si in prezenta lui ... Cite%te întreg comentariul 09/10/2008 21:03:08 | Îmi place (0) | Raporteaz" limbaj indecent R"spunde Realistul Tanti Nicoleta Mircea Tinara esti, frumosa ca o rominca esti, ai demonstrat cit de desteapta esti. Da nu pricep de unde sti dumneatale asa de bine numele pieselor de avion ne inportante ? Zau ca te banuiesc -desanta- bagata in problema de baieti SRI. Ca la praduit acum la batrinete nu ma mira.Dupa ce l-ea facut mina buna pe la pretini si dujmani.Meseria de Agent bratara de otel.Oricind ... Cite%te întreg comentariul 09/10/2008 11:47:27 | Îmi place (0) | Raporteaz" limbaj indecent R"spunde miki pentru elena popescu DOOM citire: sendvi% sau sandvici 09/10/2008 11:45:19 | Îmi place (0) | Raporteaz" limbaj indecent R"spunde gigi De ce promovati toti tradatorii si toate **** care si-ar vinde-o si pe masa??? Acesti oameni vor vesnic niste nimicuri cu niste caractere infecte. daca il luati la scuturat pun pariu ca a vandut secrete SUA KGB-ului si in ca o face...pe principiul nu am onoare cae da mai mult. O **** 09/10/2008 11:32:37 | Îmi place (0) | Raporteaz" limbaj indecent R"spunde cesare borgia FRATILOR , SINTETI DE ACORD CA DIN BUZUNARELE VOASTRE ,DIN MuNCA VOASTRA SA FIE PLATITE DESPAGUBIRILE ADEVARATILOR PROPRIETARI DE IMOBILE NATIONALIZATE, DOAR PENTRU CA POLITICIENI CA dan voiculescu si altii ca el ,nu vor sa'si scoata cu....le imputite din casele CARE NU LE'AU APARTINUT NICIODATA ? DACA NU,ATUNCI LA ALEGERILE DIN NOIEMBRIE PARTICIPATI IN NUMAR CIT MAI MARE LA VOT SI DEMONSTRATI CA ... Cite%te întreg comentariul Vezi toate comentariile Comentariul t"u 49 lei pentru 4 zile la Napoli, mic dejun, avion !i taxe la 129 euro! 49 lei Spectacolul lumii Esen!ial $TIRI SPORT FUN Liviu Ciulei – gânduri cu imagini, spre amintire BBC: B$sescu a boicotat discursul Regelui în Parlament Traian B$sescu: Maestrul Liviu Ciulei va r$mâne în amintirea noastr$ Sper"m întotdeauna ca Dumnezeu s"-i lase cât mai mult pe p"mânt pe f"uritorii de frumos, pe cei care ne pot st"pâni creierul %i sufletul cu crea!iile lor. Am sperat s" sim!im cât mai mult în aceast" lume prezen!a lui Liviu Ciulei – simbol al culturii române, reformator al teatrului, cel denumit de... Galerie Foto 25 octombrie 2011. Imaginile zilei Galerie Foto 24 octombrie 2011. Imaginile zilei Galerie Foto 23 octombrie 2011. Imaginile zilei
  6. 6. 25/10/2011 16:02Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National Page 6 of 8http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html Ultima or$ Toate titlurile 26 oct 'i-am dat un stadion 26 oct Chi%tocul maestrului 26 oct Liviu Ciulei – gânduri cu imagini, spre amintire 26 oct Ast"zi e ziua ta: Florin Dumitru Mih"l!an 26 oct Omul zilei: Tudor Gheorghe 26 oct Probleme rezolvate la O!elul 26 oct „Câinii” nu vor emo!ii 26 oct Rapid f"r" frâne 26 oct Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir 26 oct Statele UE, for!ate s" primeasc" români la munc" 26 oct Cartea cu prieteni: „S"n"tatea are gust” 26 oct Ursule! de miere, CNP-ul nu se cere 26 oct Testamente, minciuni %i feng shui la Hong- Kong 26 oct D"-o mai departe... 26 oct Nokia Windows Phone 26 oct Scrisoare deschis" adresat" domnului Jeffrey Franks 26 oct Fado %i %ansonet" cu iz de „Crizantem"” 26 oct „Întâlniri creative” la Intact Media Group 26 oct Nuevo Tango Quintet: Piazzolla la Bucure%ti! 26 oct Snails sunt FurioSnails %i au pa%apoarte albastre 26 oct Night Passage & friends în Clubul '"ranului Gabi Sorin Iuliana Valentin Cami Maria Ancuța FlorinaRamona Zarna Sarah Ana Alice Costel Ghinea Myno Jurnalul National on Facebook 19,194 people like Jurnalul National. Like Facebook social plugin Apartament in Bucuresti Popesti-Leordeni 3 camere Suprafata utila: 80 mp 66.000 EU Apartament in Bucuresti Tei 3 camere Suprafata constr: 131.3 mp 201.672 EU Galerie Foto 25 octombrie 2011. Imaginile zilei Galerie Foto 24 octombrie 2011. Imaginile zilei Galerie Foto 23 octombrie 2011. Imaginile zilei PUBLICITATE
  7. 7. 25/10/2011 16:02Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National Page 7 of 8http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html TELEVIZIUNE Antena 1 Antena 2 Antena 3 Antena International EuforiaTV GSP TV ZIARE Saptamana financiara Jurnalul National Gazeta Sporturilor REVISTE TopGear GoodFood ScienceFocus Felicia The Industry Fin.ro Magazin RADIO RadioZU Romantic FM CSR Fundatia Mereu Aproape FUDV BUSINESS Tipografia INTACT INTACT Production Open Media Network INTACT Interactive Euroexpo Trade Fairs LogiCons Seed Consultants Intact Images EDUCATIE Intact Media Academy CARIERE Oportunitati in cadrul INTACT INTERNET PUBLICITATE PUBLICITATE Numar de Telefon Romanesc Ia-ti Numar de Romania cu 5$/luna oriunde in lume. Viziteaza-ne! www.roconnect.com VIA New Nano X2 Dual Core Power-Efficient CPU. 7 yr Longevity H/W Security Engine. 1.2+GHz@13W www.via.com.tw Photovoltaic Modules Good Price Fast Delivery from Italy Range from 10 to 230Watt www.ShopEnergia.com Learn Languages Online Individual live online lessons - your choice of time and teacher www.myngle.com Cauta! Categorii: Special Bani&Afaceri Via!" s"n"toas" $tiin!"&Tehnic" Timp liber Cultura Vremea Webcam Stiri Sport Fun Multimedia Editia tiparita jurnalul.ro pe facebook jurnalul.ro pe twitter Abonare flux RSS Abonare Editie tiparita Termeni si conditii Site map Contact Shop Tehnologie Concept
  8. 8. 25/10/2011 16:02Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National Page 8 of 8http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html NEWS a1.ro antena3.ro jurnalul.ro videonews.ro intactnews.ro ghimpele.ro sciencefocus.ro ENTERTAINMENT antena2.ro vdtonline.ro FINANCE sfin.ro fin.ro WOMEN euforia.tv revistafelicia.ro goodfood.ro SPORT gsp.ro gsptv.ro mysport.ro pariori.ro ygsp.ro echipafantastica.gsp.ro MOBILE m.antena3.ro m.gsp.ro m.antena1.ro m.fin.ro AUTO topgear.ro SERVICII totulredus.ro vulping.ro meteoplus.ro © Acest site este parte a INTACT MEDIA GROUP

×