Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Off Info Ebibagder 200509

133 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Off Info Ebibagder 200509

 1. 1. Offentlig informasjon eBib-Agder, 20.mai 2009 Henry Langseth, Universitetsbiblioteket i Agder <ul><li>Offentlig informasjon - bakgrunn </li></ul><ul><li>Sentrale nettsider med offentlig informasjon </li></ul><ul><li>Informasjonstjenester og kurs </li></ul>
 2. 2. Hvorfor har vi regler om innsyn i offentlig virksomhet?
 3. 3. « kundgjøres ved Trykken »
 4. 4. <ul><li>Offentlighetsprinsippet </li></ul><ul><li>Grunnlovens §84 om møter i Stortinget og dokumentasjon av disse – radikal i sin tid. </li></ul><ul><li>Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd ( Offentlighetslova LOV-2006-05-19-16 , opprinnelig vedtatt i 1970) </li></ul>
 5. 5. Så hvorfor offentlighetsloven ….? <ul><li>åpen og tilgjengelig </li></ul><ul><li>Informasjon- og ytringsfriheten </li></ul><ul><li>Deltakelse </li></ul><ul><li>rettssikkerhet </li></ul><ul><li>T illitt </li></ul><ul><li>K ontroll </li></ul><ul><li>Gjenbruk </li></ul><ul><li>Offentlighetslova, §1 </li></ul>
 6. 6. Lovens virkeområder <ul><li>Administrasjon O mbud K ommunestyre </li></ul><ul><li>F ylkesmannen domstolene </li></ul><ul><li>S koler R egjering </li></ul><ul><li>F ylkesskommune </li></ul><ul><li>komiteer U niversitet Storting </li></ul><ul><li>Norges forskningsråd F ylkesting </li></ul>Men det finnes unntak
 7. 8. Sentrale nettsider med offentlig informasjon
 8. 9. Lovdata Universitetsbiblioteket i Agder
 9. 10. Proff - foretaksinformasjon Universitetsbiblioteket i Agder
 10. 11. Regjering og Stortingets nettsider <ul><li>Se saksgang og dokumenter </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
 11. 12. Saksgang mellom regjering og storting
 12. 13. Statistisk sentralbyrå Universitetsbiblioteket i Agder
 13. 14. Norge.no
 14. 15. Off.informasjon og rettigheter
 15. 16. … til slutt, men ikke minst K ongehuset.no
 16. 17. Informasjonstjenester <ul><li>Stortingets informasjonshjørne / Stortingsbiblioteket </li></ul><ul><li>SSB sitt bibliotek </li></ul><ul><li>Norge.no – chat/sms/mail </li></ul><ul><li>-> Raske og gode tilbakemeldinger </li></ul>
 17. 18. kurs <ul><li>Stortingsbiblioteket – hver høst </li></ul><ul><li>SSB – lokalt/sentralt </li></ul><ul><li>Lovdata ( kurskalender ) </li></ul><ul><li>Universitetet i Agder </li></ul>

×