Informasjonssøking (BI 050210)

772 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
772
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hva tenker vi om denne problemstillingen? Vet vi noe fra før? Problemstillingen nevnt i fag? Noen vi kjenner vi kan diskutere det med?
 • Når trenger man bøker?
 • Informasjonssøking (BI 050210)

  1. 1. INFORMASJONSSØK OG KILDEBRUK BI, 5.februar 2010 Henry Langseth, MBS Universitetsbiblioteket i Agder
  2. 2. Innhold <ul><li>Hvor skal vi begynne? </li></ul><ul><li>Søkestrategier </li></ul><ul><li>Litteratursøk </li></ul><ul><ul><li>Bøker, rapporter m.m. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vitenskapelige tidsskriftartikler </li></ul></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  3. 3. CASE <ul><li>” Prosjektledelse og organisering” </li></ul><ul><li>” Merkekrisehåndtering” </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  4. 4. ” The Great Wave off Kanagawa” av Hokusai, 1832
  5. 5. Bruk søkeskjema for å forberede søket Universitetsbiblioteket i Agder ” Prosjektledelse og organisering” prosjektledelse organisering Arbeidsgrupper Team Organisasjonsstruktur Arbeidsdeling Project mngmt Organise organize Working groups Teams Teamwork Structure ... TIPS: bruk ordnett.no Nøkkelord på norsk Synonymer på norsk Nøkkelord på engelsk Synonymer på engelsk
  6. 6. Søkestrategier <ul><li>OG /AND Merkevarer OG kriser </li></ul><ul><li>ELLER /OR merkevare ELLER brand </li></ul><ul><li>IKKE /NOT holdningsendring IKKE alkohol </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  7. 7. TENK HIERARKI NÅR DU SKAL FINNE EMNEORD
  8. 8. Søkestrategier - trunkering <ul><li>Trunkering Stjerne * åpner for flere endinger, og gir gjerne flere treff </li></ul><ul><li>For eksempel: prosjekt * </li></ul><ul><li>-> prosjekt </li></ul><ul><li>prosjekt ledelse </li></ul><ul><li>prosjekt økononi </li></ul><ul><li>osv. </li></ul><ul><li>Trunkering kan også brukes foran et ord, f.eks. *strategier </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  9. 9. <ul><li>Søkemotorer versus databaser </li></ul><ul><li>Rangering av trefflister </li></ul><ul><li>Kvalitet vs kvantitet </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  10. 10. <ul><li>Ofte raskeste vei når du har referansen – sett tittelen i anførseltegn i søkefeltet. </li></ul><ul><li>Alle e-tidsskrifter vi abonnerer på er tilgjengelige via GS </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  11. 11. Universitetsbiblioteket i Agder
  12. 12. <ul><li>BUSINESS SEARCH COMPLETE </li></ul><ul><li>Økonomi-fag </li></ul><ul><li>Fulltekst og referanser </li></ul><ul><li>Markedsføring, ledelse, regnskap, finans, sosialøkonomi </li></ul><ul><li>SWOT-analyser </li></ul><ul><li>Land-profiler </li></ul><ul><li>Fra 1887 til i dag </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  13. 13. <ul><li>RESEARCH STARTERS </li></ul><ul><li>Perfekt utgangspunkt </li></ul><ul><li>Oversiktsartikler innen økonomi </li></ul><ul><li>Begrepsavklaringer </li></ul><ul><li>Sentral forskning </li></ul><ul><li>Tips til videre litteratur </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  14. 14. Ulike typer tidsskrifter Universitetsbiblioteket i Agder
  15. 15. Innhold i en vitenskapelig artikkel <ul><li>Sammendrag/nøkkelord/bidragsytere </li></ul><ul><li>Bakgrunn for arbeidet </li></ul><ul><li>Mål/hypotese </li></ul><ul><li>Metode og utvalgspresentasjon </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder <ul><li>Resultat </li></ul><ul><li>Diskusjon/konklusjon </li></ul><ul><li>Litteraturlister </li></ul>
  16. 16. Vurderingskriterier for sekundærdata <ul><li>Aktualitet – ferskvare? </li></ul><ul><li>Kven har samlet det inn? </li></ul><ul><li>Motiv for datainnsamling </li></ul><ul><li>Datainnsamlingsmetode </li></ul><ul><li>Validitet (gyldighet og relevans) </li></ul><ul><li>reliabilitet (pålitelighet) </li></ul><ul><li>Forfattaren (forskar, konsulent, student?) </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  17. 17. Tidsskriftartikler <ul><li>Norske tidsskriftsartikler </li></ul><ul><ul><li>Fulltekst via Idunn </li></ul></ul><ul><li>Internasjonale tidsskriftartikler </li></ul><ul><ul><li>Business search complete </li></ul></ul><ul><ul><li>Research starters </li></ul></ul><ul><ul><li>Econlit </li></ul></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  18. 19. 1.Litteratursøk <ul><li>Bibsys Ask – bibliotekskatalogen </li></ul><ul><ul><li>for norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. </li></ul></ul>Universitetsbiblioteket i Agder <ul><li>Enkelt søk </li></ul><ul><li>Avansert søk </li></ul><ul><ul><li>velge medie(r) </li></ul></ul><ul><ul><li>utgivelsesår </li></ul></ul><ul><ul><li>velge søkefelt </li></ul></ul><ul><ul><li>etc. </li></ul></ul><ul><li>Samlekurv </li></ul><ul><li>Logge på (valgfritt) </li></ul><ul><li>Søkekilder </li></ul><ul><li>Bestille </li></ul>
  19. 20. Eksempel <ul><li>300 Samfunnsvitenskap </li></ul><ul><li>330 Økonomi </li></ul><ul><li>338 Produksjon </li></ul><ul><li>338.2 Utvinning av mineraler </li></ul><ul><li>338.27 Utvinning minaraler/produkter </li></ul><ul><li>338.2728 Olje </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  20. 21. BI temasider <ul><li>Temasider for fagområder ved BI, ”din side” </li></ul><ul><li>Sentrale ressurser </li></ul><ul><li>Godt utgangspunkt </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  21. 23. Statistisk sentralbyrå <ul><li>Ukentlig publiseringer </li></ul><ul><li>Gode temasider </li></ul><ul><li>Sett sammen egne tabeller </li></ul><ul><li>Historisk statistikk </li></ul><ul><li>Lenker til internasjonal statistikk </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  22. 24. Proff Forvalt - foretaksinformasjon Universitetsbiblioteket i Agder Andre viktige kilder <ul><li>Norske bedrifter </li></ul><ul><li>Firmainformasjon </li></ul><ul><li>Regnskapsinformasjon </li></ul><ul><li>Regnskapsanalyse </li></ul><ul><li>Årsregnskap med noter </li></ul><ul><li>Logg inn med din e-post </li></ul>
  23. 25. Litt om oppgaveskriving <ul><li>Hvordan referere til kilder i oppgaven </li></ul><ul><li>Hvordan lage en liste over all litteraturen du har brukt i oppgaven </li></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  24. 26. 3.Oppgaveskriving <ul><li>Bruk Viko (ntnu) – hjelper for oppgaveskriving </li></ul><ul><ul><li>Problemformulering </li></ul></ul><ul><ul><li>informasjonskilder </li></ul></ul><ul><ul><li>finne bøker </li></ul></ul><ul><ul><li>finne artikler </li></ul></ul><ul><ul><li>bruke internett </li></ul></ul><ul><ul><li>kildekritikk </li></ul></ul><ul><ul><li>skrive oppgave </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.ub.ntnu.no/viko/start.php </li></ul></ul>Universitetsbiblioteket i Agder
  25. 27. Velkommen til Universitetsbiblioteket i Agder henry. [email_address] . no Universitetsbiblioteket i Agder

  ×