Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En tiempos de crisis: innovación y emprendimiento para triunfar

785 views

Published on

Póster presentado por Celades Del Hoyo J.A., Sobrino Martínez J., que lleva por título “En tiempos de crisis: innovación y emprendimiento para triunfar”. Participante del concurso de póster realizado durante las “2es Jornades Valencianes de Documentació: innovació i ocupabilitat” los días 17-18 de octubre de 2013.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

En tiempos de crisis: innovación y emprendimiento para triunfar

  1. 1. “En temps de crisis: innovació i empreneduría per trionfar” J.Celades, J. Sobrino. Servei biblioteca FHES Introducció: Fundació Hospital Esperit Sant (Sta. Coloma de Gramenet) Hospital de 2º nivell, amb 700 treballadors aprox. Àrea influència. 200000 persones. Hipòtesi i objectiu En temps de crisi cal innovar i emprendre accions que serveixin per poder desenvolupar les tasques del personal sanitari de la millor manera possible. I també en les seves recerques d'informació científica pel seu desenvolupament professional diari i científic. Aquest fora l’objectiu inicial que el Servei de Biblioteca es marcara com a prioritari. L'any 2008 la Biblioteca de la Fundació Hospital Esperit Sant (FHES) tenia un pressupost de 16000 € per subscriure revistes. Era insostenible i calia suprimir despeses 1º pas: DAFO Debilitats: Infravaloració dels recursos i del pressupost de la biblioteca. Amenaces: Restriccions previsibles en els propers anys en el pressupost de la biblioteca. Fortaleces : Hospital universitari (conveni amb la UB amb accés a les BBDD. de revistes) Oportunitats: Ampliar i enfortir convenis d’actuació amb la pròpia biblioteca i altres (C17). Innovar. • • • • ANY PRESSUPOST PAGAT REVISTES 2007 15557 15557 29 2010 970 0 0 2012 0 0 0 2ª pas: La solució fora crear un circuit amb dues línies: · 1ª crear alertes bibliogràfiques de revistes = no subscripció de revistes · 2ª crear el Servei d'Obtenció de Documents de la Biblioteca. . ARTICLES 2007-2012 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 UB C17 2010 2011 2012 Resultats i conclusions: 2008: creació de 97 alertes bibliogràfiques de revistes i de 29 revistes subscrites a 3 amb un cost de 927€. 2010: 0 € en revistes subscrites. 2011: pacte d’adhesió al C17 2008-2012:1700 articles de revistes (UB/C17). La biblioteca participa en la recerca bibliogràfica per temes (30) i col·labora en cursos i tallers per al personal de la FHES Els resultats excel·lents i el pressupost zero € per subscriure revistes ha donat pas a tot un reguitzell de col·laboracions entre el personal sanitari i el Servei de Biblioteca, amb els fruits esmentats en els resultats

×