Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Análisis del tratamiento de la alfabetización informacional en bachillerato

6,568 views

Published on

Presentación de poster titulado “Analisis del tratamiento de la alfabetización informacional en Bachillerato”, creado por Guerrero-Vives R.M., Sureda-Negre J., Morey-López M., Rubio-Mifsud M.D. , expuesto el día 18 de octubre en las 2ªs Jornadas Valencianas de Documentación 2013.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Análisis del tratamiento de la alfabetización informacional en bachillerato

  1. 1. TRACTAMENT DE L’ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL   A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
  2. 2. TRACTAMENT DE L’ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL   A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Estudi de models teòrics d’ALFIN a l’educació secundària. Anàlisi de llocs web per a la promoció de l’ALFIN a secundària. Entrevista en profunditat al professorat de batxillerat.
  3. 3. TRACTAMENT DE L’ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL   A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 1. Quins tipus de treballs encomana el professorat? 2. Quines metodologies utilitzen a l’aula? 3. Quina valoració general fan dels treballs presentats? 4. Què els agradaria trobar en una eina de promoció de l’ALFIN?
  4. 4. TRACTAMENT DE L’ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL   A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA No puc dedicar temps a aquest ensenyament perquè m’he d’adaptar als continguts del currículum Els alumnes copien i aferren indiscriminadament, sense fer un ús crític de la informació que recuperen Crec que els meus alumnes coneixen Internet millor que jo
  5. 5. TRACTAMENT DE L’ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL   A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CONCLUSIONS • La finalitat de l’elaboració de treballs de classe no s’assoleix. • El professorat no sap com vèncer la indiferència dels alumnes a l’hora de fer treballs de classe. • Els alumnes no adquireixen una formació en quant al tractament adient de la informació.
  6. 6. TRACTAMENT DE L’ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL   A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CONTINUACIÓ DE L’ESTUDI • Posar en marxa un instrument web per a la promoció de l’ALFIN a l’educació secundària (adreçats a professors i alumnes). • Crear grups de discussió (formats per documentalistes i professors) per adequar l’eina a la realitat de les aules de secundària. • Utilitzar l’eina en un entorn didàctic i valorar-ne els resultats.
  7. 7. TRACTAMENT DE L’ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL   A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ. http://alfinasecundaria.blogspot.com.es/ rosamaria.guerrero@uib.cat

×