Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Missio comercial algeria maig 2014 ceam

471 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Missio comercial algeria maig 2014 ceam

  1. 1. CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC MMIISSSSIIÓÓ CCOOMMEERRCCIIAALL AA AALLGGÈÈRRIIAA AALLGGEERR,, 44 AALL 88 DDEE MMAAIIGG 22001144 Alger, Algèria, del 4 al 8 de maig de 2014 CEAM organitza una missió comercial a Algèria del sector del metall que es celebrarà a Alger del 4 al 8 de maig de 2014. La Missió d’Algèria 2014 consistirà en un viatge a realitzar per un grup d’empreses catalanes del sector metal·lúrgic i plàstic, dels sectors de la construcció, infraestructures, d’automoció, ferroviari, energètic, elèctric, maquinària, equipament industrial, logística i manipulació de materials al mercat algerí. Aquesta missió comercial a Alger constitueix una oportunitat per forjar relacions de negocis, iniciar o celebrar tot tipus d'acords tècnics, de transferència tecnològica o comercial i establir al mateix temps, bons contactes prometedors per al futur. PER QUÈ ALGÈRIA?  Algèria compta amb un pressupost total de 286.000 milions de $ (214.000 milions d’euros) dedicats a les Inversions Públiques durant el període 2010 - 2014  En el 2014 esta previst el desenvolupament d’un programa urbà algerí, que comprèn la construcció de 11.800 habitatges i 185 espais públics de set bulevards de la capital.  El mercat algerià ha esdevingut en una de les joies del Magrib per als fabricants d'automòbils, amb un potencial de desenvolupament que es compara amb Brasil i Rússia. En l'exercici del 2011 va importar 400.000 turismes.  El consorci automobilístic Renault ha signat un acord amb la Societat Nacional de Vehicles Industrials d'Algèria (SNVI) i el Fons Nacional d'Inversió (FNI) del país africà per a la creació d'una aliança d'empreses, a través de la qual es construirà la seva primera planta de producció a Algèria, situada a Orà.
  2. 2. 2 PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS:  Població de més de 37 milions d’habitants (2012)  Renda per càpita de 7.500 dòlars (2012).  Els cinc principals proveïdors d'Algèria l’any 2012 han estat: França (6,0 miliards de dòlars), Xina (5,9), Itàlia (4,3), Espanya (4,1) i Alemanya (2,6).  Els cinc principals clients: han estat Estats Units (11,9 miliards de dòlars), Itàlia (11,7), Espanya (7,6), França (6,6) i Canadà (5,5).  Constituint un rècord històric en volum d'intercanvi, l’any 2012, Espanya ha estat el quart proveïdor d'Algèria i el tercer client  Principals importacions: Fosa, ferro i acer (22% del total); vehicles (11%), aparells mecànics (11%); combustible (8%) i aparells elèctrics (5%). ORGANITZACIÓ En el marc d’aquesta actuació, el CEAM ofereix:  Facilitar informació sobre el mercat  Possibilitat de mantenir entrevistes amb representats d’institucions i agents claus  Preparació d’una agenda de visites aquesta es podrà preparar pel consultors experts del mercat a Algèria. Aquest servei tindrà un cost afegit de 1200 euros (més IVA)  Possibilitat de visitar la Fira Batimatec (4-8 de maig). Una de les principals fires de construcció als països àrabs.  Suport a l’organització, gestió i seguiment d’una agenda prèvia de contactes  Suport en l’organització del viatge: visats, vols, trasllats i allotjament  Acompanyament d’un tècnic durant tot el viatge de la missió  Facilitar serveis de traducció i/o xofer per acompanyar a les entrevistes  Gestionar, coordinar, sol·licitar, tramitar i liquidar la subvenció de la borsa de viatges per empresa participant  Organitzar activitats entre els empresaris que participin en la missió per tal de compartir les experiències de la mateixa coordinant activitats paral·leles (sopars, visites turístiques, visites a llocs d’interès per part dels empresaris...) ITINERARI Les empreses participants podran optar per fer aquest itinerari: ITINERARI : Anada: 4 de maig de 2014 BCN - ALGER Tornada: 8 de maig de 2014 ALGER - BCN
  3. 3. 3 DESPESES I BORSA DE VIATGE DESPESES DE VIATGE Despeses Avió : Barcelona - Alger - Barcelona: 250 euros (Tarifes subjectes a canvis segons la data de confirmació del vol) Despeses d’Allotjament: Opció a) HOTEL HYDRA 3*: 80 euros per nit amb allotjament i esmorzar inclòs Total : 80 Euros/nit x 4 nits= 320 euros Opció b) APART HOTEL I3*:100 euros per nit amb allotjament i esmorzar inclòs Total : 100 euros/nit x 4 nits= 400 euros Drets Inscripció i gestions: 250 euros soci CEAM Drets Inscripció i gestions: 325 euros no soci CEAM Els preus del viatge estaran subjectes segons data de confirmació del viatge, poden variar en funció de les dates en què es faci la reserva definitiva. BORSA DE VIATGE La bossa de viatge subvencionada per ACC1Ó per empresa es de 528 euros. Recordem que, d'acord amb la normativa d'ACC1O, per tal de cobrar l'ajut és imprescindible presentar els bitllets d'avió, o bé, en el cas que els bitllets siguin electrònics, la presentació de les targes d'embarcament originals de tot el recorregut, així com, la factura de l'hotel, on consti el nom complert de la persona hostatjada i les dates d'estada. Comprovants bancaris de pagament de cadascuna de les despeses presentades. NORMES GENERALS D'INSCRIPCIÓ A LA MISSIÓ 1) En el moment de la inscripció cal presentar la següent documentació: - Butlletí d'inscripció emplenat. - Comprovant de l’ingrés o de la transferència per un import de 250 € (soci CEAM) o 325 € (no soci CEAM) (+ IVA) en concepte d’inscripció, al núm. ES29 2100 3000 10 2201571861 on figuri com a concepte “Missió Algèria”, o un xec bancari i remetre’ns el comprovant per fax o per correu electrònic. Aquest import es retornarà automàticament a
  4. 4. 4 les empreses que no siguin finalment seleccionades, i serà retingut en el cas d’empreses que renunciïn a la seva participació sense causa justificada. 2) L’itinerari de la missió podrà ser modificat previ acord de l’Entitat Organitzadora. En qualsevol cas hi ha d’haver un mínim de dos dies de coincidència amb les dates de la missió i país de destí. 3) En cas que l’empresa sol·liciti la preparació d’una agenda de visites aquesta es podrà preparar pel consultors experts del mercat a Algèria. Aquest servei tindrà un cost afegit de 1200 euros (més IVA) 4) Abans de realitzar el viatge l’empresa participant haurà d’abonar les despeses corresponents a l’organització i a la preparació de contactes (si fos el cas). L’enviament del butlletí d'inscripció no formalitza l’inscripció si no ve acompanyat del comprovant de l’ingrés o transferència bancària per import de 250€ (soci CEAM) 325€ (no soci CEAM) + IVA. Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària. Tel.: 93 318 80 58 / Fax: 93 317 14 63 o E-mail: p.internacional@ceam-metal.es Les empreses interessades han de retornar el butlletí adjunt abans del dia 21 d’abril de 2014. Butlletí d’inscripció Missió Comercial Algeria’2014 Nom: ______________________________________________________________________ Empresa: _________________________________________NIF_______________________ Activitat:_____________________________________________________________________ Adreça: ______________________________________________ CP: ________________ Població: _______________________________________Província: __________________ Tel. ____________________________ e-mail: ___________________________________ Trametre a: CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC c/ Josep Anselm Clavé, núm. 2 - 08002 BARCELONA Tel.: 93.318 80 58 - Fax: 93.317 14 63 - E-Mail: ceam@ceam-metal.es Amb el suport de:

×