Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Convocatoria licitacions ue 2012

847 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Convocatoria licitacions ue 2012

  1. 1. Com participar a les licitacions de les institucions europees (4a Edició)ACC1Ó Competitivitat per l’empresaContractació Pública InternacionalBarcelona, dimarts 13 i dimecres 14 de marçBrussel·les, dimecres 21 i dijous 22 de marçIntroducció:Les institucions de finançament internacional són actors ineludibles en làmbit de la contractaciópública internacional ja que són centres decisors de polítiques i programes i molts cops sontambé els finançadors, els donants i participen en les decisions d’adjudicació.Brussel·les és una de les seus de les institucions comunitàries i en particular de la ComissióEuropea (CE) qui és un actor de primer ordre en les oportunitats de negoci que suposenmultitud de projectes que reben el suport financer de la CE ja sigui a través dels seusprogrames interns, adreçats als països membres (Fons Estructurals i de Cohesió) o bé a travésdels programes externs, per als països en vies de desenvolupament (Fons de CooperacióExterior) .Objectiu:L’objectiu d’aquesta formació és incrementar el coneixement de la realitat, els processos i lesoportunitats de negoci que les institucions europees ofereixen i ajudar a les empresesparticipants a dissenyar una estratègia per introduir-se a aquest nou mercat.Destinataris:Professionals d’empreses interessades en la internacionalització de la provisió dels seusserveis mitjançant la Contractació Pública Internacional de les Institucions Comunitàries.Metodologia:El programa té una durada de 4 dies de sessions presencials, dos a Barcelona i dos aBrussel·les, i combina els coneixements teòrics i la visió pràctica dels ponents.A Barcelona les sessions es centraran en les fases prèvies que cal seguir per a l’adjudicaciód’un contracte (sessió 1) i en la redacció d’expressions d’interès i propostes (sessió 2).A Brussel·les es faran presentacions diverses de com treballen les institucions i de temesd’actualitat que afecten a les oportunitats de contractació, aprofundint en alguns dels temestractats a les sessions a Barcelona.LLOC:ACC1ÓPasseig de Gràcia, 12908008 BarcelonaDimarts 13 i dimecres 14 de març de 2012 Pàgina 1
  2. 2. DELEGACIÓ DAVANT LA UERue de la Loi 227, Brussel·lesDimecres 21 i dijous 22 de març de 2012COST DE PARTICIPACIÓ:1.200 € + IVA per participant (inclou material, dos dies de formació a Barcelona i dos diesd’agenda a Brussel·les amb funcionaris de les Institucions Europees)NOTA: el segon participant de cada empresa tindrà un descompte del 50%.COST DESPLAÇAMENT I ALLOTJAMENT: 300€/400€INSCRIPCIÓ:Enviament de la butlleta d’inscripció degudament completada per email a: smas@acc10.catMÉS INFORMACIÓ:Anna DomingoContractació Pública InternacionalTel.: 93.553.89.47 – 93.567.49.33annadomingo@acc10.cat Pàgina 2
  3. 3. PROGRAMA PROVISONALSESSIÓ 1 i SESSIÓ 2 (Barcelona)Dimarts 13 de març de 201209.00 – 09.30 Benvinguda i presentació dels objectius i estructura del curs. • Introducció al sistema de licitacions de les Institucions Europees09.30 – 11.30 La política de cohesió de l’UE: els Programes interns – Fons Estructurals i de Cohesió. • Descripció del sistema institucional i del sistema de gestió compartida amb els estats i regions membres • Objectius 2007-2013 de la política europea regional i de cohesió • Funcionament dels programes i principals instruments • Identificació d’oportunitats de negoci i fons d’informació • Exemples11.30 – 12.00 Descans12.00 - 14.00 La política de cooperació de l’UE: els Programes externs – Fons de Cooperació Exterior. • Descripció del sistema institucional i del sistema de gestió compartida amb els estats socis / beneficiaris de la cooperació . • La noció de cicle de projecte i de cicle de licitació • Identificació d’oportunitats de negoci a cadascuna de les fases del cicle de projecte i fons d’informació • Exemples14:00 – 15:30 Dinar15:30 – 16:30 Els sistemes d’expressions d’interès. • Utilitat dels sistemes d’expressió d’interès i estratègies per respondre per part de les empreses16.30 – 18.30 Exercici pràctic i resolucióDimecres 14 de març de 20129.00 – 10.30 El sistema de marc lògic • Què és el Marc Lògic? Punts forts i febles del Sistema de Marc Lògic • Etapes del Marc Lògic: anàlisi i planificació • Elaboració de la matriu del Marc Lògic (exercici pràctic)10.30 – 11.00 Descans11.00- 13.00 Continuació del sistema de marc lògic i realització d’un exercici pràctic13.00– 14.00 Estructura de les propostes tècniques i financeres i criteris de qualitat • Estructura i redacció d’una proposta tècnica • Sistemes de valoració de les propostes tècniques • Tipologia d’ofertes financeres • El sistema de costos a l’UE: els costos elegibles i no elegibles14.00-15.30 Dinar15.30– 17.00 Continuació de l’estructura de les propostes tècniques i financeres i realitzaciód’un exercici pràctic17.00 -18.00 Recomanacions finals Pàgina 3
  4. 4. SESSSIÓ 3 i SESSIÓ 4 (BRUSSEL·LES)Dimecres 21 de març de 201210.00-10.45 Benvinguda i presentació del programa i la Delegació davant la UE10.45-11.30 La UE com autoritat contractant de béns, obres i serveis11:30-13:00 Contractació pública europea: principis, normes i procediments13:00-14:00 Dinar14:00-15:30 Contractació pública: els Fons Estructurals i de Cohesió (cas pràctic)15:30-17:00 Contractació pública: els fons de cooperació exterior europeus17:00-18:00 Contractació pública corporativa: la contractació de les institucions europees18:00-18:30 Conclusions i debatDijous 22 de març de 201209:00-11:30 La recerca de socis i la formació de consorcis11:30-13:30 Sessions sectorials paral·leles13:30-15:00 Dinar15:00-17:00 Sessions sectorials paral·leles17:00-18:00 Conclusions finals i debat Pàgina 4
  5. 5. PROFESSORATBeatriz Sanz Llicenciada i Màster en Administració i Direcció dEmpreses per ESADE, també llicenciada en Antropologia Social i és Màster en Gestió del Desenvolupament per la London School of Economics. És col·laboradora acadèmica d’ESADE, membre de lInstitut dInnovació Social, i també amb altres centres com l’Institut de Direcció i Gestió Publica d’ ESADE, l Institut dEstudis Internacionals (ISPI) de Milà, l’Institut d’Estudis Europeus de la UAB o la UOC. És coautora de diversos llibres i articles sobre el tercer sector, la cooperació descentralitzada i la cooperació internacional.Ha col·laborat com a consultora amb diversos organismes com l’AECID, AIDCO (UE), el PNUD, laDiputació de Barcelona, el Ministeri dAfers Exteriors francès, el BID o les Delegacions de la CE dediversos països africans, llatinoamericans, de la regió dels Balcans i de la regió mediterrània i amborganitzacions com l’Observatori de la Cooperació Descentralitzada Amèrica Llatina-UE, l’Obra Social LaCaixa, Microbank, HelpAge International, Agro Action Allemande, ActionAid o Intermón OXFAM, entred’altres. Actualment, treballa com a consultora independent en programes internacionals de cooperació,en àmbits com la definició destratègies, la realització d’estudis de viabilitat i el seguiment i l’avaluació deprogrames.Pax Dettoni Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, en Antropologia Social i Cultural, en Ciències Empresarials i Màster en Desenvolupament rural sostenible, i és col·laboradora acadèmica d’ESADE en temes de Responsabilitat Social Empresarial i Innovació. Delegada de Fundació Codespa a Filipines. Es va establir a Xile com a consultora independent en disseny, formulació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació internacional en àmbits productius i formatius de microempreses i de microfinances, així com en aliances públic- privades. Actualment, treballa amb diverses ONGs nacionals i internacionals i en programes definançament d’organismes públics como la UE, AECID, CAF I BID en diferents països d’Amèrica Llatina,Àsia i Europa.Ana Coelho Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per l’ENSADE de Paris. Ha treballat pel Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament a Àfrica (Txad,Camerun,Costa d’Ivori). Consultora independent en temes de finançament europeu. Conferenciant de la Comissió Europea en temes de relacions i cooperació exterior, mercat intern, normes i qualitat, política regional. Ha treballat a la Comissió Europea en l’àmbit del suport a les empreses en països candidats. Al COPCA/ACCIÓ des de l’abril de 2003 com a Directora de la Delegació d’ACC1Ó davant la UE.Òscar Altimira Llicenciat en sociologia (especialitat en organitzacions i recursos humans) per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en estudis europeus per la Universitat Lliure de Brussel·les. El 2007 s’incorpora a l’oficina d’ACC10 davant la UE a Brussel·les, on s’especialitza en la gestió de projectes pel servei de contractació pública internacional. Desenvolupa tasques d’assessorament per empreses catalanes en el mercat de les licitacions i projectes amb fons europeus. Pàgina 5

×