BASES MISSIONS INTERNACIONALS – MARROC PRESENTACIÓEl COAC convoca una missió a Marroc per al mes de novembre de 2012 dirig...
IMPORTANT: la missió només es realitzarà si el nombre dempreses seleccionades per a cada viatge arriba,com a mínim, a 7. E...
En cas que el COAC decidís anul·lar la missió daquesta convocatòria per falta dempreses inscrites o per noarribar al mínim...
-  Fotocòpia del títol d’arquitecte de les persones que realitzin el viatge.  -  Dades de l’empresa: denominació socia...
7. COST DE LES MISSIONS7.1 Cost  El cost de la missió inclou exclusivament lorganització de la mateixa per part del COAC...
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASESEl fet denviar el correu electrònic amb la sol·licitud de participació i pagar la quota dinscrip...
MISSIONS INTERNACIONALS COACCONVOCATÒRIA MARROC ANNEX 1: FORMULARI D’ACCEPTACIÓ DE LES BASESEn .…………………………………………………………, am...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bases missions Marroc novembre 2012

732 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
732
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
322
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bases missions Marroc novembre 2012

 1. 1. BASES MISSIONS INTERNACIONALS – MARROC PRESENTACIÓEl COAC convoca una missió a Marroc per al mes de novembre de 2012 dirigides a despatxos d’arquitectescatalans que desitgin donar-se a conèixer entre els agents més rellevants del sector de la construcció,establir contactes i conèixer el mercat d’aquest país. 1. DEFINICIÓ I OBJECTIUSDins del Pla per a la Internacionalització de l’Arquitectura Catalana impulsat pel COAC i gestionat per laseva Demarcació de Barcelona, les missions internacionals sentenen com el primer pas per a les empresesque desitgin realitzar prospecció d’un mercat concret.Per això, les missions del COAC compten amb l’assessorament d’institucions i professionals ambconeixements específics sobre els mercats locals:La missió comercial es centrarà a les ciutats de Casablanca i Rabat i estarà coordinada pels arquitectes JuanFrancisco Arriba i Leonor San Pedro de BIOS arquitectura, empresa catalana implantada fa tres anys alMarroc.Les empreses participants tindran una agenda comuna per a reunir-se amb organismes públics a nivellestatal i municipals, encarregats de les infraestructures, l’edificació pública i l’habitatge; associacionsd’arquitectes, constructors, promotors i escoles d’arquitectura. A més, cada empresa participant tindrà unaagenda de contactes individualitzats amb despatxos d’arquitectura locals, delegacions d’empresesespanyoles ja instal·lades; promotors, etc.Els objectius de les missions comercials del COAC són tres:- Tenir un primer contacte per al coneixement del país.- Obtenir informació valuosa del sector de la construcció i de les alternatives de negoci per als arquitectes catalans.- Fer contactes professionals. 2. OPERATIVA DE LES MISSIONSPrèviament al tancament de la convocatòria, per tal que els interessats puguin valorar la seva inscripció,s’organitzarà al COAC una jornada explicativa amb l’exposició del mercat del Marroc i la programació i laprogramació de l’agenda preparada per l’empresa agendadora.Per tal de sufragar una part dels costos de gestió d’agendes i despeses del viatge, des del COAC es treballaràper tenir el suport de les empreses que habitualment patrocinen les seves activitats. A més, es gestionaranels ajuts que siguin aplicables des de l’administració. Això no obstant, cada empresa participant hauràd’assumir íntegrament els costos del seu viatge: organització, coordinació i preparació d’agendes, bitlletsd’avió, hotels, trasllats, menjar, etc. Part d’aquests costos podran ser deduïts en cas d’obtenir les subvencionsi/o patrocinis esmentats.El nombre límit de participants per missió és de 10 empreses, amb un màxim de dos representats cadascuna.Tots els representants han de ser arquitectes col·legiats al COAC com a exercents. 1
 2. 2. IMPORTANT: la missió només es realitzarà si el nombre dempreses seleccionades per a cada viatge arriba,com a mínim, a 7. El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) es reserva el dret de cancel·lar la missió sino arriba a aquesta quantitat. 3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓEls requisits de participació daquesta convocatòria de missions es detallen a continuació:3.1. Les empreses interessades a participar en la missió d’aquesta convocatòria hauran de complir amb el procés d’inscripció establert en els punts 4.1 i 4.2 d’aquestes bases. No s’admetran empreses que no hagin complert aquest requisit.3.2. Per tal de formar part de les missions, cal que l’empresa tingui un web o blog professional actiu i actualitzat en el moment de lliurar la documentació per a aquesta convocatòria (element indispensable com a targeta de presentació internacional).3.3. La persona o persones que viatgin en representació de l’empresa a la missió haurà de dominar el francès o l’àrab amb l’abast suficient per mantenir converses professionals i de caire tècnic especialitzat. 4. PROCÉS D’INSCRIPCIÓLes empreses interessades a participar en aquesta missió hauran dinscriures seguint el procediment que esdetalla a continuació:4.1. Enviar una sol·licitud dinscripció a la missió de Marroc al correu electrònic missionsinternacionals@coac.cat amb la documentació adjunta que es detalla en el punt 6 daquestes bases.4.2. Ingressar una quota d’inscripció de 302€ (21% d’IVA inclòs) abans de les 14.00 hores del dia fixat com a límit de presentació de candidatures en el calendari del punt 8 daquestes bases. Mitjançant una transferència bancària al número de compte 3183 0800 81 0000000976 del Banc Caixa d’Arquitectes a nom de COAC indicant en el remitent: "Quota dinscripció a la missió COAC a Marroc de lempresa ______________"Les empreses que ja hagin participat en alguna de les missions anteriors dels COAC al 2011 o 2012 podraninscriures a les missió daquesta convocatòria, però estaran en segon ordre de preferència respecte de lesempreses seleccionades.Amb la informació proporcionada en la sol·licitud dinscripció es realitzarà una avaluació i posterior selecciódempreses participants sobre la base del procediment establert en el punt 5 daquestes bases.Les empreses inscrites que no resultin seleccionades per realitzar la missió rebran el reemborsament de latotalitat de limport de la quota dinscripció per part del COAC.Les empreses inscrites que sí resultin seleccionades per a la missió hauran de formalitzar la seva inscripciórealitzant lingrés de la quota de participació de la missió de 1028,50€ establerts en el punt 7 daquestesbases abans de les 14.00 hores del dia indicat com data límit per formalitzar la participació en el calendaridel punt 8 daquestes bases.Les empreses que, havent resultat seleccionades, no formalitzin la seva inscripció realitzant lingrés indicaten el punt anterior seran excloses de la convocatòria sense dret a devolució de limport de la quotadinscripció. 2
 3. 3. En cas que el COAC decidís anul·lar la missió daquesta convocatòria per falta dempreses inscrites o per noarribar al mínim dempreses seleccionades indicat en lúltim paràgraf del punt 2 daquestes bases, la quotadinscripció serà retornada a totes les empreses inscrites.Important: Les despeses de vol, allotjament i trasllats no estan incloses en les quotes d’inscripció iparticipació de la missió. Malgrat això l’empresa Bios Arquitectura, proposarà alternatives de vols,allotjament i trasllats pels participants designant un dels hotels com a punt de trobada per l’inici de lesactivitats diàries de la missió. 5. PROCÉS DE SELECCIÓ5.1. Amb la base de lexperiència de les 5 missions ja realitzades, el COAC ha establert quatre criteris de selecció, almenys un dels quals haurà de complir cadascuna de les empreses que aspirin a realitzar el viatge. Aquests criteris saplicaran sobre la base de la informació aportada per les empreses a la Sol·licitud i al Currículum Comercial, així com en una reunió individualitzada de representants del COAC i dels agendadors de les missions amb cada empresa per avaluar conjuntament la seva participació. 5.1.1. Solvència professional contrastada: les empreses hauran de comptar amb capacitat tècnica, experiència, solvència econòmica, publicacions i reconeixement professional—almenys a nivell estatal— necessaris per ser competitius al nou mercat que es visita. La solvència es pot acreditar pels mitjans previstos a la legislació de contractes del sector públic o per qualsevol altre mitjà que aporti informació suficient per poder apreciar-la. 5.1.2. Grau despecialització: per oferir valor afegit als possibles partners locals, les empreses catalanes hauran d’oferir un alt grau d’especialització en alguna de les àrees professionals que s’hagin detectat com d’interès per al nou mercat, i que es detallaran en la sessió informativa descrita a la base 2. Per exemple: sector immobiliari, sector hoteler, sector sanitari, sostenibilitat, accessibilitat, disseny urbà, restauració i patrimoni, estructures, instal·lacions, etc. 5.1.3. Representació de grups dexportació: l’empresa darquitectura que realitzi el viatge pot anar en representació dun grup immobiliari, de construcció o d’enginyeria que estigui interessat en explorar aquest nou mercat amb lobjectiu duna futura inversió i/o implantació, circumstància que haurà d’acreditar documentalment a la sol·licitud amb, almenys, la carta de presentació de l’inversor o grup empresarial per compte del qual vol realitzar la prospecció i a la qual es faci constar aquesta circumstància. 5.1.4. Contactes professionals al país: l’empresa ha de comptar amb contactes professionals al país que puguin donar seguiment a la informació i als nous contactes obtinguts durant el viatge, circumstància que haurà d’acreditar documentalment amb, almenys, la carta de presentació professional del contacte al país de destí de la missió.5.2. Un cop realitzada la reunió d’avaluació, el COAC i l’agendador definiran la llista d’empreses seleccionades per cada missió i ho comunicaran mitjançant correu electrònic a les empreses inscrites, abans de les 14.00 hores de la data indicada al punt 8 d’aquestes bases. 6. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER PART DELS INTERESSATSLa documentació a lliurar per participar al procés de selecció constarà de dos documents en pdf: unaSol·licitud i un Currículum Comercial en francès.6.1. Sol·licitud: - Dades de la/les persona/es del despatx que realitzi/n el viatge: nom, cognoms, número de col·legiat, NIF/NIE/passaport i posició al despatx (en cas que sigui un empleat del despatx caldrà demostrar- ne la relació laboral). Màxim dues persones per empresa 3
 4. 4. - Fotocòpia del títol d’arquitecte de les persones que realitzin el viatge. - Dades de l’empresa: denominació social i marca o nom comercial que el distingeix (si fos diferent de la denominació social), NIF/CIF, adreça, telèfon, persona de contacte, correu electrònic (únic pera tota la comunicació relativa a l’organització de la missió), web i xarxes socials, etc. - Preferències de contactes al lloc de viatge: sector immobiliari, obra pública, universitats, corporacions professionals, etc. - Tota la documentació necessària per acreditar el compliment dels criteris de selecció. - Formulari de l’Annex 1 emplenat.6.2. Currículum Comercial: Un Currículum o dossier explicatiu de l’empresa amb caràcter comercial amb text en francès i imatges en format PDF amb un màxim de 10 Mg i no més de 5 pàgines DinA4. 4
 5. 5. 7. COST DE LES MISSIONS7.1 Cost El cost de la missió inclou exclusivament lorganització de la mateixa per part del COAC a més de l’elaboració i gestió de les agendes dels participants per part de l’agendador. Quota d’inscripció 302,50 (IVA inclòs) Quota de participació 1028,50 (IVA inclòs) TOTAL 1331,00 €7.2 Facturació La facturació de les quotes dinscripció i cost de les missions es farà directament amb transferències als comptes de l’agendador corresponent indicades als punts 4.2.1 i 4.2.2 daquestes bases incloent els tipus d’IVA vigent (21%). IMPORTANT: Les despeses de vol, allotjament i trasllats no estan incloses en els costos de lapartat 7.1 de les bases. Malgrat això, es proposarà una alternativa dhotel per a lallotjament dels participants, que serà el punt de trobada per a linici de les activitats diàries de la missió. 8. PUBLICACIÓ, TERMINIS I DATES DE LES MISSIONSL’anunci de la convocatòria i les bases de les missions es publicaran a través dels canals de comunicació delCOAC per tal que arribin a tot el col·lectiu de col·legiats: @COAC, notícies web (en alguns casos s’obrirà unaicona al web per reforçar la difusió), nou blog i grup de COAC Internacional a la xarxa Linked-in(http://www.coac.net/news2/).Els terminis seran els següents: Dia 0 Taula Rodona. Anunci missió, lliurament de les bases. 24 / 25 de juliol Dia 64 Data límit inscripció candidatures 14 de setembre Dia 67-70 Reunions avaluació 17-28 de setembre Dia 76 Publicació Llistat participants 3 d’octubre Dia 88 Data límit Formalització de pagament 15 d’octubre Dia 130-134 Missió. 27-30 de novembre(*) Les dates de les missions poden sofrir modificacions d’un dia per tal d’ajustar-se a l’agenda d’activitats. Elsparticipants hauran d’arribar a la ciutat almenys amb un dia d’antelació a l’inici de la missió. 5
 6. 6. 9. ACCEPTACIÓ DE LES BASESEl fet denviar el correu electrònic amb la sol·licitud de participació i pagar la quota dinscripció suposa elconeixement, enteniment i acceptació de la totalitat dels punts daquestes bases. Per a això es proporciona ales empreses participants el "Formulari dacceptació de les bases" de lAnnex 1, que ha de ser emplenat iinclòs en la documentació a la sol·licitud dinscripció perquè aquesta sigui vàlida. 10. GLOSSARI DE LES MISSIONSDescripció de les funcions dels agents que intervindran en les missions internacionals.ACC1Ó: Agència Catalana de la Competitivitat per a l’Empresa, col·labora amb el COAC en l’organització deles missions mitjançant els seus consultors delegats als països de destinació. En aquesta convocatòriasencarrega de la gestió de la missió a Canadà. A més, aquesta entitat s’encarregarà de tramitar els ajutsaplicables a les missions internacionals que siguin aprovades per al 2012 des de la Generalitat de Catalunya,AGENDADOR: persones o empresa encarregades de gestionar i coordinar les agendes de les empreses a lamissió. En aquesta missió seran els arquitectes Juan Francisco Arribas i Leonor San Pedro(www.biosarquitectura) empresa d’arquitectura catalana implantada al Marroc fa tres anys.COAC: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, entitat convocant, organitza la missió i promou la recerca definançament mitjançant patrocinis.PARTICIPANTS: despatxos o empreses, representats per un màxim de dues persones, que viatgen a la missió. 6
 7. 7. MISSIONS INTERNACIONALS COACCONVOCATÒRIA MARROC ANNEX 1: FORMULARI D’ACCEPTACIÓ DE LES BASESEn .…………………………………………………………, amb DNI …………………………., arquitecte exercent amb el núm.de col·legiat ......................, i domicili professional a........ en representació de l’empresa................................................ amb CIF núm. ............... conec i accepto íntegrament la totalitat de les bases de laquarta convocatòria de missions internacionals COAC, que en aquest cas tindrà com a destinació Marroc.I per deixar-ne constància, signo el present document a…………., a....... de ………………………………… de 2012 7

×